Veiligheid voorop eist 12 en geen 24 miljard kuub gaswinning Groningen

Kamp visie op aardbevingen in Groningen

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:4010
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
Aarde en milieu, (Schalie)gas, (Verborgen) nieuws, Nederland

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseerde vorige maand een gaswinning van 24 miljard kubieke meter (m3) gas uit het Gronngen-veld. Maar het eerdere advies van 12 miljard m3 is beter.

Het SodM  stelde in rapporten van januari 2013 dat aardbevingen die schade veroorzaken snel ophouden als er jaarlijks niet meer dan 12 miljard m3 gas uit het Groningen-veld wordt gepompt.(1) (2) Dat getal wordt sindsdien vaak aangehaald als doel waarna we moeten streven.

Het SodM adviseerde op 24 juni jl. echter een winning van maximaal 24 miljard m3 gas.(3)  Hoe is dat verschil te verklaren? SodM schrijft daarover in het advies dat de onderbouwing voor de winning van 12 miljard m3 onjuist is: “Bij een hoger niveau van winning dan 12 miljard m3 per jaar zullen jaarlijks meer bevingen optreden, maar dat hoeft niet te leiden tot overschrijding van de recentelijk vastgestelde veiligheidsnorm of tot overschrijding van een schadeniveau dat acceptabel kan zijn.”

Het SodM adviseert een vlakke winning van gas uit Groningen, dus zonder grote wisselingen in de loop van het jaar. Dat geeft volgens het SodM op zich al minder ernstige aardbevingen in vergelijking met de situatie in 2013.

Wat is die veiligheidsnorm? Dat is de norm die de commissie-Meijdam heeft voorgesteld, dat inwoners van Groningen niet slechter af mogen zijn dan mensen elders in Nederland. Maar die norm geldt pas als alle huizen, gebouwen en monumenten aardbevingsbestendiger zijn gemaakt. En dat is nu niet het geval.

Wat is een aanvaardbaar schadeniveau? Daarvoor is er geen norm.

In feite komt de stelling van het SodM neer op het volgende. Als alle huizen en andere gebouwen in de provincie Groningen behoorlijk aardbevingsbestendig zijn, dan hebben ze minder last van aardbevingen en kunnen we dus meer gas winnen. Maar aan die voorwaarde is niet voldaan. Daarom ligt het meer voor de hand om bij 12 miljard m3 per jaar te blijven.

Die 12 miljard m3 moeten we dan wel verdelen over het gehele Groningen-veld. Winning uit bijvoorbeeld alleen het centrale deel van het veld zou erg onverstandig zijn, kunnen we opmaken uit het advies van het SodM. Winnen van 12 miljard m3 uit alleen de omgeving van Loppersum zal leiden tot flinke aardbevingen.

  1. www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/01/16/reassessment-of-the-probability-of-higher-magnitude-earthquakes-in-the-groningen-gas-field.html,  16 januari 2013, p 4
  2. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gaswinning-en-infrastructuur/documenten-en-publicaties/brieven/2013/01/22/brief-van-sodm-over-groningen-veld.html pagina 8 en 9
  3. www.sodm.nl/actueel/nieuws/2016/06/24/sodm-adviseert-gelijkmatige-en-nog-lagere-productie-groningenveld

 Bron: Earth Matters


Geplaatst door Herman Damveld

Herman Damveld

Leeft duurzaam; is zelfstandig onderzoeker en publicist over energie (o.a. bij LAKA). Daarnaast zit hij in de Raad van advies van Co2ntramine...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Herman DamveldLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Iedereen zou zorgvuldig moeten kijken naar welke weg zijn hart trekt, en die weg vervolgens kiezen met al zijn kracht.

Chinees gezegdeBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.