Vrijheid internet op het spel

Ineternet

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:4938
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Ad Broere

Gekoppelde categorieen
Economie, Politiek, Technologie

Op WorldNetDaily verscheen op 2 juni 2011 een artikel van Aaron Klein over de greep, die de Amerikaanse overheid zou proberen te krijgen op het internet via de, zoals hij dat noemt  ‘Marxistisch georiënteerde organisatie’ Free Press.

Klein schrijft:’ Het Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) werkt samen met een door George Soros gefinancierde Marxistisch georiënteerde organisatie aan een stevige lobby om het Internet te reguleren onder de vlag van het ‘Net Neutrality’ programma van de Amerikaanse overheid. Dit blijkt uit onlangs gepubliceerde documenten.’ Het schokkende materiaal werd vrijgegeven in reactie op een vrijheid van informatie verzoek van Judicial Watch een openbare belangengroep, gericht op onderzoek naar en aan de kaak stellen van corruptie bij de overheid. De vrijgegeven documenten omvatten interne correspondentie en emails die erop wijzen dat er contacten zijn tussen FCC managers en leiders van de Free Press, een nonprofit instelling. Free Press   heeft een beroep gedaan op de overheid om meer controle uit te oefenen op Internet en nieuwe media.

Net Neutrality 3

Het artikel van Klein is doortrokken van een weerzin tegen links en socialisme. Bemoeizucht en socialisme zijn voor hem hetzelfde. Ik zou geneigd zijn om deze opstelling als typisch liberaal Amerikaans te zien, als niet de naam George Soros in verband gebracht wordt met Free Press. En dan gaan bij mij bellen rinkelen. Soros heeft zijn rijkdom bij elkaar gegraaid met financiële speculaties. Zijn belangrijkste daad was de speculatie tegen het Britse pond, waarmee hij erin slaagde het financiële systeem te doen wankelen en waaraan Soros een vermogen verwierf. Een transcript van een gedeelte van een interview, dat Steve Kroft met George Soros voerde geeft enige duidelijkheid over de omstandigheden waaronder hij opgroeide in Hongarije en  hoe Soros terugkijkt op die periode van zijn leven.  Soros is een van degenen, die een nieuwe wereldorde voorstaan.

Het feit, dat George Soros financier is van Free Press, plaatst deze organisatie voor mij in een ander licht. Free Press presenteert zichzelf als voorvechter van onafhankelijke journalistiek, het breken van het mediakartel en het objectief informeren van mensen. Veel mensen hebben hun buik vol van de desinformatie door de media en zouden niets liever willen dan dat de doelstellingen van Free Press gerealiseerd zouden worden. Het zou echter niet de eerste keer in de geschiedenis zijn, dat een organisatie met idealistische doelstellingen zou worden gekaapt door hen die een verborgen agenda hebben. 

Sorosimage3

 

George Soros is voorstander van een fundamentele hervorming van het financiële stelsel: "Internationale samenwerking op het gebied van regulatieve hervormingen kan vrijwel onmogelijk stukje bij beetje worden gerealiseerd. Het kan echter misschien wel worden gerealiseerd in de vorm van één groot pakket, waarbij het gehele financiële stelsel wordt hervormd." Hij ziet hierin een rol weggelegd voor het IMF, de Wereldbank en de Verenigde Naties.

In Ending the Global Casino? maak ik duidelijk dat het IMF en de Wereldbank  slechts voorzetramen zijn van de Bank for International Settlements (BIS) en dat in dit instituut de werkelijke financiële macht is geconcentreerd. Soros verklaarde voorstander te zijn van een wereldregering onder V.N. leiding en dat er een wereldmunt zou komen. Als dit zijn eigen visie is, dan deelt hij deze in elk geval met de Bilderberg Groep, waarover  Daniel Estulin veel informatie heeft gegeven.. Soros is deelnemer aan de Bilderberg conferenties en is  vice-voorzitter van de vergaderingen die door deze groep worden belegd.  Voor het doorvoeren van een fundamentele hervorming als die waarover Soros spreekt is beperking van individuele vrijheid, controle en een sterk centraal gezag nodig.  Alle totalitaire regimes uit het verleden hebben bewezen dat hun opkomst gepaard gaat met de uitoefening van macht en onderdrukking. Het geeft in dit verband te denken, dat Soros in de toekomst een hoofdrol ziet weggelegd voor China. De controle van het internet past in zijn visie op een nieuwe wereldorde, omdat dit hoe dan ook een belangrijk platform is van andersdenkenden. China heeft al jarenlang een informatie 'firewall' rond het internet gezet, waardoor het zijn inwoners controleert. Als het Net Neutrality programma zou worden gebruikt om greep te krijgen op het internet, dan zou de V.S. ook de vrijheid van meningsuiting van zijn burgers via internet kunnen gaan inperken. Als dan ook Europa 1) nog zou volgen met beperkende maatregelen, dan is het gedaan met de vrijheid van internet. Laat ons in vredesnaam zelf bepalen wat we  wel of niet willen lezen. Pulp kunnen we het beste neutraliseren door het te boycotten of, als het schadelijk is, aan de kaak te stellen, zodat de producenten ervan berecht worden.

(c) Ad Broere


Geplaatst door Ad Broere

Ad Broere

Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens.  Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ad BroereLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Het enige dat mijn leren in de weg staat is mijn opleiding.

Albert Einstein, Duits natuurkundigeBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.