The Global Breakthrough Energy Movement Conference | Deel 1

still from video

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:18298
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
(Grens)wetenschap, Vrije-energie, (Verborgen) nieuws, Aarde en milieu, Energie, Vrije energie

(Earth Matters | door Jessica Solcer) Global BEM organiseerde november jongstleden een driedaagse conferentie in Hilversum waar diverse wetenschappers, uitvinders en theoretici mochten spreken over de bevindingen in hun vakgebied op het gebied van Breakthrough Energy technologieën. Het doel van de conferentie was voornamelijk kennis te delen en te verspreiden en natuurlijk contacten te leggen tussen de verschillende groepen wetenschappers, bedrijfsdirecteuren en beleidsmakers. Zo zou de conferentie als een evolutionaire katalysator de Global Breakthrough Energy Movement op gang brengen.

Regelmatig kom ik berichten tegen over vrije energie. Ik heb het niet over windenergie, zonne-energie of waterkrachtenergie. Deze energievormen worden duurzame of schone energie genoemd, omdat zij klimaatverandering helpen tegen te gaan en voorkomen dat energiebronnen op raken. Nee, ik heb het over schone energie voor de hele wereld, opgewekt met behulp van baanbrekende energie technologieën. Technologieën, zoals magneettechnologie, koude fusie, vortex technologie, nulpunt technologie en waterstof technologie, waarbij gebruik wordt gemaakt van overunity apparaten die meer energie produceren dan er in gestopt is. Voor een leek zonder enige technische achtergrond is het vaak moeilijk te beoordelen of het hier om feit of fictie gaat. Iedereen heeft natuurlijk wel eens gehoord van het werk van Nikola Tesla of van Viktor Schauberger. Maar de meesten komen niet verder dan dat. En ik vraag me dan ook af waarom er nu niets meer met Tesla’s en Schaubergers nalatenschap gedaan wordt. Of gebeurt dat wel, maar wordt hier te weinig aandacht aan besteed?

Soms zie ik webartikelen of video’s waarin de zoveelste uitvinder met mooie beloften komt voor een betere wereld die beschikt over vrije energie. En wanneer ik dat dan bespreek met collega’s of kennissen die een meer technische achtergrond hebben, wordt abrupt mijn verhaal onderbroken met de opmerking: “Dat bestaat niet” en “Dat kan helemaal niet, gaat tegen alle natuurwetten in”. Vrije energie lijkt wel een ‘vies’ woord te zijn geworden en een onderwerp waar men vooral niet over dient te spreken. Toch lijken er de laatste tijd steeds vaker berichten te circuleren op het internet van of over mensen die wel iets hebben uitgevonden of beweren te weten hoe vrije energie te bereiken is. Helaas blijken die diverse uitvinders dan weer diverse technologieën aan te wenden waardoor iemand zonder technische achtergrond zoals ik alweer hopeloos verdwaald raakt… En helaas kan ik me nog steeds nergens inschrijven voor een workshop nulpunt energie en is het boek ‘Vrije Energie voor Dummies’ ook nog nergens te koop.

De toename van berichten over vrije energie kan volgens mij geen toeval zijn. In de vorige eeuw vonden dezelfde of aanverwante uitvindingen en ontdekkingen door onafhankelijke partijen in dezelfde periode plaats. Vliegtuigpioniers begonnen rond dezelfde periode onafhankelijk van elkaar te experimenteren met vliegtuigen, wetenschappers begonnen te experimenteren met elektriciteit en autobouwers begonnen hun eerste auto’s te bouwen. Is dit het honderd-apeneffect of bereiden meerdere mensen zich voor op eventuele toekomstige problemen? Hoe het ook zij, sinds kort bestaat er een internationaal overkoepelende organisatie die een platform biedt aan iedereen die zich met nieuwe vormen van energie bezighoudt.

Jeroen van Straaten is de oprichter van de non-profit organisatie Global Breakthrough Energy Movement en is van mening dat diverse groepen Breakthrough Energy onderzoekers bij elkaar gebracht dienen te worden. Wat begon als een kleine groep vrijwilligers groeide al snel uit tot een breed internationaal netwerk van mensen met verschillende achtergronden, waaronder wetenschappers, onderzoekers, academici, kunstenaars en ondernemers. Terwijl het kernteam is gevestigd in Nederland, spreidt het netwerk zich uit over verschillende landen in Europa, Noord-Amerika en Azië.

De mensheid staat voor grote uitdagingen. Onze oude manier van denken en doen werkt niet meer. Nu de wereld in een economische crisis verkeert, zullen steeds meer mensen hun ogen openen en concluderen dat ons huidige op winst gebaseerde systeem heeft gefaald. We hebben een oplossing nodig om alles weer op gang te krijgen en volgens Jeroen vinden wij deze oplossing in Breakthrough Energy.

Alles om ons heen wordt beïnvloed door technologie en de ontwikkeling daarvan. Het oplossen van de energieproblematiek met behulp van BE technologieën is een radicale verandering die impact heeft op alles en iedereen. Het is goed voor onze portemonnee, goed voor het milieu en goed voor onze gezondheid. Ook politieke en economische structuren zullen transformeren. En de structuur van ons dagelijks leven zal veranderen, want we zullen minder hoeven te werken en meer vrije tijd overhouden. De kennis van deze implicaties dient verspreid te worden over de wereld. Ook het feit dat Breakthrough Energy een wetenschappelijke mogelijkheid is, dient geaccepteerd te worden.
Op dit moment zijn wij voor onze energievoorziening nog afhankelijk van grote bedrijven, maar wanneer iedereen beschikt over zijn eigen energie generator kan iedereen in zijn eigen energie voorzien. Breakthrough Energy (BE) is dan ook een betere benaming dan vrije energie, want de aanschaf van een BE generator zal natuurlijk wel iets gaan kosten. Maar uiteindelijk zal de opgewekte energie zelf gratis zijn.

Maar waar blijft de doorbraak van BE technologieën? Er zijn experimenten met positieve resultaten bekend, maar de stap naar de markt wordt maar niet gezet. Daar zijn meerdere redenen voor. Wanneer een BE uitvinding positieve resultaten levert, maar deze resultaten niet gereproduceerd worden, wordt de BE technologie binnen de wetenschap weggezet als onzin. Daarnaast zijn uitvinders geen zakenmensen, maar eenlingen waar moeilijk mee te communiceren is. Ook zijn zij niet zo snel bereid hun jarenlange werk uit handen te geven aan vreemden. En dan zijn er nog de charlatans: de mensen die mooie resultaten beloven, maar alleen maar hun zakken willen vullen over de rug van royale investeerders. En de verhalen over uitvinders die worden weggekocht of monddood worden gemaakt? Heerst er een angst onder de uitvinders doordat er grote belangen meespelen? In het verleden speelde angst nog wel een rol, tegenwoordig lijkt die angst plaats te maken voor een niet meer te ontkennen stuwende kracht en doorzettingsvermogen.
Doordat er op dit moment zoveel mensen bezig zijn met Breakthrough Energy is het onmogelijk geworden BE nog langer te onderdrukken. Ons bewustzijn speelt daarin natuurlijk ook een grote rol. Tot nu toe hebben overheden en bedrijven niet geïnvesteerd in BE. De bevolking zal zelf voor die doorbraak moeten gaan zorgen. Wanneer steeds meer mensen dit beseffen en BE steunen, kan die doorbraak wel degelijk bereikt worden. BE kennis kan verspreid worden onder een breder publiek door middel van sociale media. En met crowdfunding kan iedereen iets bijdragen aan BE onderzoek en productie.

Wereldwijd moet er druk uitgeoefend worden op overheden en bedrijven. Doordat zij in het verleden te weinig hebben geïnvesteerd in BE zal de transitieperiode nog langer gaan duren. Ook bedrijven zullen BE uiteindelijk moeten gaan omarmen. BE generatoren zullen toch gebouwd en verkocht moeten worden en bedrijven zullen daar op in gaan spelen. Het taboe dat nu rond BE technologieën hangt binnen de wetenschap en op universiteiten dient doorbroken te worden. BE onderzoekers verdienen een platform waar zij kunnen spreken over hun ideeën en hun kennis kunnen verspreiden. Dat BE voor de meeste wetenschappers nog steeds een heet hangijzer is, bleek wel weer toen Paul Hellyer, voormalig Canadees minister van defensie en één van de GBEM sprekers, niet welkom was op de TU Delft. Zijn lezing zou te controversieel zijn…

Dit was het eerste artikel uit een serie van 5 delen. De volgende delen zullen verder ingaan op de conferentie en lezingen en zullen diverse video's bevatten. Hieronder volgt een video van de openingsceremonie van de Global BEM conferentie met Piet Jan Blauw en Cheko Mosqueira, prachtig! 

Voor meer informatie over de Breakthrough Energy Movement:

globalbem.com

globalbemvoices.com

facebook.com/globalbem

twitter.com/globalbem

youtube.com/user/globalbem

soundcloud.com/globalbem


Geplaatst door Jessica Solcer
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Ik hou van jullie Christus. Ik hou niet van Christenen. Ze lijken totaal niet op jullie Christus.

Mahatma Gandhi, Indiaas staatsmanBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.