Van Neurenberg naar Brussel; de oorsprong en werking van het Europees Parlement

Awareness Of Brussels EU’s Nazi Roots Becoming Mainstream

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:16292
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
(Verborgen) nieuws, Europa, Crowd Power, Earth Matters TV, Politiek

(Earth Matters | door Arjan Bos) Dat de oorsprong van de EU grotendeels uit Duitsland komt ligt voor de hand, maar dat het specifiek terug leidt naar het Neurenberg tribunaal is veel minder bekend. En dat was niet het enig opzienbarende dat ik tegenkwam in de zoektocht naar de wortels van de Europese Unie

In 2007 zijn er 40.000 pagina’s openbaar gemaakt die ten grondslag lagen aan het veroordelen van 24 bazen van Bayer, BASF en IG Farben, voor volkerenmoord en plundering van hele landen. De Amerikaanse hoofd onderzoeker Telford Taylor verklaarde dat zonder de sleutelfiguren van deze bedrijven, de tweede wereldoorlog niet mogelijk was geweest.

De dossiers van het tribunaal maakten tevens een einde aan de perceptie dat de concentratiekampartsen grote SS-beulen waren. Vele van deze artsen waren werknemers van BAYER, BASF en andere farmaceutische bedrijven van IG Farben.

Daaronder was Carl Wuster, een van de bedenkers van het Zyklon B gas;

Daaronder was Carl Winnacker (midden), manager van experimenten op mensen in de Auschwitz en Buchenwald concentratiekampen;

Daaronder was ook Walter Hallstein die het boek “Europe in the making” schreef. In 1939 gaf hij als jurist van het Naziregime, vlak voor het uitbreken van de 2e wereld oorlog, een speech over een Europese wet onder Duitse architectuur: “Rechtseinheit Großdeutschlands” en sprak uit dat een van de belangrijkste wetten het beschermende karakter van de wet voor het Duits bloed en de Duitse eer moet borgen. Hij werd in 1957 de eerste president van de Verenigde staten van Europa, de voorloper van de EU en had daarmee toentertijd al de beschikking over een leger van 10.000 bureaucraten in de EU commissies.

De leidende figuren in Nazi Duitsland werden de leidende figuren in de totstandkoming van de EU (in Engeland stond het ook in mainstream kranten). 

Maar hoe zit het dan met de democratische principes?

De wetten in de EU worden gemaakt door de EU commissies, dat is een leger van inmiddels 54.000 bureaucraten, van wie niemand gekozen is en welke allemaal vaste contracten hebben. De 751 gekozen EU parlementsleden die elke 4 jaar wisselen, hebben geen recht om zelf wetten te maken. Recent zijn hun rechten wel wat uitgebreid naar het mogen goedkeuren en wijzigen van wetvoorstellen van de commissies, maar het proces is erg stroperig en in beginsel nog steeds niet democratisch.

Voldoet de EU daarmee aan de definitie van een dictatuur? 

Jean Claude Juncker is president van de Europese commissie en daarmee de opperbaas van de EU. Niemand heeft op hem gestemd, maar of we nou willen of niet, feitelijk is hij dus onze president. Dit openbaarde hij in 1999 met betrekking tot de werkwijze van de EU: "We beslissen iets. We brengen dat dan in en wachten enige tijd om te zien wat er gebeurt. Volgt er geen protest, breekt er geen opstand uit - de meesten begrijpen toch niet wat er is beslist - dan gaan we weer wat verder. Stap voor stap tot er geen terugkeer meer mogelijk is." En deze uitspraak staat niet op zichzelf...

"Als het serieus wordt, moet je liegen" 

"Er bestaat geen democratische keus tegen Europese wetten"

 

Deze modus operandi wordt o.a. bevestigd door Wim Voermans, hoogleraar staatskunde en bestuursrecht in de documentaire Euromania: “we zijn voor de gek gehouden!”. De Europese grondwet waartegen de bevolking van meerdere landen “Nee” stemden in hun referenda, daarvan is alleen de inhoud in volgorde veranderd en kreeg het een andere naam: Het verdrag van Lissabon. Daar is nooit over gestemd en de wetten uit dat verdrag staan nu boven de wet van alle deelnemende landen. De ratificering van Het verdrag van Lissabon was niets minder dan een uitermate goedgelukte witteboorden staatsgreep.

Ironisch genoeg is er op dit moment een tentoonstelling in het Europees Parlement:

STAAT VAN MISLEIDING: DE KRACHT VAN NAZIPROPAGANDA 

Een citaat uit de aankondiging: 

"Is propaganda wat je denkt dat het is?

Propaganda wordt bevooroordeelde informatie ontworpen om de publieke opinie en menselijk gedrag te vormen.

Propaganda:

  • gebruikt waarheden, halve waarheden of leugens
  • laat informatie selectief weg
  • simplificeert complexe kwesties of ideeën
  • speelt in op emoties
  • promoot een belang
  • valt tegenstanders aan
  • richt zich op een bepaald publiek

De nazi’s hanteerden de nieuwste, meest geavanceerde technologieën en technieken om hun propaganda te verspreiden en gebruikten daarbij vaak woorden en beelden die op het eerste gezicht goedaardig of zelfs positief leken. Drukwerk, films, uitzendingen, zelfs speelgoed, optochten en andere media....allemaal werden ze ingezet om hun boodschap over te brengen."

We hebben voorbeelden te over hoe de EU dit zelf doet. Bijvoorbeeld hoe ze miljoenen belastinggeld uitgeven om online kritiek op de EU de kop in te drukken, o.a. door het inzetten van overheidstrollen in alle deelnemende landen op facebook en twitter (video 4 min): 

Hier staan de belangrijkste officiële documenten over de Nazi achtergrond van de EU op een rij.

Dit was bijvoorbeeld de eerste officiële poster van de EU om het Europese parlement te promoten:

Waarom is de symboliek van de toren van Babel (opzetten van wereldregering) hier zo sterk in vertegenwoordigd? En waarom staan de gele pentagrammen in de lucht hier allemaal omgekeerd (een teken van baphomet, de duivel)?

Bezong Leonard Cohen het antwoord in zijn "Everybody Knows"...?  

"Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed"

Het is een publiek geheim dat de hedendaagse Brusselse EU in wezen een poging is om dezelfde economische en politieke doelen te bereiken als die van nazi-Duitsland, maar deze keer lopen de belanghebbenden in maatpakken in plaats van in militaire uniformen. Een daad waarvoor ze in 2012 niets minder dan de Nobelprijs voor de Vrede kregen:

Tachtig procent van de wetten komt inmiddels uit Brussel en staan sinds de ratificatie van Het verdrag van Lissabon, boven de Nederlandse wet. Meer dan 40.000 wetten, 15.000 gerechtelijke uitspraken en 62.000 internationale normen moeten allemaal worden gerespecteerd en gehoorzaamd door burgers en bedrijven in de EU. 

Maar de woorden 'legaal' en 'Europese Unie' passen niet bij elkaar. Als het om de EU zelf gaat zijn er geen regels en is alles geoorloofd. Dat de roekeloze graaiende aard van het beestje niet alleen in de structuur en de oprichters zit, maar ook stevig genesteld is in de meeste EU parlementsleden legt Tom Staal bloot in deze korte video van GeenStijl waarin hij de hedendaagse rioolput van de EU in Brussel open trekt: 

Dr. Rath schreef o.a. het boek De nazi achtergronden van de EU te Brussel en in zijn indrukwekkende presentatie EU Politiek perspectief (met Nederlandse ondertitels) legt hij de verbanden tussen de wereldoorlogen, de doelen van het chemisch-pharmaceutische kartel, de EU en kanker. Sjaak Jansen van de Rath Foundation schreef er een inleidend stuk over op Earth Matters: 

---

"[...] Wat het chemisch-pharmaceutische kartel wilde bereiken was wereldoverheersing, desnoods met gebruik van militair geweld. En dat laatste gebeurde ook. Dr. Rath vertelt dat er drie pogingen tot wereldoverheersing te onderscheiden zijn. De eerste hangt samen met de Eerste Wereldoorlog, de tweede met de Tweede Wereldoorlog en de derde poging is momenteel gaande en hangt samen met de EU in Brussel. [...]

Poging 3 

Dr. Rath legt uit hoe in de periode na de Tweede Wereldoorlog de bondsrepubliek Duitsland alweer snel door politieke kopstukken werd uitgebouwd tot pharma- en chemie-bolwerk onder leiding van Hans Maria Globke. De toekomstige afzetmarkt van dat bolwerk werd ditmaal opgebouwd door de EEG onder leiding van Walter Hallstein en later door de EU in Brussel. Brussel werd dus het nieuwe coördinatiecentrum en dat is het nog steeds.

In Brussel worden alle politieke beslissingen binnen Europa louter en alleen bepaald door het chemisch-pharmaceutische kartel (bij 34.30 in de voordracht).

Dr. Rath legt uit hoe de Brusselse EU functioneert (van 34.30 tot 38.00 in de voordracht):
De EU-commissie die uit 27 door het chemisch-pharmaceutische kartel benoemde commissarissen bestaat, heeft de leiding. Deze commissie maakt de wetsontwerpen, die worden verder uitgewerkt door een leger van meer dan 54.000 door hen benoemde en zeer competente beroepsbureaucraten. Hiernaast bestaat een Europarlement van 736 door het Europese volk gekozen leden maar deze kunnen geen enkel initiatief tot wetsvoorstellen nemen. Ze kunnen daar met elkaar debatteren, ze kunnen daar hun ongenoegen uiten maar dat heeft verder geen enkele invloed op de wetsvoorstellen die door de commissarissen doorgevoerd gaanworden. Dit wil zeggen dat het Europarlement een schijnregering is, of een vijgeblad-regering zoals Dr. Rath die noemt, dus is binnen Europa niet de uitvoerende politieke macht. En dit houdt ook in dat het Europese volk weliswaar het Europarlement kan kiezen maar daarmee niet de uitvoerende politieke macht kiest. En wat erger is: er is nu geen enkele manier waarop de beslissingen van de uitvoerende macht weggestemd kunnen worden. Ook de uitvoerende macht zelf kan niet worden weggestemd. Kortom: de Brusselse EU is een dictatuur.

---

Tsja, wat kun je anders dan je verpletterend nietig en boos voelen in zoveel georkestreerd geweld dat tegen het leven en de mens is gericht en dagelijks in het publieke domein verifieerbaar is. Dat is volgens mij ook precies de bedoeling, dat alle individuele mensen, als ze het al begrijpen, bij voorbaat tot het bot murw zijn tegen zo'n schijnbaar grote overmacht.

De paradox is echter dat we met zeer velen zijn die weten, en het feit dat het ware gezicht van de EU steeds meer naar voren komt, stemt mij wel degelijk vreugdevol. Martijn en ik gaan binnenkort naar Brussel en op de specifieke plekken waar de ogenschijnlijke macht fysiek gecentraliseerd is, gaan we opnames maken waarin we onder meer spreken over vrijheid en het ongekend krachtige potentieel van de mens. Om (kwantumfysisch) mee te beginnen! We gaan niet live, maar de video komt na de opnames snel online. 

Bron: Earth Matters


Geplaatst door Arjan Bos

Arjan Bos

Mijn naam is Arjan Bos, ik ben vrijlieft, vader van vier kinderen en woon in Drenthe.

Een veelkleurig pallet aan ervaringen in allerlei reizen, banen en levensvisies vormden de basis voor het opzetten van Stichting Earth Matters...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Arjan BosLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Je kunt de golven niet tegenhouden, maar je kunt wel leren te surfen.

Jon Kabat-Zinn, Amerikaans moleculair bioloogBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.