20-12-2015 | Aalsmeer | Ad Broere in Centrum Zonnewijzer

euroteken

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:2976
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Ad Broere

Gekoppelde categorieen
Agenda

(Agenda-item | Ad Broere) Op 20 december 2015 organiseren Centrum Zonnewijzer en WantToKnow een dag waarop Ad Broere

 • informeert over het grootste onderdrukkingsmechanisme van de mensheid
 • inspireert dat we ons niet (langer) hoeven neer te leggen bij deze onderdrukking
 • motiveert hoe het anders kan door crowd empowerment
 • in gesprek gaat over mogelijkheden, initiatieven, positieve ontwikkelingen

Wees erbij, om ons met elkaar voor te bereiden op het actiejaar 2016!

Anders dan wat de optimistische geluiden over economische groei en ‘het gaat beter’ suggereren, gaat het materieel helemaal niet goed met veel gezinnen in Nederland. Meer dan een derde van alle gezinnen, en dat zijn er 2,1 miljoen, moeten leven van een netto inkomen van minder dan 1.700 euro per maand. Nog eens 1,9 miljoen gezinnen leven van een inkomen tussen die 1.700 euro en 2.500 euro per maand. Deze informatie komt van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het Nibud, voorlichtingsorganisatie voor hoe een gezin zijn uitgaven kan budgetteren, publiceert kwezelachtige berekeningen, waaruit zou blijken dat je best kunt rondkomen met de hiervoor genoemde bedragen. Ze veronderstellen daarbij bijvoorbeeld dat een gezin aan woonlasten niet meer dan 380 euro zou hoeven uit te geven. Voor de bus, de trein, de auto, vrije tijd, vakanties, abonnementen blijft er minder dan 100 euro per maand over en dan wordt er verondersteld dat  er voor voeding per dag niet meer wordt uitgegeven dan 15 euro voor een gezin met twee kinderen. Het is duidelijk dat de Nibud informatie niet aansluit bij de werkelijkheid. Veel gezinnen komen tekort voor zelfs de normale uitgaven omdat bijvoorbeeld de woonlasten minstens het dubbele zijn  van 380 euro. Bovendien hebben deze 4 miljoen gezinnen geen spaargeld om gebruik van te maken als er hoge onverwachte uitgaven zijn.

Crowdfunding 2

Het is daarom niet vreemd dat er steeds meer gezinnen voortdurend oplopende en niet aflosbare schulden hebben. Niet alleen bij de 4 miljoen huishoudens met een matig tot laag inkomen, ook bij de gezinnen die ‘beter af’ zijn. Want bij wat hogere inkomens is de verleiding groot om – geïnspireerd door de reclame – het uitgavenpatroon te ruim naar boven bij te stellen. Tegelijkertijd is er een klein deel van de Nederlanders die over onevenredig veel geld beschikt. Als je de overwaarde van de woning buiten beschouwing laat, dan hebben 750.000 huishoudens ‘op papier’ een bezit van 500 miljard euro, tegenover 4 miljoen gezinnen die (vrijwel) niets hebben. De middengroep, die voor de crisis in mindere mate maar wel over vermogen beschikte, is het grootste deel daarvan inmiddels kwijt, vooral door verliezen op de beleggingen. Geld voor je laten werken, is alleen voor de allerrijksten weggelegd.

Waardoor wordt deze enorme tegenstelling in bezit en inkomen veroorzaakt? Door het financiële stelsel dat we (nog steeds) hebben. Het financiële stelsel zou je kunnen omschrijven als het geheel van banken, beurzen, belastingen en toezichthouders. Dit financiële stelsel stamt uit het feodale tijdperk, waarin burgers niets en koningen, adel en geestelijkheid alles te zeggen hadden. Het fundament van dit financiële stelsel is hebzucht, angst voor tekorten en de zucht naar macht. Het is ontworpen om de belangen van de elite te dienen en in de driehonderd jaar dat het fungeert is er wezenlijk niets aan het systeem veranderd. De ongelijkheid die dit systeem teweegbrengt en onderhoudt leidt tot spanningen. Veel van de huidige problemen in de wereld zijn te herleiden op geld. Geld is dominant.

Het is nodig om aandacht aan geld, banken en economie te besteden, hoewel het voor velen een hoofdpijn veroorzakend onderwerp is. Te lang hebben we als gegeven aanvaard, dat het nu eenmaal zo is dat er tijden van voorspoed en tijden van neergang en crisis zijn. Er zijn in het driehonderd-jarige bestaan al veel crisissen geweest en ook al heel wat periodes met maatschappelijke onrust en oorlogen. Niet veroorzaakt door natuurwetten, zoals het steeds werd voorgespiegeld, maar door een verkeerd financieel systeem, dat ongelijkheid, hebzucht en angst voor tekorten bevordert.

The System Was Not Broken

Wij kunnen ons losmaken van dit zieke financiële stelsel door crowd empowerment. Dit is een belangrijk onderdeel van de lezing die ik op 20 december ga houden. Verandering komt niet van bovenaf, het moet uit onszelf komen. We kunnen niet langer volstaan met een afwachtende houding in de hoop dat het wel weer beter zal gaan. 2016 wordt het jaar waarin wij ons materiële leven zelf in de hand gaan nemen. Daarom nodig ik iedereen van harte uit om erbij te zijn. Geef je snel op. Wat is er mooier dan een volle zaal met mensen die de verandering een warm hart toedragen!

Een heel scala van onderwerpen komt aan bod:

 • Wat is geld eigenlijk?
 • Hoe vindt het proces ‘geldschepping’ plaats?
 • Waarvoor is het bedoeld en hoe komt het dat het is verworden tot wat het nu is?
 • Waarom werkt dit financiële stelsel in het voordeel van enkelen en veroorzaakt het een groeiende spanning tussen arm en rijk?
 • Wat is de rol van de grote ondernemingen, hoe machtig zijn ze en welke krachten drijven daar achter?
 • Waarom leent de overheid geld van de banken en is het niet simpelweg andersom?
 • Waarom betalen we eigenlijk rente?
 • En waarom is nou juist rente de verwoestende factor in onze economie?
 • Is een renteloze economie überhaupt wel haalbaar?
 • Welke initiatieven zijn er die een bijdrage leveren aan een ander geldstelsel?
 • Wat is complementair geld en mag je zomaar zelf geld uitgeven?
 • Succesvolle voorbeelden van complementair geld in de wereld.
 • Waarom is het lokaliseren van de economie belangrijk?
 • Wat kan ik doen met mijn gespaarde geld?
 • Hoe kan ik mijn eigen geld op een andere, menselijk manier ‘rendement’ laten behalen!
 • Een menswaardige economie en geld; is dat een fabeltje?
 • Hoe groeien we, vanuit de geldeconomie naar een menswaardige economie?

De lezing is opgesplitst in twee grote blokken van elk anderhalf uur, vóór en ná de lunch en er is een half uur ingeruimd voor het stellen van vragen en een plenaire discussie.

Zo ziet deze dag eruit:
Inloop 10:30 uur
lezing blok 1 11:00 – 12:30
interactie 12:30 – 13:00
lezing blok 2 14:00 – 15:30
interactie 15:30 – 16:00
De toegangsprijs bedraagt € 40,- met optie voor een buffetlunch van € 10,-
Studentenkorting € 15,- collegekaart tonen bij entree op 20 december.

Locatie
Centrum Zonnewijzer
Business Center ‘Proefstation’
Linnaeuslaan 2B
1431 JV te Aalsmeer

Meld je aan door jezelf op te geven door een mail te sturen naar Humane Economy Publishing: [email protected], met vermelding van naam, adres en aantal reserveringen. Maak € 40,- (+ eventueel € 10,- voor gebruik van het lunchbuffet) per deelnemer over, op rekening/IBAN:

Dolphins & Whales publishing bv in Heemstede: NL35INGB0004313174 (BIC INGBNL2A)

Vermeld bij je overboeking ook ’20 dec HEP.’ en als je gebruik maakt van de studentenkorting '20 dec HEP S'

Je krijgt van ons per e-mail een bevestiging nadat de overboeking is ontvangen en op de dag zelf een gratis exemplaar van Hanneke de Vries leent geld bij de bank.

Bron: Ad Broere


Geplaatst door Ad Broere

Ad Broere

Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens.  Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ad BroereLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

De wereld verandert niet zozeer door spectaculaire daden, maar eerder door het volharden in alledaagse menselijke goedheid.

Broeder Aloïs van TaizeBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.