Resultaten voor Ad Broere

Introductie van Ad Broere

Ad Broere

Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens.  Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem.

Ik heb in mijn boeken Een Menselijke Economie, Ending the Global Casino? en veel artikelen op mijn blog www.adbroere.nl  gewezen op de enorme problemen die het huidige financiële systeem veroorzaakt. Ik geloof niet in economische 'natuurwetten' en evenmin in de mensvriendelijkheid van het geld- en bankensysteem. Deze stammen uit het feodale tijdperk en zijn in deze tijd een anachronisme, dat een zware belemmering vormt voor de ontwikkeling van vrijheid, medemenselijkheid en een breed gespreide welvaart.

Ik denk dat wij met z'n allen zwaar geïndoctrineerd zijn met de gedachte dat geld waarde in zichzelf heeft. Deze indoctrinatie heeft ons afhankelijk gemaakt van hen die geld bezitten. In werkelijkheid is het totaal omgekeerd. Mensen produceren waarde, niet het geld. Denkt u daar eens goed over na. Want de consequentie hiervan is verstrekkend. De financiële problemen waarin kleinere bedrijven steeds meer komen te verkeren, afkalving van de koopkracht, stijgende werkloosheid, voortgaande bezuinigingen van de overheid, oplopende staatsschuld van een groot aantal landen, zijn allen het gevolg van het blijven vasthouden aan een systeem, dat ons in de afgelopen tweehonderd jaar heeft voortgedreven van crisis naar crisis en van het ene gewapend conflict naar het volgende. Met daartussen relatief korte periodes waarin sprake was van een toenemende welvaart.

De grondleggers van het huidige financiële systeem wisten dat het recht om uit het niets gecreëerd geld in circulatie te brengen oneindig veel sterker is, dan het maken van de wetten van een land. De financiële elite die uit deze bankiersdynastieën is voortgekomen, maakt tot op de dag van vandaag de dienst uit. Wie het geld bezit, heeft de macht.

Bank 81581e

Hoewel die indruk uit het voorgaande zou kunnen zijn ontstaan, ben ik  geen onheilsprofeet die alleen maar waarschuwt voor wat er komen gaat. Het is mijn bedoeling om mensen wakker te schudden, waardoor er tijdig een algemeen besef ontstaat van de noodzaak om op een geheel andere en vernieuwende manier naar geld en economie te kijken. Ik hoop op een revolutie. Niet een die uitgevochten wordt met wapens, maar die zich voltrekt in de geest van de mens zelf. Een vreedzame, radicale verandering waardoor geld niet langer wordt gezien als de drager van waarde, maar als middel om het economische handelen soepel te laten verlopen. Er zijn al veel hoopvolle initiatieven, overal op de wereld. Mensen die hun creativiteit en inventiviteit inzetten om tot vernieuwing van het handelen met geld en economie te komen. Maar vaak werken zij nog te geïsoleerd en op een te kleine schaal om werkelijk het  verschil te kunnen maken.

Ik denk dat de media in het veranderingsproces een veel positievere rol zou kunnen spelen dan tot dusver het geval is geweest. De huidige berichtgeving veroorzaakt mijns inziens slechts verwarring. De ene dag is het nieuws geruststellend, de volgende ronduit verontrustend.  Het gevolg hiervan is, dat veel mensen afhaken bij het financiële nieuws. De  materie is al ingewikkeld en de financiële wereld is weinig transparant, dus als daar desinformatie aan wordt toegevoegd, dan verdwijnt de interesse om nog te begrijpen wat er zich op het wereldtoneel afspeelt. En dat is uit het oogpunt van de noodzakelijke verandering zeer ongewenst.  Want door inzicht in welke krachten er achter de huidige gebeurtenissen schuil gaan, is het niet meer zo moeilijk om afscheid te nemen van het huidige geldsysteem.

---

Wat Ad zegt over geld en waarde is vergelijkbaar met wat Galilei zei over de aarde en de zon. Vrijwel niemand wilde op dat moment aannemen dat de aarde om de zon draait in plaats van andersom de zon om de aarde, zoals de kerk dat als dogma verkondigde. Zo is ook 250 jaar geleden het dogma in onze genen gegrift dat geld waarde in zichzelf heeft en dat wij ons moeten inspannen met onze energie, kennis en creativiteit om dat geld te kunnen bemachtigen. De werkelijkheid is, dat wij mensen de waarde vertegenwoordigen en dat geld daaraan ondergeschikt is, omdat het geen andere functie heeft dan het tot materieel tot uitdrukking brengen van de waarde van wat wij doen. Door geld centraal te plaatsen, zoals in het kerkelijke dogma de aarde centraal stond, is de mens afhankelijk gemaakt van geld en van degenen die het bezitten. En dat is de financiële elite, die zich het recht heeft toegeëigend om geld te scheppen. Om vrij te worden van deze afhankelijkheid moet er in onszelf een paradigma shift plaatsvinden. Wij vertegenwoordigen de waarde, geld is slechts hulpmiddel!

Website: www.adbroere.nl
Quote

Mogen jij en ik in het midden van onze vragen en antwoorden elkaar ontmoeten? Mag ik mij als vriend zachtjes stillen in een stukje van de ruimte die jij heet en waar ik welkom ben, om er een afdruk van mijn gevoel van vriend voor jou neer te leggen?

Moniek van PeltBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.