Schreeuwen tegen de storm

Kijk uit!

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:8718
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Ad Broere

Gekoppelde categorieen
Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM), Europa, Politiek, (Verborgen) nieuws, Nederland, Media

Op 27 februari 2012 had Eenvandaag een primeur! Hoewel het heel mooi is dat Eenvandaag als eerste van de mainstream media aandacht aan het ESM heeft besteed, was het geconcentreerd op de bezwaren van de Rekenkamer. Deze bezwaren hebben vooral betrekking op de controle van de besteding van het Nederlandse belastinggeld. De Rekenkamer heeft geen bezwaar tegen het ESM als zodanig. 

Uit mijn bijdrage aan Eenvandaag was helaas veel weggeknipt door de editors, waardoor het voorkwam alsof ik tegen ben zonder dit te onderbouwen. Het motief dat men opgaf voor dit knipwerk is, dat men  het 'eenvoudig wil houden', omdat het merendeel van de Nederlanders te weinig bevattingsvermogen heeft om het te kunnen begrijpen, als er een wat ingewikkelder taal zou worden gebruikt. Dit is een subtiele vorm van discriminatie naar een grote groep van Nederlanders, die op deze manier belangrijke inhoudelijke informatie via de mainstream media wordt onthouden.

Als er niet geknipt zou zijn in mijn bijdrage, dan was het voor veel mensen een eye-opener om te begrijpen, dat de ECB leningen aan Europese banken van inmiddels meer dan een biljoen euro's slechts vooruitlopen op de komst van het Europese belastingkantoor het ESM, dat de burgers tot op het bot gaat uitzuigen om het hoog-heilige financiële stelsel - en de weinigen die hiervan profiteren- overeind te houden. Wat uiteindelijk niet zal lukken, maar dan is het merendeel van de Europese burgers wel al tot de bedelstaf veroordeeld.

Laat uw stem horen door de petitie te tekenen! Alleen grote aantallen maken indruk op de dames en heren in Den Haag!

Daarom: NIET UITGEZONDEN DOOR EENVANDAAG OP 27 FEBRUARI 2012

Het ESM is gebaseerd op een internationaal verdrag, waaraan in aanvang zeventien eurolanden deelnemen. De Raad van Gouverneurs, samengesteld uit de zeventien Ministers van Financien van de eurolanden worden geacht besluiten te nemen, die passen binnen het kader van dit internationale verdrag, dat boven de nationale wetgeving en de belangen van de ESM leden uit gaat. De positie van de eurolanden is die van leden, waarbij het ene land meer stemrechten heeft en het andere minder tot weinig. Duitsland heeft bijvoorbeeld 27% van de stemrechten en Nederland slechts 5,7%.

In artikel 10 van het ESM verdrag staat, dat de Raad van Gouverneurs kan besluiten om het maatschappelijke kapitaal te verhogen. De nationale procedures, waaraan wordt gerefereerd,komen aan de orde nadat het besluit genomen is en kunnen dus slechts over wijze van uitvoering van het besluit gaan. 

Door het optuigen van het Europees Stabiliteit Mechanisme, hebben de Europese Commissie, de ECB en het IMF een instrument, waarmee door middel van leverage meer middelen kunnen worden aangetrokken dan de 700 miljard euro die naar het fonds worden overgemaakt door de eurolanden: 

ARTIKEL 21 
Transacties voor het aangaan van leningen

  1. Het ESM wordt gemachtigd op de kapitaalmarkten bij banken, financiële instellingen of andere personen of instellingen leningen aan te gaan voor het verwezenlijken van zijn doel.
  2. De uitvoeringsregels volgens welke transacties voor het aangaan van leningen worden gesloten, worden bepaald door de directeur overeenkomstig door de Raad van bewind vast te stellen gedetailleerde richtsnoeren.
  3. Het ESM maakt gebruik van passende risicobeheersinstrumenten, die regelmatig opnieuw worden bezien door de Raad van bewind.

Hierin heeft de Raad van Bewindsamengesteld uit specialisten en geadviseerd door Europese Commissie, ECB en IMF een sleutelrol.

Dus, als gaat om het aantrekken van middelen is men niet afhankelijk van de ESM leden. Die verstrekken het risicodragend kapitaal tot een maximum van 700 miljard euro. De overige benodigde funding kan worden aangetrokken op de kapitaalmarkten. Wellink en Buiter spraken over een fonds van 3000 miljard. Dit bedrag is langs deze weg zonder meer haalbaar. 

ARTIKEL 15
Financiële bijstand voor de herkapitalisatie van financiële instellingen van een ESM-lid

De Raad van gouverneurs kan besluiten een ESM-lid financiële bijstand in de vorm van leningen te verlenen met het specifieke doel de financiële instellingen van dat ESM-lid te herkapitaliseren.

In normaal Nederlands: Via het ESM kunnen banken van de eurolanden met leningen worden geholpen als de Europese Commissie, het ECB en het IMF dit nodig achten.

Als er een groot bedrag aan uitstaande leningen in de (nabije?) toekomst wegens oninbaarheid moet worden afgeschreven, bijvoorbeeld door een mislukte bailout van de Europese banken via het ESM en het risicodragende kapitaal wordt aangetast, dan biedt het verdrag de mogelijkheid om aanzuivering van het verloren gegane kapitaal op te eisen, totdat het maximum van 700 miljard euro weer is bereikt. Geen schip van bijleggen, maar een fonds van bijleggen, dus. En een verhoging van het maatschappelijke kapitaal is binnen deze context niet nodig.

Wat niet naar voren kwam is de macht van de Europese Commissie en de ECB om belangrijke besluiten te forceren met een spoedprocedure, waarbij 85% van de stemmen volstaan.

Ook werd de positie van de Raad van Bewind ten opzichte van de Raad van Gouverneurs niet toegelicht. De Raad van Bewind is samengesteld uit specialisten op economisch, juridisch en financieel gebied. Zij worden geadviseerd door het IMF, de Europese Commissie en de ECB. De Raad van Bewind kan gemachtigd worden door de Raad van Gouverneurs om besluiten te nemen over zaken, die hen feitelijk het stuur in handen geeft.

Is het u ook opgevallen dat geen enkele andere omroep of krant aansluitend op Eenvandaag ook aandacht aan het ESM heeft gegeven? Het onderwerp blijft kennelijk een taboe voor de media. Uiteindelijk heeft Eenvandaag de nadruk gelegd op de gewenste controle door de Nederlandse Rekenkamer op de bedragen die vanuit de schatkist naar het ESM vloeien. De Rekenkamer heeft geen bezwaren tegen het instituut als zodanig.


Geplaatst door Ad Broere

Ad Broere

Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens.  Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ad BroereLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

De man die de vrouw haar kleine fouten niet vergeeft, zal zich nimmer verheugen in haar grote deugden.

Kahlil Gibran, Libanees tekenaar en schrijver (1883-1931)Bij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.