Vanaf 14 december 2012 maakt de Europese en dus Nederlandse overheid voedingssupplementenfirma’s, uitgevers van gezondheidsbladen en journalisten monddood

efsa

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights


(dr. Gert Schuitemaker | Ortho) 

Bedilzucht burger én beknotting persvrijheid Casus voedingssupplementen

Minister Schippers besloot reeds dat vanaf 1 juli op verpakkingen en bijsluiters van homeopathische geneesmiddelen niet meer mag staan waarvoor ze gebruikt worden. Vanaf 14 december is het de beurt aan voedingssupplementen. De Europese en dus Nederlandse overheid maakt voedingssupplementenfirma’s, uitgevers van gezondheidsbladen en journalisten monddood. Vanaf die datum is EU-regelgeving van kracht die uitingen over de werking van voedingsmiddelen en voedingssupplementen, zogeheten ‘gezondheidsclaims’, sterk aan banden legt. Het ergst is: dit alles staat op gespannen voet met de grondwet, met de vrijheid van meningsuiting en van pers. 

Wat ik hier in ORTHOmagazine schrijf kan direct als voorbeeld dienen. Zeg ik hier dat vitamine D bij verkoudheid werkt en staat er ergens in deze uitgave een advertentie met een vitamine D-voedingssupplement (zelfs zonder enige toespeling op de werking), dan kan de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit; ‘warenwet’) een boete opleggen. Als u dit niet gelooft, wat ik me heel goed kan voorstellen, dan verwijs ik graag naar de website van de NVWA. Diep verscholen vindt u daar de informatie.

Wie de boete krijgt, is nog maar de vraag. Genomineerd zijn de adverteerder, Ortho Communications & Science als uitgever van ORTHOmagazine en ik als schrijver. Dus journalisten ook. In het journalistenvakblad Villamedia Magazine schreef journalist en ORTHO-schrijver Toine de Graaf een artikel onder de kop ‘De NVWA muilkorft journalisten’. Daarin legt hij haarfijn uit hoe absurd het allemaal is en aan welk gevaar de journalist zich blootstelt. 

Voedingssupplementenleveranciers, en ook uitgevers en journalisten dus, mogen een concreet voedingssupplement op geen enkele manier in verband brengen met een ziekte, als er ergens in hetzelfde tijdschrift of dezelfde krant een advertentie staat met het betreffende supplement.

Dat heet een ‘medische claim’ en zou een supplement tot geneesmiddel bombarderen. Sinds 14 december zijn daar nu de ‘gezondheidsclaims’ bijgekomen. 

Daarvan zijn er slechts enkele goedgekeurd, bij voorkeur in orakeltaal. Neem bijvoorbeeld die van vitamine D (zo krijgt u een indruk):

  • ‘Vitamine D draagt bij tot de normale opname/het normale gebruik van calcium en fosfor’
  • ‘Vitamine D draagt bij tot normale calciumgehalten in het bloed’
  • ‘Vitamine D draagt bij tot de instandhouding van normale botten’
  • ‘Vitamine D draagt bij tot de instandhouding van normale werking van de spieren’
  • ‘Vitamine D draagt bij tot de instandhouding van normale tanden’
  • ‘Vitamine D draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem’
  • ‘Vitamine D speelt een rol in het celdelingsproces’
  • Noot: ‘Vitamine D versterkt het immuunsysteem’ is als claim absoluut verboden.

Zo zijn er slechts 222 gezondheidsclaims goedgekeurd. Ondanks vele duizenden wetenschappelijke publicaties zijn door de EU-autoriteiten de meeste verzoeken van fabrikanten voor een gezondheidsclaim afgewezen. 
Onder het motto: onvoldoende bewijs. Jawel, door extreem rigide eisen te stellen, volgens de normen die aan patenteerbare medicijnen worden gesteld. En dit alles gaat nog verder …

Zelfs ‘antioxidant’ voor coënzym Q10 of ‘probioticum’ voor een probioticum mag niet genoemd worden. Zeker niet op het etiket (!), in folders of op de website. Deze termen zijn te veel gerelateerd aan de werking van het product en worden daarom door de EU-autoriteiten als misleidend beschouwd. Ook ik mag hier dus niet zeggen dat coënzym Q10 een antioxidant is, als er elders in deze uitgave een coënzym Q10-advertentie staat.

Wettelijke handhaving van dit alles? Uiteraard kan de NVWA niet alle etiketten, folders, tijdschriften, kranten en websites lezen. Maar klikken, in de betekenis van ‘aangeven’, helpt. Met een tip gaat de NVWA beslist aan de slag, zo laat het weten aan De Graaf. Waar de NVWA de grenzen trekt, is onduidelijk. Willekeur dus en grote rechtsonzekerheid. Misschien is dat ook wel de bedoeling. Het kan iedere betrokkene – fabrikant, uitgever of journalist – overkomen. En ik verzeker u: de boetes zijn niet misselijk en kunnen in de tienduizenden euro’s lopen, zeker als het een medische claim betreft.
Het is een mix van Europese bedilzucht (onder het mom van de burger beschermen tegen misleiding) en obstructie – de reden laat zich gissen – om diezelfde burger te beknotten in zijn vrijheid om zelf iets voor zijn gezondheid te doen. De orthomoleculaire geneeskunde (voedingsgeneeskunde!) wordt zo effectief van hogerhand belemmerd.

Geneeskrachtige kruiden komen ook nog aan de beurt... Zo wordt de weg naar de huisarts gestimuleerd om daar met een recept de deur uit te gaan. Of is dat juist de bedoeling?
Als u dit verhaal heeft gelezen, vindt u het waarschijnlijk niet direct het meest spannende verhaal. Het onderwerp is niet ‘sexy’. Dat is – denk ik – ook waarom dit allemaal in verborgenheid plaats kan vinden. In Europa. In Nederland. Ernstig!

door Dr. Gert E. Schuitemaker
1 december 2012

Bron: www.ortho.nl

Achtergronden:


‘Gezondheidsclaims‘ gaan over wat wel en niet gezegd mag worden over de werking van een voedingsmiddel of voedingssupplement ten aanzien van uw gezondheid. U denkt dan: dit gaat exclusief over wat op etiketten en in advertenties mag worden beweerd. Maar het gaat veel verder. Ergens diep verscholen op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kunt u gewaarworden hoe deze overheidsinstelling omgaat met dergelijke ‘claims’.

Voorbeeld: staat er in een (vak)tijdschrift of krant een redactioneel artikel over vitamine D bij verkoudheid en bevat datzelfde medium een advertentie met een vitamine D-voedingssupplement (zonder enige toespeling op het effect), dan kan de NVWA een boete opleggen. Immers: de EU (lees: EFSA) heeft geen ‘verkoudheidsclaim’ toegekend aan vitamine D. Wie aangepakt wordt, is onduidelijk. Dat kan de uitgever van het blad zijn, de adverteerder en zelfs de journalist. De boetes zijn niet misselijk en kunnen in de tienduizenden euro’s lopen.

De nieuwe regelgeving gaat in op … 14 december 2012. Na de homeopathie zijn de voedingssupplementen aan de beurt, nu ook op een wel heel bijzondere en naar het lijkt effectieve manier.

Gelukkig ontspint zich nu eindelijk een discussie binnen de journalistiek over de wijze waarop de NVWA te werk gaat bij het uitvoeren van de EU-verordeningen 1924/2006 en 432/2012, die op zichzelf  al op gespannen voet staan met de vrijheid van meningsuiting. Maar de wijze waarop de NVWA deze EU-verordeningen voor Nederland gaat implementeren, gaat nog een aantal stappen verder.

Deze discussie is op gang gebracht door journalist Toine de Graaf. Van zijn hand verscheen een artikel in het blad Villamedia Magazine van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), dat ook op de website www. villamedia.nl is geplaatst met als titel “De NVWA muilkorft journalisten“. Het blijkt dat de implementatie zó draconisch is dat vele mensen, inclusief professionals, niet eens kunnen begrijpen dat dit in Nederland aan de gang is.

Oordeel zelf. Lees op de NVJ-website het artikel van Toine de Graaf, en vooral ook reactie 3 [Anita Douven, 23 november 2012, Hoofd Communicatie NVWA]

Laat ik één zinsnede uit deze NVWA-reactie nemen:

“Wat wel of niet mag hangt er dus van af of de uiting commercieel is of niet. De NVWA onderzoekt altijd van geval tot geval of sprake is van een commerciële uiting.”
Hoe denkt de NVWA dit te gaan doen? Huiszoekingen om facturen te vinden?

En even inzoemen op het NVWA-commentaar: “… altijd van geval tot geval …”
… Eens per jaar misschien? Welke journalist? Welk blad? Welke firma? Volstrekte willekeur dus.

De overheid en deze overheidsdienaar overspelen hiermee hun hand. Pretenderen dat de wet kan worden gehandhaafd is het begin van de aftakeling van de rechtsstaat, zeker als de grondwet (persvrijheid) in het geding is.

Dr. Gert E. Schuitemaker – 26 november 2012

Bron: Ortho


Dr. Gert Schuitemaker is (niet praktiserend) apotheker en doctor in de Geneeskunde. Hij promoveerde op een bevolkingsonderzoek naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Hij houdt zich al vanaf 1980 bezig met de orthomoleculaire geneeskunde, zoals die is gedefinieerd door tweevoudig Nobelprijswinnaar Linus Pauling.

Schuitemaker is auteur van vele boeken en hoofdredacteur van het orthomoleculaire vakblad ORTHOmagazine en van het consumententijdschrift Fit met Voeding. Hij is voorzitter van de stichting Ortho Institute die zich ten doel stelt informatie te verspreiden over voeding en gezondheid. Hij is directeur van Ortho Communications & Science BV, een uitgeverij die tijdschriften en boeken uitgeeft en cursussen, congressen en workshops organiseert. 

Op internet onderhoudt hij een informatieve website met onder andere dedigitale ORTHOibliotheek.
Schuitemaker schrijft vele columns en wordt vaak gevraagd voor lezingen en interviews in de media. Hij is oprichter en voormalig voorzitter van de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) en voormalig voorzitter van de International Society for Orthomolecular Medicine (ISOM). In mei 2011 werd hij opgenomen in de Hall of Fame van de ISOM. 


Gekoppelde documenten

Geplaatst door Redactie Earth Matters




Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen





Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Elke leeftijd kan betoverend zijn, als je er maar naar leeft.

Brigitte Bardot, Frans actrice











Bij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.