10-05-14 | Symposion | Hoe is een duurzame, ‘heilige’ aarde nog mogelijk?

Stichting Rozenkruis

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights


(Stichting Rozenkruis) Een duurzame economie heeft met menselijk handelen te maken. Welk handelen en welke beleving kunnen hierin helpend zijn of moeten we het idee van duurzaamheid, natuurlijkheid en zuiverheid maar opgeven?

Dit symposion van de Stichting Rozenkruis verkent hoe we door het loslaten van de ingesleten gewoontes van ons huidige financieel-economische systeem onze werkelijkheid weer kunnen laten bepalen door menselijke waarden en een menselijke bezieling.

Hoe je omgaat met loslaten, met overgave aan de diepste kern in jezelf, met overgave aan de kosmische ordening. Hoe je omgaat met de eenheid van al het zijnde en met schuldgevoel; hoe je omgaat met uiterlijke schijn; met oneindigheid, schoonheid en Liefde; hoe je omgaat met tegenstellingen en vertrouwen.

Ad Broere zal voor dit symposion een presentatie verzorgen over de transitie van de door geld gedomineerde naar een economie, waarin de mens en menselijke waarde centraal staan. Wij hebben lang geleden het idee geadopteerd dat geld het uitgangspunt is bij het economisch handelen. Als er geld is dan kunnen we wat doen en als het er niet is dan houdt alles op. Hoe absurd dit in feite is, realiseren zich slechts weinig mensen. Daardoor beseffen verreweg de meeste mensen niet dat wij waarde aan geld geven door wat we voor elkaar aan goederen en diensten produceren. Geld heeft geen waarde in zichzelf.

Hoe komt het toch dat wij ons vooral in het westen zo tot op het bot hebben laten indoctrineren met het idee dat alles om geld draait? Hoe komt het dat we in het verlengde daarvan rente als een normaal gegeven hebben geaccepteerd, terwijl Jezus de geldwisselaars – de voorlopers van de moderne bankiers – uit de voorhof van de tempel verjoeg vanwege hun woekerpraktijken? Hoe komt het dat wij accepteren dat veelal jonge mensen dertig jaar slavenarbeid moeten verrichten om de hypotheek op hun veel te dure woning met rente terug te betalen en dat er daardoor vaak grote druk op het gezinsleven wordt gelegd? Ad geeft in zijn lezing een antwoord op deze vragen. Hij maakt duidelijk dat het vragen van geld voor geld op meerdere manieren destructief is voor de samenleving, dat het bijdraagt aan uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en aan een volkomen scheve verdeling van vermogens.

Is het mogelijk om een rentevrije economie op te bouwen? Hoe zou de samenleving eruit kunnen zien als zoveel mensen daarvoor gaan kiezen dat de autoriteiten daaraan gehoor moeten geven? In het tweede deel van de lezing verkent Ad Broere de mogelijkheden, die er in ruime mate zijn.

Wij kunnen opstaan uit de slavernij van het huidige bestel op basis van een getransformeerd bewustzijn. Want dat is de enige echte basis van verandering.

Voorwaarde daartoe is allereerst de bewustwording van de huidige onwaardige positie, de psychische slavernij waarin we nu verkeren. Als die bewustwording tot ontwikkeling komt dan zijn we in staat om bewust te kiezen voor het perspectief van de ziel en daardoor voor werkelijke menswording.

Ad Broere (1948), van huis uit econoom, is oud bankier, docent/ontwikkelaar van leergangen bij diverse Business Schools. Hij is meer dan 30 jaar actief in het bedrijfsleven. Hij breekt met de meest populaire dogma’s van economen, bankiers en politici. Hij heeft vertrouwen in de reële mogelijkheid dat er een samenleving door mensen kan worden gecreëerd, waarin financiële crises, schaarste, geldcreatie, schulden en rente niet langer enige rol van betekenis spelen. Tijdens zijn lezingen en workshops weet Broere als geen ander mensen te inspireren om daadwerkelijk aan een menselijke economie te gaan bouwen.

Frans SpakmanFrans Spakman zal in zijn presentatie ingaan op de realiteit van een ‘heilige’ aarde, waarin duurzaamheid en frictieloze energiehuishoudingen logische bestanddelen zijn van de veel grotere werkelijkheid van de kosmos, waar wij een deel van vertegenwoordigen. In dat veel grotere verband van de kosmos is namelijk het ‘lijden’ van de mensen, oftewel dukkha, zoals de Boeddha dat noemt, niet langer veroorzaker van wrijving met en in de aarde, met en in de mensen, met en in de natuur, maar in dat grotere verband bestaat er duurzaamheid als gevolg van de gnostiek-hermetische en kosmische wet: alles ontvangen, alles prijsgeven en daardoor alles vernieuwen.

Dat is het ‘durven leven’ van mensen die de slavernij aan de talloze consumptieve bestedingen en reclamevoorspiegelingen van een materialistische lifestyle zullen inwisselen voor een liefdevollere bejegening van medemensen, aarde en natuur.

Door genoemde vernieuwing, vrij van rente-eisen, vrij van schuldvorming, vrij van aanspraken op derden, wordt het ‘lijden’ procesmatig losgelaten, wordt de frictie van boosaardigheid ontdaan, lost de schuld aan - en de huidige hypotheek op - de aarde, op en daardoor transformeert tegelijkertijd het bewustzijn tot een levensstaat die woont in een ‘heilige’ aarde.

Dat is een al bestaand aspect van de werkelijkheid waar we ons nu van bewust dienen te worden teneinde de vernietiging van de bestaansvoorwaarden van anderen te voorkomen.

Frans Spakman (1949) is planoloog en musicus en studeerde filosofie aan de RUG.

Programma Hoe is een duurzame ‘heilige’ aarde nog mogelijk?
13.00 uur ontvangst met koffie en thee
13.30 uur welkomstwoord dagvoorzitter Yolanda Eikema
13.40 uur muzikaal intermezzo
13.45 uur presentatie Ad Broere eerste deel.
14.30 uur muzikaal intermezzo
14.35 uur Tweede deel presentatie Ad Broere
15.00 uur pauze
15.20 uur muzikaal intermezzo
15.25 uur presentatie Frans Spakman
15.55 uur muzikaal intermezzo
16.00 uur vragen en opmerkingen, gesprek met de zaal
16.40 uur muzikaal intermezzo
16.45 Sluitingswoord dagvoorzitter

Locatie
Martiniplaza Groningen
L. Springerlaan 2
9702 KA Groningen

Aanmelden en betalen
U kunt zich opgeven via [email protected] of telefonisch 0594-528715 én door overmaking van € 12,50 op IBAN-rekeningnummer NL51ABNA0560178522, BIC ABNANL2A t.n.v. Lectorium Rosicrucianum Groningen met vermelding “symposion duurzame aarde” en uw naam, óf contant bij entree aan de zaal (geen pin). Voorafbetaling verzekert u van een plaats.

Bereikbaarheid
Martiniplaza ligt tegenover het gebouw van de Gasunie aan de andere kant van de ringweg.
Martiniplaza is bereikbaar per openbaar vervoer vanaf Groningen Hoofdstation via lijn 6 (Hoornse Meer).
Uw auto kunt u kwijt in de parkeergarage tegenover de hoofdentree van Martiniplaza; betaald parkeren.
Te voet bent u circa 20 minuten onderweg vanaf Groningen hoofdstation.

Stichting RozenkruisMeer informatie
Stichting Rozenkruis
[email protected] 
Tel. 023-5186185

Bron: Stichting Rozenkruis


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Have I now become your enemy by telling you the truth?

Galations 4:16Bij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.