Zonder dat de burgers het merken...

ESM

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:9229
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Ad Broere

Gekoppelde categorieen
Europa, Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM), Politiek, (Verborgen) nieuws, Nederland

(Ad Broere) Op de EU top van 28 en 29 juni 2012 hebben de regeringsleiders van de 27 EU landen weer een nieuw hoofdstuk geschreven van het drama dat ESM en begrotingspact heet. De afspraak, dat banken directe steun via het ESM gaan krijgen, heeft een storm van protest doen losbarsten. Vooral van hen, die tot dat moment er stellig geloofden, dat het ESM een instrument is in handen van de zeventien eurolanden, gericht op het geven van staatssteun aan de zwakkere broeders en dat het tegen de geest van het verdrag zou zijn om banken rechtstreeks  steun te verlenen. 

Jean Monnet de geestelijke vader van de Europese Unie schreef op 30 april 1952:

'De Europese landen moeten worden geleid naar een supranationale staat, zonder dat de burgers begrijpen wat er zich afspeelt. Dit kan worden bereikt door opeenvolgende stappen te nemen, die elk onder het mom van een economische doelstelling worden gepresenteerd, maar uiteindelijk onomkeerbaar zullen leiden tot een (politieke en economische) federatie.'

In artikel 136 lid 3 van het EU verdrag is vastgelegd;  ‘de lidstaten die de euro als munt hebben, kunnen een stabiliteitsmechanisme instellen dat, indien zulks onontbeerlijk is, moet worden geactiveerd teneinde de stabiliteit van de eurozone in haar geheel te waarborgen.’  Dit artikel geeft veel ruimte aan het ESM, want omdat het waarborgen van die stabiliteit uitgangspunt is, kan ook tot directe bankensteun worden besloten als dat het doel dient. Het kan zelfs verder gaan dan dat, want er wordt in artikel 136 niet uitsluitend gesproken over financieel-economische stabiliteit.

Het besluit van de EU top om directe bankensteun te verlenen via het ESM komt niet uit de lucht vallen. Het FD schrijft op 30 juni in een commentaar:  ‘De voorstellen van Italië en Spanje waren niet nieuw, de politici begonnen dus niet blanco. Niet voor niets waren Merkel, Rajoy, Monti en Hollande een week eerder al samengekomen om de top voor te bereiden. En hun ministers van financiën hadden dinsdag nog eens een overleg in Parijs. De crisismaatregelen die de top uiteindelijk heeft opgeleverd zijn toen al voorgekookt.’

Eu President Herman Van Rompuy

Directe bankensteun ligt al langer in de lijn van de bedoelingen, omdat veel Europese banken er slecht voor staan en niet langs de normale weg kunnen worden gefinancierd. Collega banken willen niet vanwege het risico en de ECB is terughoudend vanwege het risico van inflatie door toename van de geldhoeveelheid.  Leningen door het ESM verstrekt worden gegarandeerd door de zeventien eurolanden. De banken en private investeerders, die niet rechtstreeks aan de zwakke collega’s willen lenen, zijn daarom wel bereid om dat te doen via het ESM.  En het spreekt voor zichzelf dat operaties als deze niet gefrustreerd kunnen worden door  een of meerdere parlementen van de zeventien eurolanden. 

Het inlenen van geld is keurig geregeld in het ESM verdrag (artikel 21).  De raad van bewind (technocraten) heeft hierbij de vrije hand: . ‘Het ESM wordt gemachtigd op de kapitaalmarkten bij banken, financiële instellingen of andere personen of instellingen leningen aan te gaan voor het verwezenlijken van zijn doel.’  Dat doel is het handhaven van de stabiliteit van de eurozone.  Bij het uitlenen van dit geld kan de raad van bewind eveneens zijn gang gaan, want de middelen worden immers niet verstrekt vanuit het fonds. En voor dat in – en doorgeleende geld is niet van toepassing dat het uitsluitend aan overheden van eurolanden mag worden uitgeleend. Deze leningen vergroten het risico op verlies,  dat op zijn beurt weer ten koste gaat van het kapitaal dat is ingebracht door de deelnemers aan het ESM.

De discussie, die in de ontwerpfase van het ESM had moeten zijn gevoerd, is pas losgebarsten nu het nevelgordijn begint op te trekken.  En nu begint duidelijk te worden welk monster er is gecreëerd. In Duitsland zijn er door niet de eerste de besten als Herta Däubler ex minister van justitie  en Christoph Degenhart, jurist gespecialiseerd in constitutioneel recht  aanklachten ingediend  bij het Hof in Karlsruhe wegens het schenden van grondrechten door de invoering van het ESM en begrotingspact. In Nederland heeft Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht verklaard, dat het ESM verdrag opnieuw moet worden geratificeerd, omdat artikel 12 van dit verdrag rechtstreekse steun aan banken zou verbieden. Maar tegelijkertijd vraagt Voermans zich af of de vraag van opnieuw ratificatie wel kan worden voorgelegd aan het Europese Hof, omdat het verdrag onder het klassieke volkenrecht valt en de overheden interpretatieverschillen in onderling overleg zouden moeten oplossen.

Na de reacties lijkt de EU wat gas te hebben teruggenomen. Want de invoering van directe bankensteun zou pas medio 2013 kunnen worden gerealiseerd, omdat eerst het bankentoezicht moet worden geregeld. Dit lijkt echter niet meer dan een tactische beweging, want de rente op de Spaanse staatsleningen loopt al weer hard op. Deze en een daaropvolgende nieuwe toepassing van de Shockdoctrine, zoals beschreven door Naomi Klein in het gelijknamige boek zal er ongetwijfeld toe leiden, dat opnieuw de Nood de Wet zal breken. En als eenmaal directe bankensteun is verleend, dan is het hek van de dam.

In de opgesomde verschijningen van het Financiële Dagblad van de periode 30 juni tot 7 juli 2012 staan een aantal artikelen die een duidelijke bevestiging geven van de chaos die door het ESM wordt veroorzaakt.  Achter alle verwarring valt echter de koele strategie van de eurocraten te bespeuren. ‘Verdeel en heers’.

Het FD van 30 juni 2012:

Het FD van 3 juli 2012

Het FD van 4 juli 2012

Het FD van 5 juli  2012

Het FD van 7 juli 2012

Esm Roversbende


Geplaatst door Ad Broere

Ad Broere

Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens.  Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ad BroereLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Ter uwer informatie zou ik u graag een vraag willen stellen.

Samuel Goldwyn, Amerikaans filmproducentBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.