Het belang van gezonde voeding dringt langzaam door in gevangenissen

supplementen voor gevangenen

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:6088
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Het CelherstelConcept

Gekoppelde categorieen
Gezondheid, Voeding, Supplementen

(Rinno Heidstra | Het CelHerstelConcept)) Afgelopen week was in het nieuws dat Paul de Leeuw was afgevallen dankzij de voedingsadviezen van een Duitse arts. Paul had last van overgewicht, jicht en slijtage van zijn gewrichten, hetgeen een kunstknie noodzakelijk maakte.

Een ander bericht kwam van onze overheid. Vanaf volgend jaar worden in zeven gevangenissen voedingssupplementen verstrekt aan gevangenen met een agressiviteitprobleem. De proef is mogelijk mede dankzij de positieve resultaten van een  onderzoek van de onderzoeker Ap Zaalberg die verbonden is aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum WODC. Begin dit jaar promoveerde hij op een proefschrift met de titel: ‘Nutrition, neurotoxicants & aggressive behaviour’. ('Voeding, neurotoxines en agressief gedrag’)

Beter laat dan nooit, maar toch…
Beide berichten wekken de indruk dat het om iets bijzonders en nieuws gaat, maar het gaat om  inzichten en methoden die ook in Nederland al tientallen jaren worden toegepast; testen op voedingsallergie, voedingsadviezen en supplementen. Het illustreert de stroperigheid van de toepassing van nieuwe inzichten in de voeding- en gezondheidsindustrie. De  journalist Toine de Graaf schrijft al in 2010  een artikel over de invloed van voeding op de website van Natuur diëtisten Nederland. In 1978, dat is nu bijna veertig jaar geleden, werd het eerste onderzoek gedaan door de criminoloog professor dr. Stephen Schoenthaler van de California State University met verbijsterend positieve resultaten. Hij toonde de relatie aan tussen voeding en gedrag en zijn conclusie was: ‘of we sluiten nog meer kinderen op, of we voeden ze goed’.

Vooringenomen stelling van Voedingscentrum remt vernieuwing
Het Voorlichtingsbureau van de Voeding, tegenwoordig het Voedingscentrum genaamd, begreep de onderzoeken en de relatie niet en roeptoeterde dat het ‘ongefundeerd’ was om een relatie tussen voeding en gedrag te veronderstellen. Worden zij wellicht ook beïnvloed door de lobby tegen gezond voedsel zoals de Europarlementariër Bas Eickhout in de NRC vertelt? Mede dankzij die lobby en instanties die zich daardoor laten leiden, heeft het tot 2015 geduurd voordat een klein en voorzichtig begin wordt gemaakt met een toepassing van gezonde voeding in gevangenissen. Hopelijk blijft het initiatief niet beperkt tot gevangenissen; ook gedragsstoornissen buiten de gevangenissen kunnen worden veroorzaakt door voeding, evenals ADHD, depressiviteit en andere gezondheidsproblemen.

Ook allergieën en chronische ontstekingen van belang
Het geplande onderzoek lijkt een beperkte interventie te zijn waarbij alleen extra voedingssupplementen worden gegeven, maar er zijn meer factoren die een rol spelen. Suiker, E-stoffen, voedingallergieën en chronische ontstekingen zijn eveneens belangrijke gedrags- en gezondheidsbepalende factoren. Als deze niet worden meegenomen in het onderzoek is de kans op foutieve interpretaties van de resultaten groot.

Paul de Leeuw valt af met ‘wonderdieet’
Het andere nieuwsitem ging over het succesvolle afvallen van Paul de Leeuw. Volgens de berichten heeft hij een arts in Hamburg gevonden die op basis van een bloedonderzoek een lijst heeft gemaakt van voedingsmiddelen die hij niet meer mag eten… en het heeft effect! Het is geweldig dat Paul afvalt en zijn maag- en jichtmedicijnen kan laten staan, maar het is verbazend dat hij niet eerder dergelijke onderzoeken heeft gedaan en de adviezen heeft gekregen die hem nu helpen. Het zijn testen die in Nederland al jaren worden aangeboden en de adviezen zijn ook niet nieuw.

voedingsallergieVoedingsallergie speelt een belangrijke rol
Gefundeerde voedingsadviezen worden gegeven op basis van algemene kennis, symptomen en testen van onder meer voedingsallergie. Een IgG voedingsallergie wordt vaak niet herkend omdat de reacties minder heftig zijn dan de meer bekende en snel optredende IgE reactie. In het artikel ‘Voedselallergie komt vaker voor dan je denkt’ worden onder meer onderzoeken aangehaald die de rol van deze allergie bij astma, de ziekte van Crohn, het spastische dikke darmsyndroom en vermoeidheid beschrijft.

Tot voor kort moest een buisje bloed worden afgenomen voor het doen van deze test, maar sinds kort is de test mogelijk met enkele bloeddruppels uit een vingertop.

Glutenallergie heeft ook invloed op gedrag en wordt vaak niet serieus genoeg genomen. In het artikel ‘Glutenallergie veroorzaakt psychiatrische stoornissen’, worden de gevolgen van een onontdekte glutenallergie beschreven.

Nieuwe testen en inzichten maken meer mogelijk
Voor klachten zoals jicht, overgewicht en artrose zijn dankzij nieuwe inzichten en meetmethodes genezende interventies mogelijk, zoals Paul de Leeuw aan den lijve ondervindt. Dat onderdrukking van symptomen met medicijnen de gezondheid verslechtert heeft hij intussen ervaren.

Hoewel we nog niet alles begrijpen van de invloed van voeding op gezondheid en gedrag, is het wel mogelijk om voedingsallergieën en tekorten van vitamines, vetzuren en mineralen te meten en chronische ontstekingen vast te stellen. Op basis van die gegevens kan een persoonlijk advies worden gegeven. De consequenties zijn voor velen een schok omdat tekorten moeten worden aangevuld en producten die een allergische ontsteking veroorzaken niet meer mogen worden gegeten. De ‘gezonde’ maaltijden bestaande uit volkorenbrood met margarine en kaas en pasta met groente blijken vaak chronische ontstekingen te veroorzaken.

Misleidende informatie over medicijnen en supplementen
De verandering van eet- en leefgewoontes is een uitdaging, maar onvermijdelijk voor wie gezond wil worden. We worden dagelijks misleid door reclames van industrie, overheid en patiëntenverenigingen dat overal een pilletje tegen bestaat, maar gezond worden kan alleen door het maken van gezonde keuzes, zoals onder meer Het CelHerstelConcept uitlegt. Het is net de eenvoudigste weg. Het nemen van verantwoordelijkheid voor de keuzes die je maakt valt velen zwaar, zoals ook Paul de Leeuw op zijn facebook beschrijft.

Het heeft wel een positief effect op gezondheid  en dan is het jammer dat RTL Boulevard het afvallen als belangrijkste noemt. Een gezonde voeding die rekening houdt met voedings- allergieën is een voorwaarde voor gezond worden, afvallen is daarbij een fijne ‘bijwerking’.

De keus is aan ons: willen we leren leven met klachten en symptoomonderdrukkende medicijnen of nemen we verantwoordelijkheid voor onze gezondheid?

Bron: Het CelHerstelConcept


Geplaatst door Rinno Heidstra

Rinno Heidstra

Rinno Heidstra werkt als natuurgeneeskundig therapeut in het CelHerstelCentrum in Enschede. www.duurzaam-gezond.nl | www...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Rinno HeidstraLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, ontwaakt.

Carl Gustav Jung, Zwitsers psychiaterBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.