March Against Monsanto wereldwijd succes te noemen, ook duizenden demonstranten in Amsterdam en Wageningen

March against Monsanto - 25 mei 13

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:25738
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
Aarde en milieu, Milieu, Acties, Genetische manipulatie, Gezondheid, Eigen producties

(Earth Matters | Marianne Jaspar) Vandaag gingen wereldwijd in 320 steden naar schatting 2 miljoen mensen de straat op om te protesteren tegen de onmenselijke praktijken van Monsanto.

  • Klik hier voor de openingsspeech in Wageningen
  • Klik hier om een open brief aan Monsanto te ondertekeken.

Manifestatie op de Dam vóór een schone aarde, tegen vernietiging van gewassen, bijen en mensen door o.a. Monsanto:

Een lekker zonnetje (niet de voorspelde regenpakken, paraplu’s en windstoppers) en een stad in beweging, overal lopen hordes mensen.
Wanneer ik uit het station kom lopen realiseer ik me dat hier 800.000 mensen wonen, en dat er misschien wel 50.000 toeristen zijn. Veel mensen die nog nooit van Monsanto gehoord hebben, die veelal niet weten wat genetisch gemodificeerd betekent, laat staan wat dat allemaal voor ellende veroorzaakt.

Via het Damrak loop ik naar de Dam, waar zouden “ze” staan. Ik zie rond het monument twee groepen in een kring staan, maar dat blijken artiesten, er wordt geklapt en geld opgehaald.
Het is nog 45 minuten voor de start van de manifestatie. Meer naar de kant van het paleis zie ik wat spandoeken, en het is er duidelijk kleurrijker, jong en oud, spandoeken en borden, flyers worden rondgedeeld en een platform met nieuwe geluidsapparatuur wordt opgebouwd.

Het is er gezellig, vrolijk en herkenbaar … allemaal mensen die met de aarde begaan zijn, die vrije gewassenteelt belangrijk vinden, die Round up en Agent Orange (chemisch wapen) willen uitbannen.
Mensen die tegen de verandering van genetische codes van voedsel zijn, omdat het tumoren, onvruchtbaarheid en geboorteafwijkingen kan geven. Monsanto dwingt boeren hun producten af te nemen en is er op uit om overal patent op te leggen.

De manifestatie begint met een meditatie … een enorme kring mensen zitten op de keien en worden omringd door weer een enorme ring staande stille, mediterende of in gedachten zijnde mensen. Dit duurt een klein half uur.  Het is indrukwekkend en ook heel mooi om te ervaren en te zien. De menigte is inmiddels enorm aangegroeid en dit deel van de Dam is vrijwel helemaal gevuld met deelnemers / belangstellenden.

Dan zijn er politieke sprekers van Groen links, de Partij voor de dieren en de Groene partij, maar ook deskundigen en een van de Mexicaanse activisten die daar al hetzelfde hebben meegemaakt. De Indianen mochten hun eigen gewassen niet meer gebruiken en werden afhankelijk gemaakt van Monsanto.
Er is muziek en zang met protestsongs … er is ook een (kinder)toneelgroep die Beatrix, Willem - Alexander en Maxima voorstellen, waarin ze goede veranderingen aankondigen.

We worden opgeroepen niet alleen over Monsanto te praten, want er zijn er meer. Maar we moeten alert zijn en blijven, we moeten telkens vragen stellen (aan de supermarkten en  leveranciers)  keuzes maken t.a.v. voedsel, eigen moestuintjes maken !! Locale boeren steunen !!
En … we moeten wat over hebben voor ons voedsel.
En natuurlijk  de juiste keuzes maken in de politiek. Welke partij staat waarvoor.

Tegen het einde van de manifestatie horen we dat in Wageningen, Leiden, Den Haag en Bergschenhoek  ook nog honderden mensen bijeen zijn gekomen. Dat geeft de burger moed!
Rond 16.00 uur komt er een einde aan de manifestatie

Amsterdam 25 mei 2013


Klik hier voor de toespraak van Tjerk Dalhuisen (gifsoja.nl) bij aanvang van de March Against Monsanto te Wageningen.


(AT5) Op de Dam hebben zich zaterdagmiddag ruim duizend mensen verzameld voor een demonstratie tegen de Amerikaanse multinational Monsanto.

Het chemiebedrijf maakt producten voor de landbouw. Monsanto geniet vooral vooral onder tegenstanders van genetisch gemanipuleerde gewassen een slechte reputatie. Het concern, dat vestigingen heeft in Wageningen en Bergschenhoek, is zaterdag ook in andere landen het mikpunt van protestdemonstraties

De actievoerders verwijten de multinational, die grote invloed wordt toegedicht op politiek en wetenschap, onder meer de voedselketen in gevaar te brengen met de bestrijdingsmiddelen en de genetische gemanipuleerde gewassen die het produceert.

Lees meer op www.at5.nl

Wageningen: 

Den Haag:

Wageningen:

Amsterdam:

Oslo:

San Fransisco:

Berlijn:

Durban, South Africa

Wageningen:


(Joop) Het wereldwijde protest tegen voedselgigant Monsanto is een succes te noemen. Alleen al op de Dam in Amsterdam verzamelde ruim 1000 mensen zich, in protest tegen de manipulatie van de wereld voedselmarkt. 

'Dáárom wordt er geprotesteerd tegen Monsanto' en 'Miljoenen marcheren tegen Monsanto' op Joop

Meer foto's en video's van de protesten vind je op Revolution-News.com en op de Facebookpagina. Een wereldkaart met overzicht van de verschillende protesten vind je hier.


Toespraak door Tjerk Dalhuisen, gifsoja.nl op 25 mei 2013 bij aanvang van de March Against Monsanto te Wageningen.

We demonstreren hier vandaag tegen Monsanto. De meest extreme en agressieve vertegenwoordiger van een landbouwsysteem. Een systeem dat niet naar een geheel kijkt maar denkt dat je met een beperkt aantal stofjes of genen alles kunt bepalen. Een systeem dat liefst alle andere factoren uitschakelt, dood maakt, steriliseert, vergifitgt. Een systeem dat per definitie de vijand is van de biodiversiteit.

Monsanto staat dan ook niet alleen, M heeft vele vrienden, hier in Nederland en ook hier in Wageningen en daar kom ik zo op terug.

Monsanto is van oorsprong een chemiebedrijf. Het intensieve landbouwsysteem is dan ook begonnen met Justus Liebig, de chemicus die de werking van kunstmest ontdekte. De toepassing kwam echt op streek door de ontdekking dat je stikstof uit de lucht tot met waterstof en bliksem tot ammoniak kunt binden. Dat je vervolgens kan omzetten in ammoniumzouten of nitraten. Dit proces is door BASF uitgewerkt in de zogenaamde Haber-Bosch synthese. Eerst vooral voor maken van springstoffen, maar na de Eerste Wereldoorlog ook voor kunstmest. Daar wordt nu jaarlijks bijna 200 miljoen tonnen van over de akkers van de wereld gestrooid. 

Vana dat moment begon de chemische industrie zich intensief met landbouw te bemoeien. Niet alleen met springstoffen, ook de ontwikkeling van gifgassen bleek toepasbaar. Van gifgas kwam het tot insecticiden, fungiciden en herbiciden.

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg dit proces een enorme duw met de Groene Revolutie. Met hybride zaden, kunstmest en bestrijdingsmiddelen als sleutelfactoren.

Monsanto ging over van productie van kankerverwekkende PCB en Agent Orange naar roundup.  Ondertussen ging Wageningen voorop in de promotie van de groene revolutie en ging Nederland voorop in de intensivering van de landbouw. Export van techniek, zaden en fabrieksvoedsel, terwijl overal ter wereld de gifwolken over de akkers drijven.

Langzaamaan zijn de gevolgen van deze roofbouw steeds duidelijker. Dode bodems, sterk teruglopende biodiversiteit, vergifitigd water. Steeds minder vogels, minder insecten, minder bijen.

Natuurlijk kwamen er vanuit Wageningen – als adviseur van de regering – bezwerende geluiden. Tjeerd Blaquire van het Plant Research International intituut van de WUR  wilde niet eens onderzoek doen naar pesticiden, dat kon bij voorbaat niet de oorzaak zijn. Die zijn veilig, want goed bevonden door zijn collegas bij het CTGB.

Zou er een verband zijn met de vele bijdragen van de chemische industrie voor onderzoeken aan de WUR?  Zou er een verband zijn met de net aangestelde BASF medewerker als bijzonder hoogleraar?

We zitten nu in de tweede groene revolutie, de gentech revolutie. Zogenaamd om de wereld te voeden, maar in werkelijkheid om de landbouw nog intensiever te maken. Om boeren en consumenten afhankelijk te maken van een paar grote spelers. Waar Monsanto een van de grootste is.

Het is een achterhaald en heel erg eindig systeem. Deze landbouw levert een enorme bijdrage aan het broeikasefect en daarmee het klimaatprobleem. Afhankelijk van de studie en de aannames veroorzaakt deze landbouw tussen de 17 en meer dan 50% van alle uitstoot van broeikasgassen. Sloop van natuur, de kap van regenwoud, de ammoniakuitstoot door de veestapel, de productie van kunstmest en pesticiden en het gesleep met goederen zijn daar de oorzaak van.

Ondertussen raakt de goedkope olie op en dat geldt ook voor fosfaat, een essentieel onderdeel van kunstmest. Dit systeem kan op termijn de wereld dan ook niet voeden. Het vergifitgt de wereld, de bodem, het water en de atmosfeer. Monsanto leeft van deze roofbouw

Waar zitten hier bij de WUR de vrienden van Monsanto?

Bijvoorbeeld bij de beoordeling en toelating van gentech gewassen. Het Rikilt instituut, met Harry Kuipers die vele jaren het hoofd was van het EFSA GMO panel, de instantie die de EU adviseert over toelating. Samen met zijn collega Esther Bakker zorgde Kuipers voor een voor de industrie heel vriendelijk ricico-beoordeling. Met hulp van Gijs Kleter, die op dit moment vice-voorzitter is van het GMO panel. Zodat Monsanto Gentech soja en mais geimporteerd kan worden. En als we niet heel erg oppassen binnenkort ook in de EU geteeld kan worden. Met niet alleen meer ongezonde en slecht geteste GGO’s, maar ook met extra wolken hormoonverstorend en geboorteafwijking veroorzakende Roundup.

Bij het CTGB, het College Toelating Gewas Beschermingsmiddelen, dat al die giftroep toelaat. Waar de stem van de Wageningse giflobby sterk is.

Bij het ILSI, het Europese Life Sciences Institute, dat op Europees niveau een machtige lobby voert voor de chemie en de voedingsindustrie. Voeding, gentech, nanotechnologie. Het instituut komt op voor de belangen van alle grote spelers, van Mc Donalds, Coca Cola, Heinz en Kelloggs tot BASF, Bayer en Monsanto. Binnen het Ilsi spelen bovengenoemde mensen als Harry Kuiper en Gijs Kleter een belangrijke rol. Net als Yvonne Rietjens, voormalig voorzitter van het Food Additives Panel van de EFSA en onderzoeker in Wageningen, betaald door onder andere Nestlé en BASF. Of Theodorus Brock, senior onderzoeker bij Alterra, onderdeel van de WUR, lid van het pesticidenpanel van EFSa en actief in ILSI. (1)

Bij het PR bedrijf Schuttelaar en Partners, dat zich zo graag profileert als groen en vooruitstreven. Dat bedrijf verzorgde in 1996 voor Monsanto de PR-campagne voor de introductie van RR soja in Nederland. Van waaruit de soja de Europese veevoer markt overspoelde. Nederland is na China de 2e importeur van soja ter wereld. Circa 10 miljoen ton per jaar, vooral Monsanto GM gisoja.

Bij het WWF en Solidaridad en zelfs bij de St Natuur en Milieu, die Monsanto aan een ‘verantwoord’ label helpen voor deze gifsoja. Waar Monsanto dik van profiteert. (2)

Bij de uit de Wageningse school afkomstige voedseldeskundige mevrouw Fresco, tegenwoordig – godbetere – hoogleraar duurzaamheid aan de Universiteit van Amsterdam. Maar tegelijk ook commissaris bij Unilever en de Rabobank, betuurslid van de Shell Foundation, adviseur van de grootste fosfaatproducent ter wereld, adviseur van de WHO en lid van de beruchte Trilaterale Commissie. Dit voorjaar pleitte zij in een artikel in het blad Science voor het versneld toelaten van nieuwe gentech gewassen, want die zouden de wereld moeten gaan voeden. Het bewijs dat ze dat niet doen en dat er hele andere oplossingen nodig zijn is overweldigend, maar dat zullen we niet horen uit de mond van intensieve landbouwprofeten als mevroouw Fresco of haar ideoligische partner, de president-directeur van de WUR, Aalt Dijkhuizen.

Tenslotte nog een Monsanto vriend die tegenwoordig meer op de achtergrond acteert. De profeet van de intensieve landbouw Rudy Rabbinge. Samen met de Bill Gates Foundation, de Rockefeller Foundation, de Amerikaanse regering en Monsanto voert hij campagne voor een versnelde introductie van gentech gewassen in Afrika. Daarin speelt hij een leidende rol, als lid van de raad van bestuur van de AGRA, de Alliance for a Green Revolution in Africa. (3)

Bill Gates zullen sommigen zich afvragen, die filantroop? Nee, die miljardair die een nieuwe manier heeft uitgevonden om winstgevende investeringen te verkopen als liefdadigheid. Bill Gates, de grootaandeelhouder van Monsanto.

De banden tussen Wageningen en de chemische industrie zijn enorm. Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen, maar het beeld is duidelijk: de hoofdstroom in Wageningen is ideologisch partner van Monsanto en de andere chemiebedrijven.

Justus Liebig – de uitvinden van de kunstmest waar ik in het begin over sprak – kwam terug op zijn standpunten. Het ongebreideld strooien van kunstmest zag hij als een groot gevaar voor een gezond bodemleven en een verantwoord agrarisch product. Hij formuleerde sterke argumenten over bodemvruchtbaarheid, de stikstofkringloop, de gezondheid van milieu, gewas en consument. 

Hij zei:

“…als de bodem gebrek heeft aan minerale bestanddelen dan geven ammoniumzouten hetzelfde effect als brandewijn op arme mensen om hun werkkracht te verhogen…”

Hij was een echte wetenschapper. Iemand die met een brede blik kijkt naar de resultaten van zijn werk. Iemand die durft terug te komen op verkeerde stappen. Van dat soort wetenschappers met lef hebben we er meer nodig. Gelukkig zijn er veel van dat soort mensen hier in Wageningen. Maar helaas zijn er nog meer die de wereld met een enge en starre blik bekijken. Die volharden in hun giftige werk. De vrienden van de industrie. 

Van BASF, Syngenta, Bayer, Du Pont, Dow

En van Monsanto

Voor een betere en gezonde wereld is een omslag nodig in het denken over de landbouw. Een nieuw paradigma voor een nieuw tijdperk. De Rabbinges, Kuipers, Fresco’s en Dijkhuizen zijn achterhaald. Het zijn oude denkers uit een giftig en fossiel tijdperk. 

Snel met pensioen met die mensen. 

Het is tijd voor gezonde landbouw, gezonde bodem, gezonde groei en bloei.

Zonder gentech en zonder gif

Een duurzame groene revolutie op de WUR

Een wereld zonder Monsanto

(1)  Voor alle beweringen over personen in dit stuk zijn artikelen en studies beschikbaar. Ik heb ze hier niet allemaal opgenomen – want kan ze in een speech toch niet voorlezen. Hier zijn er enkele die ik recent nog even nagelezen heb, maar mail gerust als je specifieke vragen hebt.

corporateeurope.org/sites/default/files/ilsi-article-final.pdf

earthopensource.org/files/pdfs/Europes-pesticide-and-food-safety-regulators/Eu_pesticidefoodsafety.pdf

(2)  Zie www.gifsoja.nl

(3) www.agra.org/who-we-are/board--staff/board-of-directors

www.huffingtonpost.com/eric-holt-gimenez/monsanto-in-gates-clothin_b_696182.html


Commentaar van Marianne Jaspar

Terwijl miljoenen mensen vandaag demonstreren tegen biotechreus Monsanto, stelt de Amerikaanse talkshowhost Gary Null de documentaire Seeds of Death beschikbaar voor het grote publiek:

Marianne Jaspar

Mijn “zijn” interesseert zich voor dit leven hier op aarde … wat wil ik hier wil doen …
Dat betekende al van jongs af aan veel kijken, luisteren en denken. Opgegroeid in het zuiden kreeg ik via allerlei Katholieke instanties en mensen waardevolle verhalen mee over liefde, aandacht voor mensen, en van bezit delen...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Marianne Jaspar


Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Wie denkt dat hij iets kan, kan het. En wie denkt dat hij iets niet kan, kan het niet. Dat is een onverbiddelijke, onbetwistbare wet.

Pablo Picasso, Spaans kunstenaarBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.