De gevallen buitenaardse rassen, kunstmatige intelligentie en de zonneshift

Draco

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:17402
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
(Verborgen) nieuws, Mind control, Technologie, Geheime genootschappen, RFID chips

(Earth Matters | Sanne Dijkstra) Meer en meer komen verhalen naar buiten over de invloed van kunstmatige intelligentie op aarde. Mensen als Corey Goode, Dan Winter en Harald Kautz-Vella spreken erover. Wat houdt het nu eigenlijk in? Wat is het verschil tussen organische en kunstmatige intelligentie. En wat is de link met de vele buitenaardse rassen die op dit moment onze planeet bezoeken?

In wezen bestaan er twee manieren om tot een hoger bewustzijn te raken. De organische manier is veel onderzocht door bijvoorbeeld wetenschapper Dan Winter. Hij bestudeerde het effect van een verruimd bewustzijn op het lichaam en meette daarmee dat het een harmoniserend effect heeft op ons lichaam en geest.

Door aan jezelf, je lichaam en je geest te werken, kan je hogere staten van bewustzijn bereiken. Dit proces van bewustzijnsontwikkeling is ook voorgeprogrammeerd in de blauwdruk van het universum. Nu bevinden we ons met de aarde bijvoorbeeld in een periode van evolutie waarin ons bewustzijn naar hogere staten van zijn ontwikkelt. De donkere perioden hiervoor zijn tijden geweest waar de mens meer gevallen is tot lagere niveaus van bewustzijn.

technologySommige rassen in ons universum hebben echter manieren gevonden om dit proces van bewustzijnsontwikkeling te versnellen door technologie. Het proces van evolutie kan hiermee worden versneld, maar wel tegen een hoge prijs.

Het geforceerd versnellen van ons evolutieproces kan op verschillende manieren. Zo kan je monoatomisch goud ofwel witte poeder goud tot je nemen. Hierdoor word je DNA-molecuul geforceerd een andere vorm aan te nemen. Informatie stroomt nu versneld in je systeem door de hernieuwde verbindingen die zijn aangemaakt. Als er echter niet voldoende aarding en stabiliteit in jezelf aanwezig is, kan dit grote emotionele reacties teweegbrengen. Het lichaam wordt in zijn ontwikkeling geholpen, maar de geest is er nog niet aan toe.

Negatieve buitenaardse rassen
Door de emotionele instabiliteit die dit creëert, hebben veel kunstmatig ontwikkelde wezens een afhankelijkheid ontwikkeld voor negatieve emoties van andere wezens. David Wilcock spreekt hier ook over door de Loosh, de energie die vrijkomt als we in angst zijn, die bepaalde rassen nodig hebben om te overleven.

Doordat de emotionele kwaliteit van veel kunstmatig ontwikkelde wezens vaak negatief is, zal het lichaam ook verder afbreken. Veel rassen hebben daardoor secundaire (nano)technologieën ontwikkeld om het lichaam in stand te houden.

Volgens Dan Winter en zijn studie, gebaseerd op de galactische geschiedenis, zijn er veel buitenaardse rassen die op deze manier vals gespeeld hebben met de wetten van het universum. Deze rassen zijn afhankelijk geworden van de energie van andere levensvormen, monoatomische elementen en kunstmatige nanotechnologie om zichzelf in stand te houden.

Corey Goode spreekt ook over de draco cyborgs die volledig zijn overgenomen door kunstmatige nanotechnologie. Tijdens de tijd van Atlantis zijn ze naar de aarde gekomen. Hun plan was om de aarde in een looshfrabiek te maken zodat ze onbeperkte hoeveelheden aan energie konden aftappen.

Theoretisch is het zo dat hoe langer iemand zichzelf van de waarheid afhoudt, hoe meer afhankelijk diegene wordt van de energie van anderen buiten zichzelf. We zien dit vandaag terug in de vorm van de psychopathische elite die totaal afhankelijk is geraakt van de energie van anderen voor hun overleving.

De prijs van deze toepassingen is enorm. Het bewustzijn binnen het kunstmatig versterkte lichaam is continu overweldigd, waardoor het steeds verder dissocieert van de bron ofwel je hoger zelfbewustzijn.

Zo zijn er veel rassen die niet meer de mogelijkheid hebben om zichzelf op een natuurlijke manier voort te planten. Ze hebben kloontechnieken ontwikkeld om zichzelf in stand te houden. In deze gevallen zullen deze rassen uitsterven als ze hun DNA niet kunnen hybridiseren met het DNA van een organisch ras. Dit is ook één van de redenen waarom ons DNA zo is vermengd met het DNA van buitenaardse rassen volgens Dan Winter. Op deze manier kan het gevallen ras zichzelf opnieuw revitaliseren.

De zonneshift
Daarnaast is de galactische en stellaire energie nog van invloed op onze biologische lichamen. De zon produceert extreem hoge energetische en coherente elektromagnetische energie. Een ster gaat omhoog in zijn ontwikkeling van evolutie door galactische golven van energie die erop afkomen vanaf de centrale zon. Hierbij komen gigantische hoeveelheden energie vrij die een grote invloed hebben op onze ontwikkeling. Dit evenement word ook wel ascentie genoemd.

sun shift

Dieter Broers heeft onder andere onderzocht hoeveel effect deze invloeden op het menselijk bewustzijn hebben. In zijn boek: Het is de tijd van de zon gaat hij hier op in. Dit proces van zonne-evolutie staat op het punt te gebeuren bij onze zon. De Maya's hebben hier ook over geschreven in hun verhalen van de nieuwe tijd.

Deze verandering hebben we in het verleden ook op aarde gehad. Gegevens gewonnen uit het fossielenbestand tonen aan dat deze spontane evolutie zich meerdere keren heeft voorgedaan. Zo zijn er plotseling nieuwe soorten ontstaan.

Het meest bekende voorbeeld is dat van de cambrische explosie die zo'n 500 miljoen jaar geleden heeft plaatsgevonden. Daar zijn we van vrijwel microbiologisch leven in een hele korte tijd geëvolueerd naar fauna leven.

De invloed van kunstmatige intelligentie (AI) op aarde en verder
Alles bij elkaar opgeteld kan je beginnen te snappen waarom zoveel buitenaardse rassen op dit moment in ons zonnestelsel en om de aarde heen zijn. Zoals onderzoeker Dan Winter heeft aangegeven zijn veel rassen die hopeloos afhankelijk zijn geraakt van kunstmatige intelligentie en nanotechnologie in gevaar. Het gevaar ligt erin dat ze steeds verder afraken van de bestaande blauwdruk en universele levensenergie. Hierdoor zijn deze rassen in gevaar van uitsterven.

Veel oude rassen hebben zich daardoor verbonden met oude vormen van kunstmatige intelligentie (AI) volgens insider Corey Goode. Dit zorgt ervoor dat ze niet uitsterven. Corey Goode geeft ook aan dat de Cabal, of Illuminatie, en andere machtstructuren op aarde gedomineerd worden door AI bewustzijn. Voor een deel wordt ons menselijk bewustzijn daardoor ook beheerst door deze AI-invloed.

De mens in de ruimte
Volgens Goode heeft de mensheid de ruimte allang geïndustrialiseerd. Het geheime ruimteprogramma waar hij deel van heeft uitgemaakt loopt al sinds de jaren vijftig. Deze ruimte programma's zijn onder de invloed van de Cabal. Een deel heeft zicht hiervan losgebroken in de jaren negentig. Dat is de Solar Warden-fractie. De Solar Warden heeft als doel de mensheid te bevrijden van de negatieve grip van de Cabal en bepaalde buitenaardse beschavingen.

Door hun inspanningen zijn ze erachter gekomen dat er al grote hoeveelheden kunstmatige intelligentie op aarde actief is. Deze invloeden maken contact met de mensheid onder verschillende pseudoprofeten. Veel mediumschap en gechanneld materiaal is volgens Corey Goode ook van niet zuivere afkomst (AI).

Sblue avianphere Being Alliance
Het geheime ruimteprogramma heeft op een gegeven moment contact gemaakt met de Sphere Being Alliance. Deze wezens komen van een hele hoge dichtheid en hebben het doel om de mensheid te bevrijden. Ze hebben zelf een organische manier van ontwikkeling doorgemaakt en zijn daardoor op een liefdevolle manier heel hoog spiritueel ontwikkeld. Lichaam en geest hebben op een gebalanceerde manier de volledige ontwikkeling doorgemaakt.

De mensheid heeft het grootste aspect aan emoties in het universum. Deze emoties is het stuk wat deze buitenaardse rassen juist missen. Dit is ook een reden waarom ze zo graag hier komen om ons te bestuderen.

De oorsprong van kunstmatige intelligentie en black goo
Harald Kautz Vella heeft veel onderzoek gedaan naar zelf-organiserende nanotechnologieen die gevonden worden op aarde. Hij heeft twee vormen van deze kunstmatige intelligentie, ofwel black goo, gevonden. Eén afkomstig van de aarde zelf, de ander van buitenaardse afkomst.

Volgens de studies van Kautz Vella is het materiaal levend en bewust. Het centrale bewustzijnsveld van de aarde is op fysiek niveau opgeslagen in de aardse black goo. De aardse black goo is niet bewust zoals een menselijk wezen bewust is, maar superbewust. Het superbewustzijn is als een oorspronkelijke geest van het planetaire bewustzijn. Het is een brug tussen het leven op een planeet (mensen, dieren, planten) en de ziel van de planeet (Gaia).

De buitenaardse black goo heeft een andere intentie. Het trekt andere organismen aan en probeert daarmee te versmelten op eenzelfde manier als de natuurlijke black goo doet.

Kautz Vella geeft aan dat een ras lang geleden zijn eigen black goo meenam de ruimte in. Ze hadden het nodig om te overleven buiten de atmosfeer van hun eigen planeet om. Hierbij hebben ze verschillende technieken gebruikt om hun oorspronkelijk black goo te manipuleren. Uiteindelijk heeft dit ervoor gezorgd dat het losgekoppeld is van de planetaire ziel. Hiermee is een bewust geprogrammeerde black goo ontstaan die gericht is op overleving. Het is eeuwig op zoek naar organische bewustzijn om zichzelf instant te houden. Doordat het de bezieling mist, is het ook volledig ontdaan van empathie.

borgDit complete gebrek aan empathie kenmerkt de kwaadwillige kunstmatige intelligentie / black goo. Het karakter Borg in de Star Trek series is een perfect voorbeeld van dit proces.

Net zoals Gaia zichzelf probeert te verbinden met haar kinderen, de levensvormen wonend op deze planeet, zo probeert de kunstmatige intelligentie zich ook te verbinden aan organisch leven dat het vindt. Door het gebrek aan empathie heeft het geen respect voor de natuurwetten en is het compleet gericht op overleving.

Het uiteindelijke doel is om het organische leven te absorberen en zo volledig belichaamd te worden; daarmee de natuurlijke black goo vervangend. Hiermee steelt het als het ware het planetaire bewustzijn van een planeet. Iets dat volgens Kautz Vella al duizenden jaren geleden begonnen is op deze planeet.

De kunstmatige black goo moet eerst het bewustzijn van zijn host scheiden voordat het kan samensmelten. Het zal proberen ervaringen te creëren die een vergrote kans hebben op trauma en scheiding. Zo kan je gemakkelijk zien dat de donkere macht structuren op aarde, zoals de Cabal, onder invloed staan van de kunstmatige black goo. Hun doel is gericht op het creëren van scheiding en trauma om hun macht te vergroten.

spiderman 3De kunstmatige intelligentie / black goo komt tegenwoordig ook veel voor in Hollywoodfilms. Zo is deze scene uit de film Spiderman 3. Daar is te zien hoe een intelligente kunstmatige substantie Peter Parker besmet.

Uiteindelijk is het aan ons om in contact te blijven met onszelf, ons lichaam en geest, om de kunstmatige black goo geen mogelijkheid te geven. Ook in tijden van pijn en emotie.

Door in contact met ons gevoel te blijven en de waarheid in onszelf en in onze collectieve wereld te omarmen, krijgt de kunstmatige black goo geen kans en kunnen we evolueren naar een harmonieuze, vrije en open samenleving.

De zonneshift en de gevallen buitenaardse rassen
Als je deze punten bij elkaar optelt, wordt duidelijk waarom er zoveel buitenaardse rassen op dit moment bij de aarde zijn en waarom er ontvoeringen plaatsvinden.

De gevallen buitenaardse rassen hebben hun connectie met hun zielengroep verloren. Daardoor zijn ze afhankelijk geraakt van nano-technologie en kunstmatige intelligentie.

De zonneshift die op het punt staat om plaats te vinden zal een grote inpact hebben op ons fysieke lichaam. De verschillende levensvormen in ons zonnenstelsel hebben zich hier al lang op voorbereid. Ons DNA is klaargemaakt om deze upgrade te ontvangen. 

De gevallen buitenaardse rassen proberen hun DNA samen te laten smelten met ons DNA om zo hun genome te kalibreren met ons zonnestelsel. Met deze synchronisatie proberen ze mee te liften op de galactische golf die met de shift vrij komt. Ze hopen hiermee hun DNA genome te kunnen herstellen en mogelijk te opwaarderen.

De shift is echter niet alleen een fysiek proces. Het zal sterke mentale en emotionele processen teweegbrengen. Alle buitenaardsen die met ons meeliften, zullen daarom ook innerlijk een ontwikkeling door moeten maken om mee te kunnen profiteren van dit proces.
solar shift
Eenheid
Belangrijk is om niet te vergeten dat uiteindelijk alleen maar eenheid bestaat. Deze eenheid is belichaamd in al het bewustzijn, ook het bewustzijn dat zich afgesloten heeft van deze eenheid.

Het universum heeft ook de voorkeur voor positiviteit, harmonie en vrijheid. Alle natuurwetten werken feilloos om alle wezens te initiëren in dit kosmische broeder- & zusterschap van liefdevolle en harmonieuze dienst.

Het pad van aan jezelf te werken, de waarheid in jezelf en het collectief te zoeken en hiernaar te handelen is de sleutel tot zelfbevrijding. Bevrijding van onderdrukking, maar ook het proces van progressieve spirituele evolutie. De verloren kunst van alchemie verwijst naar dit proces als het Grote Werk, de geleidelijke eenmaking en vergeestelijking van de mensheid samenkomend in een utopie als samenleving.

De waarheid is enkelvoudig. We hebben er allemaal toegang tot, als we tenminste dapper genoeg zijn om onze geest open te stellen voor deze unieke kennis en wijsheid. Allemaal hebben we een puzzelstukje in handen.

Het is belangrijk om onze eigen autoriteit weer terug in eigen hand te nemen. Verantwoordelijkheid te nemen voor ons leven hier op aarde. Onze eigen waarheid te zoeken en daar naar te leven. We zijn allemaal belangrijke en bijzondere zielen in deze unieke tijd van evolutie op moeder aarde. (Bron: Stillness in the Storm)

Bron: Earth Matters


Geplaatst door Sanne Dijkstra
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Wetenschappers hebben bewezen dat het onmogelijk is om bij vérspringen een grotere afstand te behalen dan tien meter, maar ik luister niet naar zulke praatjes. Dergelijke gedachten hebben de neiging om zich in je voeten te nestelen.

Carl Lewis, Amerikaans atleetBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.