Resultaten voor Karin van den Berg

Introductie van Karin van den Berg

Karin van den Berg

Hallo, mijn naam is Karin van den Berg (1963) en Arjan heeft mij overgehaald toe te treden tot het auteursgilde van Earth Matters. Omdat ik het toch niet kon laten zijn aandacht te trekken met zaken die mij aan het hart gaan en waarvan ik denk dat zoveel mogelijk mensen ze zouden moeten weten. Tja, en wie A zegt… en waar beter dan voor Earth Matters, een website die ik vanaf zijn oprichting gevolgd heb omdat de mensen erachter oog en oor hebben voor dingen waar je in de normale media (bijna) niets over hoort, of pas veel later. En waarvan je je afvraagt hoe dát mogelijk is.

De basis voor een goed (of zo goed mogelijk) werkende democratie is goede en onafhankelijke informatieverspreiding, want hoe kan iedereen zich anders een mening vormen? Wat valt er te kiezen als je de opties niet kent? En wat kun je doen als er ongezien en ongehoord van alles achter je rug om gedaan wordt? Ik hoop daar op deze manier een zinvolle bijdrage aan te leveren. Mijn achtergrond in vogelvlucht: gymnasium B, 2 jaar WTB aan de TH Enschede, 25 jaar bij A.P. van den Berg, een technisch bedrijf in Heerenveen, en sinds 2008 student psychologie en homeopathie en nu bezig met het opzetten van mijn eigen homeopathiepraktijk: Bilonoön.
Quote

Je begint pas te leven wanneer je kunt uitstijgen boven de enge beperkingen van je individualistische belangen om de belangen van de hele mensheid te dienen.

Martin Luther King Jr. Amerikaans domineeBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.