Dit jaar 12,5% kans op aardbeving groter of gelijk aan die bij Huizinge

Aardbevingen

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:1959
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:co2ntramine

Gekoppelde categorieen
(Verborgen) nieuws, Aarde en milieu

(Houd Groningen overeind) Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) neemt dit jaar de kans op een aardbeving groter of gelijk aan die bij Huizinge af van 14,5% naar 12,5%. Ook heeft het SodM voor het eerst aan de rand van het aardbevingsgebied 3.000 gebouwen aangemerkt die mogelijk versterkt moeten worden.

Is Groningen nu veiliger geworden? Dat hangt er maar vanaf wat je onder veiligheid verstaat. Kansberekening houdt immers in dat een zware aardbeving ook morgen kan gebeuren. Graag zie ik reacties tegemoet van mensen die vinden dat ze zo’n aardbeving aanvaardbaar vinden, wetende dat die morgen kan gebeuren.
 
Ook al studeer ik al jaren op de gevolgen van de gaswinning in Groningen, soms begrijp ik het niet. Op 25 maart jl. hield Theodor Kockelkoren, Inspecteur-generaal der Mijnen, de directeur van het SodM een lezing in Hoogezand waarbij hij een uiteenzetting gaf over het rekenmodel van de NAM, het Hazard and Risk Assessment (HRA).1 Daarbij gebruikte hij dia 11 over de kansen op aardbevingen. De aardbeving bij Huizinge in augustus 2012 had een kracht van 3.6 op de schaal van Richter. Op die dia is duidelijk te zien dat de kans dit jaar groter is dan in 2018.
Een dag later bracht het SodM een analyse uit over het HRA-rekenmodel waarin staat dat de dit jaar de kans op een aardbeving groter of gelijk aan die bij Huizinge afneemt van 14,5% naar 12,5%.2 Dat leek me tegenstrijdig en omdat ik het niet begreep heb ik er vragen over gesteld aan Cynthia Heijne van de afdeling voorlichting van het SodM.
Heijne heeft antwoorden gegeven en dat gaf mij aanleiding tot nadere vragen, die recentelijk beantwoord zijn3: ”De figuur op dia 11 is gebaseerd op de vorige HRA, dit zijn dus nog de ‘oude’ kansberekeningen van juli 2018. Voor de nieuwe HRA, die van 2019, heb ik nog geen analyse (en nieuwe grafiek) voor de gehele periode, alleen een cijfer (12,5%) wel voor dit jaar (zie blauw kruisje dat ik provisorisch in de grafiek heb getekend).”
 
 /GeplandeAfbouw.jpg
Noot: grafiek gebaseerd op de geplande ga afbouw en HRA2018 (juli 2018)
 
Kans zegt niets over aanvaardbaarheid van risico’s
Het gaat hier om een kans, het resultaat van de uitkomsten van een rekenmodel dat in Groningen omstreden is. Maar als ik dit resultaat als een gegeven beschouw, dan zegt dit nog niets over de veiligheid. In de analyse van het SodM staat: “Door de afnemende dreiging, neemt ook het aantal gebouwen dat mogelijk niet aan de veiligheidsnorm voldoet af met 25% – van 7.200 naar 5.500.” Dat kan de suggestie wekken dat Groningen veiliger is geworden, maar dat hoeft niet. Veiliger is een oordeel over de uitkomsten van het rekenmodel. Omdat er nog steeds 5.500 gebouwen mogelijk niet aan de norm voldoen, kan men ook stellen dat Groningen nog steeds onveilig is.
 
3.000 nieuwe panden gespot
Heijne: “Doordat de gaswinning méér afneemt dan gepland, neemt de kans op een aardbeving af. De NAM heeft bovendien de database van de gebouwen verbeterd. Deze gegevens zijn gebruikt in de nieuwe HRA. Daardoor zijn 3.000 gebouwen in beeld gekomen die niet eerder waren aangemerkt met een (verhoogd) risicoprofiel. De NAM heeft met name de informatie over gevoelige gebouwtypes (boerderij met schuur) verbeterd. Deze 3.000 nieuwe panden bevinden zich voor een groot deel aan de rand van het aardbevingsgebied. Het is nog onduidelijk om exact welke gebouwen het gaat en of deze gebouwen al onderdeel zijn van het Plan van Aanpak van de NCG. Dit zoekt de NCG nader uit. Het SodM heeft geadviseerd deze gebouwen zo nodig op te nemen in de versterkingsopgave.”
 
15.000 panden te onderzoeken
Er gaan allerlei getallen rond over het aantal mogelijk te versterken panden. Het SodM noemde vorig jaar 7.200 panden. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft daar in het plan van aanpak van november 2018 panden die al eerder waren onderzocht toegevoegd en in de woorden van Heijne “een noodverband toegepast en komt zo op bijna 12.000 gebouwen uit.” Met de 3.000 nieuwe panden komt het totaal op 15.000 panden.
 
Minder gaswinnen, meer gebouwen versterken?
Heijne verwijst naar de analyse van het SodM: “Het totaal aantal gebouwen met een (licht) verhoogd risicoprofiel is afgenomen van circa 7.200 naar circa 5.500 gebouwen volgens de nieuwe risico- en dreigingsanalyse (HRA2019).” Maar het aantal te onderzoeken panden neemt toch toe volgens haar: “We benadrukken dat afspraken met bewoners over de versterking nagekomen moeten worden, ook al is de verwachting nu dat een woning aan de veiligheidsnorm voldoet. Enkel een opname en beoordeling kan uitwijzen of een woning daadwerkelijk veilig is en niet versterkt hoeft te worden. Er kunnen dus alleen panden worden toegevoegd aan de versterkingsopgave maar nooit er afgehaald op basis van een nieuwe HRA. Dat kan pas als na een inspectie blijkt dat er geen versterking nodig is! Dat wil dus niet zeggen dat 15.000 het aantal panden is dat daadwerkelijk versterkt moet worden. De NCG zal periodiek rapporteren over de voortgang van de versterkingsopgave, en daarmee ook inzicht geven in het aantal panden dat opgenomen en beoordeeld is, en hoeveel daarvan daadwerkelijk versterkt moeten worden. En uiteindelijk ook over het aantal panden dat versterkt is.”

Geplaatst door Herman Damveld

Herman Damveld

Leeft duurzaam; is zelfstandig onderzoeker en publicist over energie (o.a. bij LAKA). Daarnaast zit hij in de Raad van advies van Co2ntramine...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Herman DamveldLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Er zijn 4 belangrijke vragen in ons leven. Wat is heilig? Waar is de geest van gemaakt? Wat is de moeite waard om voor te leven en wat is de moeite waard om voor te sterven? Het antwoord op elke vraag is hetzelfde. Liefde

Johnny Depp, Amerikaans acteurBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.