Het stap-voor-stap wijzigingen van de "Toegestane lijst" = Jongleren met de kracht van de wet

Wet

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:10973
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Health Claims Censored

Gekoppelde categorieen
(Verborgen) nieuws, Geografisch, Europa, Politiek, Codex Alimentarius , Gezondheid, Voeding, Wetgeving

(Bert Schwitters | Vertaling voor Earth Matters door Bruin Bakker) Op 10 december van het vorig jaar, werd in het Permanent Comite voor de voedselketen en de diergezondheid (PCVD) het ontwerp besproken voor een Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij Verordening 432/2012/EC, die de lijst is van toegestane "13 (1)" gezondheidsclaims.

Het ontwerp stelt dat deze wijziging verwijst naar de Voedings- en Gezondheidsclaims Verordening, met name op artikel 13(3) daarvan. Met andere woorden, volgens de Commissie, is artikel 13(3) de rechtsgrondslag van het ontwerp. De voorgestelde wijziging maakt deel uit van wat de Commissie haar "stapsgewijze 'adoptie'" van gezondheidsclaims noemt.

De Commissie lijkt van mening te zijn dat het geleidelijk - claim-bij-claim - gezondheidsclaims kan autoriseren op grond van artikel 13(3) van de Claims verordening en dat het naar eigen inzicht en terwijl het werk vordert, deze gezondheidsclaims "on hold" en "off hold" kan plaatsen. In mijn vorige blog van 3 december besprak ik deze problematische aanpak, die de kern vormt van het bij het Europese Hof van Justitie ingediende Verzoek tot Nietigverklaring van Verordening 432/2012. [1]

Volgens de Europese Commissie impliceert geleidelijke invoering dat de toegestane lijst stap voor stap kan worden gewijzigd totdat door middel van een laatste amendement de Commissie ons vertelt dat de “adoptie-procedure” van artikel 13(3) als afgerond kan worden beschouwd. Echter, het geleidelijk wijzigen van de toegestane lijst is nogal problematisch, inconsistent en staat haaks op de bedoeling van de oorspronkelijke Gezondheidsclaims Verordening.

In Overweging 13 van de “Toegestane Claims Verordening” heeft de Commissie bepaald dat de lijst van toegestane claims alle gezondheidsclaims blootstelt - behalve natuurlijk de "toegestane" -, aan het a priori verbod dat sinds 2007 op de loer lag in Artikel 10.1 van de Claims Verordening. Dit verbod is precies waar de "rechtskracht" vastgelegd in de Toegestane Claims Lijst betrekking op heeft. Het autoriseren van gezondheidsclaims volgens Artikel "13(1)" activeert het onvoorwaardelijk verbod op alle niet-geautoriseerde claims. Het bijzondere aan deze specifieke wetskracht is dat hij gelijktijdig machtigt en verbiedt. Dit is hoe "positieve lijsten" werken. Gezien de doelstelling, intentie, omvang en de compromisloze rechtskracht van de Artikel 13(3) Lijst, zou men kunnen denken dat het gebruik van de lijst als iets dat geleidelijk kan worden gewijzigd, niet was overwogen door de EU-wetgever toen het de de Gezondheidsclaims Verordening ontwierp.

Het ontketenen van wetskracht moet pas plaatsvinden zodra een wet definitief en uitputtend is afgerond en aanvaard, zodat het gelijk en niet onderscheidend zal werken voor alle betrokkenen. Omgekeerd, zolang de wet niet is afgerond, zou zijn kracht niet mogen worden ontketend.

Het wijzigen van de toegestane “13(3)” lijst door middel van de “geleidelijke invoering” van gezondheidsclaims, betekent dat de Commissie onvermijdelijk wijzigingen in de lijst moet aanbrengen. Volgens de Gezondheidsclaims Verordening, moet het maken van wijzigingen in de “13(3)” lijst plaatsvinden via Artikel 13(4), waarin wordt gesteld:

“Aanpassingen van de in lid 3 bedoelde lijst op basis van algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens worden volgens de procedure van artikel 24, lid 2, goedgekeurd, na raadpleging van de Autoriteit, op initiatief van de Commissie of op verzoek van een lidstaat.”

Door het nemen van Artikel 13(3) en niet van Artikel 13(4) als rechtsgrondslag voor wijziging van de toegestane lijst, impliceert de Commissie dat de lijst met toegestane claims nog niet klaar is. Desondanks heeft de Europese Commissie in haar Verordening 432/2012 de rechtskracht van de Lijst ontketend, zodat op 14 december 2012, alle ongeautoriseerde gezondheidsclaims die niet "on hold" zijn geplaatst, werden blootgesteld aan het in de oorspronkelijke Claims Verordening vastgelegde verbod.

Was de Commissie vrij om de Lijst van toegestane gezondheidsclaims te publiceren, terwijl zij nog bezig was de claims die overeenkomstig artikel 13(3) van de Claims Verordening waren ingediend te wegen en te beoordelen? Was de Commissie vrij om de rechtskracht van deze Lijst te ontketenen, voor de voltooiing ervan? Is het vrij om veranderingen in de toegestane Lijst te maken, door deze te wijzigen op grond van artikel 13(3)? In het geval dat artikel 13(3) de verkeerde rechtsgrondslag is voor de geleidelijke invoering van gezondheidsclaims, kan de Commissie haar onvoltooide “13(3) zaken” verschuiven naar een Artikel 13(4) procedure? Als dat het geval is, hoe komt het dat de administratie, evaluatie, adoptie of afwijzing van de claims die werden ingediend door de lidstaten op grond van artikel 13(3), plaats zou kunnen vinden volgens een heel andere procedure, namelijk die welke het maken van “wijzigingen aan de lijst” betreft?

De Commissie lijkt te zijn verstrikt geraakt in een zelfgecreerde jongleurs “act”, die steeds ingewikkelder wordt met elke stap die nodig is in de geleidelijke autorisatie van gezondheidsclaims. Vijf jaar geleden, dienden exploitanten van levensmiddelenbedrijven hun gegevens in bij de autoriteiten van hun lidstaten volgens de Artikel 13(1) procedure. Sindsdien werden een aantal van deze claims toegestaan. De meeste claims werden afgewezen en aldus blootgesteld aan het verbod in de oorspronkelijke Gezondheidsclaims Verordening. Sommige claims werden “on hold” geplaatst en zijn nu in afwachting van afwijzing of toestemming. Mogelijk zal een aantal van deze “on hold” vorderingen worden toegelaten en vervolgens worden geplaatst op de toegestane claims lijst als “wijzigingen aan de lijst.” Mogelijkerwijs worden sommige van de “on hold” claims geevalueerd en bekeken aan de hand van criteria die onbekend of ongepubliceerd waren in of voor 2007.

Het zou een zegen voor iedereen zijn indien het Europese Hof van Justitie de rechtskracht vastgelegd in de toegestane lijst “on hold” zou plaatsen door de Commissie Verordening 432/2012 nietig te verklaren.

[1] EhvJ – Zaak T-296/12

Bron: www.healthclaimscensored.com


Geplaatst door Bert Schwitters

Bert Schwitters

Bert Schwitters (Groningen, 1945) is actief op het gebied van voeding en gezondheid sinds de jaren zeventig. Daarvoor werkte hij enkele jaren als programmamaker en onderzoeksjournalist voor TV, radio en diverse media. In de tachtiger jaren legde hij legde de grondslag voor de Orthica voedingssupplementen...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Bert SchwittersLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Welnu, kom mijn vriend, laat ons gaan zitten met elkaar. Dit is het. Jij en ik, hier vandaag. Wat fijn dat jij er bent.

Moniek van PeltBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.