Lezing Marieke de Vrij: Verbinding als centraal ijkpunt ‘Verbindingen waaraan het talent dienstbaar is’ | 11 februari in Steenwijk

Friendship

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:5616
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:De vrije mare

Gekoppelde categorieen
Media en agenda, Bewustzijn, Agenda

(De vrije mare | Marieke de Vrij ) Contactverlies is meer gaande dan dat de mens zelf beseft. Vluchtigheid neemt toe, met als gevolg dat talenten van mensen minder vorm kunnen krijgen vanwege contactverlies. Veel mensen realiseren zich te weinig dat in persoonlijke contactlegging, de verbinding op nummer één staat en gaven en kwaliteiten op nummer twee. Wie daarom duurzaam zaken van allerlei aard wenst te bestendigen, doet er goed aan vluchtigheid te vermijden en contacten duurzaam betrokken op te bouwen.

Verbinding is het voertuig waardoor een talent in de wereld geplaats kan worden. Zonder verbinding komt een talent niet duurzaam tot zijn recht. Het thema ‘Verbinding’ is daarom het centrale ijkpunt van deze lezing. Aan de hand van ingebrachte onderwerpen en persoonlijke vragen zal inspiratie worden vrijgegeven.

Marieke geeft deze lezing op uitnodiging van Stichting De Graancirkel Steenwijk.

Datum Dinsdag11 februari 2014. Welkom vanaf 19.30 uur.Aanvang 20.00 uur.

PlaatsSteenwijk, Rabo-theater De Meenthe, Stationsplein 1.

Prijs € 7,00

Opgave Niet nodig.

consulten met Marieke de Vrij

Marieke geeft incidenteel consulten aan hen die een wezenlijke, vooraanstaande bijdrage willen leveren aan de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Marieke hoopt zo mensen, op ondersteunende wijze op cruciale momenten in hun ontwikkeling en bewogenheid, bij te staan in hun perspectief van de opbouw van een gezondere samenleving.

Doelgroep:mensen die nieuwe initiatieven ontwikkelen op het gebied van duurzaam ondernemen, w.o. uitvindingen doen, wetenschappelijke onderzoeksgebieden die aandacht behoeven, nationale en internationale vraagstukken en initiatieven voor een zorgzame samenleving.

Aanvraag consult:Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen, bij voorkeur per mail, met omschrijving van het doel van uw consult [email protected] , tel. 075-6350586. Het tarief van het consult wordt bepaald door de vraagstelling.

Persoonlijke en telefonische consulten met Jules van der Veldt

Heeft u behoefte aan persoonlijke begeleiding ten aanzien van uw individuele ontwikkeling, relatie of werk, dan kan Jules van der Veldt (partner van Marieke) vanuit zijn rijke ervaring in zijn individuele praktijk u van dienst zijn. Tevens is er de mogelijkheid voor een telefonisch consult. Wanneer u een consult wenst, kunt u een afspraak maken via het secretariaat [email protected], tel. 075-6350586. Het tarief van het consult is bekend bij het secretariaat.

Datum en tijd worden in overleg aangeboden. Tevens attenderen wij u op zijn website www.gradalis.nl waar meerdere keren per week dag-/weekinspiraties op geplaatst worden.

Bron: devrijemare.nl


Geplaatst door Marieke de Vrij

Marieke de Vrij

Marieke de Vrij (1953), spiritueel maatschappelijk raadsvrouwe, heeft bijzondere heldere fijnzintuiglijke vermogens waaronder helder zien, weten, spreken en horen. Middels fijnzinnige bewoordingen werpt zij al langdurig licht op levensvragen van grote individuele en maatschappelijke betekenis...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Marieke de VrijLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Uiteindelijk zullen we ons niet de woorden van onze vijanden herinneren, maar de stilte van onze vrienden.

Martin Luther King Jr. Amerikaans domineeBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.