11-01-2016 | Haren | Lezing Maurits Prins | Het bedrog van Rome

detail bookcover

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:28396
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
Media en agenda, Agenda, (Verborgen) nieuws, Bewustzijn, Gnosis, Earth Matters | diversen, ONE heart

Maurits Prins is erin geslaagd een onthullend boek te schrijven over de onwaarheden en malversaties van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij laat op een overtuigende manier zien dat de zogenaamde waarheid van de christelijke religie op niets berust. Op een heldere manier legt hij uit hoe het oorspronkelijk is ontstaan vanuit eigenbelang, leugens, fantasie en machtsmisbruik.

Maurits Prins ontdekte dat de geschriften van het Nieuwe Testament slechts een kleine selectie zijn uit een verzameling van duizenden fragmenten. Deze zorgvuldig geselecteerde teksten werden samengevoegd alsof ze bij elkaar hoorden. Ze werden vervolgens gezuiverd, regelmatig herzien en er werd van alles aan toegevoegd en uit weggelaten. De Bijbelse evangeliën, zoals wij die kennen, zijn vervalst en zitten vol hiaten. Daardoor ontstond er een nieuw soort theologisch christendom, waarbij ze het oorspronkelijke gnosticisme de nek om wilden draaien.

Als hoog sensitief kind wist hij al dat er zaken niet klopten, omdat die niet in overeenstemming waren met wat er verkondigd werd en dat maakte hem nieuwsgierig. De inleiding geeft een inkijkje hoe hij dit persoonlijk ervaren heeft. Met dit boek wil hij bereiken dat de spiraal van bedwelming en verlamming doorbroken wordt, zodat ieder mens vanuit zijn innerlijk mag ontwaken.

Zijn informatie is toegankelijk, boeiend en aangrijpend.Lezing: Maurits Prins

Het bedrog van Rome - de Rooms Katholieke Kerk,
een uitgedacht instituut gebaseerd op
leugens, intriges en malversaties!


Woensdag 11 januari 2017

van 19.30 tot ca 22.00 uur

Locatie: 
Biotoop, Youniversal Studio Earth Matters
Kerklaan 30 B Zuid
9751 NN Haren

Entree: € 10,-

Wil je de lezing graag bijwonen, maar is een tientje toch teveel? Voor de minima zijn er elke lezing 2 gratis kaarten beschikbaar (maximaal 1 kaart per persoon per kalenderjaar). Stuur dan een e-mail naar [email protected]


Meer over het boek
Het boek is een historisch-wetenschappelijk en filosofisch onderzoeksrapport over de onverwachte oorsprong van het katholicisme en het christendom.

'Alle wegen leiden naar Rome', zo luidt een oud gezegde, waarschijnlijk omdat deze stad vele eeuwen lang als centrum fungeerde van het politieke, religieuze en filosofische beleven. Want hoe je het ook wendt of keert, waar je ook gaat of staat en in welk onderzoek dan ook, altijd weer word je de geestelijke en wereldlijke macht gewaar van een stad die staat aan de bakermat van een religieus systeem dat onze wereld heeft gevormd en dat al eeuwenlang fungeert als een 'mannenclub van macht', roerend met scherp geklauwde vingers in de pap van menig regering, van menig universiteit en onderzoeksinstelling en zelfs van menig militair apparaat. 

Waar alles onderhevig lijkt te zijn aan universele wetten van afwisseling van groei en verval, duidelijk zichtbaar in de opkomst en ondergang van om het even welk keizerrijk dan ook, lijkt ook de 'Heilige Stoel' niet meer helemaal waterpas te staan, noch aardschokbestendig. We leven in een tijd waarin volop getornd word aan oude waarheden en waarin de meest gerespecteerde instituten veel geld en moeite kwijt zijn aan futiele pogingen om de steeds duidelijker zichtbare scheuren in hun blazoen op te lappen. De Kerk van Rome ontsnapt niet aan de seizoenen van de wereld; ze lijkt duidelijk te zijn aangeland in haar herfst en kampt met immer groeiende aantallen 'afvalligen'. 

Dit bijzondere boek is geschreven door zo een afvallige, een man die van jongs af aan een intense en intieme verbinding heeft gehad met alle dogma's, leerstellingen, doelstellingen en zelfs seksuele aberraties, die dit overjarige instituut kenschetsen. Een man die tijdens zijn leven en in zijn vorige levens herhaalde malen belangrijke functies in dit religieuze machtsbolwerk heeft vervuld en van dichtbij heeft meegemaakt hoe 'de vork in de steel zit'. 

Middels zijn talenten voor doortastend wetenschappelijk onderzoek schetst de auteur zijn persoonlijke zoektocht naar de waarheid achter de façades en onthult hij de ware oorsprong en bestaansredenen van het katholicisme, dat zo lang zijn eigen leven heeft gevormd en vervormd. 

Een indringend relaas, geschreven in begrijpelijke taal, dat menig heilig huisje omver haalt, maar ook wijst op de vele goede en mooie dingen die tot stand zijn gebracht door talloze hardwerkende en goed bedoelende christenen met het hart op de juiste plaats. 

Overige productinformatie
224 pagina’s
Hardcover
ISBN: 9789078070795
Uitgever: Frontier Publishing
Prijs: € 19,90
Klik hier om het boek te bestellen
 
Maurits PrinsOver de auteur
Maurits Prins is psycholoog (Jungiaans) en filosoof en heeft als zodanig 45 jaar lang een praktijk gevoerd. Onder zijn cliënten die hem consulteerden, maar ook bij vele anderen stond hij bekend als een aimabel mensenmens die er voor iedereen was die hem nodig had. Een idealist in de meest zuivere betekenis van het woord die ging voor eerlijkheid en rechtvaardigheid en bij menig vakgenoot niet geliefd was. Dit vanwege het feit, dat hij ook als spiritueel energetisch therapeut mensen behandelde waarmee hij iemand innerlijke rust en evenwicht bezorgde. Van kindsbeen af beschikte hij over uitzonderlijke talenten zoals dat hij alles doorzag, dat hij dingen van te voren wist en zag aankomen, wat we ook wel helderziendheid noemen. Na zijn studies wist hij zijn opgedane kennis op de universiteit en zijn talenten uitstekend te combineren onder één pet wat hem tot een uitzonderlijk psycholoog maakte. Met zijn speerpunten: mensen universeel te laten ontwaken en het beste uit iemand naar boven te halen is  hij volledig geslaagd.

Bron: Earth Matters


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Ik heb geleerd dat moed niet de afwezigheid van angst is, maar het overwinnen ervan. Een dapper man is niet hij die geen angst voelt, maar die zijn angst weet te overwinnen.

Nelson Mandela, ex-president van Zuid-AfrikaBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.