KredietUnies

Krediet Unie

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:8541
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Paul van Oyen

Gekoppelde categorieen
Earth Company, Economie

De maatschappelijke functie van een bank is, meer dan ooit, aan de orde. In mijn tijd als actieve bankier was het ondenkbaar dat banken de risico’s op de boeken zouden nemen die zij vlak voor de bancaire crisis van 2008 hebben genomen. Weliswaar is het bancaire systeem uit de put gered door diverse overheden en daarmee door belastingbetalers maar het lijkt wel alsof de bankiers nog steeds hun les niet hebben geleerd en gewoon doorgaan.

Tijdens een televisie uitzending in mei 2011 waarschuwden vijf vooraanstaande economen voor het feit dat in het huidige systeem de aan een bank toevertrouwde spaargelden gebruikt worden voor de financiering van allerlei winstgevende maar riskante projecten in de wereld en dat de ‘derivaten-markt’ weer welig tiert. Wie zijn spaarcentjes naar het casino brengt, loopt een bewust risico alles te verliezen. Zij pleitten voor een afgrendeling van de functie van zakenbanken en van algemene banken. Zakenbanken zouden geen toegang tot de spaarmarkt mogen hebben.

Kredietunies passen in deze ontwikkeling en in het huidige tijdsbeeld. Paul van Oyen, filosoof en bankier, legt uit wat kredietunies zijn:

KredietUnies, terug naar het verleden of een sprong naar de toekomst?

Het opzetten van een KredietUnie lijkt een heuse sprong in het verleden, althans zo wordt er oppervlakkig naar gekeken. Een KredietUnie is dan als het ware een ‘retro Boerenleenbank’. Oubolliger kan bijna niet! Wat is het geval? De oorspronkelijke Boerenleenbanken en ook de Spaarbanken baseerden hun activiteiten aanvankelijk puur op sparen en lenen. Heel eenvoudig. Dat was niet moeilijk. Er was sociale controle en er waren opvallend weinig ongelukken in de kredietverlening. Als iemand het moeilijk had, werd naarstig en in onderling overleg naar een oplossing gezocht. Maar als tegenwoordig iemand in de problemen komt, gaat er in de bankcomputer een lampje branden en voor je het weet zit de kredietnemer bij de afdeling dubieuze debiteuren met alle gevolgen van dien.

Het is duidelijk dat de menselijke factor door het overmatig gebruik van de computer en door de tijdgeest, die slechts nog in virtuele termen kan denken, weggedrukt is in het huidige bancaire circuit. Gelukkig is er een duidelijke tegenstroom die weerstand biedt aan deze ont-menselijking waardoor de menselijke factor ‘vergeten wordt’. Klanten zijn dossiernummers op een scherm geworden. Het succes van het mikrokrediet is een van de tekenen die wijzen op een kentering. De toekomst ligt overduidelijk in het opnieuw introduceren van een menselijke maat in het bankvak. Waar de meeste banken nog dromen van eindeloze groei en van globalisering is er ook de roep aan de basis om daarmee te stoppen en tevreden te zijn met een eenvoudige dienstverlening aan de klanten en niet omgekeerd. Dit is wat we met een KredietUnie proberen te bereiken.

Neem bijvoorbeeld het kleinbedrijf. Het is algemeen bekend dat het kleinbedrijf sinds de bankencrisis van 2007/2008 stiefmoederlijk wordt behandeld door het bancaire systeem. De banken zelf zullen dit officieel ontkennen maar een analyse van de cijfers toont dit duidelijk aan. De overheid doet wat ze kan maar de banken werken niet echt mee. Zij hebben besloten dat kredietverlening aan het kleinbedrijf verliesgevend is en te veel risico’s oplevert. Dus is en blijft de kraan dicht. De oplossing is eenvoudig: een eigen, sector gebonden kredietkas oprichten, zoals vroeger de Boerenleenbanken dat ook waren samen met de Spaarbanken. Uitsluitend sparen en lenen dus in een co-operatieve (bank)vereniging. Coaching is verplicht bij het afsluiten van een lening. Coaches worden geleverd vanuit de sparende leden als vrijwilligers. Dit, in het kort, is de essentie van een KredietUnie. Het systeem van KredietUnies is welbekend in de V.S., in Ierland en in andere delen van de wereld.

Als de Bank je in de steek laat Dan doen we het toch gewoon zelf? Als we bereid zijn om geld in een gemeenschappelijke kas te storten, die eigendom blijft van degenen die daar geld in hebben gestopt en als we dan met z’n allen bepalen aan wie we dat geld en tegen welke voorwaarden gaan uitlenen, dan hebben we voor deze vorm van kredietverlening  geen banken meer nodig!


Geplaatst door Ad Broere

Ad Broere

Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens.  Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ad BroereLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Naarmate ik ouder word, ga ik steeds meer van het veld zien.

Johan Cruijff, Nederlands voetballerBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.