2012, het nieuwe Jubeljaar

2012

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:6326
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Ad Broere

Gekoppelde categorieen
Economie, Politiek, (Verborgen) nieuws

In een bijlage van De Telegraaf van 16 september 2011 verklaarde grondstoffen beleggingsspecialist Willem Middelkoop, auteur van Als de Dollar Valt , dat de eigenaren van het onvoorstelbaar grote bedrag van 200.000 miljard dollar op zoek zijn naar geschikte beleggingen van hun geld.  Dit onmetelijke kapitaal, in handen van slechts een relatief kleine groep medemensen, is het resultaat van een al eeuwenlang durende volkomen scheve inkomens en vermogensverdeling, waardoor 98% van de mensheid in het krijt staat bij hooguit 2%.

Deze scheefheid in vermogensverdeling met de hieruit voortvloeiende schuldverhouding is geen nieuw verschijnsel.  Al tijdens de Sumerische beschaving vierduizend jaar voor Christus, werd geld uitgeleend tegen rente. Het kredietbedrijf was  in deze era in handen van de tempel.  De priesters waren de bankiers  van toen. Omdat de rente, die werd berekend voor het uitgeleende geld niet gering was, raakten veel mensen diep in de schuld. Om te voorkomen dat de economie ten onder ging, werd daarom eens per negenenveertig jaar een zogenaamd Jubeljaar uitgeroepen, waarin alle schulden werden kwijtgescholden en iedereen weer met een schone lei verder kon. Deze praktijk werd millennia van jaren volgehouden, overgenomen door de Babyloniërs, de Assyriërs en later door de Hebreeërs.  

In de zeventiende eeuw kwam het moderne bankieren, zoals we dat vandaag de dag nog kennen, op.  Het geldstelsel met centrale banken, geldschepping en fractioneel bankieren heeft zijn sporen achtergelaten in de geschiedenis. Anders dan bij de oude beschavingen is er geen moment in de tijd geweest, waarop de harde schijf gewist werd. Hierdoor zijn er periodiek crisissen geweest in de afgelopen eeuwen en blijven deze voorkomen. Op de crisissen, die in  het verleden voorkwamen, volgde vrijwel altijd een oorlog. Het ontbreken van werkelijke wijsheid en inzicht bij de leiders van de mensheid heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de vicieuze cirkel tot dusver niet is doorbroken.

Draadjes Van Rutte

Deze tijd is echter anders. Er wordt nu geappelleerd aan ons bewustzijn. Wij worden op allerlei manieren uitgenodigd om in een bewustzijnsveranderingsproces te stappen en ons los te maken van al onze oude opvattingen en conditioneringen. Ook met betrekking tot onze opvatting over geld. Hoe vaak heeft u niet gedacht Als ik maar genoeg geld had, dan zou ik… of investeringsprojecten, die niet van de grond komen, omdat het geld ontbreekt.  De omkering is, dat niet het geld, maar wij zelf de waarde vertegenwoordigen. Als we van onze eigen waarde uit zouden gaan, dan is het niet langer het geld, dat bepaalt of wij iets in ons leven wel of niet tot stand kunnen brengen, maar onze eigen intentie.  Geld wordt uit het niets gecreëerd. Degenen, die de licentie hebben om geld te scheppen, zijn  hiervan niet de eigenaren. Hoewel men zich wel op deze manier presenteert.

Op de hele wereldbevolking is het verhoudingsgewijs maar een kleine groep mensen, die de bezitters zijn van de tweehonderduizend miljard dollar aan geld.  Als met vocht verzadigde wolken zeilt dit immense kapitaal over een dorre woestijn, zonder dat er een druppel uit valt.  Het is eigenlijk te zot voor woorden, dat landen onder de druk van hun schulden failliet gaan en de bevolking alle directe en indirecte belastingen moet opbrengen, waarmee de rente en schulden moeten worden betaald, terwijl er tweehonderdduizend miljard dollar aan geld is, dat een beleggingsbestemming zoekt?

Daarom zou 2012 een nieuw en eigentijds Jubeljaar moeten worden. Eigentijds, omdat met het generale pardon, het wereldwijd kwijtschelden van alle schulden, tegelijkertijd het creëren van geld moet worden overgelaten aan de burgers van het land zelf, dus in de praktijk door de door hen democratisch gekozen overheden en niet door private instellingen. Ook wordt in het Jubeljaar 2012 een einde gemaakt aan de speculatieve praktijken met geld. Zou dat niet geweldig zijn?

(c) Ad Broere


Geplaatst door Ad Broere

Ad Broere

Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens.  Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ad BroereLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Je kunt niet spelen met het dier in je zonder het dier helemaal te worden, met de leugen niet spelen zonder het recht op de waarheid te verliezen, met de wreedheid niet spelen zonder de zachtheid van je gemoed kwijt te raken. Wie zijn tuin schoon wil houden reserveert geen grond voor onkruid.

Dag HammarskjöldBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.