De enige manier om gezond te worden en te blijven

Infrarood regulatiethermografie geeft inzicht

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:13161
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Duurzaam Gezond

Gekoppelde categorieen
Gezondheid, Genezing, Voeding, Farma

(Rinno Heidstra) In de afgelopen vijftig jaar zijn acute infectieziektes nagenoeg verdwenen. Ze hebben plaatsgemaakt voor chronische degeneratieve ziektes waaronder chronische vermoeidheid, fibromyalgie, versnelde slijtage, astmatische klachten, fase III van de ziekte van Lyme en vele andere. Volgens het RIVM telt Nederland ruim vijf miljoen geregistreerde chronische zieken in en stijgt dat aantal de komende jaren tot boven de zeven miljoen.

Lezing op vrijdag 19 december in Heemstede
Meer informatie en aanmeldingen…

Meer dan 40% van de Nederlanders is dan chronisch ziek. De indruk wordt gewekt dat chronische ziektes ongeneeslijk zijn en hun oorzaken onbekend. Maar dat klopt niet. Er is onderhoud, reparatie en verdedigingveel bekend over de oorzaken en ze zijn vaker te genezen dan wordt aangenomen, maar er bestaan geen pillen of behandelingen die mensen genezen of gezond houden. Er moeten gezonde keuzes worden gemaakt en daarvoor is inzicht nodig in de oorzaken van de  klachten en het functioneren van het immuunsysteem.

Maar waarom wordt hier dan zo weinig onderzoek naar gedaan?

Waarom krijgt niet iedereen Ebola of AIDS?
Acute aandoeningen zien er dramatischer uit dan chronische. Er is koorts, pijn, mensen hebben bloedingen of hoestaanvallen en de idee dat het besmettelijk is, maakt het nog dramatischer. Dergelijke emotie raakt mensen en hiervan wordt gebruik gemaakt om aandacht te trekken en geld in te zamelen voor onderzoek naar bijvoorbeeld Ebola en AIDS. Natuurlijk zijn deze aandoeningen vreselijk en is het goed als er onderzoek is en middelen komen om hiervan te genezen, maar het leidt af van de werkelijke vraag: waarom wordt niet iedereen ziek bij een epidemie?

Medicijnen als paard van Troje
Medicijnen lijken de oplossing, maar zijn geen geneesmiddelen. Meer medicijngebruik leidt tot meer gezondheidsproblemen.

medicijnen als paard van TrojeIn plaats van te zoeken naar de oorzaken van ziek worden, worden schijnoplossingen voor het onderdrukken van acute aandoeningen voor de dag gehaald; vaccinaties, antibioticum, ontstekingsremmende middelen en pijnstillers. Om geld in te zamelen voor de ontwikkeling van dergelijke niet-genezende middelen helpen emotionele beelden om mensen te bewegen geld te geven. Het met de opbrengst gefinancierde onderzoek wordt aangewend voor de ontwikkeling van medicijnen die acute klachten onderdrukken en in de hand werken dat deze veranderen in chronische, degeneratieve klachten (l.Mattman, Cellwall deficiënt forms). Dit op emotie en geld gebaseerde kortetermijndenken veroorzaakt de snel groeiende epidemie van chronische aandoeningen. Het paard van Troje wordt zo gefinancierd en de oplossing tegen acute en chronische ziektes raakt verder weg. Maar we kunnen kiezen of we hieraan meedoen of aan onze gezondheid werken.

Gezonde keuzes leiden tot gezondheid, maar wat zijn gezonde keuzes?
Gezonde keuzes zijn natuurlijke keuzes. Uit steeds meer onderzoek blijkt dat niet-natuurlijke chemische stoffen uit de lucht, drinkwater, voedingsmiddelen, huidverzorging, medicijnen en schoonmaakmiddelen werken als ‘zand in de raderen van ons immuunsysteem’. Het is niet mogelijk om de veiligheid van dergelijke niet-natuurlijke stoffen te meten omdat het effect op een individuele persoon van duizenden variabelen afhangt.  In een vorig artikel, Borstkanker en regulatiethermografie, ben ik hier dieper ingegaan.

De voortdurend  toenemende (be)straling waar we aan blootgesteld staan, belast de werking van ons immuunsysteem ook meer en meer zoals in de Engelstalige video door professor dr. Pall overtuigend is aangetoond. 

Uitgangspunten voor gezonde keuzes
Een richtlijn bij het maken van gezonde keuzes is: eet zoveel mogelijk natuurlijk, zonder kunstmatige toevoegingen, eet gevarieerd, eet met de seizoenen mee en eet uit de omgeving, drink schoon, liefst basisch actief water.

biologische groente en fruit, brandstof voor het immuunsysteemEet erg veel biologische groente en veel fruit, uw immuunsysteem heeft het nodig!

Gebruik voor de huidverzorging uitsluitend 100% natuurlijke producten, lees hiervoor de etiketten, vertrouw niet op  ‘groene- en eco’-labels. Vermijd zoveel mogelijk straling. Beweeg dertig minuten per dag en ga relaxed om met stress. Als het immuunsysteem in balans is, zijn dit goede uitgangspunten. Maar als dit niet het geval is en klachten of chronische aandoeningen zijn ontstaan, moet geanalyseerd worden wat aanvullend nodig is om de gezondheid te herstellen.

Hoe chronische ziektes ontstaan
Ziektes ontstaan niet van de een op de andere dag maar door een dagelijkse zonde tegen de natuurwetten, aldus Hippocrates. Het dagelijks roofbouw plegen op het immuunsysteem door dagelijkse ’zondes’ leidt tot verstoringen van regelsystemen, functiestoornissen van organen, klachten en uiteindelijk ziektes. De tijd die verstrijkt vanaf de eerste verstoring tot aan het moment dat de diagnose van een chronische aandoening wordt gesteld, kan vele tientallen jaren zijn. Een slechte weerstand tegen ziekteverwekkers als het Ebolavirus of de Lymebacterie is een van de gevolgen van een uitgemergeld immuunsysteem. Als het immuunsysteem in orde is, hebben dergelijke ziektes geen kans. De aandacht zal daarom moeten uitgaan naar behoud en herstel van het immuunsysteem en niet naar het bestrijden van de gevolgen van een verstoring.

ondermijnende invloeden van het immuunssyteem

De combinatie van jarenlange belasting door veel factoren ondermijnt ons immuunsysteem.

In het schema worden een aantal belastende factoren genoemd. Zo lang het immuunsysteem in staat is om desondanks de gezonde leefomstandigheden van de cel te waarborgen, treden geen klachten op, als het niet meer tegen de groeiende belasting is opgewassen, ontstaan klachten. Vaak realiseren we ons niet dat de klachten optreden door overbelasting en zoeken een andere verklaring; ik heb het erg druk, de kinderen vragen zoveel van me, ik ben waarschijnlijk in de overgang, en als we geen verklaring kunnen bedenken zeggen we: ‘iedereen heeft wel eens wat.’

De klachten zijn waarschuwingssignalen van het lichaam die stoornissen van regelsystemen aangeven. Ze moeten serieus worden genomen en niet met een smoesje afgedaan of met medicijnen onderdrukt. (R.Heidstra, Het CelHerstelConcept).

Een levenlang roofbouw
Verstoring van de regelsystemen van het lichaam kan al voor de geboorte beginnen als de zwangere vrouw een ontsteking heeft, bij medicijngebruik of als ze in contact komt met toxines uit bijvoorbeeld slechte huidverzorging. Vanaf de geboorte wordt het immuunsysteem belast door onvolwaardige voeding, pesticiden en toxines in huidverzorging, voeding, drinkwater en de lucht. Regelsystemen raken overbelast, hetgeen leidt tot een verminderde werking van organen. Vanaf dit moment, nadat een functiestoring van organen is ontstaan, treden klachten op zoals vermoeidheid, huiduitslag, brandend maagzuur en gewrichtspijnen. jarenlange roofbouw leidt tot pijn en vermoeidheidDe gebruikelijke onderzoeken leveren meestal niets op en men wordt naar huis gestuurd met de mededeling ‘dat er niets is gevonden‘, de klachten worden toegeschreven aan stress, de overgang of de leeftijd. Onderdrukken door medicijnen geeft kortstondig verlichting maar op de langere termijn ontstaat een verergering van de klachten. Als dan plots een chronische aandoening wordt gediagnosticeerd, lijkt het alsof deze ineens is ontstaan, maar het is het gevolg van een lange tijd roofbouw op het lichaam. Wanneer men dan in aanraking komt met een virus of bacterie is er een gerede kans op ziek worden, terwijl mensen met een intact immuunsysteem van dezelfde ziekteverwekker geen last hebben.

Wondermiddelen bestaan niet
Veel verschillende factoren bepalen het verschil tussen gezond worden of ziek blijven. Er bestaan geen ‘wondermiddelen’ die voor iedereen werken. Het is aanlokkelijk om hiernaar te zoeken maar leidt af van het zoeken naar de oorzaken van de klachten. Het idee dat er werkelijk wondermiddelen bestaan, wordt gevoed door verhalen zoals: ‘cannabisolie geneest kanker’ en ‘wat de farmacie niet wil dat u te weten komt’. Dergelijke verhalen doen van meerdere stoffen de ronde, waaronder DCA, vitamine B17 en zuiveringszout. De indruk wordt gewekt dat iedere gebruiker dezelfde resultaten zal behalen, maar dat is niet waar. Het komt voor dat bij gebruik van die middelen klachten  verminderen of soms overgaan, maar dat betekent niet dat het bij iedereen zo gaat. Net zoals je niet altijd miljonair wordt als je aan de Postcodeloterij meedoet, hoewel uit de blije winnaars van de hoofdprijs op tv blijkt dat het soms wel gebeurt.

Herstel van chronische ziektes
Als klachten of chronische aandoeningen zijn ontstaan, is het maken van gezonde keuzes zoals eerder beschreven niet altijd voldoende om het immuunsysteem in balans te krijgen. Bij teveel toxines of te grote functiestoringen van organen moeten aanvullende maatregelen worden genomen. Misschien moet de voeding worden aangepast, tekorten aangevuld, organen ondersteund, zware metalen en toxines uitgeleid en chronische laaggradige ontstekingen door bacteriën, virussen of voedingsallergie worden aangepakt.

Regulatiethermografie biedt inzicht en overzicht
Infrarood regulatie thermografie geeft inzicht en overzicht in de gezondheid, risicofactoren worden ontdekt voordat klachten en ziektes waaronder borstkanker en prostaatkanker ontstaan. Zo kan tijdig actie worden ondernomen. Dat is echte preventie! 

thermogram rapportageDe regulatiethermografie stelt geen diagnose maar levert informatie die belangrijker is. Het geeft de zwakke plekken en overbelastingen van het immuunsysteem aan waardoor deze doelgericht aangepakt kunnen worden. Moet de lever worden ondersteund of een virusontsteking behandeld, bestaat een voedingsallergie of een ontgiftingsblokkade. Voor een effectief plan is het essentieel om te weten waar de prioriteiten liggen. De regulatiethermografie geeft direct inzicht en overzicht over de vitaliteit van het immuunsysteem en maakt risico’s waaronder de kans op borst- of prostaatkanker duidelijk.

Borst- en prostaatgezondheidsprofiel, een specifieke analyse
In de regulatiegeneeskunde, een vorm van natuurgeneeskunde, wordt met name in de Duitstalige landen en Amerika veel gebruik gemaakt van de regulatiethermografie. Bij deze benadering gaat men ervan uit dat verstoringen van het immuunsysteem invloed hebben op het ontstaan van ziektes waaronder kanker. Het borstgezondheidsprofiel is een onderdeel van de thermografische scan. Het is een uitgebreide analyse van de huidige borsttemperatuur en van de verstorende factoren die vanuit natuurgeneeskundig oogpunt tot het ontstaan van kanker kunnen leiden.

temperatuuroverzicht van de borstenOpvallende temperatuurveranderingen zoals een verschil in temperatuur tussen de linker en de rechter borst of bijzonder warme plekken in een borst worden geïnterpreteerd als mogelijk een ontsteking of een voorbode van het ontstaan van kanker. Net zoals uit de temperatuurfoto van een infrarood thermografische camera te zien is.

In de specifieke regulatie thermografische borstgezondheidsanalyse worden bovendien twaalf risicofactoren die de kans op het krijgen van borstkanker vergroten, beoordeeld. Al lang voordat borstkanker op een andere wijze is vast te stellen, kan zo het allereerste begin worden vastgesteld en kunnen de verstoringen worden verholpen. Als borstkanker is vastgesteld, wordt duidelijk welke  factoren kunnen worden aangepakt om het genezingsproces te ondersteunen.

In het artikel Borstkanker en regulatiethermografie wordt hier dieper op ingegaan.

Deze youtubepresentatie geeft een overzicht over de mogelijkheden van de regulatiethermografie.

Download presentatie Infrarood-thermografie als borstonderzoek hier.

 


Geplaatst door Rinno Heidstra

Rinno Heidstra

Rinno Heidstra werkt als natuurgeneeskundig therapeut in het CelHerstelCentrum in Enschede. www.duurzaam-gezond.nl | www...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Rinno HeidstraLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

“The great enemy of the truth is very often not the lie — deliberate, contrived and dishonest — but the myth — persistent, persuasive, and unrealistic.” –

John F. KennedyBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.