Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer
Earth Matters publiceert alle artikelen, afbeeldingen en audio- en videobestanden onder de Creative Commons License.

Het verspreiden van informatie op Earth Matters wordt actief aangemoedigd.

Gebruik van deze website
De artikelen, afbeeldingen, audiobestanden, software en overige informatie op Earth Matters zijn bedoeld als algemene informatiebron voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

De aangeboden artikelen, afbeeldingen en audiobestanden dienen niet ter vervanging van enig advies. Wanneer u zonder bevestiging of aanvullend advies de inhoud van de artikelen, afbeeldingen en audiobestanden volgt dan doet u dit geheel naar eigen inzicht en op eigen rekening & risico. Earth Matters kan daarin géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Earth Matters aanvaard géén aansprakelijkheid met betrekking tot de volgende zaken:

(1) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze websites, (2) de informatie die op of via deze websites ter beschikking wordt gesteld, (3) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via deze websites of per e-mail aan Earth Matters wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (4) het verlies van gegevens, (5) downloaden of gebruik van software die via deze websites beschikbaar wordt gesteld, of (6) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze websites.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde & uitgezonden informatie zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze websites en de daarop gepubliceerde & uitgezonden informatie ontstaan.

Privacy
Wij verkopen geen e-mailbestand of wisselen statistische gegevens met derden uit.

---

Algemene, contact en officiële gegevens:

Bezoekadres: Parellaan 2, 2132 WS  HOOFDDORP
Telefoon: +31-(0)85-1303923 
KvK: 02091407
BTWnummer: NL815248192B01
Triodosbank: IBAN: NL79TRIO0198518331 | BIC: TRIONL2U
(RSIN): NL815248192B01 
Internet: www.earth-matters.nl
Email: [email protected]


Laatste artikelen in deze categorieQuote

My best friend, you made my day. We danced and sang all the way.

Loïs Lane, Nederlandse popgroep


Meest gelezen


    Bij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.