Stop grootschalige bomenkap; Nederland ontbost sneller dan het Amazone gebied!

Bomenkap

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:7394
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Petities.nl

Gekoppelde categorieen
Aarde en milieu, Milieu, Land- en tuinbouw, Acties

Zware kritiek van oud-directeur Staatsbosbeheer op houtkap

(Nieuwsblad de Kaap) Frits van Beusekom, voormalig directeur van Staatsbosbeheer, is ernstig bezorgd over de manier waarop deze organisatie tegenwoordig de Nederlandse bossen beheert. Staatsbosbeheer pleegt volgens hem roofbouw, sinds het geld moet verdienen. De afgelopen jaren volgde hij de werkzaamheden in Boswachterij de Amerongse Berg nauwlettend. Hij concludeerde dat deze meestal strijdig waren met het eigen beleid en de geldende normen voor duurzaam bosbeheer. Nu er in februari in deze bossen weer houtkap zal plaatsvinden, vindt hij het tijd om publiekelijk aan de bel te trekken.

Zijn laptop staat opengeklapt op tafel, voor het geval hij iets moet onderbouwen. De nieuwste Bosvisie van Staatsbosbeheer ziet er beduimeld uit. Onderliggende documenten zoals de Wet natuurbescherming, de Gedragscode bosbeheer en de FSC standaard Nederland heeft hij binnen handbereik. Frits van Beusekom, 78 jaar en van oorsprong bioloog en wetenschapper, heeft sinds zijn remigratie uit Frankrijk niet stilgezeten. ,,Dat was niet direct de bedoeling, maar ik kwam hier in Nederland al snel in aanraking met mensen die zich ernstig zorgen maakten over de manier waarop de bossen door Staatsbosbeheer worden onderhouden. Ze namen me mee het veld in, en ik ben echt geschrokken van wat ik daar zag.

Op vele plekken systematische kaalkap met bodembewerking; funest. Op de Veluwe, de Brabantse Wal, boswachterij Dwingelo en Slangenburg in de Achterhoek bijvoorbeeld. Maar ook op de Utrechtse Heuvelrug zijn grote gaten geslagen, in Austerlitz en de Amerongse Berg met name." Sinds 2014 houdt hij in het bijzonder Boswachterij de Amerongse Berg in de gaten. Hij voerde intern gesprekken met Staatsbosbeheer over hun nieuwe beleid, en zijn kritiek daarop. ,,Drie jaar lang heb ik de werkzaamheden gevolgd en afgezet tegen hun eigen Bosvisie, en andere - wettelijke - normen voor duurzaam bosbeheer. Wat doet Staatsbosbeheer, en wat staat er beschreven? Het matchte hoegenaamd nooit met elkaar. Voor mij is dat een teken aan de wand. Staatsbosbeheer is zo productiegedreven geworden, dat het bosbelang wordt veronachtzaamd. Een gevolg van de opgelegde marktwerking."

lees verder...


Bomen: een belangrijk antwoord op de klimaatverandering!

Maar Nederland ontbost sneller dan het Amazonegebied!

Teken svp de NATIONALE PETITIE tégen grootschalige kaalkap en vóór duurzamer natuurbeleid: 

beternatuurbeleid.petities.nl

Aanvulling op Petitie voor ander en duurzamer bomen- bos- en natuurbeheer in ons land.

Omdat de petitie een maximum heeft aan tekens voor de tekstvakken, hierbij nadere informatie.

 
Strenge FSC controle”: zie: EASAC- European Academies Science Advisory Council:- Multi-functionalility and sustainability in the European Union’s Forest: 

Het bezwaar hiervan is dat ieder land het mag moduleren naar zijn eigen wetten, dus er is geen internationale garantie op behoud biodiversiteit:

Some countries apply specific forest certification schemes (FSC, PEFC) to improve biodiversity conservation in production forests. However, such measures, while avoiding complete loss of features important for biodiversity, can only moderate the harmful impacts of forestry on biodiversity and not enhance biodiversity. Certification is not therefore sufficient to significantly improve the conservation status in managed forests.

het stempel wil alleen maar zorgen dat je compleet verlies van biodiversiteit probeert te vermijden en kan dus alleen maar de schadelijke effecten van houtkap beperken, maar zeker geen biodiversiteit garanderen. Derhalve geen garantie voor duurzaam bosbeheer.
De werkwijze van Staatsbosbeheer (SBB) brengt onomkeerbare schade toe aan onze natuur en bossen en is bovendien strijdig met de geldende normen voor duurzaam bosbeheer. Dit geldt ook voor sommige andere natuurbeheerders.

Zo verdwijnen grote bospercelen, terwijl bomen juist een belangrijk antwoord zijn op het klimaatprobleem!Bomen zijn de CO2 vangers, zuurstofbrengers, fijnstoffilters, grondwaterregulators en hittestressvangers. Bomen zijn bovendien van grote invloed op de luchtkwaliteit, geven beschutting tegen hitte en kou, zijn gastheren voor honderden soorten insecten, (insectenpopulatie is inmiddels met 70% gedaald!), etc.

SBB heeft het zelden over de bosdieren, en/of over Natuurnetwerk flora- en faunabescherming. Het gaat blijkbaar alleen over bomen en daarmee om productie. Door de verzuring gaat het slecht met bomen en dat komt de productie niet ten goede. Of flora en fauna daar last van hebben doet blijkbaar niet ter zake.

Wat betreft het argument dat 1/3 van de bossen van SBB beschermd wordendat berekent SBB over het totale oppervlak. Daarvoor wordt door SBB dus ook het gebied van de Oostvaardersplassen meegerekend. Dat geeft natuurlijk direct een flink aantal hectares “beschermd oppervlak” erbij; dat daar echter geen boom meer in leven is wordt buiten beschouwing gelaten..Zo zit het ook met de bewering dat er nog steeds bos bijkomt. Qua oppervlakte is dit niet het geval, dat heeft de WUR berekend: https://www.wur.nl/nl/nieuws/Ook-in-Nederland-vindt-ontbossing-plaats.htm
Zo kijkt SBB echter niet. Zij tellen elke twijg in het bos die een mm. groeit mee als “toename bos”. Puur hypothetisch natuurlijk want de groei van bomen is afhankelijk van allerlei factoren zoals neerslag, zon, etc. en dat is vooraf natuurlijk niet bekend. Daarom zijn oude bomen ook zo impopulair bij SBB, want die groeien immers niet zo veel meer. Zij hebben liever jonge spruiten die de lucht in schieten want dan kloppen hun cijfers weer.

 
Meld zelf bomenkap op: bomenkapmeldpunt.nl
 

Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Wanneer de mensen het met me eens zijn, heb ik altijd het gevoel dat ik het bij het verkeerde eind heb.

Oscar Wilde, Brits schrijverBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.