Het Griekse ‘nee’; een mythologisch heldenverhaal

Acropolis

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:7800
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
Earth Matters | diversen, Lezersbrieven, (Verborgen) nieuws, Economie

(Earth Matters | Hans Siepel) Wat een fijnzinnige symboliek. Tweehonderd jaar na de slag bij Waterloo zijn we getuige van een nieuwe, symbolische slag bij Waterloo. Werd tweehonderd jaar geleden bij Waterloo het verlies ingeluid van de macht van Napoleon, nu lijkt het erop dat de Griekse schuldencrisis het begin inluidt van het verlies van een andere macht, het neoliberale kapitalisme. Het Griekse drama dat zich voor onze ogen voltrekt staat bol van de symboliek en kan uitgroeien tot een van de ingrijpendste historische gebeurtenis in de moderne geschiedenis.

Alle ingrediënten en opgebouwde spanning over een mogelijke Grexit hebben van de strijd van de Griekse regering en zijn schuldeisers een ongekend epos gemaakt met welhaast mythische proporties. Voor hen die met enige distantie naar het tafereel kijken, zijn er getuigen van dat de Grieken aan hun rijke traditie van mythen en mythologische vertellingen een nieuw hoofdstuk toevoegen. Met een vergelijkbaar basisscript als dat van de oude Griekse mythen.

De (levens)lessen en wijsheid die in deze oude Griekse mythen en sagen verborgen zitten, zijn terug te brengen tot een basisthema: de helden van de Griekse mythologische vertellingen dienen het ‘monster’ van hun ego te overwinnen. Dat is de les die ze te leren hebben. Wie achter de werkelijkheid kijkt van dit moderne Griekse drama van de schuldencrisis, ontwaart een vergelijkbaar script. De Griekse machthebbers hebben als moderne mythologische helden de strijd aangebonden met het moderne monster; het neoliberale kapitalisme. Ze zijn opgestaan tegen machthebbers van het internationaal financieel, economisch en politiek systeem dat is gebouwd op egofundamenten van hebzucht, eigen belang, leugens, macht en financieel eigengewin. Een amoreel systeem dat mensenlevens, de menselijke waardigheid, welzijn en veiligheid opoffert aan het eigen economische en financiële eigenbelang. 

Wie het discours en de daden van de Griekse machthebbers in hun verzet tegen de internationale financiële en politieke instituties nader analyseert, kan niet anders dan tot de conclusie komen dan dat zij heel welbewust de keuze gemaakt hebben om tegen dit amorele systeem in opstand te komen. In het discours van de Griekse politici ontwaren we geen politiek-ideologische teksten, maar woorden en zinnen die immateriële waarden als democratie, medemenselijkheid, fatsoen en menselijke waardigheid representeren. Het is hetzelfde morele discours als de Paus in zijn recent verschenen schrijven over klimaatverandering gebruikt in zijn kritiek op datzelfde economische en financiële marktsysteem.

In de Griekse kritiek op de voormalige trojka spreken zij de instellingen aan op hun amoreel handelen. Zo concludeert een parlementair onderzoekscommissie in het Grieks parlement over de steunpakketten en de voorwaarden waaronder die verleend zijn, dat dit regime ‘gewelddadig, illegaal en amoreel’ was. Ze zijn volgens deze parlementaire commissie een aantasting van ‘fundamentele mensenrechten’. Maar ze laten het niet alleen bij woorden. Ze tonen ook het morele verval van de schuldeisers aan. Zo berichten de Griekse media dat de voormalige Griekse vertegenwoordiger bij het IMF verklaard heeft dat het IMF voor Griekse journalisten seminars organiseerde om hen zo te beïnvloeden positiever over de IMF en haar voorstellen te gaan schrijven.

Zie hier het nieuwe strijdtoneel op het wereldtoneel. De nieuwe tegenstelling. Niet van politiek-ideologische aard, het is geen strijd tussen links en rechts. Het is een strijd met als inzet menselijke waarden. Het is de strijd tussen het (geïnstitutionaliseerd) collectief egobewustzijn versus een wereldwijd groeiend moreel bewustzijn. Laat dit nu precies een variatie zijn op het thema dat nagenoeg in alle Griekse mythologische verhalen verwerkt is: het gevecht met egomachten.

We zouden de Griekse premier Tsipras en zijn minister van Financiën dankbaar moeten zijn. Gelijk de Griekse mythologische helden hebben zij de moed op te staan tegen een creatie, waarvan de Grieken zelf in hun geschiedenis de fundamenten gelegd hebben, maar dat is uitgegroeid tot een onbeheersbaar ‘monster’. Net als vele Griekse mythen ons vertellen, moet de mythologische held zijn eigen creatie eerst verslinden en kapot maken, alvorens weer opnieuw vooruit te kunnen. We zijn getuige van deze  mythologische strijd.

Bron: Earth Matters


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Vriendschap met onszelf is van het hoogste belang, want zonder dat kan men geen vrienden zijn met wie dan ook ter wereld.

Eleanor Roosevelt, Amerikaans First LadyBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.