Eén jaar na de aardbeving bij Zeerijp: draagvlak gaswinning kalft af en chaos neemt toe

Zware aardbeving zeerijp

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:4732
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:co2ntramine

Gekoppelde categorieen
Aarde en milieu, (Schalie)gas, (Verborgen) nieuws, Nederland

(Herman Damveld | Houd groningen overeind) Na de aardbeving bij Zeerijp besloot de regering de gaswinning te stoppen (niet in 2018 maar in 2031) en ook de grootschalige plannen voor de versterking van huizen stop te zetten (en wel meteen in 2018). De regering inde in 2018 wel elke dag 7,1 miljoen euro aan aardgasbaten.

Aardbeving Zeerijp 8 januari 2018
Op maandag 8 januari 2018 vond om 15.00 uur de aardbeving bij Zeerijp plaats. Het KNMI stelde de kracht van de aardbeving vast op 3.4 op de schaal van Richter.1 De oorzaak was de gaswinning uit het Groningen-gasveld.2 Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelde hierover: “De beving is in een groot gebied gevoeld en heeft veel schade aan gebouwen veroorzaakt. Het bijzondere van deze beving was de hevigheid van de grondbewegingen: de hoogst gemeten grondversnelling was beduidend hoger dan die bij de beving in Huizinge in 2012. Door de bewoners in Groningen werd deze beving dan ook als beangstigend ervaren.”3
Bij Herman Damveld thuis gaf de NAM-sensor een beweging aan van maximaal 1,5 millimeter per seconde (zie figuur 1), maar in de buurt van Zeerijp ging het om 2,5 centimeter per seconde (zie figuur 2). Tot 1 februari 2018 waren er 4281 schademeldingen.4
 
NAM: aardbeving Zeerijp niet verrassend
De NAM concludeerde op 10 januari 2018: “Er zijn op dit moment geen indicaties dat de beving wetenschappelijk verrassend is.” De NAM schatte de kans dat er een aardbeving plaatsvindt die even zwaar is als die bij Huizinge in 2012 op 16%.5 De aardbeving bij Huizinge had een kracht van 3.6 op de schaal van Richter.6
 
Gaswinning mag dit jaar 25,5 miljard kuub zijn en stopt in 2031
De aardbeving bij Zeerijp had politieke gevolgen.
Op 16 januari 2018 zei minister Wiebes in een debat met de Tweede Kamer over de situatie in Groningen: “Ik beschouw dit terrein echt als een falen van overheden en ik vind dat daar een eind aan moet komen.”7 Vanwege de veiligheid besloot de regering op 29 maart 2018 de gaswinning uit het Groningen-veld in 2031 te stoppen.Om de afbouw van de gaswinning te bewerkstelligen zijn verschillende maatregelen nodig. Naast de bouw van een extra stikstoffabriek bij Zuidbroek is de omschakeling van de industrie van groot belang.8 9
“Bij een gemiddelde temperatuur is 19,4 miljard m3 gas per jaar uit het Groningen-veld voldoende,” schreef minister Wiebes in zijn voorlopige gasbesluit van 24 augustus 2018. “Dit niveau van gaswinning geldt met ingang van het gasjaar 2018-2019.”10 Op 14 november 2018 maakte hij het definitieve gasbesluit bekend, met ook een berekening voor een warme of een koude winter: bij een warme winter wordt het 15 miljard m3, maar bij een koude winter mag de NAM 25,5 miljard m3 oppompen uit het Groningen-veld.11
 
Gasbaten bijna 300 miljard euro
In 2018 waren de aardgasbaten 2,7 miljard euro, dat is 7,1 miljoen euro per dag.12
Van de gasopbrengst gaat 88% naar de overheid en 12% naar de NAM.13 Tot en met 2017 waren de aardgasbaten voor de overheid 286 miljard euro en van 2018-2023 gaat het om nog eens 10 miljard euro. Samen is dat 296 miljard euro. De NAM heeft tot nu toe naar schatting 28 miljard euro aan de gaswinning verdiend.14 15 16 17 18
Over de baten van de NAM bestaan vooral schattingen omdat de NAM op 2 juni 2017 pas voor het eerst een jaarrekening heeft gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de NAM in 2016 een winst heeft behaald van 526 miljoen euro, waarvan 496 miljoen euro werd uitgekeerd aan Shell en Exxon.19 In 2017 was de winst 497 miljoen euro, maar hoeveel Shell en Exxon ontvingen is onbekend.20
19 maart 2018: Nieuwe schadeafhandeling begint
De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) begon haar werkzaamheden op 19 maart 2018.21 Toen werden 13.472 schadedossiers overgeheveld van het Centrum Veilig Wonen (CVW) naar de TCMG. Het ging hierbij om meldingen die tussen 31 maart 2017 en 19 maart 2018 waren gedaan bij het CVW.22 Tot en met 27 december 2018 kwamen er 6525 nieuwe schademeldingen, zijn 5863 meldingen opgenomen door de deskundigen en heeft de commissie 2463 besluiten genomen.23 Het aantal nieuwe schademeldingen is groter dan het aantal door de TCMG afgehandelde schades.
In 2018 is op 539 adressen de uitvoering van de versterkingswerkzaamheden gestart.24 Dat jaar waren er tot en met 29 december 91 aardbevingen.25
 
De NAM betaalt netto niet 4,5 maar 1,2 miljard euro voor Groningen
We lezen dat de NAM flink in de buidel moet tasten voor Groningen. Er gaan bedragen rond van 3,5 tot 5,5 miljard euro. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat houdt het op gemiddeld 4,5 miljard euro, stelde hij op 2 november 2018. Maar omdat de NAM dit bedrag als onkosten mag opvoeren, loopt de regering 3,3 miljard euro aan gasbaten mis. Netto betaalt de NAM dus 1,2 miljard euro.26 27
 
Versterking in aantallen
Het uitgangspunt voor de versterking is dat er geen menselijke slachtoffers zouden moeten vallen. Concreet houdt dit in dat een woning net niet instort. In de literatuur gebruikt men vaak Engelse termen en hier gaat het om ‘near collapse’: de woning is volkomen beschadigd en goed voor de sloop. Als een woning aan deze voorwaarde voldoet, heet hij aardbevingsbestendig.28 29
In juni 2015 bepaalde het SodM dat 80.000 tot 98.000 huizen en andere gebouwen versterkt zouden moeten worden.30Op 29 maart 2018 besloot minister Wiebes echter de versterking op te schorten vanwege “de verbeterde veiligheidsvooruitzichten.”31 Het SodM adviseerde vervolgens op 27 juni 2018 om 5000 gebouwen te versterken, terwijl de Mijnraad op 2 juli 2018 een aantal van 7200 gebouwen noemde.32 Minister Wiebes laat al deze 7200 gebouwen voor versterking in aanmerking komen, stelde hij op 3 juli 2018.33
De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) presenteerde tenslotte op 22 november 2018 het plan van aanpak voor de versterking. Mogelijk moeten in totaal 11.671 panden in het bevingsgebied worden versterkt: 2528 in Appingedam, 2523 in Delfzijl, 2281 in Groningen, 683 in Het Hogeland, 2202 in Loppersum, 1363 in Midden-Groningen en 91 in Oldambt. Het gaat in totaal om 15.634 adressen. Dit verschil is te verklaren doordat sommige panden, zoals flats, meerdere adressen hebben.34 35
Opmerkelijk is dat geen van de opdrachtgevers (de regering, de provincie en de tien aardbevingsgemeenten) de verantwoordelijkheid wil dragen voor het plan van de NCG.36 Volgens het SodM moet de versterking binnen zeven jaar klaar zijn.37
De gemeente Loppersum organiseerde vanaf 10 december 2018 informatieavonden over het plan van aanpak. Dat leverde vooral kritiek en stress op: “Tientallen inwoners van Loppersum zijn gisteren boos weggelopen tijdens een informatieavond. Ze hebben er geen vertrouwen meer in dat hun woningen snel worden versterkt.”38 39 Wethouder Pier Prins van de gemeente Loppersum noemde de versterkingsaanpak op 13 december 2018 “niet meer dan een vertragingstactiek” en de vertegenwoordiger van de NCG stelde: “Het is een idiote zaak. We kunnen het niet verdedigen.”40 Het Dagblad van het Noorden concludeerde op 21 december 2018 dan ook: “Loppersum verslikt zich in de versterking. Veertien avonden over de versterking in de gemeente Loppersum hebben bewoners niet veel wijzer gemaakt. Onzekerheid blijft troef.”41 Kortom, de chaos rond de versterking is compleet.
 
Figuur 1
Aardbeving Zeerijp als gemeten bij Herman Damveld
 /Redactioneel/AardbevingZeerijpHD1.jpg
 
Figuur 2
Beweging gebouwen door aardbeving Zeerijp in millimeter per seconde
/Redactioneel/AardbevingZeerijpHD2.jpg 
 
 

Geplaatst door Herman Damveld

Herman Damveld

Leeft duurzaam; is zelfstandig onderzoeker en publicist over energie (o.a. bij LAKA). Daarnaast zit hij in de Raad van advies van Co2ntramine...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Herman DamveldLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

“The great enemy of the truth is very often not the lie — deliberate, contrived and dishonest — but the myth — persistent, persuasive, and unrealistic.” –

John F. KennedyBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.