Psychiatrie geneest niet veel: het is zelfs erger dan je denkt…

Psychiatrie

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:27746
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
(Grens)wetenschap, Geschiedenis, Therapieën, (Verborgen) nieuws, Bewustzijn, Blijvend actueel, Gezondheid

(Earth Matters | door Hayo Bol) “Een overzicht van 200 jaar Psychiatrie”

Er kleeft bloed aan de handen van de Psychiatrie. Psychiatrie is namelijk een methode die door middel van verdoving, angst, onderdrukking en pijn iemand denkt te kunnen genezen.

Als je de geschiedenis een beetje kent is bovenstaand statement geen wereldvreemde opmerking. Ooit begonnen als verzorgers in de toenmalige gekkenhuizen riepen deze verzorgers zich zo rond 1810 uit tot psychiater, wat letterlijk genezer van de ziel betekent. Immers, het woord Psychiater bestaat uit psyche = ziel en iatros = dokter in het Grieks.

“Via de geest heeft doodsangst een krachtige uitwerking op het lichaam en zou daarom bij de genezing van krankzinnigheid moeten worden aangewend”

Dit zei ooit de Amerikaanse psychiater Benjamin Rush in 1812. Zijn beeltenis siert nog steeds het zegel van APA the American Psychiatric Association. (1)

Heden ten dage gaat dit nog steeds zo, maar dan met meer ‘sophisticated’ middelen; De farmaceutische drugs. Electroshocks worden onder een andere noemer nog steeds gegeven en de isolatiecel bestaat en wordt gebruikt om patiënten die doordraaien, rustig te krijgen. Fixatie heet dat in het jargon. Gek genoeg, of misschien is waanzinnig hier een beter woord, is nog nooit vastgesteld dat er iemand geneest van een psychiatrische behandeling.

Volgens veel mensen die gelezen hebben over de Maya’s en David Icke e.a. gaat de aarde naar een hogere trilling en zal het ‘zwarte’ oplossen en het licht zegevieren. Tegen de mensen die deze wens koesteren, of de hoop hebben dat dit zonder slag of stoot zal plaatsvinden zou ik willen zeggen: “Word wakker!”

Er zijn groepen op aarde die het goed met de mensheid voor hebben en groepen die het slecht met de mensheid voor hebben. Als de groepen die het slecht met de mensheid voorhebben niet adequaat worden aangepakt kan een dergelijk toekomstbeeld de prullenbak in. Er zijn meerdere groepen die het niet goed met ons voor hebben, maar de groep van Psychiatrie zit als een candida schimmel volledig in het reguliere systeem verweven. Daarom hoor je er niet veel van en gaat men stilletjes zijn gang. Daarmee is niet gezegd dat ALLE psychiaters onmenselijk zijn, wel dat er iets goed mis is in de groep die de psychiaters gezamenlijk vormen.
Nederland heeft één van de hoogste aantallen kinderen aan de ‘kindercoke’ genaamd Ritalin. Wist u dat deze ziekte is verzonnen door de Psychiater Leon Eisenberg eind jaren zestig en geen enkele wetenschappelijke onderbouwing kent? Het was een groep Psychiaters die in 1987 met meerderheid van stemmen besloot om ADHD in de DSM IV op te nemen.  De rest is geschiedenis met steeds jongere  slachtoffertjes die levenslang de drugs, want dat is het feitelijk gezien, moeten blijven slikken.

De psychiatrie is een groep die het niet goed voor heeft met de mensheid, maar ze zeggen het tegenovergestelde. Ze werken in naam van de geestelijke gezondheidszorg en dat maakt het in de beeldvorming zo moeilijk. Niet voor niets geldt daarom het gezegde: “Vertrouw iemand niet op wat hij zegt maar op wat hij doet”.


Psychiaters hebben er altijd op gestaan dat ze geen verzorgers waren maar medisch specialisten. Onder die noemer hebben ze net zolang geijverd totdat ze volwaardig en erkend werden door de Medische wetenschap.

Maar een zelfverklaarde psychiater dr. Reil stelt het volgende in 1810: “Door sterke indrukken nemen we bezit van de aandacht van de patiënt en wennen we hem aan onvoorwaardelijke gehoorzaamheid.”

Dat betekende in de praktijk dat patiënten verworden tot een stimulus-respons mechanisme door middel van pijn, hypnose en controle. Of liever gezegd dwang.

De grondleggers
In 1879 opende het eerste psychologische universiteitslaboratorium ter wereld zijn deuren te Leipzig onder leiding van Wilhelm Wundt. Aan deze universiteit studeerde voor die tijd een groot aantal buitenlanders, wat verklaart dat in de jaren erna de psychiatrie zich verspreidde over de hele wereld.

Op deze universiteit werd openlijk verkondigt [overigens zonder enige wetenschappelijk bewijs] dat de mens een dier is zonder ziel en volledig onder controle zou kunnen worden gebracht door middel van pijn en controle. Ook de later zeer bekend geworden heer Pavlov studeerde aan deze universiteit.

Samen met collega’s als Griesinger, Galton, Kreaplin en later Rudin, werd de psychiatrie een geloofssysteem dat zichzelf wetenschappelijk heeft verklaard.

Francis Galton een Britse psycholoog en halve neef van Charles Darwin ontwikkelde de Eugenetica (2). Dit is de leer van de  rasverbetering en je zou het kunnen zien als een soort van veredeling van de soort. Deze leer werd toegevoegd aan de Psychiatrie en vormde daarmee de basis voor later racisme en ‘wetenschappelijk onderzoek’ in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw.  Het vormde de basis voor de idee en de uitvoering op het uitroeien van bepaalde erfelijke trekken onder minderheden zoals bijvoorbeeld zigeuners en joden, arme mensen en gediagnosticeerde krankzinnigen (3)  

De verbeteraars
Emil Kreaplin was de eerste psychiater die zich toelegde op het beschrijven en verkondigen van het idee dat er geestesziekten bestaan. Hij werkte samen met Alois Alzheimer [bekend van de ziekte Alzheimer] en omschreef de dementia preacox de voorloper van wat later de diagnose schizofrenie opleverde. Hij was ook de eerste die de term paranoia gebruikte.

Kraepelin postuleerde dat aan iedere grote psychische aandoening een hersenziekte of andere biologische ziektebeelden ten grondslag liggen. Hij was ervan overtuigd dat na verloop van tijd de pathologische oorzaak van alle grote psychische aandoeningen ontdekt zou worden. Eén van de hoofd principes van de methode, is dat ieder willekeurig symptoom in vrijwel alle aandoeningen kan voorkomen: bijna alle symptomen van de bipolaire stoornis komen bijvoorbeeld ook wel bij schizofrenie voor. Het symptomatische onderscheid in ziektebeelden (in contrast met de onderliggende pathologie) betreft dus niet een bepaald symptoom, maar een specifiek patroon van symptomen. Doordat er geen fysiologische of genetische testen bestaan, is het alleen mogelijk ze te onderscheiden aan de hand van deze specifieke patronen van aaneengeschakelde symptomen.

Zo werd de ideologie van de eugenetica nauw verweven in de psychiatrie wat leidde tot een beruchte uitspraak uit 1934 van de psychiater Ernst Rudin uit Zwitserland:

“De psychiater en gezonde mensen moeten zich verenigen tegen de genetisch minderwaardige mensen. De psychiater moet zijn hulp leveren ter bevordering van een erfelijk gezond, bekwaam en superieur ras”.

Overigens waren het niet de Duitsers maar de Engelsen die de eerste concentratiekampen stichtten. Dat gebeurde al tijdens de boeren oorlog van 1899-1902 in het hedendaagse Zuid-Afrika (3). En wie denkt dat alleen Duitsland zich schuldig maakten aan eugenetica komt bedrogen uit. Al in 1907 werden in enkele Staten van Amerika zoals Texas sterilisatiewetten van geesteszieken aangenomen. Dat is 26 jaar voordat de nazi’s ermee aan kwamen!

Hitler en de Holocaust
Pas in 1924 omarmd Hitler in Mein Kampf de psychiatrische theorie van eugenetica als de wetenschap die zijn land opnieuw zou opbouwen. 6 maanden nadat de Nazi’s de macht grepen wendden zij zich tot Rudin en zijn mede psychiaters en die zagen hun langverwachte droom in vervulling gaan. In de vorm van een wetsvoorstel voor de preventie van genetisch ongezonde nakomelingen. De wet stond gedwongen sterilisatie toe bij elke burger die in de ogen van een ‘genetische gezondheidsrechtbank’ leed aan een reeks zogenaamde genetische stoornissen.

In de praktijk werd kreeg  89% van de mensen die voor de rechtbank kwamen de opdracht tot sterilisatie. Dat waren in 12 jaar tijd 400.000. In het geheim werd een overheidsprogramma opgezet met een netwerk van 30 centra door de psychiater Hans Heinze. Hij vermoorde onschuldige kinderen door middel van morfine injecties of vergassing met cyaankali. Eenmaal gedood werden de hersenen voor research verstuurd naar collega- psychiaters. Met experimenten en uitroeiing die achter gesloten deuren plaatsvond, gaf Hitler op 1 september 1939 [het uitbreken van de 2e wereldoorlog!] een geheim bevel tot ‘zachte dood’ van zwakbeschaafde mensen van alle leeftijden. Hiermee werd psychiatrische euthanasie toegestaan. In een speciaal T4 programma werden in 2 jaar tijd 70.273 mensen vermoord in de al opgezette psychiatrische centra.

Toen in 1941 officieel de holocaust werd uitgeroepen werden psychiaters overgeplaatst naar de concentratie kampen van Dachau en Auschwitz. Daar konden zij in naam van de wetenschap doen wat ze wilden. Uiteindelijk kostte dat het leven van minimaal 15 miljoen mensen die als ‘inferieur’ werden beschouwd op grond van uiterlijke kenmerken.

Geen straf
Het meest schokkende is dat de psychiaters uit die tijd hun straf ontliepen. Er zaten Amerikaanse psychiaters als rechters bij de Neurenberger processen. Zij  vergoelijkten de daden van hun Duitse collega’s [was hier sprake van een ‘old boys network’?]. Mannen als Friedrich Panse, Werner Heyde, Friedrich Mauz en Werner Villinger gingen weer terug naar hun privé praktijken en pakten hun beroep en goed betaalde positie weer op, zonder dat er een haan naar kraaide.

Ernst Rudin stierf als vrij man op 78 jarige leeftijd in München. Werner Villinger was professor in de psychiatrie bij de universiteit van Marburg van 1946 t/m 1956. Dr. Frits Sawade [schuilnaam van Werner Heyde] werd door het gerechtshof van Sleeswijk-Holstein aangesteld als medisch expert en pas in 1959 alsnog gearresteerd.

Dead or Alive in 2016?
Dit roept de vraag op of de eugenetische psychiatrie is verdwenen of bestaat deze heden ten dage nog steeds in een andere gedaante?
Professor Frank Schneider de voorzitter van de Duitse Vereniging voor de Psychiatrie en Psychotherapie belijdt in 2011 [!] openlijk de schuld van de psychiatrie aan een crimineel verleden (5)  
Dit na overweldigend bewijs die geleerden en onderzoekers voortbrachten en wat niet langer genegeerd kon worden.

Het feit dat het zolang heeft geduurd bewijst dat er kennelijk binnen de psychiatrie als groep geen/ of zeer weinig zelfreinigend vermogen is. De wereld heeft een enkele klokkenluider nodig anders was deze informatie niet eens naar buiten gekomen.

Frank Schneider had het alleen over het verleden en hield zijn kaken stijf op elkaar als het ging om het heden.  Maar de getuigenissen in de DVD: Het tijdperk van de Angst’ van het NCRM (6) verhalen over mensen bij wie de kinderen zijn weggehaald en zijn ‘behandeld’ waarna ze er met een groter trauma uitkwamen dan dat ze erin gingen. Dit is recente geschiedenis van de afgelopen 10 jaar! Pas in 2010 sloot psychiatrisch ziekenhuis ‘Haar’ vlakbij München. Hetzelfde gebouw waar in 1939 al was gemoord in naam van de Eugenetische wetenschap!

De methoden lijken tegenwoordig mensvriendelijker, het doel lijkt echter onveranderd. Er wordt nog steeds ‘gefixeerd,’ de isolatiecel bestaat en de farmaceutische drugs zoals zoloft, maken de mens tot een robot.

Andere soort psychiaters
Overigens moet wel gezegd dat er onder de psychiaters ook mensen zitten die niet de eugenetica en de lessen van Kreaplin en anderen ondersteunen. Bekendst voorbeeld hiervan is de psychiater Thomasz Szasz die een boek schreef: ‘Psychiatry the science of lies’ (7).
Andere bekende psyciachers die voorstander zijn of waren van een aanpak zonder medicatie zijn: dr. Loren Mosher en Dr. Ivan Wolffers.

Er zijn op het internet her en der vele getuigenissen te vinden van collega psychiaters van Szasz van over de hele wereld, die vertellen over de misstanden en misaannames van hun collega’s. Opvallend is ook de site van de Belgische apotheker van Haesbrouck die er fijntjes op wijst dat de wetenschap het werkingsmechanisme van antipsychotica als onbekend bestempeld. Wie het werkingsmechanisme wel bekend maakt [zoals hij doet] zie, wordt als ‘niet wetenschappelijk’ gezien. Op zijn site (14) zegt hij ronduit over ritalin dat het zenuwuiteinden doet afsterven en dat de chemie van ritalin bijna een exacte kopie is van cocaïne. Vind je het vreemd dat de wetenschap de werking van psychotica als onbekend wenst te beschouwen?

De Pharmaceutica
Het geloof in ‘one disease one pill’ is nog altijd sterk vertegenwoordigd en een nieuwe uitgebreide samenwerking is ontstaan tussen de farmaceutische industrie en de psychiatrie. Waar vroeger veelal Lithium werd  voorgeschreven zijn er tegenwoordig de zogenoemde atypische anti psychotica. Het woord alleen zegt het al. Het is een a-specifiek medicijn dus inzetbaar voor een reeks van symptomatische patronen dat voornamelijk het gevoelsleven en de emoties afvlakt. Zo wordt de mens een stimulus response mechanisme en gaat alles op de automatische piloot omdat het denken is vertroebeld.

Maar als dat het enige is……. Bijwerkingen kunnen leiden tot zwaarlijvigheid, leverproblemen [teken van te grote hoeveelheid gif!], diabetes, hartritmestoornissen, hoge bloeddruk, geweld en zelfmoord.

Middelen als zoloft worden nog altijd voorgeschreven terwijl de FA er tegenwoordig tegen waarschuwt (8) vanwege het ontstaan van suïcidale gedachten. Het aantal zelfmoorden onder teruggekeerde soldaten uit Irak en Afghanistan is nog nooit zo hoog geweest en er is een vermoeden dat dit door voorgeschreven druggebruik komt. De meeste soldaten die zelfmoord pleegden hadden of waren onder invloed van door psychiaters voorgeschreven antidepressiva.

Middelen als prozac en ritalin genezen niets, maar maskeren alleen de symptomen. Je zou dus kunnen zeggen dat het aantal verslaafden aan psychiatrische farmaceutica groter is dan het aantal verslaafden aan cocaïne en heroïne. Nu denken veel mensen helaas dat ze zich beter gaan voelen. Maar als je doorvraagt dan gaat dat ten koste van bijwerkingen en algehele fysieke malaise. Dan mag de angst of de depressie wel zijn onderdrukt en dus niet meer voelbaar. De ziekte is niet weg laat staan genezen.

Mooi voorbeeld is onderstaande advertentie voor een middel tegen ADHD

ADHD is een aandoening afkomstig uit de DSM IV waarvan het lang niet vast staat of deze aandoening überhaupt bestaat. (9) Overigens wordt DSM V in mei uitgegeven en dan krijgen we er nog een dubbele dosis aandoeningen bij die alleen te behandelen zijn met……… u raadt het al medicatie

Mede dankzij de promotie van psychiaters en medicijnfabrikanten zijn er wereldwijd 120 miljoen mensen die ze gebruiken en daarmee haalt de industrie jaarlijks 84 miljard mee binnen. Als we nu eens 84 miljard zouden stoppen in preventieve gezondheid en natuurlijke middelen zou er dan niet een echte verbetering waar te nemen zijn?

Tegenwoordige tijd
Het vreemde is dat de Psychiatrie bij monde van Norman Sartorius voorzitter van de WPA stelt in 1999: “De tijd dat psychiaters dachten dat ze de geesteszieken konden genezen is voorbij. In de toekomst zullen de geesteszieken met hun ziekte moeten leren leven”.

Dat neemt niet weg dat mensen die vertellen over hun verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis niet serieus genomen worden. Terwijl hun verhalen eerder bloedstollend, dan prettig zijn om naar te luisteren. Ik citeer uit het boekje uitgegeven door NCRM [Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens]
“Het ergste in het psychiatrisch ziekenhuis is gewoon hoe ze behandeld worden alsof het helemaal geen mensen zijn” –Feti

Bovenstaand plaatje komt uit een verlaten psychiatrisch hospitaal Beelitz Heilstatten uit 2010.

“Ik werd niet langer beschouwd als een menselijk wezen, ik was gewoon een nummer die was gearriveerd”.  --- Detlef (journalist)

“Ik zag geen intentie of verlangen om iemand te genezen”. – Claudia

Wereldwijd worden per jaar ongeveer 750 000 mensen per jaar gedwongen opgenomen in psychiatrische inrichtingen, een gemiddelde van elke veertig seconden 1.

Je zou er bijna een morbide plan achter zien en hoewel ik niet voor ‘conspiracy theories’ ben en er ook niet in geloof, staat de psychiatrie in een wel erg onwelriekende stank van spreekwoordelijke lijkenlucht. De goeden niet te na gedaan; zij zouden als eersten moeten optreden tegen de misstanden en het drug gebruik dat zo gepropageerd word door hun collega’s.

Tegenwoordig komt er een ‘nieuw’ geluid vanuit de medische wetenschap. Psychiatrische ziekten zouden voortkomen uit ‘ontstoken hersenen. ’ Of anders ligt het aan je genen. Beide beweringen zouden een kern van waarheid kunnen bevatten. Ware het niet dat de oplossing van de psychiatrie dezelfde is als voorheen. Eenzame opsluiting bij verzet tegen de behandelingen en een pil die de ziekte moet genezen.
Je zou als er sprake is van ontsteking natuurlijk best iets kunnen bereiken met antibiotica en aanvullende therapie in de vorm van voeding en supplementatie.

Wat de volgende 3 psychiaters zelf zeggen is het volgende:
Steven Hyman, bestuurslid van het Amerikaanse National Institute for Mental Health, geeft toe dat het zonder onderscheid toepassen van dergelijke hersenscans “mooie maar betekenisloze plaatjes van de hersenen produceert”.

“Een nauwkeurige diagnose gebaseerd op een scan is eenvoudigweg niet mogelijk. Ik zou willen dat het zo was,” stelde Dr. Michael D. Devous van het Centrum voor Nucleaire Geneeskunde van het medisch centrum van de Universiteit van Texas.

Psychiater M. Douglas Mar stelt: “Er is geen wetenschappelijke basis voor deze beweringen [het gebruiken van hersenscans voor psychiatrische diagnoses]. De patiënten moet tenminste verteld worden dat dit heel controversieel is.”

Kennis over de werking van het verstand is helaas nogal schaars. Wat in elk geval duidelijk moge zijn, is dat medicatie hooguit een korte termijn oplossing geeft en zeker geen genezing. Liever noem ik in dit verband  een studie die te lezen is op medicalexpress (16)  waarin bepaalde voedingsstoffen ondersteunend zijn in het verhelpen van een bipolaire stoornis . Er mag zeer kritisch gekeken blijven worden naar de mensen die zich psychiater noemen. Mogelijk is een nieuwe ethisch reveil noodzakelijk om tot een betere geestelijke gezondheidszorg te komen.

Dit moeten wij als gewone burgers gaan eisen van onze overheid, anders komt er niets van terecht.

Noten:

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/American_Psychiatric_Association
 2. http://nl.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton
 3. http://nl.wikipedia.org/wiki/Eugenetica
 4. http://www.isgeschiedenis.nl/historisch-misverstand/concentratiekampen-zijn-niet-   door-de-nazis-bedacht/
 5. http://www.zielenknijper.nl/duitse-psychiaters-erkennen-criminele-verleden-psychiatrie-voortzetting-holocaust-1945-1949.html  
 6. www.ncrm.nl
 7. http://www.bol.com/nl/p/psychiatry/1001004006278825/
 8. http://usgovinfo.about.com/cs/healthmedical/a/antidepress.htm
 9. http://worldthechanges.wordpress.com/2008/05/05/psychiatrie-01-de-wereld-van-de-kwakzalvers-en-farmacie/
 10. Karadzic één van de grondleggers van de oorlog en uiteenvallen van Joegoslavië, was een psychiater http://nl.wikipedia.org/wiki/Radovan_Karad%C5%BEi%C4%87
 11. Over bipolaire stoornissen op de site van Marcel Messing http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M4&s=M65&ss=P1792&l=NL
 12. Ritalin dossier http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M4&s=M65&ss=P1356&l=NL
 13. Dvd te bestellen via http://www.ncrm.nl/product-categorie/dvd/
 14. www.haesbrouck.be
 15. www.desireerover.nl
 16. http://medicalxpress.com/news/2013-01-proper-nutrition-mood.html   

Het tijdperk van de angst Dvd uitgegeven door de NCRM

We leven met het beeld van een moderne maatschappij die klaarblijkelijk veilig is, klaarblijkelijk gelukkig. Maar het leven is niet altijd zoals het eruit ziet. De wreedheden van de psychiatrie kunnen overal in de geschiedenis gevonden worden. Deze dvd is een verslag van een uitgebreid onderzoek en interviews met psychiatrische experts en slachtoffers. Zij onthullen in deze schokkende documentaire het verachtelijke verhaal van de psychiatrie sinds haar vroegste ontstaan tot heden ten dage.

“Als sommige doctoren letsel toebrengen- mensen folteren in plaats van te behandelen – dan is dat, gedeeltelijk, omdat de maatschappij door middel van de staat, hen vraagt en betaalt om dat te doen.

We hebben het in Nazi-Duitsland gezien en veel van die doctors heeft men opgehangen. We zien het gebeuren in de Sovjet-Unie en we keuren die doctoren met gerechtvaardigde  verontwaardiging af. Maar wanneer zullen we inzien dat dezelfde dingen nu gebeuren in de zogenaamde vrije samenleving? Wanneer erkennen we –en identificeren we publiekelijk – dat we medische criminelen onder ons hebben?”

Dr. Thomasz Szasz, M.D.
Professor Emeritus in de Psychiatrie

Bron: earth-matters.nl


Geplaatst door Hayo Bol

Hayo Bol

Ik ben inmiddels 20 jaar natuurgeneeskundig therapeut/ lifecoach en geef lezingen over verschillende onderwerpen mbt gezondheid. Daarnaast geef ik les aan collega therapeuten en therapeuten in opleiding over voeding/elektrosmog/natuurgeneeskunde bij verschillende instellingen zoals de Ortho Health Foundation, Floww Intl, Lightwave en Bemer...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Hayo BolLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Dit is mijn simpele geloof: We hebben geen tempels nodig en geen ingewikkelde filosofie. Onze eigen hersenen, ons eigen hart vormen onze tempel; de filosofie is goedheid.

Dalai Lama, Tibetaans monnikBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.