Lezingenoverzicht Marcel Messing | najaar 2013

Bhagavit Gita

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights


(Marcel Messing) Onderwerp: EN HOE NU VERDER?

Vanaf eind 2012 zijn we een periode ingegaan van toenemende turbulentie, onrust, chaos, oorlog, terreur en extreme weersveranderingen. Een periode die volgens de oude wijsheidsgeschriften maximaal 3½ jaar zal duren en zeer ingrijpende omwentelingen teweeg zal  brengen. Maar hoe nu verder, nu o.a. de rampzalige gevolgen van de kernramp in Fukushima ten gevolge van de aardbeving en tsunami wereldwijd zichtbaar worden in de oceanen, die radioactief besmet raken; nu de Arabische ‘lente’ steeds meer is omgeslagen in een Arabische ‘winter’; nu er dagelijks terreuraanslagen zijn en oorlog de wereld bedreigt; nu gewelddadige confrontaties tussen de godsdiensten toenemen; nu de NASA hevige zonnestormen verwacht?  

Is er hoop op een andere wereld? Hoe kunnen we in deze tijd van chaos, die ‘op de dagen van Noach’ lijkt, de lamp van licht en liefde brandend houden? In de lezing wordt een analyse gegeven van de wereldsituatie en hoe we ons innerlijk leven kunnen versterken en afstemmen op het goddelijke.

Datum: Donderdag 3 en vrijdag 4 oktober 2013

Plaats: Ros Beyaerd, Sint-Pietersaalststraat 74, Gent (zijstraat van de Kortrijksesteenweg)

Tijd: 19.30 – 22.00 uur (ontvangst vanaf 18.45 uur. N.B.: aanvang 19.30 uur i.p.v. 20.00 uur!)

Organisatie: Marijke Messing

Inschrijving: door overboeking van €10,- (o.v.v. de gewenste datum). Voor de Belgen op  rekeningnummer BE 40 7506 0326 2663 t.n.v. M.M. Messing, Domeindreef 10, 8200 Brugge.

Voor de Nederlanders op rekeningnummer NL 79 RABO 0122 8623 25 t.n.v. M.M. Messing,

Domeindreef 10, 8200 Brugge. Ontvangst van betaling is tevens de bevestiging van uw inschrijving.  

----------------

Onderwerp: DE BHAGAVAD GĪTĀ, het lied van de Verhevene

De Bhagavad Gītā, het meest vermaarde werk uit India, is onderdeel van de Mahābhārata,  het grote heldenepos over de strijd van de afstammelingen van de Indiase koning Bhārata (tevens de vroegere naam voor India). De Bhagavad Gītā verhaalt over de historische strijd tussen de ‘zonen van het licht’ (de Pandavas) en de ‘zonen der duisternis’ (de Kauravas),
uiterst actueel voor onze tijd vol oorlog en geweld. Tegelijkertijd bevat de Bhagavad Gītā een
onvergankelijke wijsheid en is het een spirituele rustplaats voor hart en geest.

In een onorthodoxe toelichting zal worden ingegaan op de uiterlijke én innerlijke strijd, op
de oeroude strijd der goden en op hemelse wezens en hemelse voertuigen (vimana’s). Tevens worden de 18 paden van yoga toegelicht, die Krishna tijdens de 18 dagen durende oorlog onderrichtte. De betekenis van de Bhagavad Gītā voor onze tijd wordt uiteengezet aan de hand van de veda (de oude Indiase verborgen kennis), de advaita-vedānta (de leer van de non-dualiteit), boeddhistische leringen, gnosis, mystiek en actuele informatie. Ook thema’s als karma, wedergeboorte, vrije wil en bevrijding komen aan bod. Voornamelijk Indiase muziek zal het thema ondersteunen. Na twee succesvolle themadagen in Rosmalen (NL) en Aalter (B) zal dit boeiende onderwerp behandeld worden in een meer intieme sfeer.  

Datum: Zaterdag 12 oktober 2013: themadag

Plaats: Yogacentrum Sraddhā, Kapellestraat 34, Loppem

Tijd: Van 10.00 – 17.30 uur (ontvangst vanaf 9.30 uur)

Toegangsprijs: € 40,- (inclusief thee; lunch meenemen)

Betaling en bewijs van inschrijving door € 40,- te storten op rekeningnummer BE 75 3800 0848 5551 t.n.v. Yogaschool Brugge VZW, Kooidam 3, B – 8200 Sint- Michiels.

Vanuit het buitenland ook het BIC-nummer vermelden (BBRUBEBB).

Inschrijving: Gezien het beperkt aantal plaatsen (50) is spoedige inschrijving gewenst.

Uiterste datum 1 oktober.

Informatie en contact per mail: [email protected] (in noodgevallen: 050 / 38 14 41, uitsluitend tussen 13.00 – 14.00 uur!). Om teleurstelling te voorkomen is het verstandig om,
als u wat later reserveert, per mail of telefoon contact op te nemen of er nog plaats is.

A.u.b. pantoffels meenemen.  

--------------

Onderwerp: HEELKUNDE OF HALVE KUNDE?

In een tijd waarin tallozen met ziekte en lijden te maken hebben, voedsel steeds meer vergiftigd is en gemanipuleerd wordt, de elementen en het klimaat in de war zijn en velen
beseffen dat we in een beslissende overgangstijd leven, is het belangrijk ons eens bezig te
houden met ziekte en gezondheid vanuit een spirituele dimensie.

De Egyptische, Esseense en Pythagoreïsche heelkunde, maar ook de geneeskunde van de
druïden en de katharen, zijn daar voorbeelden van, zij het dat ook hierbij kanttekeningen
zijn te maken. Op dit moment is er een groot conflict tussen de macht van de farmaceutische
industrie, die via de Codex Alimentarius de natuurgeneeswijze zoveel mogelijk wil
uitschakelen, en degenen die naar andere wegen zoeken. Terwijl de schandalen in de
farmaceutische industrie, ziekenhuizen en de zorgsector steeds meer bekend worden, vindt
er regelmatig een heksenjacht plaats op hen die met zorg en kennis op een andere wijze met ziekte en gezondheid omgaan. In de lezing zal speciale aandacht worden besteed aan de(holistische) heelkunde van Jeshua (Jezus) in relatie tot de gespecialiseerde geneeskunde en de farmaceutische benadering en aan de geneeskunde voor de nabije toekomst.

Datum: Vrijdag 25 oktober 2013

Plaats: ‘Op Hodenpijl’, Rijksstraatweg 20-22, Schipluiden

Tijd: 20.00 – 22.30 uur

Organisatie: ‘Op Hodenpijl’

Informatie: Merel Kester, tel. 015 – 380 18 40 (van di t/m vr van 9.00 – 17.00 uur), fax 015 – 380 79 75, [email protected] of  www.ophodenpijl.nl

----------------

Onderwerp: DE BHAGAVAD GĪTĀ, het lied van de Verhevene

Zie voor meer informatie: 12 oktober 2013. Met voornamelijk Indiase muziek (m.m.v. Dick
Samson), PowerPointpresentatie (m.m.v. Marianne van den Dungen) en Indiase dans (Zorany Rahaman).

Datum: Zondag 27 oktober 2013: themadag

Plaats: De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119, Voorburg

Tijd: 10.30 – 17.00 uur (ontvangst vanaf 10.00 uur)

Organisatie: Stichting Solvitae  

Reservering en informatie: tel. 070 – 386 72 06, [email protected] of www.stichtingsolvitae.nl

Toegangsprijs: € 55,- p.p. (inclusief koffie/thee/lunch/drankje na afloop)

-------------

Onderwerp: EN HOE NU VERDER?

De lezing geeft een analyse van de wereldsituatie en hoe we ons innerlijk leven kunnen versterken en afstemmen op het goddelijke. (Zie voor meer informatie: 3 en 4 oktober 2013.)

Datum: Zondag 10 november 2013: eenmalige (!) benefietlezing voor Stichting Lindenhof

Plaats: ‘Lambertushoeve’, Michelslaan 9, Someren-Heide (Br.)

Tijd: Van 14.00 – 16.30 uur  

Muzikale intermezzo’s: Maridet van Genugten (tampura), Anneke Broere (piano).

Gedichten: Marian Gilissen en Marcel Messing

Organisatie, informatie + telefonisch reserveren vanaf 1 oktober (a.u.b. niet eerder!):
Maridet, Gerard & Elke v. Genugten, tel. 0493 – 47 25 97

De opbrengst gaat ook deze keer naar een Tibetaanse familie in de Tibetaanse kolonie te
Odeyarpalayar (Karnataka) en de kinderen van de Nomadic University in Polen.

-----------

Onderwerp: DE BHAGAVAD GĪTĀ, het lied van de Verhevene   

Zie voor meer informatie: 12 oktober 2013. Met voornamelijk Indiase muziek (m.m.v. Dick
Samson) en  PowerPointpresentatie (m.m.v. Marianne van den Dungen).

Datum: Zaterdag 23 november 2013: themadag

Plaats: Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18, Zeijen (afrit 34 van de A28 via Zwolle
naar het noorden richting Vries, linksaf naar Zeijen). Parkeerterrein aanwezig.

Tijd: 10.00 – 17.30 uur (ontvangst vanaf 9.30 uur)

Organisatie: Stichting Innerlijk Besef

Informatie: Henk Koops, tel. 0592 – 65 66 10, [email protected] of www.innerlijkbesef.nl   

Aanmelding: uiterste datum voor aanmelding en betaling is 20 november.

Toegangsprijs (inclusief vegetarische lunch, koffie, thee/water): € 50,- p.p.; voor donateurs  

€ 40,- p.p.; jongeren tot 22 jaar: € 25,- p.p.

-----------

Onderwerp: HET GEHEIM VAN DE GRAAL, zoektocht naar het verborgene

Het vermaarde verhaal over Parzival is overgeleverd door Chrétien de Troyes in zijn Perceval
of Le conte du Graal (ca. 1180-1190). Dit oudste graalgedicht, waardoor anderen zich lieten
inspireren, o.a. de Duitse dichter Wolfram von Eschenbach in zijn Parzival (1210), speelt zich
af in ons lichaamshuis (de graalburcht). De gebeurtenissen en figuren in het graalverhaal zijn
symbolen van processen in de ziel, die stap voor stap leiden tot manifestatie van de innerlijkegraal, de wedergeboorte van de ziel.

Het verhaal over de graal gaat niet zozeer om een uiterlijke graalbeker of een uiterlijk
graalgeslacht (sang real), als wel om het opus magnum (‘grote werk’) van transformatie, die
stapsgewijze (gradalis) plaatsvindt in ons lichaam, waardoor bevrijding uit de aardse kluisters
wordt gerealiseerd.

Op de themadagen gaan we dieper in op de oeroude mythen over de graal, de kosmische strijd van de gevallen wachters (‘engelen’) onder leiding van Lucifer om de graal, de Arabische en Joodse achtergronden, de betekenis van de graalbeker bij Jeshua (Jezus), de verborgen geschiedenis van Jozef van Arimathea en de graal, Koning Arthur en zijn twaalf ridders, de rol van de Merovingers en de tempeliers, Maria Magdalena en de graal, de esoterische kennis van de druïden en de katharen.

Ook al is het geheim van de graal primair een inwijdingsweg, ook uiterlijke en kosmische
aspecten van de graal spelen een wezenlijke rol in de wereldgeschiedenis, tot de dag van
vandaag.

Een expositie met tekenwerk over de graal van Marianne van den Dungen (lerares tekenen en illustrator van de boeken van Marcel), een PowerPointpresentatie, muziek en enkele gedichten zullen de thematiek verluchtigen.

Datum: Zaterdag 29 maart 2014 (België) en zaterdag 5 april 2014 (Nederland): themadagen

België: zaterdag 29 maart 2014

Plaats: (op verzoek van velen!) Sint-Andriesabdij, Zevenkerken 4, Bruggeer Heer

Tijd: 10.30 – 17.30 uur (ontvangst vanaf 10.00 uur)

Organisatie: Marijke Messing

Toegangsprijs: € 45,- (Inclusief koffie/thee/water bij ontvangst en in de pauzes. Lunchpakket
 meenemen. Voor soep wordt gezorgd.)

Inschrijving België: door overboeking van € 45,- Voor de Belgen op rekeningnummer BE 40
7506 0326 2663 t.n.v. M.M. Messing, Domeindreef 10, 8200 Brugge. Voor de Nederlanders
op rekeningnummer NL 79 RABO 0122 8623 25 t.n.v. M.M. Messing, Domeindreef 10,
8200 Brugge. Ontvangst van betaling is tevens de bevestiging van uw inschrijving. A.u.b pas
overboeken vanaf 25 januari 2014.

Nederland: zaterdag 5 april 2014

Plaats: De Boerderij, Pastoor Hordijkstraat 5, Rosmalen eer Heer

Tijd: 10.30 – 17.30 uur (ontvangst vanaf 10.00 uur)

Organisatie: Marianne van den Dungen (tel. 073 – 521 68 83)

Toegangsprijs: € 45,- (Inclusief koffie/thee/water bij ontvangst en in de pauzes. Lunchpakket
meenemen. Voor soep wordt gezorgd.)

Inschrijving Nederland: door overboeking van € 45,- op rekeningnummer NL 28 ING B000 128 9616 t.n.v. M. van den Dungen, Rosmalen. (Vanuit België ook het BICnummer vermelden: INGBNL2A.) Ontvangst van betaling is tevens de bevestiging van uw inschrijving. Overboeken vanaf 1 januari 2014. Gezien het beperkt aantal zitplaatsen (60)
is snel inschrijven gewenst. Vanaf 25 januari Marianne bellen of er nog plaats is, zodat u
eventueel op een wachtlijst komt of kunt uitwijken naar Brugge.

N.B. Dit lezingenoverzicht goed bewaren. Pas in augustus/september 2014 volgt de nieuwe
mailing. Raadpleeg ook www.marcelmessing.nl onder ‘Agenda’. Een boekentafel is bij alle
lezingen en themadagen aanwezig.

Bron: www.marcelmessing.nl


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Jij bent de wijsheid die je zoekt. Mijn ervaring is dat niemand meer of minder wijsheid heeft. We zijn allemaal even wijs. Dat is de vrijheid die ik geniet. Als je denkt dat je een probleem hebt ben je in de war.

Byron KatieBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.