De EU en het Nederlandse zorgstelsel

Zorg in Nederland

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:10887
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Ad Broere

Gekoppelde categorieen
Economie, Politiek, Europa, (Verborgen) nieuws, Nederland, Gezondheid, Wetgeving

(Ad Broere) Niets kan de meeste Nederlanders meer in beroering brengen dan wanneer ze geraakt worden in de portemonnee. Een (groot) deel van de VVD kiezers en een (kleiner) deel van de PVDA aanhang is verbolgen over de maatregelen die het nieuwe kabinet wil nemen met betrekking tot de zorgpremie. Waar gaat het nu feitelijk om?

In de onderstaande tabel wordt getoond hoeveel het verschil is per inkomensklasse tussen de oude zorgpremie en de nieuwe, inclusief het belastingvoordeel dat als compensatie in het nieuwe stelsel wordt geboden. De lagere inkomens hebben baat bij het nieuwe stelsel en de hogere inkomens leveren in. Vooral de inkomens tussen 50 en 100.000 leveren relatief veel in. De druk op de inkomens boven 70.000 wordt steeds lager omdat de premies en het belastingvoordeel gelijk blijven. De vermindering bij een inkomen van 150.000 is bijvoorbeeld procentueel 1,9% en bij 200.000 is dat gezakt tot 1,4%. Het is dus juist dat vooral de middeninkomens relatief het zwaarst moeten inleveren.

Jaarinkomen

Oude Zorgpremie per jaar

Nieuwe Zorgpremie per jaar

Belasting voordeel

Verschil

in %

20000

1269

322

55

1000

5,0%

25000

1269

877

258

649

2,6%

30000

1269

1432

460

297

1,0%

35000

1269

1987

663

-55

-0,1%

40000

1269

2542

865

-407

-1,1%

45000

1269

3097

1068

-760

-1,7%

50000

1269

3652

1270

-1112

-2,2%

55000

1269

4207

1473

-1465

-2,7%

60000

1269

4762

1501

-1992

-3,3%

65000

1269

5317

1501

-2547

-3,9%

70000

1269

5650

1501

-2880

-4,1%

80000

1269

5650

1501

-2880

-3,6%

90000

1269

5650

1501

-2880

-3,2%

100000

1269

5650

1501

-2880

-2,9%

De onderstaande tabel laat op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek zeven inkomensklassen zien, het aantal personen in deze inkomensklassen en een schatting van de bedragen die meer respectievelijk minder door deze groepen worden ontvangen c.q. worden afgedragen. Het bedrag van ca. 6,6 miljard euro dat door de 7,2 miljoen mensen in de inkomensklasse tot 30.000 euro wordt ontvangen blijkt vooral te worden opgebracht door de 3,5 miljoen mensen in de inkomensgroep tussen 50.000 en 100.000 euro, waarbij het accent ligt op de groep tussen 50.000 en 75.000.

inkomens klasse

aantal personen

x miljoenen €

0-20.000

5.259.000

5.300

20.000-30.000

1.963.000

1.300

30.000-40.000

1.578.000

-100

40.000-50.000

1.303.000

-1.000

50.000-75.000

1.617.000

-3.200

75.000-100.000

549.000

-1.600

> 100.000

349.000

-1.000

De conclusie dat de herziening van het zorgpremiestelsel in feite een inkomensherverdeling tot gevolg heeft blijkt gerechtvaardigd te zijn. De 'harde kern' van de VVD - de inkomens boven 100.000-  wordt door de aftopping van de inkomensafhankelijke premie ontzien. De voorstellen van de commissie van Dijkhuizen met betrekking tot de belastinghervorming werken echter weer in een tegengestelde richting, want als deze plannen worden uitgevoerd dan zijn ze nadelig voor de lagere inkomens en voordelig tot zeer voordelig voor de hogere inkomens, zoals ik eerder schreef op deze site. De plannen met betrekking tot de belastingherziening, de zorgpremies en de hypotheekrente aftrek hebben veel weg van een schaakspel waarbij de stukken voor het oog van de toeschouwer schijnbaar doelloos heen en weer worden geschoven, maar waarachter vooral het spiedende oog van de EU kan worden vermoed.

Eu President Herman Van Rompuy

"Ja meneer van Rompuy, wij maken ruimte in onze begroting voor de afdracht aan het ESM, uw nieuwe Europese Ministerie van Financiën. Anders nog iets van uw dienst?"

disclaimer:
Er zijn elementen die niet in dit overzicht zijn opgenomen zoals de tegemoetkoming zorgpremies voor lage inkomens in het huidige bestel en de belastingtegemoetkoming in het nieuwe bestel die voor huishoudens geldt en dus niet voor elk van de individuele personen in een huishouden . Het gaat mij erom het algemene beeld duidelijk te maken, want in de meeste rekensommen wordt van voorbeelden uitgegaan en die geven daardoor een weliswaar juist, maar gefragmenteerd beeld.

toegevoegd op 3 november 2012:

toelichting in de miljoenennota:

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid voor de kosten van zorg voor mensen met een laag
inkomen. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag. Met deze toeslag kan een gedeelte van
de premie voor de zorgverzekering worden betaald. Alleenstaanden die een inkomen hebben tot
ongeveer 36.500 euro kunnen zorgtoeslag van maximaal 835 euro krijgen. Tweepersoonshuishoudens
die een gezamenlijk inkomen hebben tot ongeveer 54.700 euro kunnen een zorgtoeslag
van maximaal 1.752 euro ontvangen.

Maatregelen om de kosten voor zorgtoeslag in de hand te houden

De tegemoetkoming van de overheid voor de te betalen zorgpremies is bedoeld voor mensen met
een laag inkomen. Desondanks ontvangt bijna 70 procent van de huishoudens een zorgtoeslag en
betaalt de overheid jaarlijks steeds meer aan zorgtoeslagen (van 2,6 miljard euro in 2006 tot 4,6
miljard euro in 2011).

En hierin zit dus de kern van de zorgpremiezaak: De overheid trekt zich terug uit de zorgtoeslag, bespaart meer dan 4,6 miljard euro en compenseert de lage inkomens voor dit verlies met geld dat bij de middeninkomens wordt weggehaald! Het is dus geen nivelleringsoperatie zoals Spekman (PVDA) zegt, maar een nihileringsoperatie.

De 'Brussel' EU heeft drie speerpunten vastgesteld voor de Nederlandse overheid om de financiën op orde te brengen: het zorgstelsel, de hypotheekrenteaftrek en de arbeidsinzet. Uit het regeerakkoord blijkt dat gehoor wordt gegeven aan de eisen, want de drie onderwerpen komen er geprononceerd in naar voren. Wilt u een duidelijker bewijs dat de Nederlandse overheid niet langer zelfstandig is in de bepaling van het financiële beleid? Filiaalbeheerders dekt de lading beter dan regering. 


Geplaatst door Ad Broere

Ad Broere

Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens.  Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ad BroereLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

En in den beginne was alles nep en daaraan koppelde zich het woord, de vorm, het gebod en de zin.

Moniek van PeltBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.