Veront-waardiging

Georgia Guidestones

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:8415
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Ad Broere

Gekoppelde categorieen
Economie, Politiek, Geheime genootschappen, (Verborgen) nieuws, Acties

De deelnemers aan de Occupy-beweging betogen overal in de wereld tegen sociale en economische ongelijkheid, de hebzucht van banken en bedrijven en de invloed van banken, bedrijven en hun lobbyisten op de overheid. Iedereen moet een eerlijke toegang krijgen tot de rijkdommen van de wereld.  

Op een van de vele spandoeken bij de betogingen, die overal in de wereld werden georganiseerd, stond te lezen: ‘The system isn’t broken, it was built this way.’ Het systeem is erop gemaakt om ten onder te gaan en 99% van de mensheid mee te slepen in de val. Veel mensen zijn wakker geworden en zich ervan bewust geworden, dat wij door hooguit 1% als vee zijn en worden gehouden. Uitgemolken, van crisis naar crisis en van oorlog naar oorlog gevoerd en voortdurend dieper in de schuld bij hen die menen ver boven de massa verheven te zijn. De plannen, die zij met de veestapel hebben, zijn in acht talen gegrift op de Georgia Guidestones in de Verenigde Staten:

Houd het totaal aantal mensen op aarde beneden 500 miljoen mensen, die in voortdurend evenwicht met de natuur leven. Begeleid de voortplanting op een manier die getuigt van wijsheid, verbeter de gezondheid en diversiteit. Verenig de mensheid door een levende nieuwe taal. Beheers hartstocht, geloof, traditie en alle zaken met een beheerste redelijkheid. Bescherm de mens en naties door eerlijke wetgeving en rechtvaardige rechtbanken. Laat alle landen hun eigen soevereiniteit behouden. Externe meningsverschillen worden in een wereld rechtbank beslecht. Vermijd bekrompen wetgeving en onnodige ambtenarij. Bewaar evenwicht tussen persoonlijke rechten en sociale verplichtingen. Geef een hoge waarde aan waarheid-schoonheid-liefde en zoek naar harmonie met de Eeuwige. Wees geen kanker op de aarde en geef ruimte aan de natuur.

Georgia Guide Stones

Georgia Guidestones

De tekst heeft veel weg van  nieuwe Tien Geboden, die oppervlakkig beschouwd sommigen wellicht  redelijk in de oren klinken, maar in werkelijkheid doortrokken zijn van een fascisme dat zijn weerga niet kent. Want de consequentie van de uitvoering van dit plan is, dat er geen plaats meer is op aarde voor zo’n 6,5 miljard mensen en dat de overblijvende kudde geleid wordt. Ja, door wie? Wie begeleidt, beheerst, beschermt?  Hebben we een nieuwe leider nodig? Leven we dan niet in een tijd waarin de mensheid aan het ontwaken is en tot zelfbewustzijn komt? En wie heeft de liefdeloze hoogmoed om 6,5 miljard mensen van de planeet af te schoppen alsof het om de bestrijding van een sprinkhanenplaag gaat?

Dat geld en het financiële systeem belangrijke instrumenten zijn in handen van de minder dan 1% is in de afgelopen jaren voor veel mensen pijnlijk duidelijk geworden. Toch blijven de mainstream media het in het algemeen in hun berichtgeving doen voorkomen alsof instellingen zoals het EFSF en –volgend jaar?- het ESM geheel passen in een democratische samenleving.  Het is daarom zeer verfrissend dat de binnen de gevestigde orde gerespecteerde econoom Mathijs Bouman het volgende schrijft in zijn column in het Financiële Dagblad van 19 oktober 2011:

‘De Eurotop in het weekend van 22 en 23 oktober 2011 moet de top der toppen worden, het weekend van de ultieme waarheid waarin de politiek het definitieve antwoord op de schuldencrisis formuleert. Inmiddels proberen de Duitsers deze verwachting wat te temperen, maar dat neemt niet weg dat de politici eindelijk over de brug moeten komen met oplossingen. Een slagvaardiger noodfonds, kwijtschelding van Griekse schuld en herkapitalisatie van de Europese banken, dat zijn de drie onderwerpen waarover moet worden besloten.

Laten we van het meest optimistische scenario uitgaan en veronderstellen dat ze er ditmaal wel uit komen. De EFSF mag voortaan optreden als obligatieverzekeraar, waardoor de slagkracht verdrievoudigt, de Grieken mogen de helft van hun schuld doorstrepen mits ze blijven bezuinigen, en bankbalansen krijgen verplicht een oppepper. Is de euro dan gered?

Nee, want in de crisis is Europa iets essentieels kwijtgeraakt: democratische legitimiteit. Nu was die in Brussel al nooit in overvloed aanwezig, maar door de crisismaatregelen van de afgelopen anderhalf jaar is de politieke verantwoording aan de Europese burger verder uit het zicht geraakt. De EFSF is verworden tot een mechanisme om miljarden aan hulp aan het oog van de Duitse en Nederlandse burger te onttrekken. De onafhankelijke Europese Centrale Bank is zich gaan gedragen als een Europees ministerie van financiën dat bepaalt welke landen kunnen lenen en welke niet. ECB-president Jean-Claude Trichet gaf deze zomer zelfs expliciete beleidsopdrachten aan de Italiaanse regering.

Drie nieuwe Europese toezichthouders zijn opgericht, voor beurzen, banken en verzekeraars, plus een nieuwe en onafhankelijke European Systemic Risk Board die landen wijst op macro-economische risico’s. De Europese Commissie zal landen vaker en dwingender de maat nemen. En als het aan Mark Rutte ligt, komt er binnenkort zelfs een speciale eurocommissaris die kortzichtige landen kan straffen. Op deze manier ontstaan er steeds meer amorfe instituten waarvan niemand weet aan wie ze precies verantwoording schuldig zijn. Die democratische erosie ondermijnt het gezag van de EU. Uiteindelijk staan we nu nog maar aan het begin van de Europese integratie. Er is nog veel overdracht van soevereiniteit nodig om de monetaire unie echt stabiel te maken. Meer macht voor Europa moet samengaan met meer verantwoording door Europa. De euro wordt uiteindelijk alleen gered met meer democratie op Europees niveau.’

Sn 2010 Viewpoint Greek Crisis Iii

De EFSF is verworden tot een mechanisme om miljarden aan hulp aan het oog van de Duitse en Nederlandse burger te onttrekken.

Nee, dit is geen uitspraak van iemand die wordt weggezet als conspiracy denker, maar gewoon een nuchter mens, die schrijft over wat hij waarneemt.

En:

De onafhankelijke Europese Centrale Bank is zich gaan gedragen als een Europees minister van financiën.  

U leest het goed de Europese Centrale Bank is onafhankelijk, opgezet naar Amerikaans model, dus zoals de Federal Reserve. Waarvan velen weten, dat dit het instrument is waarmee de minder dan 1% het Amerikaanse financiële systeem hebben gekaapt.

Bouman heeft het over de EFSF. Zoveel ernstiger wordt de situatie als de politici in zeventien eurolanden gaan instemmen met het Europees Stabiliteit Mechanisme. Dit instituut krijgt zeer vergaande bevoegdheden, het kan beschikken over de portemonnee van de eurolanden, het instituut is juridisch onschendbaar evenals de medewerkers en de eurolanden worden vertegenwoordigd in de ESM door de ministers van financiën, die hun besluiten nemen in vergadering met de ECB en het IMF. Het is niet moeilijk om te voorspellen wie in deze samenstelling de meeste expertise en dus  de grootste invloed heeft. 

Banken zijn niet de veroorzakers van de ellende, zij zijn de instrumenten waarmee de ellende veroorzaakt wordt. En als deze instrumenten hun dienst hebben gedaan om de mens van zijn waarde (materieel en psychisch) te beroven, dan mogen de burgers er zelf voor zorgen dat de spaarders hun geld terugkrijgen. In feite een sigaar uit eigen doos, want het geld dat hiervoor wordt gebruikt wordt gegarandeerd door de nationale overheden en dus door de belastingbetaler.

Schapen

kudde schapen

Ik geef u twee getallen om de wanverhouding waarin wij zijn geraakt te illustreren:

200 biljoen dollar aan ‘rondklotsend’ geld, voor minstens 80% in handen van de minder dan 1%, op zoek naar geschikte beleggingen

60,5 biljoen dollar als de som van alle schulden van alle landen, bedrijven en privé personen over de hele wereld.

Als wij, alle wereldburgers min 1%, nu eens vriendelijk zouden vragen aan de minder dan 1% om met het rondklotsende geld alle schulden zonder verder verhaal op ons af te lossen, dan zouden wij met een schone lei verder kunnen gaan en de minder dan 1% hoeft er geen boterhammetje minder om te eten. Als ons vriendelijke verzoek niet zou worden ingewilligd, dan kunnen we hen er langs democratische weg toe bewegen.

En hoe dan verder?  Pascal Roussel laat in The Divine Trap een vertegenwoordiger van de minder dan 1% het volgende zeggen:

‘Wil je ons verslaan? Schaf dan rente over leningen af en stop met het scheppen van nog meer geld. Dan zal de op- en neergang van de economie ophouden te bestaan. Het vermogen zal niet langer worden geconcentreerd in de handen van een klein aantal mega schuldeisers zoals ik en het geld zal geleidelijk zijn waarde terugkrijgen.  Wat je dan nalaat aan je kinderen zal van meer waarde zijn dan toen jij het verwierf.’

© Ad Broere


Geplaatst door Ad Broere

Ad Broere

Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens.  Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ad BroereLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

God heeft geen religie.

Mahatma Gandhi, Indiaas staatsmanBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.