Vrijheid van meningsvorming | Grondrechten nader bekeken

Meningsvorming

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:7400
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
Media, Editors choice, Media en agenda

Grondrechten zijn in onze Grondwet vastgelegd. 

Een van die grondrechten is de vrijheid van meningsuiting.

Nu is de laatste jaren met enige regelmaat gezocht naar de grenzen van dat recht.

Vragen als: Kun je iemand wel of niet verbieden uitspraken te doen over het geloof van de ander? Mag een overheid ingrijpen als journalisten naar de mening van diezelfde overheid, een veiligheidsrisico voor ons land vormen?

De vragen zijn begrijpelijk op zich. Belangwekkend ook, maar mijn probleem op dit moment met dat grondrecht ligt vooral in een veel meer basale vraag.

Die meer basale vraag is of wij ons grondrecht niet voor een groot gedeelte hebben gecedeerd, overgedragen aan anderen?

Is het niet zo dat anderen voor ons dat unieke grondrecht uitoefenen? En is het niet zo, dat wij dat haast als vanzelfsprekend toestaan of ons er zelfs niet eens bewust van zijn?

Laten we vaststellen dat het uiten van een mening altijd voorafgegaan zou moeten worden door een vrije vorming van die mening. Maar doen we dat nog wel zelf, of laten we ons leiden door anderen, die daar op heel bedreven wijze invulling aan geven.

Ik duidt dus nadrukkelijk op het proces van meningsvorming in onze samenleving.

Wordt in werkelijkheid , onze mening tegenwoordig niet voor een groot gedeelte door de media bepaald?

Mijn antwoord daarop is een volmondig JA. De vraag of dat goed is en of de media daar voldoende bewust en verantwoord mee omgaan, moet naar mijn mening een zo mogelijk nog volmondiger NEE zijn.

Ik zal dat toelichten.

Het tot stand komen van een journalistiek product is boeiend om te volgen. Vanuit een vraag om informatie, ontstaat informatie. Dat is de essentie van journalistiek.

Echter het journalistieke eindproduct van die zoektocht, datgene wat wij krijgen voorgeschoteld is onderhevig aan allerhande invloeden en filters.

De journalisten maken keuzes, de redacties van de kranten of Tv-programma's maken keuzes, de respectievelijke eindredacties maken keuzes en niet zelden hebben we nog met eigenaren of direct belanghebbenden te maken, die uiteindelijk de vorm van het geboden nieuwsfeit ook weer kunnen beïnvloeden. En dan hebben we het voor het gemak maar even niet over de keuzes die door de informatieverschaffers vooraf gemaakt worden.

Wij, als consument, zijn ons veelal niet bewust van die filters.

Het gepresenteerde is echter wel in nagenoeg alle gevallen het enige waar wij onze mening op baseren. We moeten wel, want het ontbreekt ons aan tijd en wellicht ook aan kennis en vaardigheid om alles zelf te onderzoeken.

Maar daardoor is de mening die wij dus uiten over die onderwerpen op dat moment op zijn minst beïnvloed door anderen.

Wat doet dat met ons unieke recht van meningsuiting?

Niet veel goeds ben ik bang, want wij verbouwen dat basale recht eigenlijk tot het recht om andermans mening te mogen verkondigen.

Ik vind daarom, dat de huidige realiteit moet worden omgebogen en het recht van vrije meningsuiting nu voor eens en voor altijd dient te worden vooraf gegaan door het recht van vrije meningsvorming.

Een recht dat weliswaar niet in de Grondwet staat omschreven, maar wat wij wel in alle vrijheid kunnen, sterker nog, moeten eisen van de media.

Tegen die media zeggen we dus: Geef ons de gelegenheid om onze eigen mening te vormen. Filteren is prima, maar dan alleen filteren datgene wat kleurend en beïnvloedend kan worden genoemd voor die meningsvorming.

Beperk je nadrukkelijk tot feiten en laat de nieuwsconsument ZELF beslissen wat hij of zij met die feiten doet in de zin van meningsvorming. De mening van de journalist, de belangen van de zender of programma mogen niet van invloed zijn op het materiaal waarop de consument zijn of haar mening gaat vormen.

Dat is noodzaak, dat is ons recht van vrije meningsvorming.

---

Everyone sees what you appear to be, few really know what you are.......


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Ik heb altijd geweten dat ik voorbestemd was voor iets groots.

Oprah Winfrey, Amerikaans televisiepresentatriceBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.