Verandering kan, als wij het willen

Schapen

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:6620
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Ad Broere

Gekoppelde categorieen
Inspiratie, Alternatieve geldsystemen, Economie

(Ad Broere) In Geld komt uit het Niets geef ik een onderbouwing voor waarom de maatregelen, die in de petitie Positieve wending in Nederland worden genoemd, zo uiterst belangrijk zijn om tot een werkelijk herstel te komen. Hieronder volgt een fragment uit Geld komt uit het Niets, waaruit blijkt dat de petitietekst is gebaseerd op de inhoud van het boek. Op 19 juli melden de media de enorme stijging van de werkloosheid en het aantal WW uitkeringen, tussen het nieuws over de Mollemania. Op 18 juli werden verdere pensioenkortingen in het vooruitzicht gesteld. De zon schijnt in Nederland, de temperatuur is hoog en vanzelfsprekend willen we ervan genieten. Binnenkort worden we echter geconfronteerd met de keiharde realiteit als het kabinet de plannen bekend maakt voor de komende periode. Een volgende stap naar de afgrond, want de werkloosheid, de tekorten en de faillissementen zullen verder oplopen en de koopkracht kalft snel af.

Fragment uit 'Geld komt uit het niets':

Deze boodschap is speciaal bestemd voor de beleidsmakers.  Stop met dat nerveuze gedoe over de begroting en oplopende staatsschuld. Deze worden beheerst door krachten waarop een land als Nederland geen of weinig  invloed kan uitoefenen. Crisis bestaat in het Chinees uit twee karakters. De betekenis hiervan is ‘gevaar’ en ‘kans’. Het is echt de hoogste tijd om naar de kans zijde van de crisis te kijken, want die is er!

  • Breng rentevrij geld in circulatie via de Nederlandse Bank op basis van fiat door het Nederlandse parlement.

  • Zorg ervoor dat er voldoende geld in circulatie wordt gebracht om te voorzien in de behoefte van de Nederlandse economie, niet meer en niet minder.

  • Verbiedt speculatie met financiële producten.

  • Ontneem commerciële banken het recht om geld door schuld te scheppen. Maak van commerciële banken doelmatige geld distribuerende instellingen, die op basis van maatschappelijke verantwoordelijkheid opereren.

  • Zorg ervoor dat een klimaat wordt gecreëerd in Nederland waarin innovatie, welzijn en welbevinden worden bevorderd.

  • Bevorder lokalisering en het terugbrengen van de menselijke maat in de economie in het bijzonder op het gebied van voeding, onderwijs, woningbouw, energievoorziening, detailhandel, ambachtelijke bedrijven en ouderen- en gezondheidszorg.

Schapen

Schapen in de kudde of vrije mensen?

Deze voorstellen zijn niet nieuw, ze werden al in 1937 gedaan door Irving Fisher en ze werden in 2012 opnieuw tegen het licht gehouden in een onderzoeksrapport, gepubliceerd door -notabene- het IMF, hoewel deze instelling geen verantwoordelijkheid wil nemen voor de inhoud van het onder hun vlag geproduceerde verhaal. De conclusie van het rapport is, dat genoemde maatregelen zonder meer een gunstig effect hebben op de economie. De onderzoekers hebben het effect van het verbod op speculatie met financiële producten overigens niet betrokken in het onderzoek. Dat dit veel zal bijdragen aan een grotere prijsstabiliteit van voeding, grondstoffen, mineralen enz. staat buiten discussie. Het is opmerkelijk, dat niemand zich kennelijk afvraagt, waarom een prima uitvoerbare oplossing voor een aantal van de grootste problemen van het huidige financiële stelsel die al in 1937 werd aangedragen 75 jaar later nog steeds op de plank blijft liggen. Een beter bewijs is er overigens niet te vinden, dat degenen die de financiële macht hebben, geen verandering toestaan als dat ten koste gaat van hun machtspositie.

De maatregelen leiden niet tot ‘terug kruipen in de nationale schulp’ zoals Gordon Brown heeft gezegd. Het is niets anders dan teruggaan naar het punt waarop we de draad hebben losgelaten. De EU is een project dat voortkomt uit het megalomane denken van een kleine elite, die van Europa een economische grootmacht wil maken, waarbij de nationale soevereiniteit wordt verwoest en waarbij volledig voorbij wordt gegaan aan de verschillen in cultuur, infrastructuur, economische ontwikkeling enz. van de Europese landen. Het betekent evenmin, dat Nederland in een isolement gaat komen. Als Nederland door alle via Brussel geïnduceerde onrust het roer volledig kwijt zou raken en in een diepe economische depressie zou raken, dan is dat niet alleen slecht voor de Nederlandse bevolking zelf, maar het betekent ook, dat ons land niet bij machte is om andere landen, zoals Griekenland, Spanje en Portugal te helpen in hun economische ontwikkeling. Want hoe haal je een ander uit de put als je er zelf in zit?

© Ad Broere


Geplaatst door Ad Broere

Ad Broere

Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens.  Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ad BroereLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

De sterren zijn louter hele noten. De hemel de partituur. De mens het instrument.

Christian Morgenstern, Duits dichterBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.