Extase als Vredeskracht

trancedans

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:6097
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Wellspring Academy

Gekoppelde categorieen
Meditatie, Gezondheid, (Grens)wetenschap

Hoe gebeurt het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van groepsmeditaties, en welke organisaties houden zich daarmee bezig? In dit artikel lees je er meer over.

1. Subtiel Activisme – de magie van meditatie en planetair bewustzijn

Subtiel activisme is een bewustzijnsactiviteit of spirituele activiteit, zoals gebed en meditatie, met de bedoeling om collectieve genezing en positieve sociale veranderingen te ondersteunen. Subtiel activisme slaat de brug tussen de transformatie van de innerlijke wereld en de collectieve transformatie in de buitenwereld. Tijdens subtiel-activisme-evenementen mediteren soms honderdduizenden mensen tegelijkertijd voor wereldvrede, en bundelen zo hun liefdeskracht om de transformatieprocessen op de planeet te ondersteunen.

Het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van subtiel activisme zijn volop bezig, en er werd al heel wat bewijs gevonden dat het collectieve menselijke bewustzijn invloed kan uitoefenen op de fysieke realiteit. Groepen mensen die samen mediteren met dezelfde intentie, kunnen de criminaliteitscijfers doen dalen, en het geweld in oorlogsgebieden sterk doen verminderen. In de jaren 1980 werd er een studie in Libanon gedaan, waarbij een groep van ongeveer 8000 vredesexperts 7 keer vanuit verschillende plaatsen in de wereld samen mediteerde met de intentie om het geweld in Libanon te verminderen. Tijdens die momenten vielen er gemiddeld 71% minder oorlogsdoden. Je leest meer hierover op: permanentpeace.org/evidence/

Steeds meer mensen en organisaties sluiten zich aan bij de beweging, en er vinden steeds meer evenementen plaats, zoals wereldwijde meditaties op Wereldvrededag en Wereldwaterdag, Earthdance, World Sound Healing Day, World Wide Women Web, Netwerk van Licht meditaties, … om er maar enkele te noemen. Veel van deze evenementen worden via het internet gecoördineerd, waarna de informatie verder wordt verspreid in de lokale omgeving. Er zijn ook online ontmoetingsplaatsen waar mensen samenkomen om te mediteren met een gedeelde intentie, bijvoorbeeld:

  • de Global Care Room (Institute of Heartmath), wanneer je inlogt verschijnt je locatie als een lichtpuntje op de wereldkaart.
  • De Temple of Sacred Sound, waar je uitgenodigd wordt om te zingen voor de transformatie van de wereld.
  • De Earthdance Vredesklok geeft 2 tijdstippen per dag aan waarop wereldwijd gemediteerd wordt voor vrede. Je kan de klok downloaden voor je computer of telefoon.

 2. Het meten van planetair bewustzijn door het Global Consciousness Project

Het Global Consciousness Project heeft op zo’n 60 plaatsen in de wereld toevalsgeneratoren (random number generators) staan, die willekeurige reeksen getallen genereren. Deze apparaten zijn verbonden met computers en de data hiervan worden al ongeveer 15 jaar verzameld in een centraal archief.

Wanneer de aandacht van miljoenen mensen op de planeet tegelijkertijd gericht worden op grote gebeurtenissen, dan komt er meer structuur in de reeksen getallen die de toevalsgeneratoren produceren. Dit gebeurt op momenten die belangrijk zijn voor mensen, vb een natuurramp, de aanslagen op 9/11, nieuwjaarsvieringen… Ook wanneer grote groepen mensen tegelijkertijd vanuit dezelfde intentie mediteren, bidden, dansen,… wordt dit effect duidelijk en kan het in kaart gebracht worden. Meestal produceren de toevalsgenerators een rechte lijn op de grafiek. Op momenten waarop grote groepen mensen tegelijkertijd hun bewustzijn focussen, gaat de grafieklijn de hoogte in en vormt een piek. Je kan de grafieken van World Sound Healing Day 2009 hier bekijken: www.healingsounds.com

De veranderingen zijn subtiel maar wel duidelijk meetbaar, en wijzen erop dat het menselijke bewustzijn effect heeft in de fysieke wereld. Dit wijst op een noösfeer, een veld van bewustzijn dat ons met elkaar verbind, en waar in verschillende spirituele tradities over gesproken wordt.

 3. Extatisch Activisme – vrede cultiveren door te dansen vanuit je hart

 Subtiel activisme wordt extatisch activisme wanneer we onszelf in een toestand van extase brengen om van daaruit de noodzakelijke veranderingen op Moeder Aarde te ondersteunen. Mijn twee favoriete manieren om mezelf in extase te brengen zijn trancedans met blinddoek en hartmeditatie, en ik gebruik dan ook graag de combinatie van beide.  

Het dragen van blinddoek tijdens de dans helpt me te focussen op m’n intentie. De blinddoek versterkt zelfs het gevoel van verbinding. Je hebt je ogen immers niet nodig om je verbonden te voelen met de andere dansers op de dansvloer en op andere plaatsen in de wereld. De verbinding gebeurt via het hart...

Voor de dans begin ik met hartademhaling. Ik ga met m’n aandacht naar m’n hartchakra en stel me voor dat ik inadem en uitadem via m’n hartchakra. Dan roep ik een positief gevoel op, dankbaarheid en liefde, en stel me voor dat mijn hele lichaam zich vult met dankbaarheid en liefde. Na enkele minuten voel ik de extase al opkomen. Ik voel me gevoed door de extatische energie van transformatie vanuit de bron zelf en verbind me via m’n hart met de andere dansers. Vanuit dat gevoel begin ik te dansen en liefde te sturen naar de mensen en alle andere wezens op de planeet, naar Moeder Aarde en het Universum, en ervaar hoe die liefde overvloedig terugstroomt.

In onze Westerse samenleving bestond lang het beeld dat het hooft het centrale besturingssysteem van het menselijke lichaam is. Dankzij het onderzoek van het Institute of Heartmath weten we nu dat het magnetische veld van het hart 5000 keer sterker is dan het magnetische veld van de hersenen, en kan gemeten worden op 1 meter van het lichaam. Het hart maakt ook hormonen aan zoals endorfines en dopamines, die ons een gevoel van empathie en extase kunnen geven.

Wanneer je negatieve gevoelens hebt is je hartritme onregelmatig, je maakt stresshormonen aan en je immuunsysteem werkt minder goed. Dan ben je incoherent. Als je positieve gevoelens ervaart, wordt je hartslag regelmatig, je immuunsysteem werkt beter, en je kan helderder denken en beter presteren. Dan ben je coherent. Door regelmatig hartmeditatie te doen bevorder je dus je gezondheid. En door positieve gevoelens op te roepen creëer je een elektromagnetisch veld waar ook de mensen in je omgeving deugd van kunnen hebben.

4. Het meten van planetaire coherentie door het Global Coherence Initiative

Het Global Coherence Initiative (dat samenwerkt met het Institute of Heartmath) gebruikt magnetometers om te onderzoeken of er een interactieve verbinding bestaat tussen het menselijke elektromagnetische veld en dat van de Aarde.

Het GCI meet het magnetische veld van de Aarde. Dat werd voor de eerste keer gemeten door Carl Friedrich Gauss in 1835, en is de laatste 150 jaar met 10% afgenomen. De Aarde heeft een sterk magnetisch veld dat waarschijnlijk wordt opgewekt door elektrische stromen in de vloeibare buitenste ijzerlaag die aangedreven worden door interne hittebronnen Het magnetische veld van de Aarde kan sterk variëren onder invloed van oa de zon, de maan, en andere invloeden. Vogels en andere dieren gebruiken het magnetische veld van de Aarde om te navigeren tijdens hun migraties.

Het is al duidelijk dat veranderingen in het magnetische veld van de Aarde samengaan met veranderingen in de activiteit van de menselijke hersenen en zenuwstelsel, de opname van voedingsstoffen door planten en algen, het aantal verkeersovertredingen en ongelukken, en het voorkomen van depressie en zelfmoord. Er is ook bewijs gevonden dat de hersengolven van mensen soms synchroon gaan lopen met het ritme van de elektromagnetische golven die gegenereerd worden in de ionosfeer van de aarde. Dit zou het voorvoelen van weerveranderingen of aardbevingen kunnen verklaren.

Het magnetisch veld van de Aarde heeft dus invloed op haar bewoners. Maar kunnen mensen ook invloed uitoefenen op het magnetische veld van de Aarde?  Wanneer grote groepen mensen reageren op een planetaire gebeurtenis, lijkt dat inderdaad zo te zijn. Een negatieve gebeurtenis die negatieve emoties oproept, lijkt er een planetaire stressgolf te ontstaan.  Op positieve momenten, wanneer het menselijke elektromagnetische veld in een staat van coherentie is, wanneer het hart en de hersenen op elkaar afgestemd zijn en de energie van dankbaarheid en compassie gegenereerd worden, lijkt er een planetaire coherentiegolf te ontstaan.

Wanneer er bijvoorbeeld een natuurramp gebeurt, roept het GCI mensen op om coherente hartenergie te sturen om het lijden en de negativiteit te verzachten. Er is nog niet voldoende bewijs verzameld of dit werkelijk een positief effect heeft op de gezondheid en de sociale omstandigheden in het rampgebied. Om dit te kunnen onderzoeken zijn er veel mensen nodig die hieraan meewerken. Je kan dit onderzoek steunen door een subtiel activist te worden en deel te nemen aan de meditaties in de Global Care Room.

Het GCI wil het aantal magnetometers in de toekomst nog uitbreiden, met de volgende doelen:

  1. Nagaan in hoeverre aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en andere planetaire energetische gebeurtenissen zichtbaar zijn en voorspeld kunnen worden door specifieke patronen in de activiteit van het elektromagnetische veld van de aarde.
  2. Onderzoeken in hoeverre er een energetische resonantie is tussen het elektromagnetische veld van de aarde en de ritmes van het menselijke hart en hersenactiviteit.
  3. Onderzoeken wat de invloed is van het elektromagnetische veld van de aarde op patronen van collectief menselijk gedrag.
  4. Onderzoeken in hoeverre collectieve menselijke emoties als reactie op een belangrijke planetaire gebeurtenis invloed hebben op de activiteit van het magnetische veld van de aarde.

Geplaatst door Els Van Sonhoven

Els Van Sonhoven

Els studeerde Germaanse taal- en letterkunde aan de Universiteit Antwerpen en verdiepte zich in rituele vormen van theater en dans aan het Trinity College in Dublin. Ze deed de driejarige opleiding therapeut Interactionele Vormgeving en de jaaropleiding permacultuur, en kreeg les van verschillende leraars...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Els Van SonhovenLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Alles kan een mens worden afgenomen, behalve de laatste van zijn menselijke vrijheden - onder alle omstandigheden te kiezen hoe je ergens tegenover staat, je eigen weg te kiezen.

Victor Frankl, Oostenrijks psychiater en overlever van de HolocaustBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.