De euro, treurspel in meer bedrijven

Euro

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:8270
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Ad Broere

Gekoppelde categorieen
(Verborgen) nieuws, Economie, Bedrijven, Europa, Geheime genootschappen

De wereld is dolgedraaid.. Iedereen lijkt murw gebeukt. Niemand vraagt zich meer hardop af hoe absurd het is, dat nu Griekenland onder het ECB/IMF regime is gebracht, Italie aan de beurt is. Als een slecht scenario van een niet om aan te zien treurspel in vijf of meer bedrijven.

De problemen van de Italiaanse staatsschuld waren al veel langer bekend. En de roofdieren beleggers keken al met dollar tekens in de ogen naar het volgende slachtoffer in het speculeer de euro stuk spel. De Europese Centrale Bank kocht een tijdlang Italiaanse staatspapieren op en hield daardoor de rente laag. Maar nu is kennelijk het moment gekomen dat 'men' Italie over laat aan 'de krachten van de vrije markt'. Waarom nu ?

Italie als de derde economie van Europa is als zodanig een big fish to catch. Want waar ook niet over gesproken wordt, is, dat als er meer rente door Italie moet worden betaald, er  ontvangers van die meer rente zijn. Plus het uiterst lucratieve bookmakers spel 'Zet in op het faillissement van Italie'. Vergelijkbaar met de paardenraces, maar dan met de inzet van de economie, de werkgelegenheid, het inkomen en nog veel meer van een heel land.

Nee, er wordt niet nuchter nagedacht. Want als de rente op staatsleningen omhoog gaat, dan betekent dat niet dat Italie morgen al veel meer moet betalen. Het gaat alleen om de nieuwe leningen die moeten worden afgesloten. Voor 2012 gaat het om zo'n 300 miljard euro. Stel dat Italie daarvoor 4% meer rente moet betalen door de stijging van het rentepeil. Dan gaat het om 12 miljard euro. De belastinginkomsten van Italie bedragen zo'n 950 miljard. Daarvan is 12 miljard niet meer dan 1,2%.

Als het motief niet het kapot speculeren van de euro zou zijn, dan zouden de ontvangers van de rente eenvoudigweg het meer ontvangen bedrag terug kunnen storten in de Italiaanse staatskas.

Gaat het om een verborgen agenda? Het lijkt er toch wel heel veel op. Ik heb dat in het artikel Nu komt het erop aan! op Earth Matters in augustus 2011 uit de doeken gedaan.

Moeten we ons er druk over maken? Ja, want ook Nederland komt aan de beurt. Dit hele vervloekte financiele systeem is zo door en door internationaal verknoopt, dat de val van het ene land de aanzet is tot de val van het andere. En zo wordt het net steeds nadrukkelijker om ons heen gespannen.

Ik heb meerdere keren een beroep op allen gedaan, dat wij onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Ik heb het over complementaire munten gehad, zoals het Fair Banking initiatief. Ook heb ik de suggestie gedaan om met een klein deel van het geld dat u nu risicovol op de bank heeft staan initiatieven te steunen van nieuwe tijd ondernemers, die kunnen en willen bijdragen aan de hoogstnoodzakelijke innovatie op veel gebieden.

Ik geef de inhoud van dit idee hieronder opnieuw weer:

Welke oplossing er ook mag worden aangedragen, alles staat en valt met het draagvlak dat hiervoor wordt gecreëerd. Het zou ideaal zijn als Nederland een grote coöperatie zou worden, waarin een complementaire munt zou gaan circuleren, die uitsluitend als ruilmiddel zou dienen. Dan zouden we ons op het belangrijkste hechtingspunt hebben losgekoppeld van het uiterst giftige en dodelijk zieke internationale monetaire stelsel. Maar voor de meeste mensen is de euro heilig, omdat dat HET geld is. Want de spaarrekening, het pensioen, de beleggingen etc., alles is in euro's, evenals de verplichtingen op de hypotheek, de belastingen enz. Daarom kan de complementaire munt niet meer dan een bijrol spelen, zoals dat -al 77 jaar- in Zwitserland succesvol met de WIR wordt gedaan.

www.adbroere.nlHet grootste probleem op dit moment is mijns inziens de teloorgang van het midden- en kleinbedrijf. Het MKB is de grootste leverancier van werkgelegenheid, de bakermat van nieuwe technologische ontwikkelingen en nog veel meer, kortom de ruggengraat van de economie. En -niet toevallig- banken laten het MKB links liggen en investeerders hebben er geen trek in omdat het teveel risico met zich meebrengt en te weinig rendement oplevert. Ik heb al zo veel verhalen gehoord van mensen die goede ideeën hebben, maar het niet voor elkaar krijgen om een onderneming van de grond te trekken omdat er geen financiering te krijgen is. Daardoor blijven veel kansen op het gebied van schone energie, betere voeding, vernieuwingen in de gezondheidszorg en nog veel meer onbenut. De overheid heeft misschien wel de wil maar niet de middelen om het MKB substantieel te steunen.

Om de economie van Nederland structureel te verbeteren en om te voorkomen dat de enige werkgelegenheid die er straks nog is, die van hamburgers bakken bij MacDonalds zou zijn (bij wijze van spreken), moeten wij - inwoners van Nederland- er met elkaar voor zorgen dat het ook werkelijk gaat gebeuren.

Hoe dat kan?
Er zijn zo'n 600 goede doelen fondsen in Nederland. Nederlanders zijn een vrijgevig volk. Deze fondsen zijn er voor alles behalve het herstructureren van de economie. En toch is dat goed doel nummer 1, op dit moment, want wij kunnen aan de andere doelen alleen blijven schenken als we ons eigen huishouden op orde hebben (oikos nomos betekent zoveel als de manier waarop wij onze huishouding hebben ingericht). Dus, we richten een nieuw fonds op gericht op de economische vernieuwing van Nederland. Het geld in dit fonds wordt bestemd voor renteloze leningen aan ondernemers die met hun onderneming kunnen en willen bijdragen aan vernieuwing van gezondheidszorg, voeding, bouw, energievoorziening, schone vervoermiddelen enz. Als de lening is afgelost en het bedrijf maakt winst, dan wordt een deel van die winst gestort in het fonds, waardoor de kracht hiervan toeneemt. Zo zijn er nog veel meer mogelijkheden om door middel van dit fonds niet alleen de economie een vernieuwende impuls te geven, maar er ook voor te zorgen dat een nieuw type ondernemer de kans krijgt. Ondernemers die niet hun eigen inkomen en aandeelhouderswaarde bovenaan de lijst zetten. Ook wordt op die manier meer draagvlak gecreëerd voor coöperaties waarin complementaire munten circuleren, omdat er meer ondernemers komen die het belang hiervan inzien.

Ik schrijf je dit zo uitgebreid omdat de tijd dringt en het zo ontzettend belangrijk is, dat integere en deskundige mensen hun schouders onder dit zo belangrijke werk gaan zetten. De overheid doet het niet en banken en multinationals evenmin.

Alle initiatieven zijn goed. Als het ons maar afvoert van het dodelijk giftige geldsysteem. Het is echt een minuut voor twaalf!

 


Geplaatst door Ad Broere

Ad Broere

Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens.  Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ad BroereLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Happiness depends on what you can give. Not what you can get.

Mahatma GandhiBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.