Stilte

novice

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:4924
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Spiegelbeeld

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn, Meditatie, Inspiratie

(Spiegelbeeld | Ad de Vries) Hoe reageer jij wanneer je stilte laat neerdalen over jezelf?
Stilte is een gemeengoed wat steeds meer verdrongen lijkt te worden door geluid. Hoewel er een enorm gebrek is aan rust en stilte, missen de meeste mensen het niet. Ze zijn zo gewend om omringd te zijn met lawaai, dat stilte wordt ervaren als een hiaat, als een ongewilde pauze. Alsof lawaai iets is dat erbij hoort; ze missen blijkbaar iets wat onverbrekelijk met hen en onze huidige wereld verbonden is.

Valt er een stilte dan wordt daar heel snel verandering in gebracht door muziek op te zetten, te facebooken, twitteren, instagrammen, je mobieltje of iPad te pakken, een praatje te maken of de televisie aan te zetten. Heel veel mensen zoeken voortdurend de afleiding van beeld en geluid die van buitenaf naar hen toekomt. Pas dan voelen zij zich weer thuis, voelen zij zich weer verbonden met de wereld, horen ze weer bij de grootste groep!

Schemeren 
Een werkwoord dat je niet vaak meer hoort is ‘schemeren’. Vroeger bij mij thuis was dat een heel gewoon woord en er hoorde ook een daad bij. ’s Avonds, wanneer het daglicht vooral zomers zich langzaam terugtrok en de schemering inviel, werd die toenemende duisternis als deel van de dag heel vaak ‘gevierd’. Mijn moeder zei dan: "We zullen nog maar even schemeren!" Mijn vader accepteerde dat meestal wel, hoewel hij dan niet zijn krantje kon lezen. Er werd nauwelijks iets gezegd, hoogstens enkele woorden over de voorbije dag; een kleine reflectie hoe de dag was geweest en eventueel wat prioriteit had voor morgen. Nooit een heftige discussie over een verschil van inzicht. Daarvoor moest het licht zijn om woord, beeld en lichaamstaal te ondersteunen opdat er geen misverstand kan ontstaan over de opgevoerde inzichten en argumenten. Wie schemert er tegenwoordig nog? Misschien op vakantie?

Genieten van drukte
Vinden wij praten en communiceren met elkaar zó belangrijk dat we het onmogelijk kunnen missen? Hebben wij constant uitwisseling van informatie nodig om onze positie te bepalen en te weten waar we als individu voor staan? Willen we onze positie binnen de gemeenschap telkens weer bevestigd zien om onszelf veilig te voelen?                     

Jonge mensen hebben vooral die behoefte om hun plaats in de groep te bepalen, maar het is vreemd dat ook de ‘oudere jongeren’ nog zo hun best doen om binnen de grenzen van een bepaalde setting te blijven. Te vaak merk je dat die uitwisseling gemeten naar de inhoud nietszeggend, herhalend en nauwelijks toevoegde waarde heeft. Aannemend dat elk mens zijn eigen werkelijkheid creëert, scheppen we dus ook zelf de drukte om ons heen door het op te zoeken, te omarmen en eraan deel te nemen. Alleen maar klagen over het rumoer om ons heen werkt niet. Het stopt alleen wanneer wij er zelf afstand van nemen door rust en stilte te zoeken. Niet klagen maar in actie komen en een daad stellen!                                                                         

Angst voor de stilte?
Hoe reageer jij wanneer je stilte laat neerdalen over jezelf? Misschien word je wel heel ongedurig wanneer je geluid mist. Voel jij je ongemakkelijk bij stilte? Ga je automatisch meedoen met het lawaai en de drukte om je heen. Heb je dan misschien een groot stuk van je uniciteit verloren, ben je niet langer een autonoom mens maar een trendvolger? Voel jij je alleen maar thuis in de drukte en lawaai omdat de wereld ermee gevuld is? Maar zelfs een wandeling door een schitterend natuurgebied, waar alles aanwezig is om in stilte te genieten van de rust en de subtiele en passende geluiden van de natuur, kunnen mensen vaak niet tot zwijgen komen. Ze communiceren luidkeels met elkaar en missen daardoor de oproep van de hen omringende natuur om te genieten van de stilte, het evenwicht en de schoonheid.

Want ook de stilte doet een oproep aan ons om weer meer bij onszelf te komen, om weer meer evenwicht te brengen tussen stilte en geluid in ons leven. Het dient om onze eigen persoonlijkheid weer op te laden opdat we de ons omringende drukte aankunnen of er juist voor te durven wegvluchten!

Liefde voor de stilte.
Het heeft m.i. te maken met buitenkant- en binnenkantmensen. De buitenkantmensen vinden het vooral belangrijk om gezien te worden door anderen omdat zij hun identiteit ontlenen aan de indrukken die ze via de buitenwereld ontvangen. Velen kunnen door intensief te bewegen en te trainen via de sportschool een gestroomlijnd lichaam opbouwen wat bij henzelf en bij anderen aandacht en bewondering oproept. Veel bewegen, gepaard gaand met een gezonde, evenwichtige leefwijze zonder te veel stress, goede voeding en rust is natuurlijk dé ideale leefstijl voor elk mens! Dit is de categorie mensen die werken aan de buiten- en binnenkant en m. i. evolutionair een stap verder zijn dan de louter buitenkant mensen.    

Een volgende stap is het ontwikkelen van meer bewustwording van wie we echt zijn, door bijvoorbeeld yogalessen te volgen of te participeren in cursussen die werken aan diepgaandere bewustwording door een evenwichtige ontwikkeling van lichaam en geest. Meditatie mag tenslotte ook een vast onderdeel vormen van je dagprogramma. Door stil te worden en alle handelen stop te zetten, geef je ruimte aan je innerlijke stem die nu eindelijk de kans krijgt om zich te laten horen omdat er naar geluisterd wordt. Dat kan alleen gebeuren wanneer we stil kunnen worden en de stem van ons ego weten te dimmen. Ons ego dient om de dagelijkse gang van zaken te regelen, maar niet om diepere zingeving aan ons leven te geven. Te lang hebben we de invloed van de persoonlijkheid laten prevaleren in ons bestaan waardoor die een rol is gaan spelen die veel te hoog gegrepen is. Maar onze menselijke persoonlijkheid dienen we niet uit te bannen, want ons ego is ons niet slecht gezind. Het wil ons beschermen voor eerder gemaakte fouten en pijnlijke confrontaties.

Maar omdat we ons ego zo lang een té belangrijke rol hebben toebedeeld, heeft het in ons leven de boventoon gevoerd, is daardoor niet gemakkelijk in toom te houden en zal op allerlei manieren trachten te interveniëren. De positieve kant van je ego is, dat je alleen daarmee alles kunt neerzetten op aarde. Je dient met beide voeten op de grond te staan om je dromen vorm en inhoud te kunnen geven binnen de aardse mogelijkheden! Laat de stroom van indrukken en ervaringen rustig passeren, kijk er met liefde naar en richt je daarna weer op de stilte in jezelf en op de stem van je hart. De liefde voor de stilte zal je aanreiken wat je op dat moment nodig hebt, waardoor je stap voor stap dichter komt bij wie je écht bent: je Ware Zelf!

Je Ware Zelf
Je menselijk leven zoals je het nu leidt, is maar één aspect van wie je werkelijk bent. Wie we dan écht zijn, daar mogen we over dromen om daarna weer wakker te schrikken in de aardse werkelijkheid! Mag ik heel voorzichtig mijn beeld schetsen bij: wie wij werkelijk zijn? Voor mij is dat je diepste en meest volledige zijnsvorm, de persoon waar je weer naar op weg bent, die diep verborgen in jou woont zoals in het zaadje al de volledige bloem of boom verborgen aanwezig is! Je Ware Zelf is degene die je in je volledige glorie en rijkdom werkelijk bent! Al je verborgen kwaliteiten breng je in jou als uniek persoon tot volledige ontwikkeling, door alle aspecten die je al levend in jezelf ontdekt tegen het licht te houden, ze van alle kanten te bekijken en te ervaren. Daarna accepteer je ze helemaal omdat je voelt dat ze bij je horen of je verwerpt ze omdat ze te veel van buitenaf aan je zijn opgedrongen. Het waren dan aspecten die jou maar een tijdje hebben kunnen boeien omdat ze toen belangrijk voor je waren; nu kun je ze weer losgelaten!       

Is er een tijd in je leven dat je een glimp kon opvangen van je Ware Zelf? Voor mij is dat de tijd toen je nog dat kleine onbedorven kind was tot ongeveer vier jaar. Je accepteerde de wereld zoals die kwam met een lach en een traan. Nieuwsgierig nam je alles in je op en je aanvaardde die wereld zoals die was, hoewel er ook toen leuke en minder leuke dingen waren. Geniet als volwassene van die kinderen die ons onbewust een spiegel voorhouden hoe wij zelf ook geweest zijn! Helaas is die manier van omgaan met het leven gaandeweg gedeeltelijk verdwenen door alle correcties van de volwassenen in de opvoeding, de omgeving, de maatschappij met alle beïnvloeding van buitenaf. Angst, verwijten, correcties en beoordeling van goed en kwaad slopen je wereld van binnen en ze zijn daar nooit meer weggegaan.

Jouw innerlijk kind
Alleen via je herinnering uit het verleden kun je terug naar dat pure, onbedorven kind. Je rationele geest met de ervaringen van nu, kleurt die kindertijd echter mooier of lelijker in dat het was. Je hele verdere leven worstel je met die troebele of té optimistische beelden uit je kindertijd! Wanneer je alle ervaringen kunt zien als je levensopdracht, als de taak die je jezelf hebt gesteld toen je naar de aarde kwam, zorgt die ervoor dat je veel gemakkelijker en zuiverder kunt reageren op alles wat is ‘aangedaan’. De pijn en het verdriet mogen er dan gewoon nog zijn, omdat de uitdagingen misschien veel zwaarder waren dan jij vooraf kon veronderstellen. Die lessen hebben hun voltooiing bereikt, wanneer je merkt dat je ‘de aanstichters’ van alles wat je is ‘aangedaan’ kunt vergeven. Dan volgt nog die moeilijke stap om jezelf te vergeven dat je dit vreselijk moeilijke pad hebt gekozen! Toch heb je vooraf het inzicht gehad dat je het aankon! Blijf dan ook niet ronddraaien in die pijn en verdriet van wat je is aangedaan. Voel de liefde voor jezelf zoals je nu bent en weet dat jouw innerlijk kind een grotere rijkdom heeft verworven door deze pijnlijke ervaringen te beleven en zó een nog bewuster kind is geworden met een rijkere doorleefde eigenheid.  

Je bent alleen maar liefde   
Stap voor stap durf je nu te accepteren dat je alleen maar Licht bent en uit het Licht bent voortgekomen en daar ook naar terugkeert. Het is de laatste stap die je in je evolutionaire ontwikkeling hier op aarde zet. Je bent vol vreugde op de aarde en je geniet van alle schoonheid en geneugten, zonder je in eenzijdigheid te verliezen, zonder je vast te leggen of je te verbinden met allerlei niet bij je passende aardse of geestelijke zaken. Je accepteert het leven zoals het komt en je ervaart de ups en downs zonder dat het aan je kleeft. Iedereen neem je zonder oordeel voor lief, wat zorgt dat je midden in de vreugdevolle stroom van het echte leven blijft en dat je liefde voor het leven van je afstraalt. Die onvoorwaardelijke liefde wens ik jou van harte toe!

Stil maar ………wacht maar ……………alles wordt nieuw!

(Huub Oosterhuis)

Praktijk: Minder is Meer (kinderen – jongeren – volwassenen)

Bron: Spiegelbeeld


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

"The greatest discovery of my generation is that man can alter his life simply by altering his attitude of mind."

-- William JamesBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.