'Niets aan de hand' statement van Groen Links over gezondheidsclaims raakt kant nog wal

Groen Links

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:17551
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
Gezondheid, (Verborgen) nieuws, Europa, Nederland, Politiek, Codex Alimentarius , Natuurgeneeswijzen, Voeding, Supplementen, Wetgeving, Eigen producties

(Earth Matters | door Arjan Bos) Groen links kwam op 23 januari met een statement over het feit dat een aantal website als het Kruidenvrouwtje uit de lucht zijn ten gevolge van de gezondheidsclaims verordening. Volgens Groen Links is er (nog) niets aan de hand. Hieronder volgt hun statement en daaronder de uitleg waarom dat kant nog wal raakt.


Bron origineel bericht: europa.groenlinks.nl/node/93269

Gezondheidsclaims van planten en kruiden zijn (voorlopig) toegestaan

(Groen Links) Op websites zoals die van 't Kruidenvrouwtje staat dat ze vanaf december 2012 van de Europese Unie niet meer op hun website mogen zetten dat bepaalde planten of kruiden goed zijn voor klachten als op dezelfde website een verwijzing staat naar een plaats waar deze planten of kruiden verkocht worden. Dat is onjuist, zo blijkt uit navraag van de GroenLinks-Europarlementariërs bij de Europese Commissie. Omdat we veel vragen krijgen over dit onderwerp, beantwoorden we hieronder de meestgestelde.

Om welke EU-wetgeving gaat het?

In 2006 is de verordening 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen aangenomen. In deze wetgeving staat dat de gezondheidsclaims op voedingsproducten wetenschappelijk onderbouwd moeten zijn. De Europese autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) voert de wetenschappelijke beoordeling van de gezondheidsclaims uit en baseert zich op resultaten van klinische trials. Vorig jaar werden 222 gezondheidsclaims goedgekeurd, deze claims mogen door elk bedrijf en elk individu gebruikt worden. Om misleiding van consumenten te voorkomen mogen vanaf 14 december 2012 alle niet goedgekeurde gezondheidsclaims niet meer gebruikt worden in de Europese Unie. Het gaat hier dus om levensmiddelen, niet om medicijnen, daarvoor gelden andere regels.

Hoe zit het met de gezondheidsclaims van planten en kruiden?

De gezondheidsclaims van planten en kruiden zijn heel moeilijk aan te tonen met behulp van klinische trials. De wetgeving voor Traditionele Kruidengeneesmiddelen staat daarom 'traditioneel gebruik' toe als wetenschappelijke onderbouwing voor de medicinale werking van kruidengeneesmiddelen. De beoordeling op basis van traditioneel gebruik is echter niet mogelijk voor voedingsmiddelen.

[Opmerking redactie Earth Matters: beoordeling van traditioneel gebruik van voedingsmiddelen is wel degelijk mogelijk. Zie dit artikel in Supplement. Wil je echt weten hoe het zit, lees dan dit artikel in tijdschrift EFFL]


Daarom heeft de Europese Commissie in het jaar 2010 besloten om de claims voor planten en kruiden in de wacht te zetten. Dat betekent dat EFSA de gezondheidsclaims voor deze producten tijdelijk niet beoordeelt. Totdat er een definitief besluit is genomen door de Europese Commissie, mogen gezondheidsclaims van planten en kruiden nog steeds gebruikt worden.

Lopen websites als 't Kruidenvrouwtje gevaar een boete op te lopen?

Nee. Websites schrijven over gezondheidsclaims van planten en kruiden overtreden momenteel niet de Europese wetgeving voor gezondheidclaims van levensmiddelen (1924/2006). De claims die 'on hold' zijn gezet mogen in afwachting van een definitief besluit nog steeds gebruikt worden om voedingsmiddelen aan te prijzen.

Zal de situatie in de toekomst veranderen?

Ja. In de komende maanden zal de Europese Commissie een definitief besluit nemen wat te doen met de gezondheidsclaims van planten en kruiden in voedingsmiddelen.

  1. De Commissie kan besluiten dat EFSA door moet gaan met de beoordeling van deze gezondheidsclaims (op basis van klinische trials). Dat betekent waarschijnlijk dat veel van de gezondheidsclaims van planten en kruiden afgewezen worden.

  2. De Commissie kan ook besluiten dat planten en kruiden een geval apart zijn en dat 'traditioneel gebruik' voldoende bewijs is voor de claims van planten en kruiden. In dat geval zal de Commissie een consultatie met de belanghebbenden starten om de huidige wetgeving (1924/2006) te herzien.

GroenLinks is voorstander van deze laatste optie.

Meer informatie

Bekijk de website van de Europese Commissie over Health & Nutrition Claims, daar staat ook het register met toegestane en afgewezen gezondheidsclaims.


(Earth Matters) In de eerste plaats verwijst Groen Links hier alleen naar kruiden en doet alsof dat het gehele en enige probleem is. In dit artikel over de eerste Dutch Matters video staat uitgebreid waar het wel over gaat en wat de werkelijke problemen zijn. Hieronder volgen een paar highlights:

De voedings- en gezondheidsclaims verordening is deels al in werking getreden vanaf 2006 en daar zit de angel. Het verbod is toen namelijk al vastgelegd op alle gezondheidclaims. De gehele categorie gezondheidclaims is bij voorbaat, a priori, al vast gelegd en alle andere dan goedgekeurde zijn verboden. In commerciële uitingen over voeding en gezondheid mogen we alleen nog maar communiceren in bewoordingen die door de overheid zijn goedgekeurd. De door de staat geautoriseerde uitingen zijn claims die de EU op een lijstje heeft gezet. Van te voren mag niks meer.  

Het argument dat vaak gebruikt wordt om deze wet te verdedigen is dat de consument wordt beschermd. Dat is pertinent niet waar, want de consument was al beschermd onder hele strenge Europese wetgeving. Deze regelgeving gaat erover dat de overheid nu de totale controle heeft genomen over uitingen op het gebied van voeding en gezondheid. Het heeft met consumentenbescherming helemaal niets te maken. Misleiding hoort bij de reclame code commissie, maar die hebben op dit dossier niets meer te vertellen want alles wordt in Brussel geregeld.

De NVWA heeft de boetes op medische claims laten verschuiven van de warenwet (met boetes van een paar honderd euro) naar de geneesmiddelenwet (met boetes vannaf € 30.500) en de meeste ondernemers in het MKB zijn direct failliet als ze met zo'n boete te maken krijgen. Saillant detail is dat niet bekend is op basis van welk wetsartikel zij dit menen te kunnen stellen.

Mag je als uitgever van een tijdschrift of website of boek nog een medische claim maken?
Ja, mits je het nergens mixt met een commerciële uiting. De Europese Gezondheidsclaims Verordening maakt in overweging 4 een helder en duidelijk onderscheid tussen commerciële en niet-commerciële communicatie. De Verordening is uitdrukkelijk "niet van toepassing op claims die in niet-commerciële mededelingen worden gedaan. Dat biedt prettige ruimte zou je zeggen, maar de interpretatie van de NVWA over wat commercieel is en wat niet ziet er helaas heel anders uit.

Rob Greuter van heelbewust.com heeft een waarschuwingsboete gekregen van € 30.500,- waarna hij 480 uur heeft besteed aan het herschrijven van de teksten van zijn website. Het is hem niet gelukt om voor alle producten te noemen waarvoor ze bedoeld zijn. Je mag geen medische termen gebruiken, je mag geen orgaan of ziekte noemen. Je mag het woord bacterie niet gebruiken, je mag het woord ontsteking niet vervangen door inflammatoire verschijnselen. Wat overblijft zijn veel nietszeggende woorden.

Economische impact 
De EHPN (The European Federation of Associations of Health Product Manufacturers) heeft een risk assesment laten uitvoeren naar de economische gevolgen van deze nieuwe verordening. Dit zijn de highlights:  

Omzet in EU is 8,5 miljard euro waarvan 55% vitamines en mineralen en 45% andere subsanties: 

  • 25% van de markt van andere substanties gaat verloren
  • De netto winst van andere sustanties gaat met 50 tot 90% omlaag
  • 13.300 fte (18% van de sector) gaat verloren (een kleine 20.000 ontslagen)  
  • Het aantal producten zal omlaag gaan
  • De kosten om te produceren worden hoger
  • De producten worden duurder
  • Er is minder onderzoek en innovatie.

Er is veel rechtsonzekerheid bij een grote beroepsgroep. Daarom hebben we de NVWA een aantal vragen gesteld. In het non-antwoord wat ze op onze zeer specifieke vragen gaven verwezen ze simpelweg naar hun website met veel vaagheden over nieuwe algemene zaken. Met dit soort zaken moet de Overheid echter zorgvuldig omgaan, de tweede kamer heeft daarover forse uitspraken gedaan naar aanleiding van het jaarverslag 2011 van de Nationale Ombudsman. Bij de NVWA hebben we een klacht neergelegd.

Vrijheid van meningsuiting (ook voor bedrijven, uitgevers, journalisten, beroepsbeoefenaren en …. consumenten) voorafgaand aan controle door de overheid moeten komen. Dat is in de Nederlandse grondwet vastgelegd. Overheidsingrijpen bij misleiding komt alleen nadat – en niet vóórdat - de misleiding is geconstateerd.

De Claimsverordening is gebaseerd op het idee dat ondernemingen geen recht hebben op die vrijheid en dat de overheid hen moet voorschrijven wel ze wel en niet mogen zeggen. Dat lijkt vanuit “groen,” “anti-commercie,” “consumenten-bescherming” of “links” standpunt erg aantrekkelijk, maar nu blijkt dat dit overheidsingrijpen dermate verstrekkende gevolgen heeft dat ook “linkse ondernemers” en zelfs uitgevers en journalisten niks meer mogen zeggen. 

Klik hier om het uitgebreide artikel van de eerste Dutch Matters over de gezondheidsclaims verordening te lezen of bekijk hieronder de trailer, met daaronder de gehele video:

 


Gekoppelde documenten

Commentaar van Arjan Bos

Van Groen Links hoeven we helaas niet veel heil te verwachten wat Europese dossiers betreft. Hun officiële standpunt over een 'Democratisch Europa' is als volgt: 

Verdrag van Lissabon maakt Europa democratischer
Het Verdrag van Lissabon was een belangrijke etappe in dit democratiseringsproces. Een sterker Europees Parlement, een Europese rol voor nationale parlementen, burgerinitiatieven, grotere openbaarheid en bindende grondrechten, deze vernieuwingen geven burgers meer greep op de besluitvorming.

Dit is de wereld op zijn kop. De grondwet is massaal weggestemd in verschillende referenda, toen zijn er wat futiele details uit de grondwet veranderd. Dat is het verdrag van Lissabon, een nieuwe grondwet die boven de Nederlandse grondwet staat en niet democratisch tot stand is gekomen. 

Ter illustratie: in de recente video die hieronder is weergegeven, geeft Nigel Farage van de UK Independance Party voor Russia Today commentaar op het feit dat miljoenen aan EU belastinggeld nu wordt ingezet om online kritiek op de EU te beteugelen. Op de vraag van de journaliste, "Mag dit wel binnen de wet?" moet hij lachen: "De EU en de wet gaan niet goed samen. Er is geen wet. In het verdrag van Lissabon - dat er noodgedwongen kwam nadat de grondwet was afgewezen - staat o.a. dat EU lidstaten geen bailout mogen krijgen. Op dit moment hebben er al 5 lidstaten een bailout gehad. Ze staan zelfs boven hun zelfgeschreven wetten..."

Arjan Bos

Mijn naam is Arjan Bos, ik ben vrijlieft, vader van drie kinderen en woon in Delft.

Een veelkleurig pallet aan ervaringen in allerlei reizen, banen en levensvisies vormden de basis voor het opzetten van Stichting Earth Matters...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Arjan Bos


Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Ik heb geleerd dat moed niet de afwezigheid van angst is, maar het overwinnen ervan. Een dapper man is niet hij die geen angst voelt, maar die zijn angst weet te overwinnen.

Nelson Mandela, ex-president van Zuid-AfrikaBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.