Reclaim the Seeds 8 en 9 maart 2014 in Groningen

zaden

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:8433
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
DNA, Voeding, Genetische manipulatie, Milieu, Agenda

(Relcaim the seeds) Op zaterdag 8 en zondag 9 maart 2014 vindt het derde Reclaim the Seeds – Zadenweekend plaats. Na edities in Amsterdam en Den Bosch is deze keer Groningen aan de beurt. Het evenement biedt een brede groep belangstellenden de kans op uitwisseling van zaden en van kennis over zaden, duurzame landbouw en de huidige bedreigingen van de zaden-diversiteit.

zaterdag 8 maart: zadenmarkt, film en debat

Zaterdag 8 maart staat in het teken van een markt waar particulieren, boeren, organisaties en bedrijfjes uit binnen- en buitenland zaden kunnen ruilen, weggeven en verkopen. Gelijktijdig met de markt vindt een workshopprogramma plaats. Er zullen praktische workshops zijn over het zelf telen van zaden en workshops die ingaan op internationale ontwikkelingen op het gebied van zaden en biodiversiteit. Er is bijvoorbeeld aandacht voor de EU-wetgeving en de invloed van internationale bedrijven zoals Monsanto op de landbouw wereldwijd.

's Avonds kan men bij een debat met experts meepraten over het zadenbeleid en de gevolgen voor Nederland. Parallel worden documentaires over zaden vertoond.

zondag 9 maart: kennismaken met lokale projecten

De zondag is bedoeld om samen praktisch bezig zijn en om aandacht te schenken aan lokale voedselinitiatieven. Er komt een fietstocht door Groningen om kennis te maken met lokale initiatieven zoals buurtmoestuinen en pluktuinen. Waar mogelijk steken deelnemers de handen uit de mouwen om de initiatiefnemers weer op gang te helpen in het nieuwe seizoen.

Waarom Reclaim the Seeds

De productie en verspreiding van gezonde, veerkrachtige landbouwzaden staat onder druk. Regelgeving maakt het steeds moeilijker voor kleine ondernemers en particulieren om zaden te telen en die te verhandelen of te ruilen. Op dit moment wordt de zadenwetgeving van de EU herzien. Tegelijkertijd komt de productie en verkoop van zaadgoed steeds meer in handen van grote, internationale bedrijven zoals Monsanto. Deze ontwikkelingen betekenen dat keuzes over voedsel en landbouw komen te liggen bij een klein aantal bedrijven en organisaties. De grote zaadgoedbedrijven bieden slechts een klein aantal rassen aan, rassen die geschikt zijn voor een grootschalige, gemechaniseerde landbouw en de voedselverwerkende industrie. Dit gaat ten kosten van de veerkracht en diversiteit van de landbouw en onze voedselvoorziening. Kleinere producenten en particulieren raken hun zeggenschap over voedselvoorziening steeds meer kwijt.

In reactie hierop ontstaan steeds meer kleinschalige projecten voor voedselvoorziening in wijken, buurten en dorpen. Ook verenigen zadenproducenten die werken met biologische, niet-genetisch gemanipuleerde zaden en oude rassen zich in netwerken.

Reclaim the Seeds wil een alternatief bieden voor de negatieve ontwikkelingen en de positieve initiatieven versterken door de organisatie van dit zadenweekend. Het project wordt elk jaar door ASEED en een wisselende groep lokale organisaties en vrijwilligers georganiseerd. In 2014 zijn De Godin Eetbaar Landschap en De Hortus Haren betrokken bij de organisatie.

Praktische informatie

Mee doen? Deelnemen aan het zadenweekend kan als bezoeker, kraamhouder of als vrijwilliger.

Beurs en rest dagprogramma op zaterdag: locatie Hortus Haren (Kerklaan 34, Haren), tijd: 11:00 -17:00 uur.

Avondprogramma: locatie Oude RKZ (Emmastraat 15, Groningen), avondeten 17:30-19:00 uur, aanvang debat 19:30 uur.

Activiteiten zondag: Oude RKZ (Emmastraat 15, Groningen), aanvangstijd 10:00 uur, lunch 12:00 uur, start excursies 13:00 uur.

Voor deelnemers van buiten Groningen is een beperkt aantal slaapplaatsen beschikbaar. Wil je een slaapplaats? Meld het op tijd.

De entreeprijs voor de Hortus is op 8 maart is 3 euro. (Normaal is dit €7,50 voor de Hortus alleen en nu krijg je er het hele programma bij.)

Updates, een uitgebreider programma en achtergronden zullen te vinden zijn op www.reclaimtheseeds.nl.

Contact: [email protected]


Extra: achtergrondinformatie zadenwetgeving 

Over Europese zadenwetgeving, verdwijnende groente-soorten en het verzet daartegen

In mei 2013 is de Europese Commissie met een voorstel gekomen voor een nieuwe Europese zadenwetgeving. Hier hebben ASEED en diverse andere organisaties die zich inzetten voor een duurzame landbouw veel kritiek op. De plannen bevorderen de grote bedrijven, werpen obstakels op tegen een kleinschalige duurzame landbouw en is slecht voor de biodiversiteit in de landbouw. Maar bij de EU nemen ze de tijd voor dit soort processen en pas in april 2014 zal het Europees parlement over de voorgestelde regelgeving debatteren en mogelijk ook besluiten. Daarnaast moet ook de Raad van Europa zijn goedkeuring geven en dit betekent dat ook de Nederlandse regering nog een standpunt in moet nemen.

In diverse landen zijn er protesten tegen de regelgeving. Nederland neemt als groot zadenproducerend land een belangrijke positie in. Het is daarom belangrijk dat er ook hier aandacht is voor dit onderwerp en voor de slechte voorstellen voor Europese regelgeving die er nu liggen.

Het Europese Netwerk voor Zadensoevereiniteit, waar ASEED deel van uitmaakt, heeft de volgende eisen aan eventuele Europese regelgeving:

  • De regulering moet beperkt blijven tot de handel in teeltmateriaal voor commerciële exploitatie van boven een bepaalde drempelwaarde.

  • Uitwisseling van teeltmateriaal tussen boeren en tuinders moet volledig buiten regulering vallen.

  • De verkoop van diverse en oude rassen moet ook worden uitgezonderd van regulering. Dit is zelfs belangrijker dan het toelaten van uitwisseling van teeltmateriaal tussen kleine partijen. Het moet geoorloofd zijn om de variëteiten te behouden door middel van commerciële exploitatie, ook op kleinschalige en lokale basis.

  • De registratie, inspectie en regulering van alle individuen en organisaties die bijzondere gewassen produceren of verkopen is buitenproportioneel en dit is niet in het belang voor de gezondheid van plant en mens. Ook het misbruik van intellectueel eigendomsrecht dient te worden voorkomen. Zolang er geen intellectueel eigendomsrecht rust op een variëteit en er geen biotechnologische teeltmethodes zijn gebruikt moet de registratie van alle variëteit met open bestuiving mogelijk, maar niet verplicht zijn.

  • Er moet volledige transparantie zijn in het labelen van de toegepaste teeltmethoden, inclusief hybridetechnieken, genetische manipulatie en methoden die verwant zijn aan genetische manipulatie.

  • Het grote aantal 'gedelegeerde handelingen' (delegated acts) in deze regulering is onredelijk, en moet worden teruggebracht zodat democratische controle op belangrijke onderdelen van de uitwerking en toepassing van deze wetgeving mogelijk is.

  • Het moet mogelijk blijven voor nationale regeringen om onafhankelijk actie te ondernemen als deze regelgeving leidt tot verdere marktconcentratie in de zadenindustrie, die wordt gedomineerd door een klein aantal zeer grote spelers.

  • Alle kwantitatieve en geografische beperkingen op divers en traditioneel teeltmateriaal moeten uit de regelgeving worden geschrapt.

Een van de oorspronkelijke doelen van deze regelgeving was het garanderen van veilige voedselgewassen. Het uitwisselen en gebruiken van vrije of bijzondere zaden leveren echter geen gevaar op voor de voedselveiligheid. Het voorstel lijkt sterk gericht op het veiligstellen van de belangen van de grotere landbouwbedrijven ten kosten van de belangen van kleine bedrijven, boeren en (hobby-)tuinders. Europese Unie zou zich hiervoor niet moeten lenen.

De rassenlijsten voor landbouwgewassen zijn een gevaar voor de biodiversiteit. Ze werken in het voordeel van de huidige industriële landbouw en bevorderen een een markt die wordt gedomineerd door een klein aantal grote bedrijven (slechts drie bedrijven controleren 53% wereldwijde commerciële zaaigoedmarkt, de eerste 10 bedrijven bijna driekwart.). Het is duur, lastig en soms onmogelijk variëteiten op de lijst te krijgen en te houden. Wat buiten de lijst valt dreigt te verdwijnen.

Registratie en bijbehorende testprocedures werken nu in het nadeel werken van (genetisch gevarieerde) variëteiten. De DUS-criteria (Distinctiveness, Uniformity, Stability) zijn toepasbaar op industriële variëteiten, maar niet op robuuste, traditionele variëteiten, waarvan de genetische variatie binnen de populaties juist zorgt voor het aanpassingsvermogen van het gewas. Planten die zijn opgewassen tegen wisselende (klimaat-) omstandigheden hebben een belangrijke functie in de duurzame landbouw van de toekomst die kan inspelen op klimaatsverandering. Het is in de praktijk vooral de biologische teelt die benadeeld wordt door de registratie en vereiste testen.

In heel Europa (en nog meer daarbuiten) bestaan netwerken waarbinnen boeren en (hobby-) tuinders zelf zaden vermeerderen en uitwisselen. Hoewel dit deels illegaal dreigt te worden, is het juist ook een reactie op de activiteiten van grote bedrijven en het dreigende uitsterven van vele soorten groente, granen en fruit. Wat niet mag kan nog steeds, om er maar eens een veelgebruikt leus aan vast te plakken. Het organiseren van de zadenbeurs in Groningen en het stimuleren van het onderling (blijven) uitwisselen van zaden is hier onderdeel van.

Bron: www.reclaimtheseeds.nl


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Het is beter om met geheel je hart één enkel mens goed te doen dan je op te offeren voor de mensheid.

Dag Hammarskjöld, Zweeds politicusBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.