De moord op prinses Diana

lady Di

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:22030
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:SOTT

Gekoppelde categorieen
(Verborgen) nieuws, Media, Europa, Politiek

(SOTT | Vertaling voor Earth Matters door Joke Lochmans) 

'Ik doe de dingen anders omdat ik de regels niet volg, omdat ik mijn hart volg en niet mijn hoofd en ook al begrijp ik dat dat me in mijn werk problemen heeft opgeleverd, iemand moet om de mensen geven en dat laten zien.'

Prinses Diana

Het mysterie rond de dood van prinses Diana en Dodi al-Fayed op 31 augustus 1997 is recent opnieuw in de belangstelling komen te staan door de beweringen van een scherpschutter van de Britse SAS (Special Air Service), wiens verklaring onderdeel uitmaakte van een rechtszaak tegen een andere SAS-soldaat die werd veroordeeld voor illegaal wapenbezit. De schoonouders van de betreffende scherpschutter, die slechts bekend staat als 'scherpschutter N.', beweren dat hij tegen zijn vrouw had opgeschept dat 'de SAS achter de dood van prinses Diana zat'. 

Het zal geen verbazing wekken dat de media op het verhaal reageerden door het te ontkennen en, ten onrechte, te citeren dat het onderzoek naar de dood van Diana en Dodi afdoende was geweest, dat het een ongeluk was en dat er 'geen bewijs voor een samenzwering was'. In feite heeft dit zogenaamde 'nieuwe bewijs' weinig meer gedaan dan de media, opnieuw, de gelegenheid te geven om alle ideeën belachelijk te maken dat er iets vreemds gebeurd is die nacht in Parijs Het is ook interessant dat over slechts een paar weken er een nieuwe film over het leven van Diana, simpelweg getiteld 'Diana', zal uitkomen. 

De consensus onder het grote Britse publiek en ook wereldwijd lijkt toch wel te zijn dat Diana en Dodi en hun chauffeur Henri Paul omkwamen als gevolg van een auto-ongeluk dat veroorzaakt werd doordat ze achtervolgd werden door paparazzi. Dit is nogal verbijsterend, omdat de jury in een officieel, drie maanden durend, onderzoek naar hun dood het vonnis 'onwettige dood' uitsprak en de paparazzi werden vrijgesproken. (In het Engels: 'unlawful killing', een situatie waarbij het slachtoffer duidelijk door een ander gedood is, maar waarbij de dader(s) per definitie onbekend is/zijn - vertaler)

Hoe kan dit gebeuren? Wel, hoe is het mogelijk dat 50 % van de Amerikaanse burgers gelooft dat Saddam Hoessein betrokken was bij de aanslagen van 11 september, ondanks het feit dat helemaal niemand ooit in het openbaar daarover een verklaring heeft afgelegd?

Antwoord: De echte taak van de media is niet het nieuws rapporteren maar 'de propaganda te katapulteren' waarvan de 'elite' hoopt dat het de nieuwe 'realiteit' wordt of de geschiedenis ingaat als waarheid.

Twee jaar geleden probeerde de Britse filmregisseur Keith Allen een documentaire uit te brengen over de dood van Diana en Dodi. Maar gezien de inhoud van de film werd het Allen wettelijk verboden om deze voor het grote publiek beschikbaar te maken. Pogingen om de film te uploaden naar sites als Youtube en Vimeo werden eveneens verhinderd. De documentaire laat behoorlijk sterk bewijs zien dat Diana en Dodi vermoord zijn door de Britse 'elite', met de steun en het medeweten van hun Franse collega's.

Een aantal van de details die in de documentaire onthuld worden zijn:

 • Mysterieus genoeg stonden alle camera's die toezicht hielden bij de ingang van de Alma tunnel ('alma' betekent 'ziel' in het Spaans) uit op het moment van het 'ongeluk'.

 • Er is mogelijk geknoeid met de gordels op de achterbank van de Mercedes waarin Diana en Dodi reden, zodat ze niet meer werkten.

 • De paparazzi bevonden zich ver achter de Mercedes van Diana en Dodi op het moment dat zij de Almatunnel inreden. De Mercedes werd in de tunnel echter omringd door vier motoren en een witte Fiat Uno. Een van deze voertuigen (of een van de bestuurders) straalde een zeer felle lichtstraal uit (vergelijkbaar met het licht van een stroboscoop). Daarna raakte de Fiat Uno de Mercedes tegen de zijkant, waardoor deze hard botste tegen een van de pilaren die midden in de tunnel staan.

 • De Franse arts Jean Marc Martino nam onmiddellijk de leiding over de plaats van het ongeluk en de slachtoffers. Het kostte hem echter 37 minuten om de nog bij bewustzijn zijnde Diana van de achterbank van de auto te halen, ondanks het feit dat de achterzijde van de auto niet beschadigd was en er dus niet veel tijd nodig geweest had moeten zijn om haar uit de auto te halen.

 • Er verstreken 81 minuten voordat de eerste ambulance van de plaats van het ongeluk vertrok naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

 • 103 minuten na het ongeluk (dus nog eens 22 minuten na vertrek) arriveerde de ambulance bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis (een rit die niet meer dan 5 minuten zou hebben moeten duren).

 • Tijdens het officiële onderzoek waren experts het met elkaar eens dat Diana's leven gered had kunnen worden als ze op tijd de juiste medische zorg had ontvangen.

 • Dokter Pepin en professor LeComte, die bloedmonsters onderzochten van de chauffeur Henri Paul blijken het bloed van iemand anders te hebben gebruikt om aan te tonen dat hij dronken was, terwijl dat niet het geval was. Deze beide artsen waren bij wet verplicht om het wettelijk onderzoek bij te wonen, maar weigerden te verschijnen. Het Franse Ministerie van Justitie beschermde hen, waarbij ze een beroep deden op 'de openbare orde' om hun weigering om te verschijnen te verklaren en de officiële reden was 'de bescherming van staatsgeheimen en de belangen van het land'. Een regering die informatie achterhoud in het belang van de 'nationale veiligheid' of 'ter bescherming van staatsgeheimen' zegt eigenlijk dat zij zich ervan bewust is dat als de informatie bekend zou worden bij het publiek, dit zou kunnen leiden tot grootschalige oproer, of zelfs een revolutie. Kort gezegd, 'het beschermen van staatsgeheimen' en 'nationale veiligheid' zijn eufemismen voor het beschermen van de 'elite' tegen het volk en tegen wat het volk zou kunnen doen als het de waarheid zou weten.

 • In 2006 bood een team wetenschappers aan om de monsters te onderzoeken om te bepalen van wie deze afkomstig waren. De Franse regering verklaarde echter dat de betreffende bloedmonsters 'niet langer bestonden'. Er is ook duidelijk bewijs dat de Franse politie alcohol in Pauls appartement heeft neergezet om de bewering dat hij een alcoholist was, te staven.

 • De Britse geheime dienst had een plan ontwikkeld om een Servische politicus te vermoorden door zijn auto te laten verongelukken door een stroboscopisch licht op de chauffeur te richten.

 • Vele leden van het Britse establishment, inclusief leden van de rechterlijke macht, de politie en politici, zetten een samenzwering op touw om de waarheid rond het ongeval te verbergen, evenals het feit dat Diana vermoedde dat ze vermoord zou gaan worden.

 • Het Britse parlementslid Nicholas Soames lijkt een psychopathische vrouwenhater te zijn (een van de vele in het Britse establishment) die een grote hekel had aan Diana. Soames was Minister van Defensie onder de conservatieve premier John Major (1994-1997). Soames dreigde Diana dat ze moest ophouden met haar in de schijnwerpers staande campagne om het gebruik van landmijnen in derdewereldlanden te beëindigen en waarschuwde haar dat 'een ongeluk in een klein hoekje zit'. Soames is de voorzitter van Aegis Defence Services, een private Britse organisatie die huursoldaten levert en vestigingen heeft in Afghanistan, Bahrein, Irak, Kenia, Nepal en de VS. Uit videobeelden die in 2005 werden vrijgegeven, blijkt dat soldaten van Aegis in het wilde weg op Irakese burgers schoot en hen doodde tijden 'Operation Iraqi Freedom'.

 • Volgens een boek dat door vrouwelijke parlementsleden in 2005 werd uitgegeven, is Soames het 'meest seksistische' parlementslid en verschillende vrouwelijke parlementsleden stelden dat hij vulgaire opmerkingen tegen hen had gemaakt. Bij andere gevallen van seksuele intimidatie werd gezegd dat Soames regelmatig gebaren met zijn handen maakt die vrouwelijke borsten suggereren wanneer vrouwen in het parlement het woord willen voeren, om ze af te leiden.

Een mogelijk zwak punt in de uitstekende documentaire van Keith Allen waarin hij de moord op Diana en Dodi onderzoekt, dan is het de nadruk die hij legt op de rol van het Britse koningshuis bij de moord. Het is onwaarschijnlijk dat de Britse koninklijke familie een rol van betekenis speelde bij de moord op Diana en Dodi omdat het Britse vorstenhuis al eeuwenlang geen significante macht meer heeft in Engeland . Sinds het feitelijke einde van de absolutistische monarchie in Engeland aan het begin van de 18e eeuw, is de rol van de Britse Monarchie nog slechts het dienen van de belangen van de aangestelde lekenautoriteiten, oftewel 'de elite'.

Diana en Dodi werden alleen vermoord om 'de Britse monarchie te beschermen' omdat het voortbestaan van de monarchie van belang is voor de burgerlijke 'elite' omdat het de claim legitimeert dat zij een 'natuurlijk' of 'door God gegeven' gezag hebben over het inferieure gepeupel. Het is, tenslotte, de koningin die regeringen benoemt en ridderschap en andere adellijke titels en eervolle benoemingen verleent aan de uitverkorenen, en op deze wijze koninklijke legitimiteit verleent aan degene die een benoeming ontvangen. Achter de schermen is het uiteraard 'de regering van Hare Majesteit' (oftewel diezelfde burgerlijke 'elite') die de koningin adviseert over wie welke titel krijgt en wanneer. Zonder al deze pracht en praal zou het, wanneer burgers elkaar titels verlenen, alleen maar lijken op een stel onwaardige bureaucraten die zich ver verheffen boven hun werkelijke positie. En het volk zou daar wel eens niet mee kunnen instemmen.

Diana's scheiding van Charles, haar aanstaande huwelijk met Dodi al-Fayed (een moslim) en de mogelijkheid dat zij wel eens een aantal van de niet zo koninklijke voorvallen in Windsor Castle naar buiten zou kunnen brengen, vormden een bedreiging voor het beeld dat het publiek van het Britse vorstenhuis had en de reputatie en zelfs het voortbestaan ervan, maar de bedreiging was het grootst voor de meest hoogstaande civiele machthebbers die op jaloerse wijze hun bovenmatige privileges en levensstijl willen veiligstellen.

Dodi al-Fayed was filmmaker (hij produceerde 'Chariots of Fire', een film die meerdere Oscars won). Zijn vader was een rijk man. We kunnen alleen maar speculeren wat voor films of documentaires hij gemaakt zou hebben als hij en Diana waren blijven leven, met haar als zijn vrouw en inspiratie. Wat zou Diana hebben bereikt als ze was blijven leven, gezien haar onomwonden stijl en medelevend karakter, samen met haar wereldwijde publieke aantrekkingskracht? Met de hele wereld als haar podium en met miljarden mensen die naar haar luisterden, zouden de afgelopen 16 jaar die ons de eindeloze 'war on terror' en de invasies van andere landen hebben gebracht, evenals het afslachten van zoveel onschuldigen en het instellen van een wereldwijde politiestaat, anders zijn verlopen?

We zullen het nooit weten.

Maar het zegt zeker iets triests over de aard en de structuur van onze moderne maatschappij dat een open en liefhebbend hart in combinatie met een natuurlijke en wijdverspreide populariteit door onze 'leiders', die zich aan hun positie vastklampen, als een zo grote bedreiging wordt gezien dat zij direct aan moord en cover-ups denken om 'het probleem op te lossen'. Maar dat lijkt precies wat er gebeurd is in het geval van Diana, en zij was zeker niet het eerste slachtoffer. Dit verhaal van de standrechtelijke moord op een volksheld is allesbehalve nieuw. Julius Caesar was zo'n held en in de afgelopen 2000 jaar zijn er vele anderen geweest. Helaas vertelt elk leven hetzelfde verhaal van een onvervuld potentieel, voor henzelf, voor de miljoenen die zij hadden kunnen inspireren en voor de maatschappij in het algemeen.

Joe Quinn | Scott.net

Woensdag 21 augustus 2013

Bron: sott.net


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Het lijkt erop dat de chaos toeneemt, maar dat is ook het geval met de schoonheid in het bewustzijn van steeds meer mensen.

Anthony Kiedis, zanger Red Hot Chili PeppersBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.