Bakka - grootouders voor de toekomst van onze kleinkinderen

Sunset over Gålå

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:18266
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Framtiden

Gekoppelde categorieen
Aarde en milieu, Milieu, Energie, Acties, Inspiratie, Eigen producties

(Marianne Jaspar) Als je denkt aan de toekomst van je kleinkinderen - op deze aarde die door ons steeds meer vervuilt - dan móét je als grootouder in actie komen.

Bakka des Bouvrie, 67 jaar, dochter van een Noorse moeder en een Nederlandse vader, is na een werkzaam leven bij de centrale overheid in Nederland, terug gegaan naar Noorwegen. Noorwegen, het land van haar moeder, het land waar ze zich net zo thuis voelt als in Nederland, waar ze vele vakanties doorbracht met haar familie. Het land wat haar ook zo uiterst dierbaar is ... waar een van haar zussen woont en het gezin van haar dochter, haar kleindochter … eigenlijk een land waar zoveel goed en mooi aan is ….

Maar 2 jaar geleden werd er in haar wezen iets geraakt, iets waar ze niet aanvoorbij kon gaan, wat haar leven een nieuwe richting gaf … iets waar ze nu veel tijd en energie in steekt … voor de toekomst van de kleinkinderen, voor de toekomst van Noorwegen, voor de toekomst van de Aarde!!

Ze ging naar een lezing van de “Senioren academie” , daar sprak een emeritus hoogleraar in de Meteorologie uit Bergen. Zijn kennis, zijn wetenschap over het klimaat, en de toekomst van de aarde was zo verontrustend, dat ze wist “hier moet ik iets mee” (het gevoel van de jaren 70 kwam weer boven, het verzet tegen onrecht) Daarom gaf Bakka zich op om steun te verlenen wanneer er met deze kennis iets gedaan ging worden. Maar het bleef akelig stil. Toen volgde er een lezing van een Professor in de Internationale Gezondheidszorg … zijn verhalen over de gevolgen van klimaatveranderingen voor de volksgezondheid waren nog schokkender: massale migratie van volken door de honger, wég uit de droogte van Afrika, en wég van de lage gebieden aan zee, ontdooien van de permafrost, meer overstromingen ….

En daarom zijn “de fossiele brandstoffen”, mede oorzaak van de klimaatveranderingen, een heilloze, doodlopende weg. Het kan nog een tijdje mee, maar het vervuilt onze aarde en het verstoort, ja
zelfs het vernietigt en op den duur al het leven. Noorwegen heeft een staatsoliebedrijf “Statoil”. Sinds de eerste boringen in 1969 verdwijnen de opbrengsten van “Statoil” in de staatskas. De Noorse welvaartsmaatschappij drijft er op. Natuurlijk zijn het leuke inkomsten in deze crisis periode, maar het is wedden op het verkeerde paard. Dit aankaarten is een hele precaire zaak. Want 10 % van de werkzame bevolking werkt direct of indirect in de olie- en gasindustrie. Je treft mensen in hun portemonnee. Toch moet het korte termijn denken worden losgelaten. Winst van “Statoil” moet gereserveerd worden voor het ontwikkelen en inzetten van (nieuwe) duurzame en schone energiebronnen en werkgelegenheid daarin. Bakka moest er wat mee! Ze had zich al eerde aangemeld bij de landelijke Grootouders actiegroep voor het klimaat. Samen met de beide professoren startte zij een regionale groep, met een handje vol mensen en zij werd coördinator. Samen ontwikkelden ze plannen om iedereen wakker te schudden. Ze besloten wetenschappelijk verantwoorde stukken te gaan publiceren in de Bergense Tidende een Bergense krant die langs de hele westkust van Noorwegen wordt gelezen.

Vragen dienden zich aan zoals: hoe moesten deze grote zorgen zichtbaar worden ….? Op een nacht had ze een brainwave, de “Dwaze moeders in Argentinië” maakten ook zichtbaar wat niet weggestopt mocht worden, dat werd hun voorbeeld. Voortaan op de 1ste zaterdag van de maand lopen deze “Dwaze grootouders” in Bergen op het plein.

De leeftijdsgroep die door levenservaring overzicht heeft, mensen die ook niets meer te verliezen hebben, die een betere wereld willen achter laten, die ook een extra verantwoordelijkheid hebben omdat ze aan dat veranderende klimaat hebben bijgedragen …. die mensen staan daar, praten met de mensen op straat, hebben geen enkele politieke achtergrond, maar willen wel de mensen én de politiek wakker schudden. Ze staan er, de grijze koppen, met rode petjes op, en met eigen slogans op groene borden.Ook op andere wijze voeren ze actie: er worden brieven gestuurd naar de Minister president, samen met milieuorganisaties, verontruste wetenschappers en vakbonden. Er is een Paaswandeling georganiseerd, die straten van Bergen zal vullen. De Landelijke campagne Klimaatverkiezingen 2013 moet van de grond komen. Er zijn in Noorwegen al 2000 verontrustte Grootouders in actie. Er is weerstand maar er is ook veel bijval “jullie moeten doorgaan” Maar de angst en onzekerheid voor de gevolgen van ombuigen naar schone energie maakt ook veel mensen aarzelend….

De Grootouders (“Besteforeldre” in het Noors) staan niet alleen, want ook in Canada en in Zweden laten vergelijkbare groepen Grootouders van zich horen. Het waait ook naar andere landen over .. Ook in Nederland zullen er Grootouders zijn en anderen die hetzelfde denken … Het gaat immers om de toekomst van alle kinderen en kleinkinderen. We willen het tij keren en ze een schonere, betere aarde meegeven. Bakka heeft de consequentie getrokken, zij is opgestaan …. Ik vind haar een bijzondere vrouw, een geïnspireerde, zachtaardige grootmoeder, die niet afwacht, maar er voor gaat …

Marianne Jaspar,  

Correspondente inspirerende initiatieven bij Earth Matters

Bron:

www.besteforeldre.framtiden.no


Geplaatst door Marianne Jaspar

Marianne Jaspar

Mijn “zijn” interesseert zich voor dit leven hier op aarde … wat wil ik hier wil doen …
Dat betekende al van jongs af aan veel kijken, luisteren en denken. Opgegroeid in het zuiden kreeg ik via allerlei Katholieke instanties en mensen waardevolle verhalen mee over liefde, aandacht voor mensen, en van bezit delen...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Marianne JasparLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Healing is a journey, you embark upon, not a procedure the healer performs.

Alberto VilloldoBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.