Vanaf 08-09-2015 | Haren | Lezingen Martijn van Staveren | Buitenaards contact is werkelijkheid

Buitenaards contact

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights


(Earth Matters) In het najaar van 2015 geeft Martijn van Staveren op de Biotoop in Haren een serie van acht lezingen over de werkelijkheid van buitenaards contact. Centraal in het werk van Van Staveren staat het behoud van planeet Aarde met al haar bewoners en het bespreekbaar maken van de vermogens van de oorspronkelijke mens. Wat wordt er allemaal achter de schermen gehouden en met welk doel?  

In zijn lezingen deelt Van Staveren zijn uiteenlopende en veelvuldige ervaringen en hoopt hij te inspireren en te motiveren om naar dit onderwerp te luisteren of er zelfs over te durven spreken!

De mensheid zal daadwerkelijk een radicaal andere koers moeten inslaan om vernietiging van de huidige ecologische systemen, flora en fauna en uiteindelijk de mensheid zelf te voorkomen. Om dit te bereiken, zullen er enorme offers noodzakelijk zijn vanuit onze samenleving. Deze start bij de mensheid. Volgens de visie van Van Staveren is dit mogelijk door letterlijk alles uit de kast te halen waarover gesproken moet worden. Mensen dragen zelf de verantwoording van hun handelen en zijn in staat het tij te keren nu het nog kan.

Van Staveren onderzoekt het UFO-fenomeen al ruim dertig jaar en doet dit als ervaringskundige op het gebied van buitenaardse contacten en ontvoeringen. Hij beschrijft hoe verschillende interdimensionale buitenaardse rassen strijden om het behoud en de zeggenschap over planeet aarde in onze parallelle wereld en hoe dit onderwerp verweven is met de huidige aardse wereldwijde gebeurtenissen. Hij is een getalenteerd remote viewer en volgt gedurende zijn aardse leven de achterliggende buitenaardse agenda’s. Volgens Van Staveren manipuleren deze programma’s de mensheid op ernstige wijze en houden ze ons bewust af van evolutie. Evolutie die de mensheid in een ander stadium reeds zou hebben volbracht.

Als kind raakte Martijn van Staveren volgens eigen zeggen al betrokken bij een grootschalig programma, uitgevoerd door uiterst zelfingenomen buitenaardse beschavingen. Tijdens deze interventies werd en wordt hij bijgestaan door zeer geavanceerde beschermende en zorgzame buitenaardse groeperingen, die ervoor hebben gezorgd dat hij fysiek en spiritueel is blijven bestaan. Hiertoe behoorden verschillende en anders uitziende wezens dan mensen en ook menselijke wezens ongeveer zoals wijzelf. Deze beschavingen gaven veel informatie hoe wij op eigenzinnige wijze een kentering kunnen veroorzaken in de huidige systemen. Deze informatie komt uitgebreid aan bod in de lezingenserie die dit najaar in Haren plaatsvindt.

Lezingenserie Buitenaards contact is werkelijkheid met Martijn van Staveren in de Biotoop in Haren

 • Dinsdag 8 september | Deel 1 | Inleiding en synchroniciteit
 • Dinsdag 22 september | Deel 2 | Contact met buitenaardse wezens en het huidige Aardse model 
 • Dinsdag 6 oktober | Deel 3 | Planeet Aarde in quarantaine geplaatst door buitenaardse infiltraties
 • Donderdag 5 november | Deel 4 | Buitenaardse leugens ontmaskerd, bevrijding uit de slavernij. "De vergeten en verboden buitenaardse neurologische invasie"
 • Donderdag 19 november | Deel 5 | Het ontwaken van ons Intergalactische HART bewustzijn (1)
 • Donderdag 3 december | Deel 6 | Het ontwaken van ons Intergalactische HART bewustzijn (2)
 • Donderdag 7 januari 2016 | Deel 7 | (Non)Duale processen, New Age en Mind Control
 • Donderdag 7 januari 2016 | Deel 8 | De kracht van Creatie en Autorisatie
 • Alle lezingen aanvang 19.30 uur (uitzondering deel 7: 15.30 uur)
 • Locatie: Biotoop (Kerklaan 30, 9751 NN in Haren)
 • Entree: € 17,50 voorverkoop | € 20,- aan de deur
 • Tickets via Orongo.nl
 • De meeste lezingen van Martijn raken uitvekocht. Als je zeker wilt zijn van een plek raden we je aan om een ticket via de webshop te reserveren.  

Er zit een opbouw in de lezingenserie, maar losse onderdelen volgen is geen probleem.

Klik hier voor een aantal video-interviews met Martijn.

Woon je niet in het noorden? Klik hier voor de agenda van Martijn voor de rest van Nederland.


Deel 1: Inleiding en synchroniciteit | 8 september 2015
Martijn van Staveren introduceert zichzelf en neemt je mee naar de bijzondere ervaringen die hij van kinds af aan tot vandaag heeft meegemaakt. Centraal staan de onderwerpen buitenaardse ontvoeringen, tijdreizen, multidimensionale en parallelle realiteiten. Is het werkelijk zo moeilijk aan te nemen dat er vele andere beschavingen elders in het universum zijn? Van Staveren gaat in op de soorten en rassen die hij heeft ontmoet, waartoe ook mensen zoals wijzelf behoren. Een indringend relaas over hun werkwijze en waarom het op een uiterst voorzichtige en intellectuele wijze dient te worden benaderd.

Tevens maken we ter impressie een reis door ons universum om een goed beeld te krijgen hoe gigantisch groot ons deel van het universum is.

In dit eerste deel komen diverse ervaringen en gebeurtenissen naar voren, die direct verband kunnen houden met de motivatie waarom jij besloten hebt hier vandaag bij aanwezig te zijn.

Deel 2: Contact met buitenaardse wezens en het huidige Aardse model | 22 september 2015
Tijdens deze lezing gaat Van Staveren persoonlijk in op verschillende onderwerpen zoals de vergeten aardse voorhistorie, de religies op aarde en waar deze mee verbonden zijn, buitenaardse beschavingen zoals de Annunaki en de zienswijze van welwillende buitenaardse menselijke rassen.

Gedurende diverse jaren heeft Van Staveren gesprekken gevoerd met mensen uit andere zonnestelsels en hij zal hun boodschap met iedereen delen. Dit is Van Staveren ook uitdrukkelijk verzocht, dit juist nú te doen in déze tijd. Hij zal ook ingaan op de veel gestelde vraag waarom ze niet gewoon openlijk en publiekelijk landen in hun bijzondere voertuigen. De veelgehoorde reden dat wij eerst nog veel te leren hebben, is daarbij ondergeschikt aan de werkelijke redenen.

Verder wordt er ingegaan op de huidige aardse ontwikkelingen, zoals onder andere de economische, politieke, media en militaire zaken. Onderwerpen welke zeer nauw verweven met de buitenaardse onderwerpen. Buitengewoon belangrijk om dit ook in deze context te bespreken en hiermee op een andere wijze naar deze voor ons allemaal uiterst belangrijke issues te kijken.

Deel 3: Planeet aarde in quarantaine geplaatst door buitenaardse infiltraties | 6 oktober 2015
Door de zeer indringende contacten die Van Staveren ondervonden heeft en nog steeds ondervindt, is het mogelijk om een lezing te geven over onderwerpen waar minder over bekend is of minder over gesproken wordt. Het gaat hierbij niet in de laatste plaats over de controlemechanismen op onze planeet en hoe wij gedomineerd worden door compleet onzichtbaar gehouden biomechanische en telemetrische plasmawapensystemen. 

Om onze weg terug naar vrijheid te vinden, is het beslist heel noodzakelijk deze informaties te bespreken. Volgens Van Staveren juist, vanwege het feit dat deze systemen vol operationeel zijn en in aankomende tijden alles gaan bepalen. Een multidimensionaal uiterst geavanceerd surveillancesysteem waakt over de zogenaamde vrije stappen van de mensheid aangestuurd door de ingebrachte ET-DNA-coderingen. Het controlesysteem bestaat in andere lichtspectra, niet waarneembaar voor ons menselijke oog, rondom de aarde en daarbuiten.

Van Staveren heeft deze systemen bezocht en kunnen bekijken. Ook heeft hij gezien wat deze systemen kunnen aanrichten en welke invloed deze systemen hebben op onze hyper-neurologische systemen. Dit zijn onze nog niet ontdekte neurologische stelsels die worden (beter gezegd “werden”) aangestuurd door ons multibrein. Wat doen deze systemen en waarom worden wij hieraan blootgesteld? Je krijgt uitvoerige informatie te horen over wie deze systemen hebben aangelegd en op welke wijze wij hierdoor onder invloed staan. Het hele scala mindcontrol en bio-implantaties komt aan bod. 

Welke systemen worden gebruikt door onze eigen (geheime) militaire kringen en welke door andere belanghebbenden? Van Staveren gaat diep in op de schokkende informatie hoe onze (regerings)leiders onder directe invloed staan van deze zeer geheime systemen.

Deel 4: Buitenaardse leugens ontmaskerd, bevrijding uit de slavernij
"De vergeten en verboden buitenaardse neurologische invasie" | 5 november 2015

Tijdens deze lezing geeft Van Staveren inzicht in de verwoestende onderdrukking en oorlogsvoering over de mensheid haar vermogen. Wij, de mens, hebben een buitengewoon scheppend vermogen om via portalen op planeet aarde interdimensionaal te reizen naar het verleden, in het heden en naar de toekomst. Deze vermogens lagen ooit opgeslagen in ons DNA en konden worden omgezet door middel van het gebruik maken van ons zintuig wat ook wel de pijnappelklier wordt genoemd.

De focus in de diverse geheime ET-invasieprogramma’s kwam daarbij in eerste instantie te liggen in het onbruikbaar maken voor de mens van deze collectieve connectiepoorten op aarde (sterrenpoorten) en daarnaast het uitschakelen of decimeren van de menselijke krachten welke oorspronkelijk zijn geprogrammeerd via onze multibrein-DNA-strengen.

De sterrenpoorten werden onderbroken van de atmosferische kristallijnen grids rondom de aardse atmosfeer en de mensheid werd bijna uitgeroeid om opnieuw te worden geprogrammeerd. Dit herprogrammeren vond plaats door de kristallijnen grids te hacken en wederom aan te sluiten op ons aardse bewustzijn. Deze programma’s zijn onder andere onze zogenaamde dagelijkse werkelijkheid en slaafsheid. Dit vond ongeveer een half miljoen jaar geleden plaats.

Doordat Van Staveren intensief aan deze materie heeft gewerkt, alleen en ook met andere multidimensionale bewustzijnswerelden, heeft hij ontdekt dat deze hele buitenaardse scène een maskering is van een nog grotere, niet eerder besproken gebeurtenis (meta-realiteit). Deze gebeurtenis is de werkelijke oorzaak van de gehele manifestatie van het buitenaardse fenomeen. De wijze hoe, waarop en door wie worden hoofdzakelijk bepaald door deze uitzinnige historie. Een historie die zich ten opzichte van onze huidige tijdslijn ver in de toekomst heeft afgespeeld en allesbepalend is. Hierdoor zullen vele onderwerpen een nieuwe en diepere betekenis krijgen. Onderwerpen zoals chakra’s, reïncarnatie, graancirkels, ascentie, hogere dimensies en buitenaardse hulp.

Van Staveren neemt je mee naar je oorspronkelijke inbeelding en manifestatiekracht, indien jij dat durft en er ook aan toe bent! Door het beleven van deze lezing en feitelijk de werkelijke werkelijkheid worden onze eigen bouwstenen (DNA) in beroering gebracht en zal de frequentie in onze magnetische velden krachtig worden verhoogd. Dit komt doordat onze oeroude kennis die wij meedragen in onze galactische DNA-strengen wakker wordt geprikkeld en ons oeroude multibrein in actie komt.

Ter afsluiting:

Een indringende forecast hoe het leven op aarde eruit zou zien, zonder buitenaardse manipulaties. Martijn geeft een preview over de wereld zoals deze eruit kan zien, zodra wij bereid zullen zijn offers te brengen door onze programmeringen en conditioneringen terzijde te schuiven. 

Deel 5 en 6: Het ontwaken van ons Intergalactische HART bewustzijn | 19 november 2015 en 3 december 2015 (Let op: deze lezingen zijn feitelijk één geheel. ‘Gekoppeld’ dus)

De Mensheid heeft lange tijd in een collectieve hypnotische sessie verkeerd, waarin ze gedreven werd door hoop en krachten van buitenaf. Religies, culten en sekten werden als mechanismen gehanteerd om de eigen innerlijke krachten niet te hoeven ontwikkelen. Op deze wijze werd God buiten de Mens geplaatst en de kracht van de eigen creatie collectief buiten beeld gehouden.

Onze persoonlijke en gezamenlijke immense uitdagingen om verder te kunnen en durven kijken, is mogelijk de grootste stap waarin het Menselijke bewustzijn wordt uitgedaagd. Denkt de Mens op manieren waarop hij ooit in andere tijden gedacht heeft? Is het huidige gevoelsbewustzijn vrij van interpretaties of is het mogelijk dat dit bewustzijn wordt gevoed door werking van persoonlijke emoties? Denken en voelen andere beschavingen op dezelfde manier als de Aardse mens?

Zeer geavanceerde, vriendschappelijke Buitenaardse beschavingen zijn, ondanks de vele uitdagende taken, hier op planeet Aarde aanwezig in verschillende vormen. Om de Mens te begeleiden zichzelf centraal te durven stellen in het huidige Aardse model. Een model wat onze afkomst en ons tijdelijke onvermogen om tot inzicht te komen, volledig in beeld zal kunnen brengen. Onder andere het onderwerp neurologie in verhouding tot de originele blauwdruk van het Aardse leven (het kwantumveld van Schepping) zal worden besproken.

Centraal in deze lezingen 5 en 6 staan de val van het Menselijke bewustzijn, inherent aan de invasie en beweegredenen van andere dimensionale rassen, de verdieping in de inserties van ons bewustzijn en manipulaties van onze zichtbare realiteit. Vanuit zijn eigen ervaringen zal Martijn deze ontwikkelingen bespreken. Tevens krijg je inzichten aangereikt, over de wijze waarop andere welwillende superbeschavingen ons bezoeken, en welke route ze afleggen om in ons Aardse model te kunnen verschijnen.

De kracht van zelfcreatie en invloed inbrengen in het huidige planetaire bewustzijn, zal hierdoor een radicaal andere werking kunnen krijgen. In deze context is dit een groot onderdeel van het zogenaamde ‘ascensieproces’, waar de Mens al gedurende lange tijd op wacht, als een gebeurtenis buiten zichzelf en buiten de maatschappelijke modellen om. Door zicht en inzicht te kunnen krijgen in het huidige Menselijke bewustzijnsveld, kunnen de Oorspronkelijke beelden en gevoelens weer worden ingeladen, op basis van herkenning en diep liggende herinnering.

Het zijn juist deze gegevens die een zeer bekrachtigende werking hebben, om in ons eigen leven het heft weer geheel in handen te kunnen nemen. Door andere beschavingen wordt dit proces-tot-zelfexploratie gezien als een sleutel om de angstgemoedstoestanden te doorbreken en om te vormen naar het Menselijke Aardse krachtveld, wat door velen ‘schepping en liefde’ wordt genoemd. Kortom, op z’n zachts gezegd boeiende informatie die je leven een nieuwe impuls zal kunnen geven en het onderwerp ‘Buitenaards Contact’ en ‘Multidimensionale werkelijkheden’ in een revolutionair groter raamwerk aanreikt. Besef dat we door het contact met onszelf weer aan te durven gaan, we als collectieve beschaving een gigantische belangrijke stap zetten!

Deel 7: (Non)duale processen, New Age en Mind Control | 7 januari 2016
(Let op: deze lezing is verplaatst van 17-12-2015 naar 07-01-2016, aanvang 15.30 uur)

Naar aanleiding van de twee vorige lezingen, deel 5 + 6, gaat Martijn dieper in op de controlelagen over de menselijke mind. Hierdoor wordt het thema ‘vrijheid en autonomie’ benadrukt. In deze lezing krijg je uitleg hierover vanuit Martijns eigen ervaringen, waar hij vanaf jonge kinderjaren mee te maken kreeg. Een relaas over manipulatie door ET’s (Extra Terrestrials), ID’s (Inter Dimensionals), GA’s (Government Agencies), SIS (Secret Intelligence Service) en nog andere lagen van controle..!

Door de eigen ervaringen van Martijn komt aan het licht hoe deze groepen invloed uitoefenen op het menselijke bewustzijn en de globale samenleving. Waarom deze diverse activiteiten bestaan en met welke geraffineerde middelen en methodes deze groepen zich kunnen blijven onttrekken aan en uit het publieke domein.

Vooropgesteld is, dat dit een onderwerp is waar de mensheid doorhéén mag gaan, Juist om te kunnen ervaren in het collectieve veld, waar de kracht van de Mens voortdurend mee te maken heeft. Inzake deze thema’s worden ook de bekrachtigingen genoemd, waarmee de mens een einde kan maken aan de voortdurende strijd om het fysieke en meta-fysieke vermogen. In relatie hiermee, passeren een aantal thema’s de revue, zoals New Age, Dualiteit, Spiritualiteit, Angst versus Liefde en de kracht van ontkenning.

Het uitgangspunt om deze thema’s bespreekbaar te maken, is de biologie van ontkenning te doorbreken. Collectief en individueel kunnen zaken worden aangepast en herschreven, op het moment dat de kracht wordt aangewend het terrein van geheimhouding te durven betreden. De meest gehoorde uitspraak, dat door aandacht te geven aan negatieve zaken deze negatieve onderwerpen juist in kracht toe nemen, zal worden uitééngezet als een vorm van naïviteit, onwetendheid en ontkenning van de eigen grootse vermogens om invloed aan te wenden dit ‘open te maken’.

Voor lange tijden werd gerekend op de programmeringen vanuit religie en culten, waar het zelf explorerende vermogen vaak werd verboden. Het is de tijd voor de Mens in het huidige planetaire bewustzijn, toe te durven treden in het domein van eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen een menswaardige samenleving creëren houdt ook in samen alles bespreekbaar maken en samen vanuit respect elk puzzelstukje ‘belichten’.

Een lezing die inzicht in de wereldwijde dominerende constructies geeft en daardoor op de essentiële momenten jou alert kan maken om in je eigen kracht te blijven staan. Juist door deze informatie in relatie tot contact met Buitenaardse- en Interdimensionale beschavingen te kunnen brengen, is het een zeer welkome investering in het verbreden van het huidige menselijke bewustzijn.

Deel 8: De kracht van Creatie en Autorisatie | 7 januari 2016
In de afgelopen tientallen jaren heeft Martijn contact onderhouden met diverse superbeschavingen, waaronder de menselijke Siriaanse, Arcturiaanse, Aquaal en Aneis Inaïs-beschavingen. Deze contacten verliepen en verlopen zowel op fysieke wijze in de huidige realiteit als via parallelle Aardse realiteiten. Martijn spreekt in dit kader over lokale en non-lokale realiteiten, realiteiten welke gelijktijdig door onze fysieke hersenen worden bestuurd. Deze realiteiten geven voor andere rassen dikwijls meer toegang tot ons bewustzijnsveld, doordat de werkelijkheid daar van andere wetten is voorzien.

Ook vinden sommige ontmoetingen plaats via niet fysieke realiteiten, welke Martijn een meta-fysieke realiteit noemt. Martijn neemt je mee op reis, een kijkje achter de schermen bij andere zeer geavanceerde beschavingen. Onder andere deze rassen hebben een directe band met de Aardse Mens en zijn ook nauw betrokken bij de totstandkoming van het Aardse ras. 

Voor lange tijden hebben de Arcturiaanse en Siriaanse ultrageavanceerde superbeschavingen een convenant opgesteld, waarin de Mens wordt begeleid en ondersteund, en ook beschermd tegen andersdenkende rassen, zoals bepaalde reptiliaanse allianties en machtige groepen van de Annunaki-dynastie. In deze lezing komen onderwerpen aan de orde, als: ‘De kracht van samenwerking’, ‘De kracht van Creatie en Autorisatie’ en ‘De wederopbouw van ons Oorspronkelijk levende Aardse hologram’.

Door ons af te stemmen op de aanwezigheid van deze zeer liefdevolle beschavingen, vindt er een fundamentele uitbreiding plaats in ons gevoelsbewustzijn, waardoor wij aan het Aardse wereldwijde transitiemodel een prachtige bijdrage kunnen leveren.


Lezingenserie Buitenaards contact is werkelijkheid met Martijn van Staveren in de Biotoop in Haren

 • Zaal open 19.00 uur
 • Aanvang lezingen 19.30 uur
 • Pauze rond 21.00 uur (15 à 20 min)
 • Einde lezing 22.30 uur 

Locatie
Biotoop
(grootste creatieve broedplaats van Nederland en het kantoor van Earth Matters)
Kerklaan 30 - Vleugel F (Grote zaal)
9751 NN Haren

Entree
Kaarten aan de zaal (indien niet uitverkocht) € 20,00 

Schema met links naar Orongo voor de tickets

Dag Datum Aanvang Lezing Bedrag Korting % 
           
Donderdag 7-jan 15:30 uur Deel 7 €   17,50 12,5%
Donderdag 7-jan 19:30 uur Deel 8 €   17,50 12,5%

Vleugel F van de Biotoop - Grote zaal. Koffie/thee en rawfoodtaart (niet inbegrepen) is te verkrijgen in de Utoopzaal.

Helemaal onderaan vind je de routebeschrijving.


Routebeschrijving naar de Biotoop in Haren:  

Met de auto

 • Volg A28 richting Groningen 
 • Neem afslag 38-Haren richting Haren/Paterswolde
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar Vondellaan
 • Ga bij de rotonde rechtdoor om op Vondellaan te blijven
 • Neem op de rotonde de 2e afslag (rechtdoor) naar de Molenweg
 • Sla de tweede weg naar links in naar de Kerklaan
 • De ingang van de Biotoop is na 400 meter aan de linkerzijde
 • Na 400 meter kun je je auto parkeren op het parkeerterrein aan de rechterkant
 • Tegenover het parkeerterrein is de ingang van de Biotoop. 
 • Op het terrein kun je rechtdoor lopen naar de trap bij ingang voor de 5 schoorstenen
 • Er zijn mensen aanwezig die de weg zullen wijzen. 

Met de trein

In Haren is een treinstation dat zich op 1,2 km afstand bevindt. Het is een kwartier lopen vanaf het station:

 • Ga noordwestelijke op Stationsplein richting Rummerinkhof - 40 m
 • Stationsplein draait iets naar rechts en wordt Rummerinkhof - 170 m
 • Sla linksaf naar de Zorgvrij - 69 m
 • Flauwe bocht naar links bij Ossewei - 98 m
 • Sla rechtsaf naar de Oosterweg - 110 m
 • Sla linksaf naar de Kromme Elleboog - 300 m
 • Sla rechtsaf naar de Kerklaan - 200 m

Met de bus

Er zijn diverse mogelijkheden vanuit allerlei richtingen. Controleer deze mogelijkheden zelf op: 9292.nl.

Met de fiets vanuit Groningen

Rij de Helperzoom helemaal af richting Helpman, aan het eind van de Helperzoom maak je een bocht naar rechts en na 80 meter weer naar links. Dan zit je al op de Kerklaan. Het is nog ongeveer 2 km fietsen op de Kerklaan. Je kunt je fiets parkeren op het terrein van de Biotoop. 

Routebeschrijving op terrein van de Biotoop naar Vleugel F


Interview Earth Matters met Martijn van Staveren

Interview Lilian Ferru met Martijn van Staveren


Interview Guido Jonkers en John Consemulder met Martijn van Staveren


Bron: Earth Matters


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Yeah, we all shine on. Like the moon and the stars and the sun.

John Lennon, Brits popsterBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.