De top 25 meest gecensureerde nieuwsartikelen uit 2012

Project censored

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights


(Project Censored | vertaling voor Earth Matters door Sietske van der Zee) 

Nieuws dat niet gepubliceerd werd

De top 25 meest gecensureerde nieuwsartikelen uit 2012

25. Bewijs duidt op foltertechniek,‘dry-boarding’, in Guantanamo Bay

Drie gevangenen in de Guantanamo Bay gevangenis hingen zich in juni 2006 op in hun cel met een strop die ze gemaakt hadden van lakens en t-shirts. Hoewel het Departement van Defensie deze dood door ophanging wel bekend maakte, ontdekte de Naval Criminal Investigative Service, de NCIS, dat deze zelfdoding niet klopte omdat de handen van de gevangenen achter hun rug waren vastgebonden. Het bewijs van NCIS suggereert dat de gevangenen de dood vonden door verhoren die mensonterend waren. Men paste dry-boarding toe, een foltertechniek waarbij de mond en neus dicht ge-taped wordt om iemand te laten stikken.

[Gerelateerd artikel: Hoe de transnationale heersende klasse in elkaar zit -> Meest gelezen op Earth Matters!)

24. Boeren in de staat Alabama willen hun seizoenarbeiders vervangen door gevangenen

De veelomvattende anti-immigratie wet in de staat Alabama is economisch zo destructief dat boeren in deze staat een wet wilden laten maken om dwangarbeid op te leggen aan gedetineerden die in aanmerking komen voor invrijheidstelling om “boerenbedrijven een helpende hand te bieden en passend werk te vinden”. Het Department of Corrections verzette zich tegen deze wetgeving en meldde dat ongeveer 2000 gevangenen die in aanmerking komen voor vrijlating al banen hebben en dat “het gevangenissysteem geen oplossing is voor een tekort aan werknemers dat veroorzaakt wordt door de wet”.

23. VS verdoezelt bloedbad in Afghanistan

Hoewel in maart 2012 het bloedbad van 16 ongewapende Afghaanse burgers, waaronder 9 kinderen, erg veel publiciteit kreeg, hebben onafhankelijke nieuwsbronnen vooral interesse of het nu één Amerikaanse militair was (zoals de VS functionarissen beweren) of dat het meerdere Amerikaanse militairen waren (hetgeen Afghaanse getuigen en de Afghaanse President Hamid Karzai met klem aanvoeren) die verantwoordelijk waren voor deze moorden. Dit legt vooral nadruk op de fundamentele verantwoordelijkheid van de Amerikaanse legerleiding, met inbegrip van President Obama, over misdaden die begaan zijn door haar legertroepen.

22. Wachovia Bank betrokken bij witwassen van Latijns Amerikaanse drugskartels

Tussen 2004 en 2007 beheerde Wachovia Bank geldfondsen ten bedrage van 3784 miljard dollar voor Mexicaanse valutahandelaren die drugskartels vertegenwoordigen. Deze transacties zijn de grootste schending in de geschiedenis van de Verenigde Staten van de geheimhoudingsplicht van banken, een wetgeving van anti-witwas-praktijken. Deze zaak is niet uitzonderlijk want Wachovia is slechts een van de vele Amerikaanse en Europese banken die drugskartels gebruikt om geld wit te wassen.

21. Conservatieven bekritiseren de Amerikaanse posterijen om de vakbond onderuit te halen en om de post te privatiseren

De Amerikaanse posterijen worden voortdurend bestookt door conservatieve Republikeinen die de invloed van de zeer sterke vakbond van het land teniet willen doen. Volgens de Accountability en Enhancement Wet uit 2006, moet de US Post Service geld storten in een medisch fonds voor toekomstige gepensioneerden – inclusief de pensioengelden van werknemers die nog niet eens zijn geboren. Geen enkele openbare of particuliere organisatie hoeft van te voren deze zorggelden volledig af te dragen. Met andere woorden, het nadelig saldo van de veelvuldig genoemde negen miljard dollar is grotendeels de schuld van teveel betaalde bedragen die de overheid oplegt.

20. Geld onttrekken aan het Openbaar Onderwijs en gebruiken voor privatisering van het gevangeniswezen

Een systematische herziening van het onderwijsbeleid brengt teweeg dat de zwakkeren in de samenleving, die voornamelijk bestaan uit criminele, onbemiddelde, niet-blanke Amerikanen, een andere soort school krijgen. De toename van Charter scholen en geprivatiseerde gevangenissen die gesteund en bekostigd worden door bedrijven, kan niet als vanzelfsprekend worden beschouwd, om maar te zwijgen over de vele sluitingen van gesubsidieerde lagere scholen in de VS.

19. Politie in New York deponeert drugs bij onschuldige mensen om hun arrestatie quota te halen

Er zijn talrijke bewijzen dat de politie in New York zich niet aan de wet houdt terwijl zij op de naleving van die wet moeten toezien. In oktober 2011 verklaarde een voormalig NYPD narcotica rechercheur dat hij vaak meemaakte dat collega’s drugs deponeerden bij onschuldige mensen zodat zij op die manier hun maximale aantal arrestaties hadden verricht. De controversiële “stop and frisk” (aanhouding en fouillering) programma van de NYPD heeft 75 miljoen dollar geïnvesteerd om verdachten aan te houden voor het bezit van geringe hoeveelheden marihuana. Een dergelijke arrestatie kost ongeveer 1000 tot 2000 dollar. Hoewel het nieuws werd gepubliceerd dat de NYPD methodes toepaste die onrechtmatig en excessief waren door bijvoorbeeld onschuldige Occupy-demonstranten te arresteren, gaat het gewelddadig optreden van de politie tegen niet-blanke inwoners gewoon door.

18. Palestijnse vrouwelijke gevangenen geketend tijdens bevallingen

Palestijnse vrouwen die gevangen zitten in Israel worden op een inhumane manier behandeld en vaak wordt hen medische verzorging en juridische bijstand ontzegd en ze worden gedwongen om in smerige omstandigheden te leven. De voorwaarden en overtredingen bij vrouwen in gevangenissen in Israel moeten, volgens de CEDAW (het Amerikaanse comité dat strijdt tegen vrouwen discriminatie) vanuit een vrouwelijk perspectief worden aangepakt.

17. Studenten ontduiken 1 biljoen aan studieleningen

In april 2012 bedroeg het bedrag aan studieleningen in de VS meer dan 1 biljoen dollar. Dit is meer dan alle creditcard schulden bij elkaar. Hoewel de media dit gedenkwaardig feit gezagsgetrouw meldden, onderschatten zij het belang ervan en verzuimden zij om de enige juiste oplossing te geven. De studieleningen is de enige vorm van consumentenschuld die sinds 2008 flink is toegenomen. Door de enorme betalingsachterstanden die niet door studenten kunnen worden afgelost, moeten de belastingbetalers hen de helpende hand bieden. Dit is een risico dat net zo belangrijk is als de betalingsachterstanden bij banken die de economie van de VS in 2008 aan de rand van de ondergang bracht. De Federal Reserve heeft een nieuw quantitative easing (kwantitatieve geldverruiming) program geïntroduceerd om de studieleningen te verminderen en de economie te steunen, net zoals dat ooit gebeurd is met de GI Bill of Rights.

16. Toenemend seksueel geweld tegen vrouwelijke soldaten dat niet gerapporteerd wordt

Het overlijden van de Amerikaanse soldaat LaVena Johnson in 2005, waarover het Departement van Defensie bekend maakte dat ze zelfmoord had gepleegd, illustreert in feite het seksueel geweld dat vrouwelijke militairen ondervinden terwijl zij hun land dienen. De autopsie van Johnson toonde aan dat ze verwondingen (o.a. chemische brandwonden) had opgelopen die op geen enkele manier konden duiden op zelfmoord. Men gelooft dat dit letsel het DNA bewijs van aanranding moest maskeren. Het Pentagon heeft een poging ondernomen om journalisten en redacteuren die dit verhaal verder wilden uitdiepen, een halt toe te roepen. De zaak Johnson is één van meer dan twintig zaken waarbij vrouwelijke militairen onder verdachte omstandigheden zijn omgekomen. De mysterieuze sterfgevallen vallen ook samen met een stijging van seksueel geweld tegen vrouwen in het leger. Volgens het Departement van Defensie waren er 3158 meldingen van seksueel geweld in 2010 en men schat dat dit aantal ongeveer 13,5 % is van alle aanrandingen. Het totaal aantal verkrachtingen en aanrandingen komt daardoor neer op meer dan 19.000 per jaar.

15. Gevaren van hedendaagse technologie

Onlangs uitgevoerd onderzoek brengt nogal wat onrust teweeg als het over twee alledaagse technische apparaten gaat: de mobiele telefoon en de magnetron. Langdurig gebruik van een mobiele telefoon verhoogt het risico op bepaalde soorten kanker, (o.a. leukemie) en bij mannen vermindert het de zaadproductie. Het is aangetoond dat er al voor de geboorte, door de blootstelling aan deze straling van mobieltjes, een lekkage kan ontstaan naar de bloedtoevoer in de hersenen en kan ook schade aan hersenen, lever en ogen veroorzaken. De straling van microgolven die voedsel verwarmt, vormt vrije radicalen die kankerverwekkend kunnen zijn, terwijl het eten van voedsel verwarmd in een magnetron invloed heeft, op korte termijn, op een daling van witte bloedlichaampjes. De Food and Drug Administration (Keuringsdienst voor Waren en Medicijnen) moet de onderzoeken nog goedkeuren die aantonen dat magnetrons de voedingswaarde van voedsel wijzigt, en, net als bij het gevaar van de straling van mobiele telefoons, dat de meeste onderzoeken die aantonen dat er minieme of helemaal geen risico’s aan verbonden zijn, in feite door de industrie zijn gesponsord.

14. Wie behoren er tot de allerrijkste mensen (1%) en hoeveel verdienen zij?

De rijkste mensen van de VS bezitten meer dan 40% van al het vermogen en verdienen bijna een kwart van het nationaal inkomen. Uit belastingaangiftes is gebleken dat deze zeer welgestelde mensen (1%) topfiguren zijn uit het bedrijfsleven, financieel deskundigen en functionarissen uit de juridische, medische en onroerend goed sector. Inkomens op dit niveau houden verband met de deregulering (vrijmaken van beperkende overheidsvoorschriften) en andere juridische wijzigingen die de financiële crisis tot gevolg had. Terwijl 99% van de bevolking een oplossing moet zoeken voor de gevolgen van die crisis, heeft, volgens een onderzoek van de Stanford Universiteit in 2011, deze 1% ervoor gezorgd dat stadsdelen steeds verder achteruitgaan ten gunste van kapitaalkrachtige stadswijken, waardoor deze welgestelde groep zich nog verder afzondert van andere bevolkingsgroepen.

13. Onderwijs “hervorming”, een Trojaans paard voor privatisering

Het streven van een goed georganiseerde en uitstekend gefinancierde campagne is om zoveel mogelijk scholen te privatiseren, vooral in de steden. Deze campagne heeft tot doel dat er uitstekende leerkrachten in elk klaslokaal aanwezig moeten zijn, maar de “boodschap” van die campagne ontmoedigt leraren, degradeert de status van het onderwijsvak en pleit voor gestandaardiseerde toetsen die de sociale ongelijkheid handhaaft. De bedoeling achter deze hervorming is: winst maken.

 

12. VS sluit zich aan bij militaire eenheden van al-Qaida in Syrië

De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en een aantal conservatieve Arabische bondgenoten hebben in 2011 een Syrische opstand gefinancierd en van wapens voorzien. De VS heeft in feite al sinds halverwege de jaren 90 groeperingen gefinancierd voor een opstand tegen Bashar al-Assad. Onder de anti-Assad elite bevinden zich leden van al-Qaida, Hamas en andere actiegroepen die de VS op de lijst hebben staan als terroristische organisaties.

11. Parlementsleden worden rijker ondanks recessie

Het netto inkomen van leden van de Amerikaanse Congres blijft groeien ongeacht de economische recessie. Een bestudering van deze financiële disclosure forms (openbare publicaties) door het tijdschrift Roll Call, die gebruik maakte van de minimale waardebepaling van activa, toonden aan dat leden van het parlement en de Senaat in 2011 een nettowaarde hadden van 204 miljard dollar, een stijging van 390 miljoen dollar ten opzichte van de 165 miljard dollar in 2008. Bij deze disclosure forms staan geen non-income-producing assets (zoals bijv. vastgoed) vermeld.

10. Wet maakt vele vormen van geweldloos demonstreren illegaal

President Obama ondertekende in maart 2012 de Federal RestrictedBuildingsand Grounds Improvement Act. Deze wet stelt dat het een strafbaar feit is als men zich bevindt of verblijft op terreinen die omschreven worden als “verboden” gebied. Hoewel experts een discussie gevoerd hebben over dat het een beperking is op de rechten van het First Amendment en waarom de Occupy demonstranten als criminelen worden bestempeld, wordt het de Secret Service eenvoudiger gemaakt om gebruik te maken van al bestaande wetten om demonstranten aan te houden.

9. “Slavendienst” in gevangenissen in hedendaags USA

In de VS woont minder dan 5% van de wereldbevolking, maar in de Amerikaanse gevangenissen zitten meer dan 25% van alle gevangenen ter wereld. Veel gedetineerden werken in gevangenissen voor ongeveer 23 dollarcent per uur. Deze gevangenissen hebben een overeenkomst gesloten met het UNICOR, een overheidsbedrijf die op de 39ste plaats staat van de grootste ondernemingen die voor de Amerikaanse regering werken en goederen afnemen van gevangenen. Hoewel het aantal gedetineerden explosief toeneemt in de VS, worden duizenden gevangenen nog steeds in eenzame opsluiting geplaatst, terwijl zij vaak alleen maar een klein vergrijp in de gevangenis hebben begaan.

8. NAVO oorlogsmisdaden in Libië

Alhoewel het de grondgedachte van de NAVO was om zich uit humanitaire overwegingen wèl te mengen in het conflict in Libië, is het resultaat allesbehalve menslievend. In juli 2011 bombardeerde een NAVO vliegtuig de hoofdleiding van de watertoevoer die aan ongeveer 70 procent van de bevolking water levert. Daar komt nog bij dat de BBC, in een gemankeerde poging om onbevooroordeeld en objectief te lijken, bijna een jaar nadat die informatie aan onafhankelijke media was doorgegeven, heeft onthuld dat de Britse Special Forces een zeer belangrijke rol hebben gespeeld bij het geven van adviezen en toezicht aan de “vrijheidsstrijders” van Libië.

7. 2012: Het internationale jaar van coöperatie

De Verenigde Naties besloot dat 2012 het jaar is van coöperatie. Volgens de VN zijn 1 miljard mensen over de hele wereld mede-eigenaar van coöperaties en van die coöperatieve ondernemingen wordt verwacht dat zij in 2025 het grootste internationale zakenmodel zullen zijn. Medewerkers van coöperaties leveren een rechtvaardige verdeling van rijkdom en een goede samenhang met de werkomstandigheden, de twee belangrijkste componenten van een duurzame economie.

6. Klein netwerk van bedrijven die de wereldeconomie exploiteren

Een onderzoek van een universiteit in Zurich rapporteerde dat een klein groepje bedrijven – voornamelijk banken – enorme macht heeft in de internationale economie. Dit is het eerste onderzoek dat zich bezighoudt met alle 43.060 internationale bedrijven en hun netwerken. De analyse van dit systeem identificeerde 147 bedrijven die een “super eenheid” vormen en 40 procent van de international totale rijkdom van de economie in handen heeft. Die nauwe betrekkingen betekenen dat het netwerk vatbaar is voor een eventueel “systematisch risico” en gevoelig is voor een fiasco.

5. First Federal Reserve

Een accountantsverslag van de First Federal Reserve maakte bekend dat tussen 2007 en 2010 16 miljard dollar is betaald aan geheime, financiële reddingsoperaties bij grote Amerikaanse en Europese banken tijdens de climax van de internationale financiële crisis. Morgan Stanley ontving 107.3 miljard dollar, Citigroup kreeg 99.5 miljard dollar en de Bank of America 91.4 miljard dollar, volgens gegevens die verkregen zijn via aanvragen van de Freedom of Information Act, maanden van processen en een wet van het Congres.

4. FBI agenten verantwoordelijk voor de meeste terroristische complotten in de VS

De FBI is begonnen aan een ongebruikelijke aanpak om zich te verzekeren dat de VS veilig is voor toekomstige terroristische aanvallen. De FBI heeft een netwerk van bijna 15.000 geheime agenten die moeten infiltreren in diverse bevolkingsgroepen in een poging om terroristische complotten aan het licht te brengen. Deze geheime agenten assisteren en steunen eigenlijk mensen die misdaden willen begaan. Veel informanten ontvangen een beloning van tenminste 100.000 dollar per zaak.

 

3. Nucleaire ramp van Fukushima is nog schadelijker dan verwacht

Onafhankelijke bronnen meldden dat de negatieve consequenties van de nucleaire ramp in 2011 met de kernreactor van Fukushima veel groter zijn dan eerst werd gedacht. In de Verenigde Staten worden ongeveer 14.000 sterfgevallen in verband gebracht met de radioactieve neerslag in Japan, aldus een artikel in december 2011 inde International Journal of Health Services. Ondertussen heeft het netwerk van Environmental Protection Agency (RadNet) die opsporing doet naar radioactief afval, ernstige problemen, door o.a. gebrek aan onderhoud en apparatuur die vaak ook nog slecht gekalibreerd is.

2. Oceanen in gevaar

We hebben altijd gedacht dat de zee oneindig en onverwoestbaar is, maar dan hebben we het toch mis. De totale verhoging van de temperatuur van het zeewater heeft geleid tot de grootste verandering van mariene soorten in twee tot drie miljoen jaar, zeggen wetenschappers verbonden aan een project van de Climate Change and European Marine Ecosystems Research. Een studie in februari 2012 van 14 beschermde en 18 onbeschermde ecosystemen in de Middellandse Zee, toonde aan dat dit voorheen gezonde zeewater nu zwaar verontreinigd was door afval. Een internationaal team van wetenschappers heeft een studie van drie jaar afgerond en zij ontdekten dat in de goed beschermde mariene gebieden de vispopulatie vijf tot tien keer groter was dan in de vispopulaties in onbeschermde gebieden. Het werk van deze wetenschappers moedigt het behoud en onderhoud aan van mariene reservaten.

1. Tekenen van een politiestaat in wording

Vanaf het moment dat de PATRIOT wet (Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism)in 2001 werd aangenomen, wordt er in de VS steeds meer toezicht gehouden en wordt het land steeds vaker als militair gebied aangemerkt, maar dat gaat vaak ten koste van de burgerrechten. De goedkeuring van de National Defence Authorization Act in 2012 heeft tot gevolg dat de strijdkrachten elke Amerikaanse staatsburger, voor onbepaalde tijd en zonder enig proces, kunnen aanhouden die door de overheid als terrorist of als medeplichtige aan terrorisme aangemerkt wordt. President Barack Obama heeft de National Defense Resources Preparedness Executive Order ondertekend die nationale en militaire controle van het nationaal economisch stelsel en de liquide middelen heeft goedgekeurd onder “omstandigheden die een noodsituatie, maar ook een niet-noodsituatie zijn”. Sinds de invoering in 2010 van de campagne van het Department of Homeland Security (DHS) met de slagzin “Als Je Iets Opvalt, Meld Het Dan” werd het publiek aangemoedigd om alle verdachte activiteiten te rapporteren aan de plaatselijke autoriteiten. Dit geldt ook als die activiteiten door de DHS alleen maar als “verdacht” worden beschouwd, bijvoorbeeld als de regering wordt bekritiseerd (wat in de VS een constitutioneel recht is) of als er geweldloos geprotesteerd wordt.

Bron: www.projectcensored.org

Project Censored


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Wonderen zijn niet in tegenspraak met de natuur, ze zijn slechts in tegenspraak met wat we over de natuur weten.

St. Augustinus, Romeins filosoof en theoloogBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.