13-07-16 | Meet & greet met Fred Burks van Want to Know in Zwaanshoek

Fred Burks

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:4373
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Want to know nl

Gekoppelde categorieen
Media en agenda, Agenda, (Verborgen) nieuws, Politiek

(WantToKnow) Wie is Fred Burks...? Voordat Fred Burks in 2004 ontslag nam als vertaler op het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gevolg van extreme eisen die hem werden gesteld aan veiligheid en geheimhouding, diende hij vele jaren als tolk voor presidenten en andere hoogwaardigheidsbekleders in het Witte Huis en voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS.

Fred Burks is ook de man die in oktober 2002 de zustersite van WantToKnow.nl/be heeft opgezet. www.wanttoknow.info.

Fred Burks was tolk voor o.a. George W. Bush, Bill Clinton, Al Gore, Dick Cheney en vele andere hot-shots in de VS en daar buiten. Regelmatig ook was hij aanwezig bij geheime vergaderingen, waar de enigen die werden toegelaten, de regeringsfunctionarissen en hun vertalers waren. Door al deze meetings en ontmoetingen, leerde Fred Burks een hoeveelheid belangrijke inside-informatie kennen.

Nadat hij een enorme toevloed aan blik-verruimende informatie had aangedragen gekregen van grote cover-ups, van gerespecteerde vrienden en collega’s, besloot Fred Burks de website WantToKnow.info op te richten, in oktober 2002. Een jaar na de beruchte aanslagen van 11 september dus.

Peers
Fred vraagt bij al zijn beslissingen om ‘goddelijke inspiratie en leiding’ en zo heeft hij zich als het ware vastgebeten in het openbaar maken van doofpotten. Bovendien probeert hij anderen te inspireren om onszelf en ónze wereld, sámen te transformeren via liefde en bekrachtiging. Vanuit die gedachte werd het PEERS network opgericht, waarin je sites vindt, die deze bekrachtiging bewerkstelligen. Een paar van die sites zijn Moment of Love en de gratis persoonlijke ontwikkelingscursussen Personal Growth Courses. Om een paar van die inspirerende schrijfsels te lezen, klik je HIER.

Fred’s ongelooflijke, persoonlijke reis..
Het is bijzonder om te ontdekken dat Fred Burks in het Witte Huis kwam te werken, een baan die menig ander vertaler álles voor zou doen, zonder dat hij werkelijk op zoek was naar deze plek en functie. Fred Burks diepste commitment in het leven is: “I give all that I am into the service of All That Is.” (vert. “Ik geef álles wat ik ben, in dienstbaarheid aan Alles-Dat-Is”). Het feit dat hij uiteindelijk bij het Witte Huis komt werken, is voor hem dan ook meer een teken aan de wand, waaruit andere, diepere gevolgen zichtbaar zullen worden. En.. aldus geschiedde. Fred Burks hierover:

Fred Burks: “I give all that I am into the service of All That Is.”

“Ik begon in 1986 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken als vertaler op het ‘laagste niveau’.  Ik heb nooit geprobeerd carrière te maken, door op te klimmen, maar plotseling was ik, 9 jaar later in 1995 ineens als vertaler gearriveerd in het Witte Huis..! Het was één van de meest opmerkelijke gebeurtenissen voor mij, dit verzoek dat ik kreeg om de president van de VS te dienen, door als vertaler daar te komen werken.

Ik weet nog dat ik tegen mezelf in de spiegel lachte, toen ik het had gehoord, en dat ik wist, dat dit niet zomaar gebeurde; dit had een reden. Mijn leven stond (en staat) in het teken van overgave aan en het verspreiden van Liefde en datgene te ondersteunen wat het beste is voor iedereen. Daarom wist ik dat ik daar in dat Witte Huis was om dit uit te stralen en om in stilte, allen die bij deze top-level-meetings aanwezig waren, te openen voor liefde. Wat een privilege en wat een eer!

Toen was ik daar ‘ineens’, in het Witte Huis in 1995, voor het eerst als vertaler Indonesisch (Maleis) aanwezig bij een ontmoeting tussen president Bill Clinton en de Indonesische president Suharto van Indonesië.“

Dark Shadows..
Door zijn vele baanbrekende werk voor WantToKnow.info kwam Fred Burks in contact met aspecten van zijn bestaan, waar hij, ondanks zijn hoge functie in het Witte Huis, nog NOOIT van gehoord had. Een schimmige wereld doemde op en hij was een paar jaar volledig van slag, vooral over de wijze waarop de burgers van deze prachtige planeet worden besodemieterd. Hierover schrijft Fred Burks het volgende op zijn site:

“Vooral door de grandioze opkomst van het internet, prijs ik mezelf gelukkig, dat ik door de jaren heen, in contact ben gekomen met enkele tientallen, intelligente, moedige individuën, die bereid zijn in de donkere schaduwen te kijken. Deze liefhebbende mensen zijn zich niet alleen bewust van al hetgene dat voor ons verborgen wordt gehouden, maar ze zijn allemaal tot in hun essentie behept met het lot van deze wereld en om deze wereld te helpen ‘verschuiven’ naar een nieuw paradigma, dat is gebaseerd op liefde en samen-werking.

De cover van het boek van journalist Udo Ulfkotte dat naadloos in het verhaal van Fred Burks past (zie bol.com).

Ik heb een soort groep om me heen verzameld, die ik de SIA wil noemen, het ‘Spiritual Information Agency’. En waar de CIA is opgebouwd op de gedachte dat belangrijke informatie geheim gehouden moet worden en dat deze geheimen voor macht zorgen, gelooft ‘onze’ SIA dat ALLE belangrijke informatie gedeeld zou moeten worden, voor iedereen toegankelijk. Wij weten dat openheid en transparantie uiteindelijk ervoor zorgt dat we een grotere diepte in ons bestaan ervaren, vreugde en een zinvol leven.

Media..
Wat ik heb ontdekt, in het onderzoek dat ik met deze groep heb uitgevoerd, is menigmaal ernstig verstorend. Ik heb geconcludeerd dat reporters/journalisten van het ‘lagere’ en ‘midden’-echelon bij nieuwsmedia, over het algemeen goede mensen zijn, die hun best doen, maar dat de hogere echelons in diezelfde media, vaak  dicteren wat er in het nieuws moet komen, en in het bijzonder in staat zijn om vitale informatie achter te houden, zodat dit niet bekend wordt gemaakt. Sleutelposities in de media-wereld worden heimelijk ingenomen door CIA-infiltranten, die in staat zijn om nieuws tegen te houden, waarvan zij niet willen dat het in de wereld komt (HIER).
Het ‘Media-Information Center’ dat ik hielp ontwikkelen, geeft hier solide en onweerlegbaar bewijs van. (HIER)

Mind Control-programma’s
En van somige aspecten van de geheime Mind Control programma’s draaide mijn maag zich letterlijk om. Maar desalniettemin was er nog steeds de behoefte bij me, om het allemaal ‘te willen weten’. Met name omdat ik er achter kwam, dat deze Mind Control Projecten een essentiële rol spelen bij het succesvol manipuleren van veel van de gebeurtenissen die overal ter wereld plaatsvinden, terwijl er -relatief- toch zo weinig mensen zich bewust zijn van het kwaad dat gedaan wordt. Ik begreep dat, alléén door mezelf te informeren en door deze vitale informatie te verspreiden, onder hen die wat zouden kunnen doen om écht het verschil te maken. En dat blijkt te werken; een golf van nieuwe informatie overspoelt onze planeet en mensen zijn het zat in de maling te worden genomen..!

CIA en hun Manchurian Candidates..
Ik vond onweerlegbaar bewijs in de vele, vele duizenden pagina’s van vrijgegeven CIA-documenten, dat er een succesvol en uiterst geheim ‘mind control programma’ is ontwikkeld in het kader van Manchurian Candidates Daarbij gaat het over mensen, wiens persoonlijkheden dusdanig zijn gespleten, dat hun andere/nieuwe persoonlijkheden gaan handelen als spionnen, dieven en zelfs als moordenaars, ZONDER dat hun oorspronkelijke persoonlijkheid hiervan te weten komt! Een van de eersten die ‘succesvol’ was in deze ‘techniek’, was oorlogsmisdadiger Joseph Mengele..

Brice Taylor werd vanaf haar geboorte door haar vader volledig in mind control opgevoed. Via diep-traumatische ervaringen werd haar persoonlijkheid geknakt en werden nieuwe robot-achtige persoonlijkheden gecreëerd..!

Dit na-oorlogse CIA-programma was zó succesvol (waarbij diezelfde Joseph Mengele zéér waarschijnlijk aanwezig is geweest!) dat deze mensen in staat zijn om een leugendetectortest met verve te doorstaan, waarbij ze hun daden ontkennen. Doordat hun kern-persoonlijkheid geen idee heeft dat ze zijn gemanipuleerd. Dit lijkt allemaal afkomstig uit een slechte Holywood-film (HIER), maar ik leerde door mijn werk divers mensen kennen, die zich hebben kunnen losmaken van deze CIA-programma’s en bevestigden wat de vrijgegeven documenten al hadden aangegeven..

Eén van mijn beste informanten is een fascinerende en briljante man, die 25 jaar diep undercover voor de CIA heeft gewerkt en daadwerkelijk zelf zo’n ‘Manchurian Candidate’ is geweest.Mensen die de tijd nemen om deze CIA-documenten door te nemen, zullen niets anders kunnen doen, dan de ogen openen voor deze ‘donkere schaduwen’.

Sterker nog: deze documenten worden door de CIA zelfs opgestuurd op Cd-roms, wanneer je deze documenten wenst in te zien en ze bij de CIA bestelt.. Ik stond verbaasd, toen ik een pakketje met 30 van deze Cd’s, bol met info-documenten kreeg toegestuurd.. Wat een heftige wereld, waarvan ik voorheen het bestaan niet kón bevroeden!” (N.b. onze serie over klokkenluidster Brice Taylor sluit naadloos aan op deze informatie (HIER))

Tot slot een korte video waarin Fred Burks zichzelf voorstelt en een goede introductie geeft over zijn verleden als Witte Huis-vertaler.

 


Kom je ook naar de Meet and Greet?

Wil je bij deze unieke meeting aanwezig zijn?
En Fred Burks ontmoeten in de gemoedelijke, informele sfeer van die avond?

Woensdag 13 juli

Van 20.00-22.00 uur

Locatie: Quinta Essentia, Zwaanshoek

Vul dan het formulier in op deze website en verstuur het.
Verzorg dan de overboeking van de organisatie-bijdrage van 20,-

Dolphins & Whales publishing bv in Heemstede.

IBANcode:   NL35INGB0004313174

(Bic-code:   INGBNL2A)

Wij zien in ieder geval uit naar een unieke avond..!
Tot ziens!

Bron: WantToKnow


Commentaar van Redactie Earth Matters

 Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Erger dan met onwetendheid spreken, is zwijgen over de waarheid.

Mohammed A.J. AliBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.