De BIS Bank, architect van de spaardersbelasting

Bank

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:10794
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Ad Broere

Gekoppelde categorieen
Economie, Inspiratie, Editors choice, Geheime genootschappen

(Ad Broere) De reactie op wat de Troika in Cyprus deed is heftig. 'Diefstal' wordt er geroepen over de 6,7% 'belasting' op spaartegoeden tot 100.000 euro en de nog hogere heffing op bedragen van meer dan 100.000. Dit schept een gevaarlijk precedent, zegt men. Kennelijk heeft iedereen zitten slapen, want de belasting van de spaarders komt niet uit de lucht vallen. Al in 2009 werkten de BIS Bank en zijn trouwe dienaar Wellink aan de mogelijkheid om banken in moeilijkheden te onteigenen en de crediteuren waaronder de spaarders mee te laten opdraaien voor de lasten. Helaas werden de woorden van Wellink niet serieus genomen en worden de plannen van het Basels Comite nu ten uitvoer gebracht met de onherroepelijke kracht van een stoomwals. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, maar het lijkt wel alsof de luiken bij de meeste mensen dicht gaan zodra het over financien gaat. En dat is spijtig, want vanuit die financiele wereld wordt veel onheil over ons uitgestort. Als meer mensen zich daarvan bewust zouden zijn, dan zou er ook een grotere belangstelling komen voor wegen om ons aan de dodelijke omklemming van dit financiele stelsel te ontworstelen.

Het navolgende artikel werd op 9 juli 2011 op mijn weblog geplaatst en is nu actueler dan ooit. De spelers van toen zijn vervangen door andere acteurs maar het spel blijft hetzelfde.

"De weinigen die het systeem zullen begrijpen, zullen zo geïnteresseerd zijn in haar winsten of zo afhankelijk zijn van haar gunsten, dat er geen oppositie in deze klasse zal zijn, terwijl anderzijds de grote massa aan mensen, geestelijk onbekwaam om de enorme voordelen te begrijpen…. de last (het systeem) zonder klachten zal dragen, en niet in de gaten zal hebben dat het systeem vijandig is aan wat voor hen belangrijk is." N.M. Rothschild& Sons 1863

Op 8 juli 2011verklaarde de Jager, Nederlands Minister van Financiën:

Zodra er een bank in grote problemen raakt of failliet dreigt te gaan moeten banken hun spaaractiviteiten kunnen afschermen door risicovolle activiteiten apart te zetten. ‘Spaargeld van consumenten wordt zo veel veiliger’, aldus minister De Jager. Hij krijgt extra bevoegdheden om banken hiertoe te dwingen. Het moet helpen voorkomen dat gezonde delen van een bank onnodig in een faillissement worden meegezogen.

Het spaardeel van een bank zou onder het nieuwe regime zelfstandig door kunnen gaan of onderdak moeten krijgen bij een andere gezonde bank.

De Nederlandse Vereniging van banken (NVB) reageert verheugd.


Jager En Wellink


Anderhalf jaar eerder, op 11 november 2009 gaf Wellink, President van de Nederlandse Bank en Voorzitter van het Basels Comité aan dat:

‘Binnen het Basels Comité, dat de internationale kapitaaleisen voor banken formuleert, wordt volgens Wellink momenteel hard gewerkt aan zogenoemde ‘resolutieschema’s’. Bij zo’n schema kan de toezichthouder een bank onteigenen en volledig naar zich toetrekken.

Hierbij worden aandeelhouders opzijgezet, moeten de schuldeisers (dus ook de spaarders) inleveren en blijven de publieke kernactiviteiten doordraaien. Tot op heden bleven schuldeisers bij reddingen van banken buiten schot.

Dsb Bank

De DSB Bank ging eerder al onderuit

Het Basels Comité heeft door Basel III eisen gesteld aan de liquiditeit en solvabiliteit van het multinationale bankwezen. Toen deze klus was geklaard werd de aandacht gericht op het ontmantelen van het ‘Too Big to Fail’ icoon dat rondom het multinationale bankwezen is geweven. Om te voorkomen dat bij een nieuwe financiële crisis de diverse overheden opnieuw diep in de buidel zouden moeten tasten werden resolutieschema’s ontworpen. Deze waren begin 2011 gereed en gepubliceerd. In de Nederlandse media is hieraan weinig ruchtbaarheid gegeven. Wellicht omdat men in de veronderstelling blijft verkeren dat de nationale politici in staat zijn om het multinationale bankwezen onder controle te krijgen. Het zou ook het gevolg kunnen zijn van een merkwaardige onderschatting van de rol van het Basels Comité in de internationale financiële wereld en van de prominente rol die Wellink hierin speelt. Het Basels Comité is een activiteit van de bank van de centrale banken van 55 grote landen in de wereld,  de Bank for International Settlements (BIS). De BIS hoeft geen wetten te maken, want wie de controle over het geld heeft, bezit de macht. Daartoe gemachtigd door de genoemde centrale banken en handelend vanuit een juridische en politieke immuniteit, is de regelgeving die door de BIS wordt uitgevaardigd maatgevend voor het multinationale bankwezen (Ad Broere, Ending the Global Casino?, hoofdstuk 6)

De resolutieschema’s van het Basels Comité werden door de Nederlandse media niet erg serieus genomen, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld The Financial Times. En dit is kortzichtig, want als men dat wel zou hebben gedaan, dan zouden de uitspraken van de Jager in de marge zijn geplaatst waarin ze thuishoren en niet die van Wellink. Niet de nationale overheden kunnen banken die in moeilijkheden komen tot zich nemen, zoals in sommige reacties op de uitlatingen van Wellink werd verondersteld,  maar - in Europa-  de Europese Centrale Bank (ECB) met als achtergrondregisseur de BIS. De ECB treedt als bewindvoerder op en geeft niet alleen de aandeelhouders, maar ook de schuldeisers -waaronder de spaarders- het nakijken. Want het gaat hen niet om het beschermen van de crediteuren en de aandeelhouders van de bank. De rol van de centrale bank is om het systeem intact te houden.

Hoe aandoenlijk is in deze context de gedachte van de Jager dat de spaarders zouden kunnen worden beschermd door de Nederlandse overheid, door de banken zelf een splitsing te laten maken tussen hun nuts en zakenbank activiteiten. Dit zou onder normale omstandigheden al een haast onuitvoerbare klus zijn, laat staan in het zicht van een faillissement. Nee, als de Jager de spaarders in bescherming wil nemen, dan moet hij met de pet in de hand naar de ECB (en de BIS) en moet hij de prijs betalen, die voor het compenseren van de spaarders  door de centrale bank wordt bepaald. Dus behalve het nakomen van de afspraken die voor het depositogarantiestelsel zijn gemaakt, moet de Nederlandse Staat dan waarschijnlijk nog dieper in de buidel tasten om de belangen van de spaarders veilig te stellen. De banken zullen het niet doen. Die hebben een andere agenda. Dat de banken verheugd zijn over de uitspraken van de Jager spreekt dus voor zichzelf. Ik adviseer hem te rade te gaan bij een doorgewinterde jurist, die veel ervaring heeft met sterfhuisconstructies.

© Ad Broere


Geplaatst door Ad Broere

Ad Broere

Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens.  Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ad BroereLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Tijd werkt vanzelf mee als jij het toestaat in de ruimte volledig zichzelf te zijn. Dan zal er altijd genoeg tijd zijn op het juiste tijdstip voor wat bereikt wil worden. Laat oude ervaringen je niet van de wijs brengen. Begin gewoon vandaag en zonder al het oude van gisteren mee te zeulen. Het is niet nodig. Zo versplinter je je energie aan verhalen van gisteren.

Uit "Hoogstens wat diepte" van Moniek van PeltBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.