Wetenschap24's scienceflash spreekbuis voor mobiele telefoonindustrie

Straling

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:17454
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
Gezondheid, (Verborgen) nieuws, Media, Bedrijven, Nederland, Politiek, Straling-Electrosmog, Straling en electrosmog, Televisie

(Earth Matters | door Arjan Bos) Wetenschap24 verbaasde mij net met hun ScienceFlash op tv. "Je mobiele telefoon is niet schadelijk" kondigden ze aan. Kijk even een minuutje mee naar deze ongegeneerde propaganda van de mobiele telefoonindustrie, gesponsord door de Nederlandse belastingbetaler. 

Keihard worden pseudowetenschappelijke rapporten, betaald door de mobiele telefoonindustrie, als wetenschappelijk feit verkocht aan het Nederlandse volk. Ook worden er klinklare leugens verteld: "Als er meer streepjes op uw telefoon staan heeft u meer bereik en minder straling!". Dat is echt heel grof. Als je naar hun site gaat en bijvoorbeeld dit artikel leest dat ze geschreven hebben naar aanleiding van Zembla's "Ziek van je mobieltje?", weet je dat er veel geld wordt ingezet om dit te produceren.

Er is heel goed over nagedacht, het is volledig in samenhang en coherent... binnen hun betaalde en gecreëerde kader. Mensen die een beetje weten wat er zoal in onze categorie straling te vinden is, of stralingsgevoeligen weet wel beter. Het Bio initiative rapport met 2.000 onderzoeken door 1.500 onafhankelijke onderzoekers heeft hele andere resultaten. Daar komt straling en electrosmog onverhuld uit de verf als "het asbest van nu". Toenmalig staatssecretaris van Geel heeft zijn excuus nog moeten maken in de tweede kamer omdat er "gerommeld" was met de resultaten van het onderzoek op basis waarvan Els Borst als minister van Volksgezondheid alle burgemeester schreef dat UMTS veilig was en het uitgerold kon worden. Er was maar op 10% vermogen getest, grafieken waren afgetopt en de mensen die onwel werden waren uit de onderzoeksresultaten gehaald. "Sorry 2e kamer, foutje", dat is gebeurd en het heeft geen enkel dagblad gehaald. 

Dit kan allemaal ongestraft omdat er miljarden achter zitten. Heel bijzonder was dan ook de recente boete van 3 miljard dollar voor Glaxo Smith Kline voor niets minder dan criminele praktijken binnen de farmacie. Als klap op de vuurpijl kwam daar een vernietigende rapport over GMO's bovenop. Daar werd na langdurig onderzoek duidelijk dat als ratten na 3 jaar genetisch gemanipuleerd voedsel eten 50% van de mannetjes was overleden, 70% van de vrouwtjes was overleden, zich grote tumoren ontwikkelen en er veel orgaanschade was. 

Hopelijk gaat dat op veel meer terreinen gebeuren en krijgt gezond verstand de ruimte. We moeten als samenleving anno 2012 weer een rechtmatige plek in gaan nemen. 

Goed, op 1.05 begint het stuk "straling maakt niet ziek" en duurt ongeveer een minuut:

Mike Adams schreef recent een mooi artikel over de schade en het immense gevaar van de pseudowetenschappen als propaganda van de Multinationals. Joke Lochmans vertaalde het voor ons: 

Stop de op hol geslagen wetenschap

(NaturalNews | vertaling Joke Lochmans voor Earth Matters) Goede wetenschap wil zeggen: een zoektocht naar kennis en begrip. Gevaarlijke wetenschap is het najagen van macht en winst ten koste van de mensheid. De wetenschap behoort de langetermijnbelangen van de mensheid te dienen en niet de korte termijn winst van bedrijven. Om de toekomst van alle leven op aarde te beschermen dien te wetenschap te werken met het voorzorgsprincipe:

Als een bepaalde handeling of een bepaald beleid mogelijk risicovol is voor de mens of voor het milieu, dient degene die de handeling of het beleid wil uitvoeren, aan te tonen dat het niet schadelijk is. Met andere woorden, wetenschappers dienen aan te tonen dat hun experimenten niet schadelijk zijn alvorens toestemming te krijgen deze op de wereld los te laten!

GMO’s (genetisch gemodificeerde organismen), chemische pesticiden, antibiotica, kernenergie, vaccins en fluoride zijn allemaal voorbeelden van gevaarlijke wetenschap die op de wereld is losgelaten zonder dat er enig bewijs voor was dat zij op de lange termijn veilig waren. 

Niveaus van gevaarlijke wetenschap

Niveau I: Fysieke vervuiling – zoals fijnstof of ander relatief inert materiaal.

Niveau II: Chemische vervuiling – reactieve chemicaliën die interacties aangaan met biologische systemen.

Niveau III: Vervuiling door straling – ioniserende straling die in het milieu aanwezig blijft (zoals bijvoorbeeld Cesium 137).

Niveau IV: Zichzelf replicerende vervuiling – GMO’s zijn een vorm van vervuiling die zichzelf ‘vermenigvuldigt’ en nooit helemaal opgeruimd kan worden. Hetzelfde geldt mogelijk voor zichzelf replicerende nanotechnologie en biologische wapens.

Niveau V: Kunstmatige intelligentie – als er geen strenge veiligheidstesten en controles zijn, zou KI bewustzijn kunnen ontwikkelen en kunnen besluiten dat de mens een gevaar vormt voor de toekomst van het leven in het heelal.

‘Technologie zonder wijsheid betekent zelfmoord’ –De Health Ranger

De top 12 van ‘wetenschappelijke’ experimenten die het overleven van de mensheid in gevaar brengen

 1. Kernenergie (in het bijzonder de ramp in Fukushima)

 2. GMO’s (zichzelf replicerende genetische vervuiling)

 3. Nanotechnologie (zichzelf replicerende microscopische machines)

 4. Biologische wapens (zichzelf replicerende microscopische wapens)

 5. Experimenten in de atmosfeer (HAARP [High frequency Active Auroral Research Program, een Amerikaans onderzoeksprogramma naar de ionosfeer dat mogelijk schadelijke stoffen in de lucht brengt ] en het sproeien van chemicaliën op grote hoogten)

 6. Kunstmatige intelligentie (KI, wanneer dit gekoppeld wordt aan dodelijke, op afstand bestuurbare hardware)

 7. Experimenten met deeltjesversnellers (de grote Hadron Collider)

 8. Chemicaliën die de bestuiving van planten verstoren (synthetische pesticiden die honingbijkolonies doden)

 9. Vaccins die als wapen gebruikt worden (levend viraal materiaal, bestaand uit een combinatie van genetisch materiaal van verschillende virussen, dat bij mensen wordt geïnjecteerd)

 10. Antibiotica (deze zijn de oorzaak van de opkomst van de dodelijke superbacteriën)

 11. Waterverontreiniging met fluoride en kwik (‘wetenschappelijk tandartswerk’)

 12. Kernwapens (en de wereldwijde dreiging van een nucleaire winter)

Manieren om gevaarlijke wetenschap te stoppen voordat het te laat is:

 • Een eind maken aan het gebruik van alle technologieën waarvan de veiligheid niet is bewezen: GMO’s, fluoride, griepvaccinaties,, nanotechnologie, kernenergie, antibiotica, biologische wapens enzovoorts.

 • Het vereist stellen van een bewijs van veiligheid voordat niet-natuurlijke chemische stoffen, processen of technologieën wereldwijd mogen worden toegepast.

 • Het beëindigen van het patent op alle zaden, genen, medicijnen, moleculen en ander ‘intellectueel eigendom’ dat bedrijven gebruiken om zich te verrijken en de mensheid uit te buiten.

 • Het ontwikkelen en onderwijzen van een wetenschappelijk credo dat vermeldt dat de wetenschap ten dienste van de mensheid moet staan, het leven dient te beschermen en ethisch te werk hoort te gaan. Alle wetenschappers moeten dit credo ondertekenen en een eed afleggen.

 • Wereldwijd alle kerncentrales ontmantelen en een einde maken aan het tijdperk van gevaarlijke kernenergie op aarde.

 • Het onwettig verklaren van het genetisch manipuleren van zaden, eicellen en embryo’s. Dit zijn misdaden tegen de natuur die ons overleven bedreigen.

 • Wetenschappelijke experimenten mogen alleen onder strikte quarantaine uitgevoerd worden (fysiek, logistiek, chemisch, of wat maar van toepassing is).

Voor meer informatie, nieuws en artikelen, ga naar:

http://SOS.NaturalNews.comGeplaatst door Arjan Bos.
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Stilte is het ultieme wapen van macht.

Charles de Gaulle, Frans staatsmanBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.