Beheersen van het weer in 2025: denk je nog steeds dat ze het weer niet kunnen beïnvloeden?

HAARP

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:21565
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Farm wars

Gekoppelde categorieen
HAARP, Technologie, (Verborgen) nieuws, Politiek, Geografisch

(Marti Oakley - Nederlandse vertaling Hansjelle Dijkstra) Marti Oakley is een Amerikaanse boerenrechten- en voedselactiviste. Zij signaleert maatschappelijke wantoestanden in dagblad- en tijdschriftartikelen, in open brieven aan gezagsdragers en in publicaties op tal van websites.

In dit artikel becommentarieert Marti Oakley een rapport dat in 1996 werd samengesteld voor de Amerikaanse Luchtmacht. Omdat het een vrij lang rapport is, en omdat het onvertaald is, volstaan we met u de link te geven naar de website waar u dit rapport kunt inzien:

In haar artikel heeft Marti enkele letterlijke citaten uit bovengenoemd
rapport opgenomen.

Vraag u in alle eerlijkheid af of u misschien tot de conclusie moet komen dat het bizarre weer dat de Verenigde Staten in de afgelopen vier tot vijf jaar overal heeft geteisterd mogelijk het resultaat zou kunnen zijn van opzettelijke verstoring en beïnvloeding.

De experimenten met het HAARP* programma in Alaska worden onverminderd voortgezet, en zijn in de afgelopen 15 jaar grotendeels door de massamedia
genegeerd.

Het High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) is een Amerikaans militair en civiel onderzoeksinstituut in Alaska, dat onderzoek doet naar de ionosfeer. Dit onderzoek richt zich onder andere op hoogfrequente elektromagnetische (be)straling van de ionosfeer, waardoor deze lokaal tijdelijk wordt vervormd. Al sinds de start van het project is er (soms felle) kritiek geuit op HAARP. Allereerst is er kritiek op de locatie van het HAARP-terrein. De locatie voor het
terrein, een in onbruik geraakte OTH-radar, werd vooral gekozen om politieke redenen. Vanuit wetenschappelijk oogpunt was deze locatie echter ongeschikt. Ook kostte het project veel meer dan soortgelijke projecten elders in de wereld. Midden jaren ‘90 begonnen mensen te twijfelen aan de ware doelstellingen van HAARP. Zo begonnen complottheorieën de ronde te doen dat de antennes op het terrein in werkelijkheid onderdeel zouden zijn van een wapen.

Het alarmerend snel smelten van ijsmassa’s op de Noordpool lijkt geen aandacht
waard, en dat geldt ook voor de dood van inheemse diersoorten en van het leven
onder water. Noem het maar opwarming van de Aarde, en laat de woorden-
en theorieënstrijd maar losbarsten. Maar! Wat je ook aanvoert, noem nooit
HAARP.

In Gokona, Midden-Alaska, begon HAARP in 1992 met behulp van zeer krachtige antennes enorm sterke golven elektrische energie de ruimte in te sturen, tot in de zogenaamde ionosfeer. Dit geweld kan en zal schade en veranderingen aanbrengen in de temperatuur van de ionosfeer. Soms lopen temperaturen daarbij zo hoog op dat ook veranderingen ontstaan in temperaturen op Aarde. Wanneer deze golven worden teruggekaatst naar de aarde kunnen deze energie-uitbarstingen niet alleen het ritme van inwendige organen van dieren verstoren, maar ook die van mensen.

Fragment uit het originele document:

Het Weer als een Force Multiplier: Het weer de baas in 2025

Force Multiplier betekent “gevechtskrachtverveelvoudiging”. Dit is een militaire term
die uitdrukt dat de gevechtskracht van een strijdmacht verhoogd kan worden, waardoor een succesvolle afwikkeling van een opdracht waarschijnlijker wordt. Vaak heeft een force multiplier te maken met synergie: het effect van twee of meerdere participerende of gecombineerde factoren is groter dan de som van de effecten die elk van de factoren in zijn eentje zou teweegbrengen.
Een force multiplier verveelvoudigt dus in concrete of meer abstracte zin te allen tijde de gevechtskracht.

“Het kan aanvallend en verdedigend worden toegepast en kan zelfs worden gebruikt voor intimidatie-doeleinden. Het beschikt over het vermogen om neerslag, mist en storm op Aarde op te wekken, en om het weer in de ruimte aan te passen. Ook het tot stand brengen van kunstmatige weersomstandigheden maakt deel uit van een integraal stelsel van (militaire) technologieën”. (einde citaat)

Het Amerikaanse Ministerie van Defensie DOD heeft, in samenwerking met door het leger gesponsorde wetenschappers, in het geheim vaardigheden ontwikkeld om het weer naar willekeur aan te passen. Het Active Auroral Research Programma (HAARP) is gelieerd aan het “Star Wars” Strategisch Verdedigings Initiatief. De Raytheon Corporation is, samen met de Amerikaanse luchtmacht en de British Aerospace Systems (BAES), eigenaar van de HAARP patenten. Sinds 2004 heeft Raytheon opdrachten ontvangen om nog geavanceerder antennes te ontwerpen die in staat zijn om nog meer verwoestingen rondom de Aarde aan te richten, waardoor niet alleen grote bevolkingsgroepen van honger zullen sterven, maar ook van dorst, door
overstromingen, tsunami’s, tornado’s, orkanen en zelfs door aardbevingen.

In het rapport wordt het gebruik van nanotechnologie genoemd, een destijds, in 1996, nieuwe en experimentele technologie. Tegenwoordig wordt nanotechnologie algemeen toegepast.

Fragment:

“Nanotechnologie biedt ook mogelijkheden om weersomstandigheden te simuleren. Een wolk, een verzameling wolken, microscopisch klein zichtbaar gemaakt op een computer, communiceren onderling met elkaar en met een groter controlesysteem. Dit zou kunnen voorzien in machtige toepassingen. Met elkaar verbonden, drijvend in de atmosfeer, met de mogelijkheid zich in drie richtingen te verplaatsen, kunnen zulke wolken van zeer uiteenlopende eigenschappen worden voorzien. Ze zouden opzettelijk optische sensoren kunnen blokkeren, of zodanig kunnen worden aangepast dat ze ondoordringbaar worden voor andere observatiemethodes. Ze zouden ook een verschuiving kunnen veroorzaken in de atmosferische lading, die anders niet zou zijn opgetreden, om precies afgemeten, en tijdgestuurd, bliksemflitsen op te wekken. Zelfs als de bereikte krachtenvelden ontoereikend zouden zijn als effectief aanvalswapen, zouden de mogelijkheden voor het uitvoeren van psychologische operaties in veel situaties onvoorstelbaar kunnen zijn. (Einde citaat)

Kunstmatig Weer

“Terwijl de meeste pogingen om het weer aan te passen afhankelijk zijn van bepaalde voorafgaande omstandigheden, zou het toch ook mogelijk kunnen zijn om bepaalde weerseffecten op te roepen, onafhankelijk van de daaraan voorafgaande condities. Er kan bijvoorbeeld kunstmatig weer worden gecreëerd door de weersinformatie, zoals de eindgebruiker die ontvangt, te manipuleren.
Zijn waarneming van parameterwaarden, of van beelden van wereldwijde of plaatselijke meteorologische informatiesystemen, zal dan afwijken van de werkelijkheid. Dit verschil in waarneming zou er toe kunnen leiden dat de
eindgebruiker onjuiste operationele beslissingen neemt.

Een belangrijk voordeel van het gebruik van gesimuleerd weer om een gewenst effect te bereiken is dat zo, in tegenstelling tot andere benaderingen, duidelijk wordt wat de gevolgen zouden kunnen zijn voor natuurlijke weerverschijnselen, zonder daarvoor opzettelijke acties uit te voeren. Bovendien is het naar verhouding goedkoop uit te voeren. Volgens J. Storrs Hall, wetenschapper aan de Rutgers University, die
onderzoek doet op het gebied van nanotechnologie, zijn de productiekosten van
deze nanodeeltjes vergelijkbaar met wat een pond aardappelen kost. Dit verlaagt
natuurlijk de kosten van onderzoek en ontwikkeling (R&D), die vooral worden gefinancierd door de private sector, en die omstreeks 2025, waarschijnlijk vroeger, slechts eenmalig zijn. (einde citaat)

Als ik naar de bizarre en verschrikkelijke weersgebeurtenissen kijk van de laatste tijd, verspreid over de hele wereld, ben ik er niet van overtuigd dat “de opwarming van de Aarde” inderdaad veroorzaakt zou zijn door menselijke activiteit. Voor mij staat vast dat het de ionosfeer is die wordt opgewarmd, en dat dit opzettelijk wordt gedaan door mensen die militaire uniformen dragen, en door degenen in de Amerikaanse regering die de wereld willen overheersen, en dat ze met die overheersing in hun eigen land willen beginnen. Is er een betere methode om er voor te zorgen dat de rest van de wereld straks om genade smeekt en zich vrijwillig uitlevert, dan het vernietigen van wat eens de grootste en de meest welvarende natie op Aarde was? Als wij Amerikanen omvallen, zal dat een domino-effect hebben.

Het rapport waar in het begin van dit artikel naar wordt verwezen, zou u toch tenminste wakker moeten schudden voor het inzicht dat de regering van de Verenigde Staten de grootste vijand is van de bevolking. De tijd is voorbij waarin we de romantische gedachte konden koesteren dat onze regering er uitsluitend was voor ons welzijn en om ons te verdedigen; dat de Verenigde Staten werden geleid door een regering met respectabele personen, die net zoveel van ons land hielden als wijzelf, gewone burgers, dat doen. De regering van de VS bestaat uit narcistische monsters die geloven dat het slechts aan enkelen is toegestaan om ruimte in te nemen op deze planeet. En degenen die geen deel uitmaken van deze besloten club van lijders aan grootheidswaan mogen van hen uitsluitend leven in een toestand van gecontroleerde slavernij.

Hoe dichter ik bij deze conclusie kom, hoe klemmender de vraag wordt die ik hen moet stellen: als de meerderheid van ons er niet meer is, en gestorven is als gevolg van jullie experimenten, jullie biowapens, elektromagnetische wapens, jullie in laboratoria gekweekte infecties en ziektes, jullie vervuiling en vernietiging van voedsel en water, jullie hebzuchtige oorlogen,en jullie massamoorden waar en wanneer dat maar mogelijk is, . . . wat blijft er dan nog voor jullie zelf over om te bezitten en te controleren? Als dit einde is gekomen … vanaf welk moment gaan jullie elkaar dan te lijf?

Marti Oakley © 2008/2010

Owning the Weather in 2025

Vertaler:
De Nederlandse schrijver, filosoof en mysticus Marcel Messing publiceert interessante informatie op zijn website: op www.marcelmessing.nl. Vul in het zoekvenster HAARP in, en klik op enter, dan vindt u 14 artikelen en gedichten over HAARP van zijn hand

Wie denkt dat HAARP geklets van conspiracy figuren is heeft het mis. Het Europarlement heeft zich er al over uitgesproken. HAARP is een gevaarlijk wapen:

Het hele verslag staat hier:

Nog meer kritiek op HAARP leest u op:

www.vrijeenergiemachine.nl

www.spiritualia.be

www.fromthewilderness.com


Geplaatst door Hansjelle Dijkstra

Hansjelle Dijkstra

Hansjelle Dijkstra heeft zijn werkzaamheden in het bedrijfsleven vervroegd afgesloten. Hij was reclametekstschrijver, directeur van reclamebureaus en daarna vrijgevestigd marketingstrateeg.

Hij schreef het filosofische toneelstuk “Uitverkoop” waarmee Kitty Knappert en Olga Vroom op tournee zijn geweest...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Hansjelle DijkstraLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Minds are like parachutes, they only function when they are open.

Sir James DewarBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.