Resultaten voor Marieke de Vrij

Introductie van Marieke de Vrij

Marieke de Vrij

Marieke de Vrij (1953), spiritueel maatschappelijk raadsvrouwe, heeft bijzondere heldere fijnzintuiglijke vermogens waaronder helder zien, weten, spreken en horen. Middels fijnzinnige bewoordingen werpt zij al langdurig licht op levensvragen van grote individuele en maatschappelijke betekenis. Zij is doormiddel van deze vermogens in staat het collectief en individueel bewustzijn en de potentie die hierin ligt veelzijdig aan te voelen. Dit vermogen tot fijnzinnig waarnemen vertolkt zij ook specifiek en zeer exact naar diverse onderwerpen toe.

Marieke inspireert velen om tot uitbreiding van hun bestaande (vak)kennis te komen. Zij stelt zich hiermee dienstbaar op om vorm te geven aan een brede maatschappelijke verandering en daardoor vernieuwing te initiëren op diverse terreinen. Dit doet zij ondermeer door het geven van lezingen, trainingen, workshops, symposia en themagerichte consulten w.o. diverse vakgebieden. Onder het hoofdstuk activiteiten kunt u meer informatie vinden in relatie tot openbare bijeenkomsten.

Marieke heeft veel inzichtelijke kennis vrijgegeven op maatschappelijke, (mens)wetenschappelijke, spirituele, economische, milieu en natuur en medische onderwerpen. Niet alle onderwerpen (het archief bedraagt ruim 50.000 pagina's) zijn reeds tot publicatie omgezet en al bereikbaar. Uit de lijst met vele onderwerpen noemen wij er hier enkele: dementie, euthanasie, orgaandonatie, lichamelijke of verstandelijke beperking, fijnzintuigelijke en paranormale gaven, ontwikkelingspoorten binnen de menselijke evolutie, mannelijke en vrouwelijke oerprincipes, bezield management, dialoog, complementaire hulpverlening bij grootschalige calamiteiten, agrarische ontwikkeling, dierenwelzijn, CO2-opslag, waterzuivering en waterbeheer.

Wij hopen dat de inzichten die middels haar zijn doorgegeven uw inzicht zullen verruimen.

Website: www.devrijemare.nl
Quote

Ik geloof in het onmogelijke omdat niemand anders erin gelooft.

Florence Griffith Joyner, Amerikaans atleteBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.