Is uw brein geoptimaliseerd voor vloeibare intelligentie?

adapted from Vitruvian Man

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:14821
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Want to know info

Gekoppelde categorieen
(Grens)wetenschap, Universum, Bewustzijn, Kwantum fysica, Gnosis

(Wanttoknow.info | Vertaling voor Earth Matters door Bruin Bakker) Bij het onderzoeken van persoonlijke en globale transformatie, is het van belang te spreken over het begrip vloeibare intelligentie in relatie tot het vermogen om te groeien en ons bewustzijn uit te breiden. Vloeibare intelligentie heeft weinig te maken met IQ of met “boeken-intelligentie” of boekenwijsheid. Het is eerder de mogelijkheid om buiten onze overtuigingen te stappen en informatie te beschouwen die niet past in onze eerder aanvaarde opvatting van de werkelijkheid.

Laat je niet vangen door dogma's –
dat is leven met de resultaten van gedachten van andere mensen.
Laat niet het lawaai van de  mening van anderen je verdrinken in je eigen innerlijke stem.
En het belangrijkste, heb de moed om je hart en intuïtie te volgen.

– Steve Jobs, Apple's CEO, 2005 openingsspeech Stanford Universiteit.

Onze diepste overtuigingen en opvattingen over het leven en de wereld worden tot op zekere hoogte bepaald door onze ervaringen uit de kindertijd, ons onderwijs, de massamedia en diverse andere invloeden van buitenaf. Het niveau van vloeibare intelligentie van een individu kan worden bepaald op basis van de mate waarin hij of zij in staat is om het laten gaan van eerder opgedane opvattingen over het ontmoeten van betrouwbare informatie of ervaringen die laten zien dat deze opvattingen foutief zijn of te simplistisch.

Aan het andere eind van het spectrum van vloeibare intelligentie zit statische intelligentie. Als een individu zelden bereid is tot heroverwegen of hun gevestigde overtuigen uit te dagen, hebben ze zogezegd een hoge mate van statische intelligentie. Ze zijn niet erg geïnteresseerd in het denken buiten de kaders.

Wetenschap en vloeibare intelligentie

Toen wetenschappers aan de statische intelligentie kant van het spectrum bewijzen tegen kwamen die serieuze vraagtekens zetten bij het gevestigde paradigma, probeerden ze, met behulp van wetten en principes, het wat eerder op grond van het oude paradigma overeengekomen was, in diskrediet te brengen. Als ze daarin niet slagen, wordt het nieuwe bewijs niet geacht waardig te zijn om verder te bestuderen en wordt verder genegeerd. In het ergste geval wordt het bewijs actief aangevallen als zijnde irrationeel of onwetenschappelijk, hoewel het gemakkelijk kan worden getest en gecontroleerd.

Wetenschappers met een hoge mate van vloeibare intelligentie die zich aangetrokken voelen om zaken te bestuderen buiten het huidige paradigma, worden vaak bestempeld als eigenaardig of maf door diegenen die werken met statische intelligentie.

Toch leert de geschiedenis dat het vaak deze “geschifte” wetenschappers zijn die doorgaan met het maken van de meest verbazingwekkende ontdekkingen die de weg voor de geheel nieuwe gebieden van studie, die ooit als onzin werden beschouwd, moeten vrijmaken. Einstein, Galileo en Pasteur werden allemaal belachelijk gemaakt door vele gerespecteerde wetenschappers van die tijd voor hun verbazingwekkende ontdekkingen die leiden tot geheel nieuwe takken van kennis.

We zijn allemaal wel eens tegen het loslaten van oude overtuigingen, terwijl we op andere momenten enthousiast zijn om nieuwe manieren van het denken en het zijn te verkennen.

Statische intelligentie en vloeibare intelligentie zijn maar twee uiteinden van een continuüm, en ieder van ons verschuift gedurende de tijd naar verschillende punten op dat continuüm. Om dit aan te tonen, bezoek de onderstaande link om een korte test te doen betreffende de scherpte van uw perceptuele vaardigheden.

www.personalgrowthcourses.net/video/perceptual_experiment

 Zaken zijn niet altijd wat ze lijken te zijn. Bekijk nu deze indrukwekkende acht minuten clip die je overtuigingen kan uitbreiden over dierlijke intelligentie:

www.personalgrowthcourses.net/video/elephant_artist

In de afgelopen jaren hebben veel belangrijke pioniers succesvol geopereerd binnen de moderne wetenschappelijke paradigma's met een zeer hoge mate van vloeibare intelligentie. Deze moedige individuen hebben aanvaarde wetenschappelijke principes en zorgvuldig onderzoek gebruikt om oude paradigmatische overtuigingen uit te dagen. Hieronder zijn een paar lichtende voorbeelden van deze baanbrekende groep:

  • Stanford University's neuropsycholoog Karl Pribram en zijn diepgaande studies van de holografische kwaliteiten van het bewustzijn.

  • Universiteit van Connecticut's psycholoog Kenneth Ring die baanbrekende studies afrondde van bijna-dood ervaringen.

  • Dr. Hal Puthoff en Russell Targ (zie zijn uitstekend werk) van het Stanford Research Instituut in hun overvloedige studies betreffende zien op afstand en non-lokaliteit.

  • UCLA's Valerie Hunt in haar systematische studie van de menselijke energie-velden en meetbare psychische verschijnselen.

  • Dr. Bruce Lipton' s baanbrekend celbiologie onderzoek waaruit blijkt dat, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, genen niet de primaire regulatoren van het leven zijn. Beter kan de manier waarop we ons leven en de wereld waarnemen een belangrijke factor zijn bij het bepalen van de activiteit van genen.

  • Het PEAR Laboratorium van Princeton University (nu gesloten), die het vermogen vaststelde van het bewustzijn om te inter-ageren met de fysieke materie.

  • Robert Monroe, stichter van het Monroe Instituut, welke methoden leert over het bereiken van buiten-lichamelijke ervaringen en het zien op afstand(zie zijn historisch boek “Far Journeys”).

  • De vele pioniers binnen kwantumfysica, die vinden dat voor dieper begrip van onze wereld, het onmogelijk kan zijn om de fysieke wereld te scheiden van het bewustzijn.

Twee klassiekers die statische wetenschappelijke paradigma's uitdagen, met behulp van betrouwbare, verifieerbare onderzoeken uit honderden wetenschappelijke studies, zijn de boeken “The Holographic Universe” door Michael Talbot en “The Field” door Lynne McTaggart. De paradigma-krakende film “What the Bleep!?” bestrijkt een soortgelijk grondgebied in een minder wetenschappelijke, maar toch erg leuke manier, evenals de inspirerende film “I Am”.

Deze boeiende boeken en films zijn een aanrader voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het verkennen van het werk van wetenschappers die een groter bewustzijn bevorderen van onszelf en ons universum, en het helpen van mensen om meer soepelheid in het bewustzijn te ontwikkelen.

Bewustzijn, de Hersenen en Werkelijkheidsvorming

In het oude paradigma, erkent de statische intelligentie over het algemeen niet het bestaan van het bewustzijn los van een brein. In het nieuwe paradigma, is de kwantumfysica zich steeds meer bewust dat het bewustzijn een kritieke factor kan zijn in wat de werkelijkheid bepaalt. Statische intelligentie stelt een hoge prioriteit aan stabiliteit en veiligheid. Vloeibare intelligentie verwelkomt verandering en zelfs af en toe chaos als potentiële voertuigen voor persoonlijke en wereldwijde spirituele groei.

De materialen gepresenteerd op WantToKnow.info en in de gratis Cursus Inzichten zijn bedoeld zowel om vloeibaarheid te inspireren en tevens te rigide opvattingen van het oude paradigma uit te dagen. Bij het verkennen van deze rijke bronnen kan het zijn dat sommige van je overtuigingen over de wereld uitgedaagd worden. Dit kan een waardevolle kans voor u zijn om uw standpunt te onderzoeken en vloeibare intelligentie te gebruiken om je overtuigingen te herzien en uit te breiden.

Begrijp a.u.b. dat degenen die betrokken zijn bij de presentatie van dit materiaal niet de wens hebben u alles te laten geloven. Toch zijn we geïnteresseerd in het uitdagen van ons allen en om open te staan voor meer uitgebreide niveaus van geloof en ervaring in alle aspecten van ons leven.

De gehele WantToKnow.infowebsite en de Inzichten Cursus bieden een overvloed aan rijk materiaal dat ons uitdaagt om meer uitgebreide en geïntegreerde manieren van samenleven te verkennen door het oprekken van de grenzen van onze oude overtuigingen en opvattingen. Ze nodigen ons uit om betrouwbare, verifieerbare informatie te verkennen, die suggereert dat de gangbare opvatting over de manier waarop dingen werken in de wereld wellicht al te simplistisch en vervormd kan zijn. We worden ook aangemoedigd om te bewegen in de richting van minder geheimhouding en meer transparantie als we samenwerken om te ondersteunen wat het beste is voor allen die onze wereld delen.

Transparantie en Niveaus van Bewustzijn

Er zijn vele niveaus van bewustzijn in ieder van ons. Het is niet ongewoon voor ons om overtuigingen of kennis te hebben op een niveau van bewustzijn, die in directe tegenstelling staat tot dat van een ander niveau.

Op een bepaald niveau kunnen we weten, zoals Galileo eens betoogde, dat de aarde de derde planeet is vanaf de zon. We weten ook dat ons zonnestelsel zich bevindt in een arm van een spiraalstelsel ver van het centrum, die ver van de plaats van de Big Bang is, die naar verluidt het heelal heeft gevormd. Maar op een ander niveau, is de aarde voor ons in ons dagelijks leven het centrum van ons universum, zoals de kerk ooit betoogde tegen Galileo.

Op een uitgebreid niveau van bewustzijn, kunnen we geloven dat de mensheid er is om wegen te vinden om woede te laten gaan en in vrede en harmonie met elkaar te leven. Maar op een meer gecontracteerd niveau, kunnen we ons individueel volledig gerechtvaardigd voelen in het heel boos zijn en overstuur zijn bij iemand binnen onze familie of op een bepaald politicus of een machtige groep.

Iets dat erg zinvol is op één niveau kan vrij “onlogisch” lijken op een ander niveau. Alhoewel onze gedachten ons anders zouden willen doen geloven, lopen de meesten van ons door het leven met veel tegenstrijdigheden binnen ons bewustzijn.

Door het kiezen voor transparantie, zijn de tegenstrijdigheden in ons en in de wereld steeds duidelijker geworden, waardoor wij meer keuzes hebben in het omgaan hiermee. Wij worden op een natuurlijke wijze meer open en zijn beter in staat om de tegenstrijdige overtuigingen op verschillende niveaus te begrijpen en te integreren. Door te kiezen om te identificeren, te begrijpen, en de tegenstrijdigheden in onszelf te transformeren, kunnen ze daadwerkelijk krachtige leraren worden die ons uitnodigen om ons bewustzijn te verruimen, als we hen daartoe in staat stellen.

Overtuigingen en werkelijkheid

Des te meer samenhangender we iets geloven op alle niveaus van bewustzijn, des te meer het universum neigt zich te vormen rondom die overtuigingen. Des te dieper we weten dat iets de waarheid is, des te groter is de kans dat we de wereld zullen zien en ervaren in termen van die waarheid.

Toch betekent dit niet zonder meer dat wat waar is voor één persoon, ongeacht hoe diep het wordt ervaren, dat het waar is voor anderen. Elke persoon – door hun interpretatie van wat er met hen gebeurt gedurende het hele leven – ontwikkelt zijn of haar eigen versie van de werkelijkheid, die verschillende hoeveelheden van overlappingen heeft met wat anderen geloven wat de werkelijkheid is. We kunnen leven in dezelfde fysieke wereld, maar toch kunnen onze overtuigingen over wat waar en echt is, en onze emotionele ervaring van deze wereld kan heel anders zijn.

Sommige individuen hebben een grotere gave om de overtuigingen van de mensen om hen heen te beïnvloeden dan anderen. Degenen die een zeer sterk, coherent energie veld hebben dat naar buiten gericht is, komen over het algemeen als dynamisch en charismatisch over op anderen. Ze zijn dus gemakkelijker in staat om mensen om hun heen te overtuigen van wat zij geloven of weten wat waar is. Ze worden vaak beschouwd als grote communicatoren en invloedrijke mensen. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs, dat ze “De Waarheid” kennen.

Aan de andere kant, kan een meer “verlegen” persoon of iemand die zijn energie meer ingehouden houdt of naar binnen gericht, een niveau van kennis hebben die net zo sterk is als een naar buiten gerichte charismatische persoon, maar vanwege hun verlegenheid of naar binnen gerichtheid, zijn ze veel minder waarschijnlijk (of ze willen het niet eens) om anderen ervan te overtuigen te geloven zoals zij doen.

Er is hier geen ultiem goed of fout. Of we kiezen om onze energie meer naar binnen of meer naar buiten te richten, ieder van ons doet datgene wat we geloven wat juist is op elk moment.

Des te transparanter we zijn tegenover onszelf en tegen de wereld om ons heen, des te bewuster kunnen we keuzes maken. En hoe meer transparant we zijn in het uitbreiden van onze intelligentie en overtuigingen, des te krachtiger kunnen we ons aanpassen aan en goed gebruik maken van de veranderingen die zich voordoen in ons leven en de wereld. Dit is bijzonder nuttig in deze wilde en onvoorspelbare tijden.

Als we zowel voor vloeibaarheid van intelligentie en transparantie kiezen, nodigen we steeds meer uit om te leren, groeien, en vele niveaus in ons leven uit te breiden. Dit stelt ons verder in staat om keuzes te maken die het grotere goed dienen voor onszelf en de hele mensheid.

Laten wij dan kiezen om open te zijn, transparant en flexibel zowel met onszelf als met elkaar, en steun te bieden voor de onbegrensde mogelijkheden van groei en expansie dat in ieder van ons aanwezig is. De WantToKnow.info website en Inzichten Cursuszijn bedoeld om ons te helpen in dit waardig doel.

Het is onze emotionele gehechtheid aan bepaalde overtuigingen
die ons beperkt en ons tegenhoudt om een grotere realiteit te zien.

Opmerking: Deze essay is afkomstig uit de zeer boeiende Inzichten Cursus. Als je klaar bent voor een reis die gegarandeerd je horizon verruimt en je grootheid inspireert, overweeg dan het verkennen van deze gratis, krachtige en spannende online cursus. Neem een kijkje op http://www.insightcourse.net.

 
Bron: Wanttoknow.info


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Ik weet niet wat er op het toneel met me gebeurt, iets anders lijkt het over te nemen.

Maria Callas, Amerikaans operazangeresBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.