Wat denk je zelf? en de onderwerpen van Truth Matters

truth-matters.nl

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:5301
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
Televisie, Media en agenda

Wat denk je zelf is een On-line journalistiek TV-programma dat je de gelegenheid biedt om over de schouder van onze journalisten mee te kijken, als zij op onderzoek gaan. 

Deze openhartige manier en weergave van feiten verzamelen betekent voor jou, als kijker, dat je erbij zult zijn als de journalisten zich verbazen, op verrassende feiten stuiten,als ze zich vertwijfeld afvragen of bepaalde informatie wel kan worden achterhaald, als ze zich voorbereiden op een interview. Maar natuurlijk ook het beleven van het interview zelf en de verwerking van de uit het interview verkregen informatie. Kortom voor jou is een stoel gereserveerd op onze redactie.

Transparantie, zo objectief mogelijke journalistiek bedoeld om de kijker echt een eigen conclusie te laten trekken, een eigen mening te laten vormen......

Wat denk je zelf?


Onderwerpen:

Gezondheidszorg

De kosten voor onze gezondheidszorg blijven maar stijgen. Of het nu door de Overheidsuitgaven komt of door de wijze van delegeren van diezelfde overheid. Feit is dat wij met zijn allen, de burgers van Nederland, de stijgende rekening blijven betalen voor een product dat al jaren steeds verder wordt uitgekleed. Truth Matters vindt dat het tijd wordt om eens uit te zoeken hoe zaken zo uit de hand kunnen blijven lopen en welke alternatieven er mogelijk voor handen zijn..

Onderwijs


Of het nu gaat om meer vrijheid, individueler onderwijs, de grootte van de klassen, wel of geen rugzakjes; het blijft leiden tot een ernstige vorm van Babylonische spraakverwarring tussen enerzijds de politiek en hun ambtenarenkorps en anderzijds de werkvloer te weten de leerkrachten. En ergens daar tussenin zweeft het belang van de leerling.

Hoe je het ook draait of keert uiteindelijk leveren we kwaliteit in als het gaat om het opleiden van onze jonge mensen; onze toekomst.

Truth Matters herbeleeft de geschiedenis van het onderwijs vanaf de Mammoetwet tot heden en spreekt met deskundigen over andere wegen die naar Rome leiden.

Politiek

Het vertrouwen in de politiek zakt steeds verder weg. Werkt onze democratie nog wel, nu er steeds meer beslissingen op Europees en mondiaal niveau worden genomen? Als  burger lijk je het beleid niet of nauwelijks te kunnen beïnvloeden.

Truth Matters neemt het huidige politieke bestel onder de loep en onderzoekt hoe we als samenleving weer een echte stem kunnen krijgen.

Economie

Heb je ook zo’n onbestendig gevoel wanneer banken worden gered, terwijl het onderwijs en de zorg steeds verder verschralen?

De huidige economie gaat niet meer over mensen, maar over geld. Dat kun je uit alle besluitvorming wel opmaken.

Maar wat is geld eigenlijk, waarom is er rente en wat is de rol van de (centrale) banken en wat is eigenlijk de actuele status van ons monetaire systeem?

Truth Matters onderzoekt …..

Bio, groen en ons lijf

De schappen van de supermarkten liggen vol met producten die een mix van, door de EU goedgekeurde chemische, neurotoxines bevatten. Daartegenover gebruiken ook steeds meer mensen natuurlijke voeding, kruiden en supplementen. Recente Europese regelgeving geeft nauwelijks nog iets van ruimte over wat kan worden geschreven of gezegd over die kruiden en supplementen. Dat lijkt de wereld op zijn kop.

Truth Matters gaat op zoek naar de oorzaken van deze, op het oog, wat vreemde  beperking.

Energie in overvloed

Ondanks een gigantische technologische vooruitgang rijdt een auto op een liter diesel nog ongeveer even ver als 50 jaar geleden. Initiatieven voor schone(re)  energie zijn er genoeg, maar op wereldschaal is het aandeel ervan nog steeds te verwaarlozen.

Truth Matters zoekt uit waarom dat is, welke belangen er meespelen en welke technische en politieke alternatieven er te verwachten zijn.

Duurzaamheid

Op de grote wereldwijde klimaatconferenties wordt telkens weer duidelijk dat het welzijn van onze moeder aarde uitstekend voor de pr gebruikt kan worden, maar vooral geen geld mag kosten.

Wetenschappers buitelen over elkaar heen om elkaars ongelijk over klimaatveranderingen aan te tonen, niemand begrijpt het nog en onderwijl neemt de uitbuiting van de aarde steeds grootsere vormen aan.

Truth Matters onderzoekt ……


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Zorg voor de wereld is wat overblijft na zorg voor jezelf.

George Bernad Shaw, Iers toneelschrijverBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.