Pesticiden en hun invloed op de voedselkringloop en de psyche van dier en mens

Pollination

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:7484
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Dierenperspectief

Gekoppelde categorieen
Aarde en milieu, Land- en tuinbouw, Milieu, (Verborgen) nieuws

(Dierenperspectief | Marieke de Vrij en Wim van Oort) De effecten van bestrijdingsmiddelen met neonicotinoïden hebben een systemische werking en verspreiden zich, via zaaizaad dat behandeld is met een coating, naar alle delen van de plant. Door het eten van besmet zaaizaad of van andere delen van het gewas krijgen vogels, maar ook andere dieren, dit gif binnen. Het veroorzaakt onzekerheidsgedrag bij dieren doordat het richtingsgevoel, het gevoel voor groepscohesie en het evenwichts-gevoel worden aangetast. Het doelgericht aanvliegen en het zitten op takken is minder stabiel. Daarnaast hebben die vogels buitengewoon veel last van de slijmvliezen in de mond en van de keelholte en de slokdarm. Als een vogel gaat zingen wanneer met neonicotinoïden besmet zaad of insecten zich nog ophouden in de slokdarm, worden de genoemde effecten versterkt.

Marieke de Vrij: “De werkzame stof van de genoemde pesticiden is een scherpe stof die een omhullend effect heeft op het wezen van de plant en die als het ware indringende invloeden van de buitenwereld wenst te vermijden, zodat het zaad zich kan ontpoppen zonder wisselwerking met de buitenomgeving. Het weerstandsvermogen van het zaad wordt niet aangesproken, omdat het middel het overneemt door ‘agressieve stoffen’ uit te zetten naar de omgeving. Maar daarmee werkt het ook in op de kern van de plant. De plant zelf wordt niet veerkrachtig, de stoffen nemen die rol over, waardoor ook de plant een geringere natuurlijke weerstand ontwikkelt.”

Wanneer andere dieren en mensen deze besmette planten eten, krijgen ook zij deze pesticiden in lage doseringen binnen, met op termijn dezelfde effecten. Bij kleinere dieren uiteraard sneller dan bij grotere dieren. Het eten van voedsel dat in contact heeft gestaan met pesticiden heeft namelijk een doorwerking op fijnstoffelijk niveau. Vertaald naar de psyche van dieren en de mens, betekent dit dat de eigen veerkracht ondermijnd wordt. Dat wat innerlijk een doorwerking heeft wordt dan te weinig doorleefd, meer defensief van aard. Het uit zich o.a. in overprikkeld en aangescherpt gedrag.

Nieuw onderzoek

De Europese voedselautoriteit Efsa heeft recent vier pesticiden onderzocht die neonicotinoïden als werkzame stof hebben. Uit het onderzoek blijkt dat ook bij het bespuiten van gewassen de risico’s minstens zo groot zijn. Zeer lage doses hebben al grote effecten op bijen, hommels, vlinders en zweefvliegen.

Volgens Marieke de Vrij zijn de effecten van pesticiden voor de voedselkringloop en voor de psyche van de mens nog veel groter dan nu al is aangetoond: “De doorwerking op fijnstoffelijk niveau uit zich bijvoorbeeld ook in veelvreterij bij kinderen. Ze beleven geen werkelijk genoegen aan wat ze eten. Door meer te eten dan goed voor ze is, verwerken ze de teleurstelling van het zich niet innerlijk gevoed voelen. Ze missen de verantwoording naar zichzelf toe in de omgang naar wat er in en om hen plaatsvindt en een gevolg daarvan is onverantwoord eetgedrag.

Toenemend pestgedrag bij pubers komt daar ook deels uit voort. Genoemde pesticiden leiden op fijnstoffelijk niveau tot een versterking van innerlijke onevenwichtigheid en een onzeker gevoel. Dat uit zich onder andere in overmatig kritisch zijn. Door het minder in staat zijn om je eigen richting te voelen geeft dat onzekerheid. Ter compensatie wordt steun gezocht met gelijk denkenden. Zo ontstaat de neiging tot ‘verstop-gedrag’ in groepen waar een redelijke mate van veiligheid ervaren wordt. Gebrek aan inlevingsvermogen in anderen (buiten de groep) en asociaal en ondermijnend gedrag zijn het gevolg.

Handelingsperspectieven

Gezien de doorwerking van pesticiden op fijnstoffelijk niveau is het van groot belang dat pesticiden snel verboden worden. Koop dus geen chemische bestrijdingsmiddelen voor insecten en plaagdieren in en rond huis en tuin. Verdiep je in alternatieven.

Eet jij al biologisch? Door het kopen en eten van voedingsmiddelen met een Eko- of  BD-keurmerk beperk je de gevolgen van een schadelijke fijnstoffelijke doorwerking.

Inspiraties van Marieke de Vrij

Bewerkt door Wim van Oort

Bron: Dierenperspectief


Commentaar van Marieke de Vrij

Marieke de Vrij

Marieke de Vrij (1953), spiritueel maatschappelijk raadsvrouwe, heeft bijzondere heldere fijnzintuiglijke vermogens waaronder helder zien, weten, spreken en horen. Middels fijnzinnige bewoordingen werpt zij al langdurig licht op levensvragen van grote individuele en maatschappelijke betekenis...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Marieke de Vrij


Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Uiteindelijk zullen we ons niet de woorden van onze vijanden herinneren, maar de stilte van onze vrienden.

Martin Luther King Jr. Amerikaans domineeBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.