Resultaten voor Isabelle Hofstra

Introductie van Isabelle Hofstra

Isabelle Hofstra

In 1992 kreeg ik van iemand het boek : ‘Luisteren naar kinderen ‘van Thomas Gordon. Ik was direct gefascineerd door de praktische benadering die hij heeft naar communicatie en omgang met kinderen.

Balans in de relatie ontstaat door de grondtoon van deze methodiek: ik ben belangrijk, jij bent belangrijk. Het maakt ons beiden, in welke relatie dan ook, verantwoordelijk.

Het gedragsraam, de grote kapstok in de methodiek, geeft inzicht in waar je staat en welke vaardigheid het meest effectief is. Dat werd direct duidelijk in mijn eigen leven en relaties met mijn gezinsgenoten.

Vanaf 1998 geef ik deze cursus aan ouders van jonge kinderen, ouders van pubers, professionals in de Kinderopvang, teams van Basisscholen en ten slotte aan docenten in het Middelbaar Onderwijs.

Ik vind het prachtig om te zien dat het al na één cursusavond gaat werken in de praktijk van het dagelijks leven. Het zijn eigenlijk eenvoudige handreikingen die de relatie verstevigen. Luisteren is daar één van en voor mijzelf de sleutel in relaties. Het is ook het hart van de cursus!

Na de Gordon opleiding ben ik modules gaan volgen bij een psycholoogcounselor op het gebied van Empathie, RET (cognitieve therapie) en de TA (Transactionele Analyse). Ook ben ik me gaan verdiepen in de familieopstellingen van Bert Hellinger, om meer inzicht te krijgen in de familie dynamiek.

Enkele jaren geleden kwam ik in contact met de HBR training. HBR staat voor Huilen, Boos zijn, Ruzie en is gebaseerd op de filosofie van Aletha Solter. Zij heeft veel onderzoek verricht naar de emotionele ontwikkeling bij jonge kinderen. Hanneke van Hasselt heeft de methodiek van de HBR ontwikkeld.

Ik geef deze cursus als verdieping op de Gordon methode. Hoe ga je om met huilen en boos zijn en wat gebeurt er als kinderen ruzie hebben. Het heeft alles te maken met hoe je zelf bent groot gebracht en welke plaats emoties mochten hebben in je leven. Inzicht en handvatten maken de cursus toepasbaar in de omgang en opvoeding van je kinderen en ook in het professioneel werken met kinderen.

Wat kunnen wij van kinderen leren is de vraag die ik mijzelf stelde toen ik in aanraking kwam met de methode fluisterkind. Het kind als spiegel voor de ouders. In deze methodiek ontwikkeld door Janita Venema, leer je het verhaal van ouders over hun kinderen te vertolken naar de eigen, vaak onverwerkte processen van ouders zelf, opgedaan in hun eigen jeugd en opgeslagen als blinde vlek.

In de SOVA training (sociaal emotionele vaardigheidstraining) die ik aan kinderen één op één geef, probeer ik mij zodanig op kinderen af te stemmen dat ik hen handvatten kan geven om beter met zichzelf en de wereld om te leren gaan. Wat worstelen kinderen met het leven! Het gaat me erg aan het hart. De prachtige, ontroerende momenten die ik met hen mag delen raken me diep. Ik zie dat als emoties mogen stromen er ruimte ontstaat voor acceptatie en positief naar zichzelf kijken. In heel veel contacten met kinderen voel ik mij ‘de koning te rijk’! Voor mij is het een ontmoeting op zielsniveau.

In 2010 ben ik verhalen gaan schrijven die al en poosje in mijn hoofd zaten. Verhalen over het leven zelf. Een nieuwe hobby die voldoening schenkt!

Website: van Hart tot Hart communicatie www.harttothart.nl
Quote

Liefde is de essentie van alles wat leeft. Alles is verbonden door liefde, absoluut alles.

Julia Cameron, Amerikaans schrijfsterBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.