De geschiedenis van kanker | hoe de mensheid al honderden jaren wordt bedrogen

chemotherapy_vials

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:52110
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Spiegelbeeld

Gekoppelde categorieen
Gezondheid, Ziekte, Kanker

(Spiegelbeeld | Désirée L. Röver) Kanker is tegenwoordig zo wijd verbreid, dat we allemaal wel íemand kennen met deze diagnose. We weten hoe dwingend, ingrijpend en mensonterend het mes-straal-chemo-traject kan zijn. En ook zien we dat menig kankerpatiënt de ‘reguliere weg’ niet helemaal, of zelfs helemaal niet wil volgen, maar op zoek gaat naar manieren die wat vriendelijker zijn voor lichaam en geest. Dan blijkt hoe lastig en ook hoe kostbaar het kan zijn om gebruik te maken van complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM).

Zelfs via hun aanvullende polissen vergoeden zorgverzekeraars juist deze consulten en middelen maar mondjesmaat. Een tweede moeilijkheid is dat CAM-artsen en therapeuten onder het heersend farmaceutisch schrikbewind heel kwetsbaar zijn. Waar komt de religie vandaan dat alleen de reguliere geneeskunde het bij het rechte eind heeft en dat je kanker moet bestrijden met twee extreem giftige en kankerverwekkende methoden: nucleaire straling en chemotherapie? Wat is van deze dwang de achtergrond?

‘Medische voodoo’
Een kankerdiagnose wordt soms nogal plompverloren meegedeeld. En zeker wanneer de betrokken patiënt niet meteen mee wil in de heilige drie-eenheid van mes-straal-chemo, kan de arts daar dreigend aan toevoegen: “Met deze vorm van kanker hebt u in dit stadium nog zes maanden te leven.” Zo’n, voorspelling noem ik ‘medische voodoo’. Want waarop berust die op? Op wat de arts is aangeleerd? Op wat hij ziet wat er met patiënten gebeurt wanneer zij de behandel-protokolders volgen die de arts verplicht is om hen voor te schrijven? De logische volgende vragen zijn dan: Hoe worden artsen opgeleid? In welk gedachtegoed? Wie bepaalt daarvan de inhoud en de kwaliteit? Waarom gedraagt de Westerse patentgeneeskunde zich als de enig geldende wijsheid? En waarom worden natuurlijke middelen en methoden, die meewerken met het lichaam en ook de artsen en therapeuten die deze toepassen, zo belachelijk en onbereikbaar gemaakt? Wanneer de gezondheidszorg niet wérkelijk over gezondheid gaat, wat is er dan wel aan de hand?

Het gestructureerd dictaat van Big Farma
Helaas, onwetendheid is geen gelukzaligheid meer. De harde werkelijkheid is dat de Westerse patentgeneeskunde een industrie is die al vele jaren compleet wordt beheerst door farmaceutische multinationals. Zij ondersteunen universiteiten, financieren medisch onderzoek, bouwen faculteitsgebouwen, sponsoren leerstoelen, delen smeergelden en leuke reisjes uit, en hebben een leger aan getrainde vertegenwoordigers en lobbyisten voor het bewerken van artsen, politici en andere decision makers.

Een overdreven opvatting? Nee, lees het boek Bijwerkingen uit 2010 van farma insider John Virapen maar. Van de artikelen en studies die in internationale medisch-wetenschappelijke tijdschriften worden gepubliceerd, blijkt 60% te zijn geschreven, gefinancierd, of anderszins beïnvloed door de farmaceutische industrie [Marcia Angell 2005, Peter Gøttsche, 2013]. En er worden heel wat onappetijtelijke studie uitkomsten weggemasseerd [William Thompson, CDC, 2014]. Het belang van de eigenaren [lees: internationale banken] en aandeelhouders van deze farmaceutische bedrijven is zoveel mogelijk zieken en ziekten. Dit speelveld wordt dan ook met ijzeren vuist gecreëerd, beschermd en verdedigd. Met medewerking van ‘gerenommeerde wetenschappelijke’ instituten, overheden, politici, de media en zelfs Hollywood!

“De basis van de moderne geneeskunde is een genadeloze commercie.” - Dave Lewis, oktober 1937, Johns Hopkins Hospital

Westerse patentgeneeskunde heeft veel weg van een religie. De arts is als een dominee of pastoor die bemiddelt tussen de farmagodheid en jouw zondig zieke lichaam. En iedereen die het evangelie niet volgt, is een ketter. Het zwaard van deze Inquisitie geldt bij kanker, maar ook bij vaccinaties.

Overigens zijn — naast de nu alom aanwezige nucleaire straling van Tsjernobyl, Fukushima, twee andere beschadigde kernreactoren in Oekraïne, en de gebruikte nucleaire wapens in de recente oorlogen — ook de gifstoffen en vreemde eiwitten in vaccins een probaat middel om kanker te veroorzakenk. Vaccins worden nooit onderzocht op hun kankerverwekkende eigenschappen, noch op hun risico voor geboorteafwijkingen en steriliteit!

”Vóór de introductie van de koepokvaccinaties was kanker nagenoeg onbekend. Ik heb te maken gehad met minstens tweehonderd kankerpatiënten, en ik heb nimmer een geval van kanker gezien in een niet-gevaccineerd persoon.” - dr. W.B. Clarke, Indianapolis, VS, omstreeks 1900

De lange rij van originele wetenschappers en bonafide artsen en therapeuten die in de afgelopen eeuw methoden ontdekten om kanker werkelijk te helpen genezen, zijn stelselmatig geridiculiseerd, uit het register geschrapt, via de Belastingdienst tot de bedelstaf gebracht, achter tralies gezet, bezweken in een psychiatrische inrichting, of domweg vermoord. Hun namen en gedachtegoed staan in geen enkel medisch studieboek.

Ongeveer een meter boekenruggen in mijn bibliotheek is geschreven door artsen, wetenschappers en journalisten die in de afgelopen honderd jaar niet langer zwijgend hebben kunnen aanzien hoe de niets vermoedende burger door de gevestigde Westerse patentgeneeskunde steeds meer wordt misleid, gegijzeld en beschadigd. Uit de bevindingen van deze klokkenluiders wordt via een snoer van historische feiten een heel andere realiteit zichtbaar dan die ons dagelijks wordt voorgehouden.

Kruidengeneeskunde
Overal ter wereld en sinds mensenheugenis heeft de mens bij het genezen van verwondingen, vergiftigingen en ziekten gebruik gemaakt van planten en kruiden. De Indiase Ayurveda en de traditionele Chinese geneeskunde zijn al duizenden jaren oud, maar ook in Europa, vooral in Duitsland, is een zeer uitgebreide kruidengeneeskundige kennis aanwezig. Van iedere plant zijn de specifieke eigenschappen bekend van elk apart onderdeel: zaad, wortel, stengel, schors, blad en bloem(knop). Vers geoogst, als essentiële olie, als aftreksel of tinctuur, of verwerkt in een zalf worden deze onderdelen — al of niet in combinatie met elkaar of met die van andere planten — intern of extern toegepast. Deze stoffen uit de natuur kunnen communiceren met de weefsels, cellen en de genen van het menselijk lichaam. Ja, sommige stoffen zijn giftig, maar het gaat hier om de biochemische handtekening, dosis is een andere kwestie.

Homeopathie
Samuel Hahnemann (1755-1843) was een Duitse arts die nadrukkelijk zocht naar de oorzaak van een ziekte. In zijn diverse boeken en verhandelingen, waaronder Organon (1810, Engelse vertaling 4e editie in 1833), Chronische Ziekten (1828) en Materia Medica (1830), beschreef hij zijn ervaringen met wat hij ‘homeopathie’ noemde: hoe het gelijke met het gelijke te genezen. Hij werkte met zeer sterke verdunningen (potentiëring) van natuurlijke stoffen, die hij bij iedere (10x) verdunning ook 100 maal op een speciale manier schudde. Hedendaagse wetenschappers als Jacques Benveniste (1988) en Luc Montaigner (2009) hebben — bijna tegen hun wil — gevonden dat in verregaande verdunningen de informatie van de oorspronkelijke stof bewaard blijft, zelfs nadat er daarin zoveel stadia zijn gepasseerd, dat er onmogelijk nog een enkele molecuul van de stof in de oplossing aanwezig kan zijn. Met moderne meetmethoden is bovendien vastgesteld dat iedere verdunning een eigen, specifieke frequentie-informatie, en dus een eigen betekenis heeft. In tegenstelling tot in de Westerse patentgeneeskunde, waarin aannames voortdurend moeten worden aangepast, heeft men in de homeopathie de principes nog nooit hoeven te veranderen.

“Ik kan niet zeggen dat homeopathie in alles correct is. Wat ik nu kán zeggen, is dat de hoge verdunningen kloppen. Hoge verdunningen van iets zijn niet niets. Het zijn waterstructuren die de originele moleculen imiteren.” -
Luc Montaigner

Beroepsverenigingen en waakhonden
In 1847 werd in de VS de American Medical Association (AMA) opgericht. De officiële aanleiding was het creëren van een kwaliteitseis voor artsen en een bescherming van het beroep — de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG) stamt uit 1849. Het onuitgesproken doel van de AMA was om de homeopathie van de aardbodem te doen verdwijnen. In Amerika was Hahnemann’s gedachtegoed doorgedrongen tot zelfs in de verste uithoeken van het platteland, en pasten artsen van diverse pluimage en clientèle de principes ervan met veel succes toe. Onder de regie (1899-1949) van twee AMA-directeuren — de aborteur George A. Simmons, en de gesjeesde arts Morris Fishbein, — zijn heel wat medicijnschandalen onder het tapijt geschoven, en zijn er nog veel meer waardeloze maar zeer gevaarlijke ‘geneesmiddelen’ de markt op geholpen. In 1939 stichtten het Rockefeller cartel en IG Farben Duitsland de Drug Trust. De AMA werd daarvan de dekmantel.

Microbenjacht vs. gezond milieu
Pierre Antoine Béchamp (1816-1908) was een Franse arts, bioloog, chemicus, fysicus en apotheker en daarnaast een tijdgenoot van Louis Pasteur (1822-1895) die chemicus, bioloog en een Rothschild-beschermeling was. De meeste mensen, inclusief artsen, kennen de wetenschapspionier Béchamp niet, terwijl de naam van Pasteur in ieders brein gegrift staat. Pasteur bouwde zijn reputatie op met het plagiëren en misvormen van Béchamp’s gedegen en innovatieve (microscopisch) onderzoek.

Pasteur is de vader van de onrealistische microbentheorie en het monomorfisme (microben hebben één gestalte en iedere ziekte wordt veroorzaakt door een eigen microbe) en heeft de misleide vaccinatiefabel van Edward Jenner verder vooruit geholpen. Maar bitter weinig van Pasteur’s beweringen konden door wetenschappers die zijn experimenten hebben getracht te herhalen, worden bevestigd. Maar zijn fantastische vertellingen zijn wél de basis voor de huidige Westerse geneeskunde en de farmaceutische multinationals. Pasteur zelf was zich zeer bewust van zijn wetenschapsfraude en hij probeerde die op zijn sterfbed recht te zetten met “Het gaat niet om de microbe, het gaat om het milieu”, een uitspraak van een andere van zijn tijdgenoten, de fysioloog Claude Bernard (1813-1878).

Deze laatste legde zich toe op het creëren van een verantwoord stappenplan voor experimenteel wetenschappelijk onderzoek, en lanceerde de term ‘intern milieu’. Bernard: “De stabiliteit van het interne milieu is voorwaarde voor een vrij en onafhankelijk leven.” Béchamp had in zijn uitgebreide studies ontdekt dat in een gezonde omgeving, potentieel schadelijke microben simpelweg niet kunnen overleven. In een ongezond milieu kunnen vriendelijke microben van vorm veranderen en tot venijnige ziekteverwekkers worden (polymorfisme). Dit gebeurt onder meer bij iedere wortelkanaalbehandeling: zodra dat gebied weer wordt afgesloten, krijgen de ter plaatse aanwezige bacteriën geen zuurstof meer, worden anaëroob en daarmee vele malen giftiger.

Béchamp: “De karakteristieke microbe van een ziekte is daarvan eerder een symptoom dan een oorzaak.” Zijn uitspraak past perfect in wat ik ontdekte in hoe de anticonceptiepil het lichaam berooft van juist die vitaminen en andere nutriënten die de baarmoederhals nodig heeft om gezond te zijn. Door deze tekorten ontstaan er in de cervix beschadigingen (laesies), waarin zich vervolgens humaan papilloma virussen (HPVs) kunnen nestelen. De Duitse arts Rudolph Virchow (1821-1902) stelde vast: “De habitat van ziekteverwekkers is ziek weefsel.” Wanneer deze vitaminetekorten lang aanhouden, kan de baarmoederhals zodanig uit balans en beschadigd raken dat er zich in die laesies kankercellen kunnen gaan vormen. Daarmee is HPV geen oorzaak van baarmoederhalskanker, maar de aanwezigheid van HPV is het gevolg van het ongezonde milieu ter plaatse… Een signaal dus!

Daarom gaat het erom om niet te gaan jagen op microben waartoe de Pasteuriaanse leugens ons aanzetten en waarop de hele Westerse geneeskunde inclusief de vaccinatietheorie is gebaseerd, maar om het interne milieu in het lichaam gezond te maken en houden: homeostasis, ofwel een milieu waarin een correct zuur/base evenwicht heerst en een gezonde celademhaling kan plaatsvinden. De verbeteringen daarin kunnen we teweegbrengen met ontgiften, gezonde voeding, het ondersteunen van haperende lichaamsprocessen met suppletie van extra vitaminen en mineralen, een juiste buikademhaling, het ontdoen van emotionele en mentale stress, en gezond bewegen. Niet met lichaamsvijandige farmacijnen!

Conclusie: kanker is het signaal dat het lichaam volslagen uit balans is.
Oplossing: breng het interne milieu weer in een gezonde staat!

Stroomlijnen van medische opleidingen
Hoe kan het dat er wereldwijd zo’n verbetenheid is tegen natuurlijke helingmethoden en middelen? In 1910 financierden de Rockefeller-, Carnegie- en Ford Foundations het Flexner Report. Dit was het startschot voor het wereldwijd gelijkschakelen van de medische opleidingen. Deze moesten elitair, technisch, farmaceutisch gebaseerd en langdurig worden, met een ingebouwd mechanisme waardoor de studenten zich naderhand als arts altijd aan de aangeleerde principes zouden houden.

"Fichte bepaalde dat educatie erop moet zijn gericht om de vrije wil te vernietigen, zodat, nadat leerlingen de school hebben verlaten, zij gedurende de rest van hun leven niet in staat zullen zijn om anders te denken of te handelen dan hun leermeesters zouden hebben gewenst." - Bertrand Russell in 'The Impact of Science on Society' (2003, pag. 62)

Het Flexner Report richtte een slachting aan onder de in 1910 bestaande medische opleidingen. In alle examens scoorden de homeopatische artsen consequent aanzienlijk beter dan hun orthodoxe vakbroeders, maar toch werden de homeopatische scholen uitgeschakeld, onder meer door de hoge laboratoriumvereisten die als voorwaarde waren gesteld voor acceptatie als ‘verantwoord’ medisch opleidingsinstituut. En dat is waarom de huidige medische gevestigde orde stevig farmaceutisch gebaseerd is en zich in een meedogenloze corporatistische houdgreep bevindt, door bedrijven die op hun beurt weer in de tang zitten van de banken.

De verbinding tussen banken, olie en farma begon bij Rockefeller’s Nujol en Flit. Dit waren twee ruwe petroleumproducten waarmee Bill Rockefeller (vader van John D.) op kermissen goud geld verdiende. Uit één vat ruwe olie van $2 haalde hij 1000 flesjes Nujol die hij tegen een woekerwinst verpatste als middel tegen kanker, obstipatie en alles daar tussenin. Flit was een insecticide: dezelfde ruwe petroleum, nu verpakt in een blikje met daarop een handpompje, voorloper van de spuitbus. Net als alle huidige farmaceutische producten, onttrok ook Nujol belangrijke voedingsstoffen aan het lichaam en bovendien legde de petroleum een laag in de darm waardoor er vrijwel geen enkele voedingsstof meer kon worden opgenomen. Ja, de kanker verdween. Tegelijk met de patiënt!

John D. Rockefeller is verantwoordelijk voor de omkoping van universiteiten in Amerika en elders. Morris Bealle beschrijft in zijn boek The Drug Story (1949) hoe ook de universiteiten van Leiden en Utrecht toehapten in de voorgehangen worsten van $29.806 en $34.435, en daarmee alle niet-farmaceutisch gebaseerde geneeskunde moesten laten vallen. Zij waren overigens in goed gezelschap, ook de universiteiten van Oxford en Cambridge konden de duivelse verleiding van respectievelijk $755.437 en $287.438 niet weerstaan.

De opbouw van het kanker-evangelie
De American Society for the Control of Cancer (ASCC, gesticht 22 mei 1913, voorloper van de American Cancer Society) zette in de 1920s verschillende buitenlandse vestigingen op. In 1921 nam dr. Francis C. Wood, de directeur van het Institute of Cancer Research van de Columbia universiteit, deel aan de door de ASCC gesponsorde National Cancer Week. Deze manifestatie diende voor het bekend maken van de inspanningen door het kankerziekenhuis Memorial Hospital in New York City — het latere wereldwijd alles bepalende kankerwalhalla Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) en de wieg van bestraling en chemotherapie. De focus van het Memorial Hospital was radiotherapie, een gebied waarin James Ewing pionierde, die met zijn gebruik van mosterdgas op lymfosarcoma tevens de vader werd van de chemotherapie. Wood trok van leer tegen de artsen die hij ‘kwakzalvers’ noemde: diegenen die kanker behandelden met andere therapieën dan radium en röntgenstralen. Hij verklaarde: “Onjuist behandelde kanker is altijd fataal.” Een van de doelstellingen van de ASCC was om deze ‘feiten’ breed bekend te maken, om mensen over te halen tot frequent medisch onderzoek na het bereiken van de ‘kankerleeftijd’ van rond de 45 jaar, en om altijd alleen betrouwbare [lees: ‘reguliere’] artsen te raadplegen en kwakzalvers te mijden. (New York Times, 16 oktober 1921).

In 1924 ging ASCC-directeur George Soper allerlei Europese landen langs om een inventarisatie te maken van de verschillende kankergenootschappen, en onderzoeks- en behandelfaciliteiten.

Van 20 tot 24 september 1926 hield de ASCC een internationaal symposium in Lake Mohonk, New York. Zo’n 250 artsen kwamen bijeen om gezamenlijk een kernachtige verklaring over kanker te formuleren. Sponsoren van dit symposium waren o.m. John D. Rockefeller, Edward S. Harkness (beiden Standard Oil), J.P. Morgan (bank), Walter C. Ladd en V. Everit Macy. In feite gaat het hier om een vroege MOL-versie: medical opinion leaders, tegenwoordig een machtig lobby instrument!

Dr. Wendell Philips, voorzitter van de AMA, zei op deze Mohonk-bijeenkomst: “Deze vergadering heeft veel bijgedragen tot stabilisatie van de kennis over kanker en dit zal de mening verbeteren van niet alleen medische professionals, maar ook die van het publiek.”

Dr. Welch benadrukte het belang om het publiek grondig omtrent kanker te instrueren, en te doordringen van de onvermijdelijke fataliteit van de ziekte wanneer deze niet ‘correct’ wordt behandeld. Enkele van de meest hardnekkig overeind gebleven punten uit dr. Welch’s verklaring zijn:

4. Om een gerede kans op genezing te hebben, moeten mensen met kanker zich in een vroeg genoeg stadium van hun ziekte tot competente artsen wenden. Dit geldt voor alle vormen van kanker. Bij sommige daarvan betekent vroege behandeling de enige mogelijkheid tot genezing.

7. Het publiek moet wordt worden aangeleerd wat de vroegste signalen van kanker zijn; die kunnen dan worden herkend door personen zonder speciale kennis van het onderwerp; ontdekking van de eerste tekenen moet leiden tot het zoeken naar competente medische begeleiding.

13. De meest betrouwbare vormen van behandeling — in feite de enige die tot nu toe door ervaring en observatie juist zijn gebleken — zijn afhankelijk van chirurgie, radium en röntgenstralen.

Celademhaling
Otto Warburg kreeg in 1931 een Nobelprijs voor zijn ontdekking over de rol van zuurstof in de celademhaling. Een lichaam, verzuurd door gifstoffen, koffie, alcohol, suiker of wit meel is een zuurstofarme feesttent voor infecties en kankercellen. Warburg staat in zijn conclusie geenszins alleen, in feite bevestigt hij het werk van Béchamp, Bernard, Virchow en vele anderen. De reden dat Warburg’s ontdekking geen wijdverbreide toepassing heeft gevonden, is omdat in diezelfde periode andere, meer profijtelijk toepasbare, niet noodzakelijkerwijs heilzame benaderingen verschenen.

“Ieder van de ‘onorthodoxe’ artsen — Koch, Loffler en Purdue — hebben kanker genezen door enigszins van elkaar verschillende methoden binnen één en hetzelfde algemene principe: de zuivering van het bloed. Zij ontdekten dat kanker simpelweg een extreme mate van bloedvergiftiging is, net zoals de lichtste vorm daarvan, verkoudheid is.” Morris A. Bealle, in ‘The Drug Story’, 1949

Het creëren van kanker
Het Special Virus Cancer Program (SVCP, 1962-1978/80-heden) was een geheim Amerikaans federaal programma met medewerking van onder meer het National Cancer Institute (NCI) en het biowar laboratorium in Fort Detrick. Via het experimenteren en manipuleren van allerlei dierlijke virussen zocht men naar hoe voor specifieke menselijke genotypen een besmettelijke vorm van kanker kon worden gecreëerd (vgl. SARS voor Aziaten, en Ebola voor Afrikanen).

Lineair-reductionistisch vs. dynamisch
Het ‘wetenschappelijk’ model waarop de Westerse patentgeneeskunde zich baseert, is een lineair-reductionistische benadering, verkregen vanuit het bestuderen van kadavers. In tegenstelling tot de door hemzelf gebouwde ongeëvenaard krachtige microscoop van Royal Raymond Rife, doden moderne elektronenmicroscopen alles wat je daaronder legt. Men weet dus alles over ziekte en dood, en weinig over een levend lichaam. Sinds Descartes tellen mentale en emotionele aspecten in het ontstaan en aanhouden van ziekte helemaal niet mee; de rol van voeding wordt in het herstel daarvan zelfs nihil geacht. Het is dan ook niet vreemd dat vroeger of later veel van de aannames, zienswijzen en theorieën in deze statische reguliere visie onhoudbaar blijken: in de realiteit van gezondheid en ziekte gedraagt het holografisch en dynamisch menselijk lichaam zich nu eenmaal heel anders.

Allopathische middelen zijn ‘new-to-nature substances’: nooit eerder in de natuur voorgekomen stoffen. In een poging om de symptomen te laten verdwijnen, gaan zij in oorlog tegen het lichaam (antibiotica, bèta-blokkers, cholesterol remmers); maar áls dat al lukt, komen er door de gebruikte farmacijnen meestal weer nieuwe ongewenste negatieve verschijnselen tevoorschijn. Reden waarom de Haarlemse arts en eminence grise Hans Moolenburgh deze benadering ‘verschuifkunde’ noemt. En waarom zijn leeftijd- en stadsgenoot de arts Coos Beunk verzucht dat hij na het behalen van zijn artsenbul ontdekte dat hij was opgeleid tot kwakzalver! Immers, met de farmaca die hij mocht voorschrijven, kon hij niemand werkelijk helpen genezen. Moolenburgh richtte zich op de non-toxische tumortherapie en hielp daarnaast via homeopathie menig kind af van ernstige vaccinatieschade (w.o. autisme!), terwijl Coos Beunk vooral de weg vond naar de orthomoleculaire geneeskunde, homeopathie en acupunctuur, en met zijn benadering een patiënte zelfs voorgoed voor de poorten van een niertransplantatie weghaalde.

Ziekte als industrie
De verzameling van ziekten die wij ‘kanker’ noemen, is een prijsvoorbeeld voor de door talloze klokkenluiders beschreven kunstmatige reguliermedische realiteit waarin wij vandaag de dag leven, ziek worden, en barbaarse behandelmethoden moeten ondergaan die ons vaker níet dan wel beter maken. Hun conclusie: Ziekte is handel, met kanker als topproduct!

Het beste bewijs dat het in Nederland met kanker steeds beter gaat, is wel het rood-blauwe VUmc Cancer Center gezwel langs de ringweg in Amsterdam. En hoeveel tientallen jaren al wordt ons niet gevraagd of we niet nógmaals voor het Koningin Wilhelmina Fonds in de buidel willen tasten, zodat de bíjna bereikte ultieme kankerbehandeling kan worden gerealiseerd via nog nét even wat meer onderzoek? Nooit wordt gesproken over de vele vernietigde natuurlijke methoden om kanker te helpen genezen, die waren vormgegeven door vele wetenschappers en artsen, maar ook door verpleegkundigen en simpele boeren. Kanker is een industrie waarin meer mensen werken dan er patiënten zijn. De kronkels in de wetenschappelijke misvattingen waarop de Westerse medische industrie stoelt, zijn dusdanig groot, dat mij de zegswijze invalt: “Hoe groter de leugen, des te eerder het publiek bereid is die te geloven.”

Tot slot
De artsen van zo’n 150 jaar geleden noemden vaccinatie ‘bloedvergiftiging’ en zagen dat kanker een kwestie van ‘toxemia’ is. De ernstigste vervuilingen waren toen de koepokvaccinaties van Edward Jenner. De daarmee in gang gezette opmars van kanker houdt gelijke tred met de uitbreidingen in de massale (verplichte) vaccinatieprogramma’s. Tegenwoordig staan we daarnaast bloot aan niet alleen steeds meer vaccins, maar ook aan gifstoffen in onze voeding (E-nummers, pesticiden, GMOs) en in de omgeving (asbest, fijnstof, chemicaliën, bestrijdingsmiddelen). Vele daarvan zijn zelfs al in navelstrengbloed aangetoond. Daar bovenop komt de rampzalige nucleaire straling vanuit Tsjernobyl, Fukushima en vele andere kernreactoren, naast het niet-zo-verarmd uranium in de enorme hoeveelheden wapentuig rondgestrooid in Irak, Afghanistan en in alle andere landen waar ineens nodig oorlog moet worden gevoerd omwille van olie, voor het installeren van een gehoorzamer staatshoofd, of vanwege het gebrek aan een centrale bank.

“Chemotherapie en bestraling kunnen de kans op het ontwikkelen van een tweede kanker tot 100 maal verhogen.” - Dr. Samuel S. Epstein, Congressional Record, Sept. 9, 1987

Kanker is het laatste stadium van een extreme vergiftiging van het systeem

A. lichamelijk:
1. milieuverontreinigingen (fluoride 10% toename van kanker);
2. (over)vaccinatie van kinderen (kwik, aluminium)
3. onvoldoende zuurstofvoorziening: een kankercel is een gezonde cel die bezig is te stikken
(Otto Warburg, Nobelprijs 1931).

DUS: Ontgiften, ontgiften, ontgiften!

Nooit van gehoord bij mensen die uit het ziekenhuis komen! Let wel: doe dit onder begeleiding van een natuurgeneeskundig arts (bv. Max Gerson, 1933, koffieklysma’s).

B. Emotionele factoren
Emoties kunnen ook toxisch zijn. Negatieve emoties — wrok, woede, jaloezie, haat — geven verzuring, hierdoor daalt de zuurstofvoorziening en dat opent de weg naar kanker.

Dr. Ryke Geerd Hamer ontdekte hoe een emotioneel trauma kan uitmonden in kanker op de plaats van een orgaan(systeem) dat verband houdt met de aard van het trauma.

C. Zingeving
De jeugd geeft vaak aan geen doel te hebben om voor te leven. Dat heeft een weerslag op het immuunsysteem.

Kanker neemt een steeds hogere vlucht, maar de beloofde ultieme oplossing blijft uit. Terwijl chemicaliën en nucleaire straling kanker veroorzaken, gaat men door met het behandelen van kanker met chemotherapie en bestraling!

Ulrich Abel in Heidelberg ontdekte via de door hem naar artsen en ziekenhuizen rondgestuurde questionnaire dat 80% van de wereldwijd toegepaste chemotherapie zinloos is. Abel: “75 % van de oncologen zei dat als zij kanker hadden, ze niet zouden deelnemen aan chemotherapiestudies vanwege de ineffectiviteit en de onacceptabele toxiciteit daarvan.”

Westerse patentgeneeskunde is een business van banken en industrie. Daarmee is kanker dat ook, en zijn de belangen om dat zo te houden levensgroot. Misschien kan er daarin ooit iets veranderen wanneer meer mensen boos worden over het feit dat er talloze natuurlijke en werkelijk heilzame oplossingen voor kanker onbereikbaar liggen weggesloten in de kelders van het Rockefellersyndicaat. Gelukkig maar dat er vele andere nog wél beschikbaar zijn.

LITERATUUR

 Bron: Spiegelbeeld


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Als je mijn stilte niet kunt horen, zul je mijn woorden niet verstaan.

Mike George, Brits meditatieleraarBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.